Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? OrgaNext Research (‘OrgaNext’) is in 2009 opgericht door Marjanne Prins, voormalig Organon topmanager. OrgaNext ontwikkelt een ‘Recovery Booster’ medicijn voor ouderen dat het herstel na een heupfractuur ondersteunt en helpt bij het aanmaken van nieuwe spieren. Achtergrond Iedere 27 minuten breekt een oudere in Nederland een heup. Naast al het persoonlijk leed brengt dit enorme zorgkosten met zich mee: in Nederland per jaar € 400 miljoen, in Europa € 21 miljard en in de Verenigde Staten $15 miljard. Op dit moment zijn er geen medicijnen die het herstel na een heupfractuur ondersteunen en blijft circa 50% van de mensen die voor het breken van hun heup nog zelfstandig woonden, afhankelijk van intensieve zorg. Het is OrgaNext gelukt om het eerste medicijn ter wereld te ontwikkelen dat het herstel van deze patiënten ondersteunt en versnelt. Het gebruik van onze ‘Recovery Booster’ kan voor patiënten het verschil maken tussen het belanden in een rolstoel of lopen achter een rollator. Iedereen met een ouder familielid of een oudere kennis weet dat het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onschatbare waarde is voor ouderen. Het product is NDD: een combinatie van een anabole steroïde en vitamine D in één wekelijkse injectie. We noemen het een ‘Recovery Booster’ omdat NDD het proces van spierafbraak stopt en de revalidatie inspanningen van de patiënt versterkt. Net als insuline en prednison zijn anabole steroïden hormoonachtige stoffen die uitsluitend onder medisch toezicht mogen worden toegediend. De testen in het laboratorium en in gezonde ouderen zijn succesvol afgerond, patenten zijn verleend en de farmaceutische formulering is stabiel. Nu kan OrgaNext het nieuwe medicijn in een kleine groep patiënten gaan testen (‘Proof of Concept’ studie). Daarna volgen nog meer testen om te kijken welke dosering het beste werkt. OrgaNext gaat ervan uit dat zij kort voor of na de succesvolle afronding van de ‘Proof of Concept’ fase een overeenkomst zal sluiten met een groter farmaceutisch bedrijf. OrgaNext is sinds 2009 gefinancierd door oprichter en informal investors en heeft inmiddels ca. 3,5 miljoen euro in het nieuwe medicijn geïnvesteerd, inclusief zo’n 600k door de oprichter. Wat is uw ervaring in deze branche? Marjanne Prins, directeur en oprichter van OrgaNext, heeft ruim 25 jaar ervaring in de farmaceutische industrie. Marjanne is een gedreven ondernemer, resultaatgericht en ervaren in het aansturen van succesvolle teams in o.a. Europa en de Verenigde Staten. Haar passie is het vertalen van wetenschappelijke inzichten in slimme en praktische producten die behoud van zelfstandigheid tot op hoge leeftijd ondersteunen. Het management team van OrgaNext is gepokt en gemazeld en heeft gezamenlijk ruim 75 jaar ervaring in het ontwikkelen en succesvol naar de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen. Marjanne is van oorsprong diëtist en een bekende van Geldvoorelkaar.nl; ze heeft ook BonDuo ontwikkeld; een eiwitrijk ontbijtproduct wat bij dagelijks gebruik bijdraagt aan behoud van sterke botten, soepele spieren en een goede weerstand. In december 2015 werd BonDuo bij Geldvoorelkaar.nl binnen 6 uur volgeschreven! Indrukwekkend trackrecord OrgaNext Het bedrijf heeft in 2010 een belangrijke ontdekking over de aanmaak van nieuwe spiercellen gedaan. Deze bevindingen zijn gepresenteerd tijdens wetenschappelijke congressen in Amerika. In 2013 was OrgaNext winnaar van zowel de juryprijs als de publieksprijs van de Nederlandse private investeerders. In 2014 riep het gezaghebbende Amerikaanse vaktijdschrift ‘Life Science Leader’ uit tot ‘Company to Watch’. Het bedrijf heeft haar uitvinding gepatenteerd in vele landen, waaronder Europa, China, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika, en Mexico. Wereldwijd is er belangstelling voor het nieuwe medicijn. Validatie van de business case Het LifeTrack team van Deloitte heeft de business case en wetenschappelijke resultaten van OrgaNext grondig geëvalueerd en geconcludeerd dat de kansen voor de Recovery Booster van OrgaNext Research er goed voorstaan omdat: 1.Het innovatieve medicijn een dringende medische noodzaak in een snel groeiende markt adresseert. 2.Het een relatief laag risico geneesmiddelen ontwikkeling betreft omdat er al heel veel bekend is over gebruik van de twee werkzame stoffen in andere medische toepassingen. 3.OrgaNext erin geslaagd is wereldwijde patenten voor het medicijn te verkrijgen. 4.Het management team van OrgaNext ervaren is in het ontwikkelen en naar de markt brengen van medicijnen. OrgaNext is er vanaf de oprichting in geslaagd om met een klein team een medicijn van wereldklasse te ontwikkelen. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt aangewend voor een ‘Proof of Concept’ studie bij een kleine groep patiënten. Het doel van deze studie is om aan te tonen dat het medicijn werkt. OrgaNext gaat een studie bij 150 patiënten doen, de helft van deze patiënten zal het nieuwe medicijn geïnjecteerd krijgen en de andere helft een placebo. De kosten van deze studie bedragen € 900.000,- Screening € 55.000,- Medicatie (bereiding en toediening)€ 310.000,- Bepalingen/testen patiënten (bloed, scans, etc)€ 227.000,- Monitoring en documentatie € 190.000,- Onderzoekers en verzekering € 118.000,- + Totaal € 900.000,- Innovatiekrediet € 400.000,- -/- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 500.000,- De financiering van dit project geschiedt door de combinatie van crowdfunding en een innovatiekrediet. Dit innovatiekrediet is een overheidsregeling. Hieruit komt € 400.000,- beschikbaar. De overige € 500.000,- willen we graag binnenhalen via de converteerbare lening van Geldvoorelkaar.nl. We hebben nog als uitwijkmogelijkheid om € 200.000,- aan te trekken via aandelenkapitaal. Daarom hebben we een minimumbedrag via Geldvoorelkaar.nl van € 300.000,- nodig, maar onze voorkeur is € 500.000,-. De verwachte tijdsduur van de proof of concept fase is 2 jaar. Wat zijn de kansen en risico’s van de onderneming? Zo’n 3,7 miljoen patiënten in de VS, Europa en Japan kunnen naar verwachting baat hebben bij het nieuwe medicijn. Het marktpotentieel wordt ingeschat op 4,8 miljard euro. De eerste patiënten voor wie dit medicijn beschikbaar zal zijn, betreft vrouwen van 65 jaar of ouder die een heupoperatie hebben ondergaan. OrgaNext verwacht verkopen van tenminste 500 miljoen euro voor alleen al deze toepassing. Het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen wordt over het algemeen beschouwd als een ‘high risk- high return’ business. Het risico zit vooral in het al dan niet behalen van het gewenste therapeutische effect, de bijwerkingen van het medicijn en marktexclusiviteit. Daarnaast bestaat de kans dat gezondheidsautoriteiten of zorgverzekeraars aanvullend onderzoek willen zien. De onderzoeksopzet sluit aan bij de vereisten van de gezondheidsautoriteiten in Europa (EMA) en de Verenigde Staten (FDA). Veranderende regelgeving en procedures van gezondheidsautoriteiten en verzekeraars kunnen soms voor vertraging zorgen. Tot op heden is er geen door de FDA goedgekeurd product/medicijn voor een vergelijkbare indicatie beschikbaar en zijn er geen octrooien bekend die de marktintroductie van NDD zouden kunnen belemmeren. OrgaNext gaat ervan uit dat zij kort voor of na de succesvolle afronding van ‘Proof of Concept’ fase een overeenkomst kan sluiten met een groter farmaceutisch bedrijf. De uiteindelijke uitkomst van deze overeenkomst is onder andere afhankelijk van het succes van de ontwikkeling en de onderhandelingspositie van OrgaNext. Aandelen OrgaNext Research BV zijn niet beursgenoteerd. Dit kan tot gevolg hebben dat aandeelhouders die aandelen willen verkopen dat niet, niet meteen, niet volledig en/of niet tegen een prijs kunnen doen die op een openbare markt tot stand had kunnen komen. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? OrgaNext Research B.V. is een private onderneming opgericht in 2009 door de holding Kushog B.V. van mevrouw Prins. Kushog bezit 40% van de aandelen, de overige aandelen zijn in handen van 12 private investeerders, bijna allemaal met expertise in de medische of financiële sector. In deze fase wordt nog geen Raad van Commissarissen ingesteld, maar ligt het toezicht bij de AVA. OrgaNext werkt vanuit een : een kleine groep specialisten, met bewezen trackrecord, is verantwoordelijk voor strategie, project management en opbouwen en onderhouden van een netwerk met externe specialisten. Simpel gezegd bedenken en ontwikkelen wij zelfstandig medicijnen, tot en met het bewijs dat het medicijn werkt (‘proof-of-concept’) in patiënten. Daarna zoeken we naar een samenwerking met grotere farma bedrijven voor de laatste fase van testen en commercialisatie. Dit organisatiemodel heeft als groot voordeel dat de organisatie flexibel is en dat er geen investeringen in laboratoria, kantoren en fabrieken nodig zijn. Op deze manier houdt OrgaNext de vaste kosten laag en heeft het bedrijf direct toegang tot de meest up-to-date kennisfaciliteiten. Peter Schot PhD is Executive Director Product Development. De heer Schot heeft ruim twintig jaar ervaring met het ontwikkelen en naar de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen in zowel Amerika als Europa. Bij het voormalige Organon (nu Merck) was Schot als Vice President R&D direct betrokken bij alle aspecten van geneesmiddelenontwikkeling en registratie. De opstelling en uitvoering van de Drug Development Plannen vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Lenus Kloosterboer PhD, voormalig hoofd van de R&D-afdeling Endocrinologie van het gewezen Organon, is vanaf de voorstudies en oprichting van OrgaNext Research nauw betrokken bij het bedrijf. Als wetenschappelijk adviseur met een uitgebreid netwerk op het gebied van zowel hormoon- als vitamine D-research is hij degene die het management adviseert over de opzet van de pre-klinische onderzoeken en de beste partijen om mee samen te werken. Dr. Kloosterboer is direct betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en aandeelhouder. In 2014 werd OrgaNext als voorbeeld van het moderne bedrijfsmodel genoemd door het Financieele Dagblad. Waarom vraagt u een achtergestelde converteerbare lening aan? De ‘Proof of Concept’ studie van onze Recovery Booster vraagt om aanvullende financiering. De aard van de branche, alsmede de mogelijke upside van onze propositie bij exit, maken een converteerbare lening bij uitstek geschikt als financieringsinstrument. Immers bij een converteerbare lening delen de participanten mee in de winstkansen. Onze onderneming is uniek omdat alle aandelen nog steeds in handen zijn van een kleine groep informal investors die allen affiniteit met de financiële en/of medische markt hebben. Door gebruik te maken van crowdfunding krijgen we niet alleen toegang tot aanvullend kapitaal, maar behouden we ook onze onafhankelijkheid, waarbij we keuzevrijheid voor bijvoorbeeld exit scenario’s behouden. In een markt waar grote partijen op zoek zijn naar versterking van hun eigen portfolio, is iedere stap die onafhankelijk kan worden gemaakt, van grote invloed op de uiteindelijke waardering van het product en bedrijf. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Crowdfunding past bij de aard van OrgaNext. We zijn een transparante organisatie met heldere doelen, en spelen in op een belangrijke onvervulde behoefte waar de grotere farma partijen nog geen oog voor hebben. Geldvoorelkaar.nl is een ervaren en betrouwbare partner en heeft een goed track record. Ons zusterbedrijf heeft met BonDuo vorig jaar positieve ervaringen met Geldvoorelkaar.nl opgedaan. De grondige evaluatie van proposities door Geldvoorelkaar.nl past bij het vertrouwen dat wij zoeken en zelf ook uit willen dragen. Wij vinden het mooi dat Geldvoorelkaar.nl nu ook The Crowd de gelegenheid biedt om op laagdrempelige wijze te investeren in innovatieve en snelgroeiende ondernemingen, zoals OrgaNext. De koppeling van de substantiële eigen investeringen als ook de potentiële kracht van The Crowd vormen een gezonde basis waarmee de verdere ontwikkeling van het geneesmiddel gefinancierd kan worden. Voor de investeerders is dit een mogelijkheid om bij te dragen aan een innovatie die niet alleen in de directe omgeving maar in de gehele maatschappij een positieve impact kan hebben. Incentive Omdat de ‘Crowd’ een cruciale rol speelt in de onafhankelijke onderhandelingspositie bij een exit, is de incentive exit gerelateerd: indien OrgaNext Research binnen 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) overgenomen wordt voor een bedrag van tenminste 25 miljoen euro, zal OrgaNext de deelnemers aan deze converteerbare lening een bonus uitkeren van 100% van het ingelegde bedrag. Deze bonus komt bovenop het uitstaande leenbedrag plus de opgebouwde rente of certificaten van aandelen indien er al voor conversie is gekozen. Nederlandse biotech behoort tot de wereldtop Steeds meer gevestigde ondernemingen maken een drastische omslag: in plaats van alle research en ontwikkeling in eigen huis te houden, werken ze nu steeds meer samen met wetenschappelijke instituten en innovatieve start-ups. In de praktijk betekent dit dat nieuwe medicijnen steeds vaker bedacht worden door kleinere, innovatieve ondernemingen, waarna een gerenommeerd farmaceutisch bedrijf pas na bewezen klinische effecten (‘proof of concept’) een belang in het product of de onderneming probeert te verkrijgen. Nederlandse bedrijven maken de ene klapper naar de andere. Om dit te onderschrijven volgt hieronder een artikel uit het Algemeen Dagblad over dit onderwerp. “Overnames zijn niet bij te benen; sinds 2013 kwam al 15 miljard euro binnen voor Nederlandse bedrijven. Het is een schier onafzienbare lijst, en de bedrijfjes die er op staan hebben een paar dingen gemeen. Ze doen iets met biotechnologie - vaak geneesmiddelen. Ze luisteren naar ingewikkelde namen, met opvallend veel x-en en qs van de onderneming nog niet op het gewenste niveau zijn.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam OrgaNext Research
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 24-05-2016
Type financiering Converteerbare lening
Streefbedrag € 500.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Industrie
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? OrgaNext Research (‘OrgaNext’) is in 2009 opgericht door Marjanne Prins, voormalig Organon topmanager. OrgaNext ontwikkelt een ‘Recovery Booster’ medicijn voor ouderen dat het herstel na een heupfractuur ondersteunt en helpt bij het aanmaken van nieuwe spieren. Achtergrond Iedere 27 minuten breekt een oudere in Nederland een heup. Naast al het persoonlijk leed brengt dit enorme zorgkosten met zich mee: in Nederland per jaar € 400 miljoen, in Europa € 21 miljard en in de Verenigde Staten $15 miljard. Op dit moment zijn er geen medicijnen die het herstel na een heupfractuur ondersteunen en blijft circa 50% van de mensen die voor het breken van hun heup nog zelfstandig woonden, afhankelijk van intensieve zorg. Het is OrgaNext gelukt om het eerste medicijn ter wereld te ontwikkelen dat het herstel van deze patiënten ondersteunt en versnelt. Het gebruik van onze ‘Recovery Booster’ kan voor patiënten het verschil maken tussen het belanden in een rolstoel of lopen achter een rollator. Iedereen met een ouder familielid of een oudere kennis weet dat het zo lang mogelijk behouden van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onschatbare waarde is voor ouderen. Het product is NDD: een combinatie van een anabole steroïde en vitamine D in één wekelijkse injectie. We noemen het een ‘Recovery Booster’ omdat NDD het proces van spierafbraak stopt en de revalidatie inspanningen van de patiënt versterkt. Net als insuline en prednison zijn anabole steroïden hormoonachtige stoffen die uitsluitend onder medisch toezicht mogen worden toegediend. De testen in het laboratorium en in gezonde ouderen zijn succesvol afgerond, patenten zijn verleend en de farmaceutische formulering is stabiel. Nu kan OrgaNext het nieuwe medicijn in een kleine groep patiënten gaan testen (‘Proof of Concept’ studie). Daarna volgen nog meer testen om te kijken welke dosering het beste werkt. OrgaNext gaat ervan uit dat zij kort voor of na de succesvolle afronding van de ‘Proof of Concept’ fase een overeenkomst zal sluiten met een groter farmaceutisch bedrijf. OrgaNext is sinds 2009 gefinancierd door oprichter en informal investors en heeft inmiddels ca. 3,5 miljoen euro in het nieuwe medicijn geïnvesteerd, inclusief zo’n 600k door de oprichter. Wat is uw ervaring in deze branche? Marjanne Prins, directeur en oprichter van OrgaNext, heeft ruim 25 jaar ervaring in de farmaceutische industrie. Marjanne is een gedreven ondernemer, resultaatgericht en ervaren in het aansturen van succesvolle teams in o.a. Europa en de Verenigde Staten. Haar passie is het vertalen van wetenschappelijke inzichten in slimme en praktische producten die behoud van zelfstandigheid tot op hoge leeftijd ondersteunen. Het management team van OrgaNext is gepokt en gemazeld en heeft gezamenlijk ruim 75 jaar ervaring in het ontwikkelen en succesvol naar de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen. Marjanne is van oorsprong diëtist en een bekende van Geldvoorelkaar.nl; ze heeft ook BonDuo ontwikkeld; een eiwitrijk ontbijtproduct wat bij dagelijks gebruik bijdraagt aan behoud van sterke botten, soepele spieren en een goede weerstand. In december 2015 werd BonDuo bij Geldvoorelkaar.nl binnen 6 uur volgeschreven! Indrukwekkend trackrecord OrgaNext Het bedrijf heeft in 2010 een belangrijke ontdekking over de aanmaak van nieuwe spiercellen gedaan. Deze bevindingen zijn gepresenteerd tijdens wetenschappelijke congressen in Amerika. In 2013 was OrgaNext winnaar van zowel de juryprijs als de publieksprijs van de Nederlandse private investeerders. In 2014 riep het gezaghebbende Amerikaanse vaktijdschrift ‘Life Science Leader’ uit tot ‘Company to Watch’. Het bedrijf heeft haar uitvinding gepatenteerd in vele landen, waaronder Europa, China, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika, en Mexico. Wereldwijd is er belangstelling voor het nieuwe medicijn. Validatie van de business case Het LifeTrack team van Deloitte heeft de business case en wetenschappelijke resultaten van OrgaNext grondig geëvalueerd en geconcludeerd dat de kansen voor de Recovery Booster van OrgaNext Research er goed voorstaan omdat: 1.Het innovatieve medicijn een dringende medische noodzaak in een snel groeiende markt adresseert. 2.Het een relatief laag risico geneesmiddelen ontwikkeling betreft omdat er al heel veel bekend is over gebruik van de twee werkzame stoffen in andere medische toepassingen. 3.OrgaNext erin geslaagd is wereldwijde patenten voor het medicijn te verkrijgen. 4.Het management team van OrgaNext ervaren is in het ontwikkelen en naar de markt brengen van medicijnen. OrgaNext is er vanaf de oprichting in geslaagd om met een klein team een medicijn van wereldklasse te ontwikkelen. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt aangewend voor een ‘Proof of Concept’ studie bij een kleine groep patiënten. Het doel van deze studie is om aan te tonen dat het medicijn werkt. OrgaNext gaat een studie bij 150 patiënten doen, de helft van deze patiënten zal het nieuwe medicijn geïnjecteerd krijgen en de andere helft een placebo. De kosten van deze studie bedragen € 900.000,- Screening € 55.000,- Medicatie (bereiding en toediening)€ 310.000,- Bepalingen/testen patiënten (bloed, scans, etc)€ 227.000,- Monitoring en documentatie € 190.000,- Onderzoekers en verzekering € 118.000,- + Totaal € 900.000,- Innovatiekrediet € 400.000,- -/- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 500.000,- De financiering van dit project geschiedt door de combinatie van crowdfunding en een innovatiekrediet. Dit innovatiekrediet is een overheidsregeling. Hieruit komt € 400.000,- beschikbaar. De overige € 500.000,- willen we graag binnenhalen via de converteerbare lening van Geldvoorelkaar.nl. We hebben nog als uitwijkmogelijkheid om € 200.000,- aan te trekken via aandelenkapitaal. Daarom hebben we een minimumbedrag via Geldvoorelkaar.nl van € 300.000,- nodig, maar onze voorkeur is € 500.000,-. De verwachte tijdsduur van de proof of concept fase is 2 jaar. Wat zijn de kansen en risico’s van de onderneming? Zo’n 3,7 miljoen patiënten in de VS, Europa en Japan kunnen naar verwachting baat hebben bij het nieuwe medicijn. Het marktpotentieel wordt ingeschat op 4,8 miljard euro. De eerste patiënten voor wie dit medicijn beschikbaar zal zijn, betreft vrouwen van 65 jaar of ouder die een heupoperatie hebben ondergaan. OrgaNext verwacht verkopen van tenminste 500 miljoen euro voor alleen al deze toepassing. Het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen wordt over het algemeen beschouwd als een ‘high risk- high return’ business. Het risico zit vooral in het al dan niet behalen van het gewenste therapeutische effect, de bijwerkingen van het medicijn en marktexclusiviteit. Daarnaast bestaat de kans dat gezondheidsautoriteiten of zorgverzekeraars aanvullend onderzoek willen zien. De onderzoeksopzet sluit aan bij de vereisten van de gezondheidsautoriteiten in Europa (EMA) en de Verenigde Staten (FDA). Veranderende regelgeving en procedures van gezondheidsautoriteiten en verzekeraars kunnen soms voor vertraging zorgen. Tot op heden is er geen door de FDA goedgekeurd product/medicijn voor een vergelijkbare indicatie beschikbaar en zijn er geen octrooien bekend die de marktintroductie van NDD zouden kunnen belemmeren. OrgaNext gaat ervan uit dat zij kort voor of na de succesvolle afronding van ‘Proof of Concept’ fase een overeenkomst kan sluiten met een groter farmaceutisch bedrijf. De uiteindelijke uitkomst van deze overeenkomst is onder andere afhankelijk van het succes van de ontwikkeling en de onderhandelingspositie van OrgaNext. Aandelen OrgaNext Research BV zijn niet beursgenoteerd. Dit kan tot gevolg hebben dat aandeelhouders die aandelen willen verkopen dat niet, niet meteen, niet volledig en/of niet tegen een prijs kunnen doen die op een openbare markt tot stand had kunnen komen. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? OrgaNext Research B.V. is een private onderneming opgericht in 2009 door de holding Kushog B.V. van mevrouw Prins. Kushog bezit 40% van de aandelen, de overige aandelen zijn in handen van 12 private investeerders, bijna allemaal met expertise in de medische of financiële sector. In deze fase wordt nog geen Raad van Commissarissen ingesteld, maar ligt het toezicht bij de AVA. OrgaNext werkt vanuit een : een kleine groep specialisten, met bewezen trackrecord, is verantwoordelijk voor strategie, project management en opbouwen en onderhouden van een netwerk met externe specialisten. Simpel gezegd bedenken en ontwikkelen wij zelfstandig medicijnen, tot en met het bewijs dat het medicijn werkt (‘proof-of-concept’) in patiënten. Daarna zoeken we naar een samenwerking met grotere farma bedrijven voor de laatste fase van testen en commercialisatie. Dit organisatiemodel heeft als groot voordeel dat de organisatie flexibel is en dat er geen investeringen in laboratoria, kantoren en fabrieken nodig zijn. Op deze manier houdt OrgaNext de vaste kosten laag en heeft het bedrijf direct toegang tot de meest up-to-date kennisfaciliteiten. Peter Schot PhD is Executive Director Product Development. De heer Schot heeft ruim twintig jaar ervaring met het ontwikkelen en naar de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen in zowel Amerika als Europa. Bij het voormalige Organon (nu Merck) was Schot als Vice President R&D direct betrokken bij alle aspecten van geneesmiddelenontwikkeling en registratie. De opstelling en uitvoering van de Drug Development Plannen vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Lenus Kloosterboer PhD, voormalig hoofd van de R&D-afdeling Endocrinologie van het gewezen Organon, is vanaf de voorstudies en oprichting van OrgaNext Research nauw betrokken bij het bedrijf. Als wetenschappelijk adviseur met een uitgebreid netwerk op het gebied van zowel hormoon- als vitamine D-research is hij degene die het management adviseert over de opzet van de pre-klinische onderzoeken en de beste partijen om mee samen te werken. Dr. Kloosterboer is direct betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en aandeelhouder. In 2014 werd OrgaNext als voorbeeld van het moderne bedrijfsmodel genoemd door het Financieele Dagblad. Waarom vraagt u een achtergestelde converteerbare lening aan? De ‘Proof of Concept’ studie van onze Recovery Booster vraagt om aanvullende financiering. De aard van de branche, alsmede de mogelijke upside van onze propositie bij exit, maken een converteerbare lening bij uitstek geschikt als financieringsinstrument. Immers bij een converteerbare lening delen de participanten mee in de winstkansen. Onze onderneming is uniek omdat alle aandelen nog steeds in handen zijn van een kleine groep informal investors die allen affiniteit met de financiële en/of medische markt hebben. Door gebruik te maken van crowdfunding krijgen we niet alleen toegang tot aanvullend kapitaal, maar behouden we ook onze onafhankelijkheid, waarbij we keuzevrijheid voor bijvoorbeeld exit scenario’s behouden. In een markt waar grote partijen op zoek zijn naar versterking van hun eigen portfolio, is iedere stap die onafhankelijk kan worden gemaakt, van grote invloed op de uiteindelijke waardering van het product en bedrijf. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Crowdfunding past bij de aard van OrgaNext. We zijn een transparante organisatie met heldere doelen, en spelen in op een belangrijke onvervulde behoefte waar de grotere farma partijen nog geen oog voor hebben. Geldvoorelkaar.nl is een ervaren en betrouwbare partner en heeft een goed track record. Ons zusterbedrijf heeft met BonDuo vorig jaar positieve ervaringen met Geldvoorelkaar.nl opgedaan. De grondige evaluatie van proposities door Geldvoorelkaar.nl past bij het vertrouwen dat wij zoeken en zelf ook uit willen dragen. Wij vinden het mooi dat Geldvoorelkaar.nl nu ook The Crowd de gelegenheid biedt om op laagdrempelige wijze te investeren in innovatieve en snelgroeiende ondernemingen, zoals OrgaNext. De koppeling van de substantiële eigen investeringen als ook de potentiële kracht van The Crowd vormen een gezonde basis waarmee de verdere ontwikkeling van het geneesmiddel gefinancierd kan worden. Voor de investeerders is dit een mogelijkheid om bij te dragen aan een innovatie die niet alleen in de directe omgeving maar in de gehele maatschappij een positieve impact kan hebben. Incentive Omdat de ‘Crowd’ een cruciale rol speelt in de onafhankelijke onderhandelingspositie bij een exit, is de incentive exit gerelateerd: indien OrgaNext Research binnen 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) overgenomen wordt voor een bedrag van tenminste 25 miljoen euro, zal OrgaNext de deelnemers aan deze converteerbare lening een bonus uitkeren van 100% van het ingelegde bedrag. Deze bonus komt bovenop het uitstaande leenbedrag plus de opgebouwde rente of certificaten van aandelen indien er al voor conversie is gekozen. Nederlandse biotech behoort tot de wereldtop Steeds meer gevestigde ondernemingen maken een drastische omslag: in plaats van alle research en ontwikkeling in eigen huis te houden, werken ze nu steeds meer samen met wetenschappelijke instituten en innovatieve start-ups. In de praktijk betekent dit dat nieuwe medicijnen steeds vaker bedacht worden door kleinere, innovatieve ondernemingen, waarna een gerenommeerd farmaceutisch bedrijf pas na bewezen klinische effecten (‘proof of concept’) een belang in het product of de onderneming probeert te verkrijgen. Nederlandse bedrijven maken de ene klapper naar de andere. Om dit te onderschrijven volgt hieronder een artikel uit het Algemeen Dagblad over dit onderwerp. “Overnames zijn niet bij te benen; sinds 2013 kwam al 15 miljard euro binnen voor Nederlandse bedrijven. Het is een schier onafzienbare lijst, en de bedrijfjes die er op staan hebben een paar dingen gemeen. Ze doen iets met biotechnologie - vaak geneesmiddelen. Ze luisteren naar ingewikkelde namen, met opvallend veel x-en en qs van de onderneming nog niet op het gewenste niveau zijn.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 24-05-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 8,00%

€0 / €140.000

Horecacrowdfunding

Lening - 3,00%

€32.800 / €41.000

Lendahand

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 4,00%

€160.000 / €200.000

Lendahand

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€790.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€375.300 / €695.000

Geldvoorelkaar