Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? OTS InterStudie staat voor Opleiding, Training en Scholing en richt zich voor een groot deel op de vakgebieden vastgoed, wonen en groen. Het opleidings-, trainings- en studiecentrum is onderverdeeld in verschillende productgroepen en biedt tal van scholingsproducten. Hieronder vallen opleidingen, trainingen, cursussen, zelfstudies, studiereizen, studieboeken, naslagwerken, ideeënboeken, educatieve media, examens en meer. De opleidingen en trainingen bepalen tot dusver de grootste omvang van het bedrijf. De activiteiten zijn de afgelopen 1,5 jaar echter uitgebreid. Per 1 april 2014 is een touringcar aangeschaft waardoor diverse praktijkaspecten worden toegevoegd aan de opleidingen. ‘Educatie in het veld’ maakt de opleidingen veelal boeiender en aantrekkelijker. Eigenaar Jan Ots beschikt over een busrijbewijs, waardoor hijzelf met de cursisten rondrijdt. De touringcar wordt ook ingezet voor andere educatieve doeleinden zoals schoolreizen. Hiernaast bezit het instituut sinds begin 2015 een licentie voor een toetscentrum. Sinds april 2015 zijn de deuren van Toetscentrum Heerenveen geopend. Naast Leeuwarden is hiermee een 2e locatie in Friesland ontstaan. De overige dichtstbijzijnde locaties betreffen Groningen en Zwolle. In het toetscentrum worden o.a. toetsen ten behoeve van WFT-diplomering afgenomen. Door aanscherping van regelgeving en diplomering in de financiële dienstverlening is de vraag hiernaar stijgende. Waar wordt de financiering voor aangewend? Door zowel de stijgende lijn in het aantal cursisten als de toename van het aantal examenkandidaten is in mei 2015 een perceel grond naast het studiecentrum aangekocht. Dit wordt ingericht als parkeerterrein. Een deel hiervan is gefinancierd door de verkopende partij. 40% van dit bedrag is afgelost en het restant wordt middels deze crowdfunding actie geherfinancierd.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam OTS InterStudie
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 24-12-2015
Type financiering Lening
Streefbedrag € 60.000
Rente 6,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Onderwijs
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? OTS InterStudie staat voor Opleiding, Training en Scholing en richt zich voor een groot deel op de vakgebieden vastgoed, wonen en groen. Het opleidings-, trainings- en studiecentrum is onderverdeeld in verschillende productgroepen en biedt tal van scholingsproducten. Hieronder vallen opleidingen, trainingen, cursussen, zelfstudies, studiereizen, studieboeken, naslagwerken, ideeënboeken, educatieve media, examens en meer. De opleidingen en trainingen bepalen tot dusver de grootste omvang van het bedrijf. De activiteiten zijn de afgelopen 1,5 jaar echter uitgebreid. Per 1 april 2014 is een touringcar aangeschaft waardoor diverse praktijkaspecten worden toegevoegd aan de opleidingen. ‘Educatie in het veld’ maakt de opleidingen veelal boeiender en aantrekkelijker. Eigenaar Jan Ots beschikt over een busrijbewijs, waardoor hijzelf met de cursisten rondrijdt. De touringcar wordt ook ingezet voor andere educatieve doeleinden zoals schoolreizen. Hiernaast bezit het instituut sinds begin 2015 een licentie voor een toetscentrum. Sinds april 2015 zijn de deuren van Toetscentrum Heerenveen geopend. Naast Leeuwarden is hiermee een 2e locatie in Friesland ontstaan. De overige dichtstbijzijnde locaties betreffen Groningen en Zwolle. In het toetscentrum worden o.a. toetsen ten behoeve van WFT-diplomering afgenomen. Door aanscherping van regelgeving en diplomering in de financiële dienstverlening is de vraag hiernaar stijgende. Waar wordt de financiering voor aangewend? Door zowel de stijgende lijn in het aantal cursisten als de toename van het aantal examenkandidaten is in mei 2015 een perceel grond naast het studiecentrum aangekocht. Dit wordt ingericht als parkeerterrein. Een deel hiervan is gefinancierd door de verkopende partij. 40% van dit bedrag is afgelost en het restant wordt middels deze crowdfunding actie geherfinancierd.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 24-12-2015 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 6,50%

€507.350 / €695.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€790.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 7,00%

€81.416 / €246.716

Kapitaalopmaat

Lening - 4,00%

€280.000 / €350.000

Lendahand

Lening - 4,00%

€160.000 / €200.000

Lendahand