Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Palestra (www.palestrawellnesscentre.nl) is een centrum voor fitness-, beweging- en sportactiviteiten welke custommade worden aangeboden. Individueel of groepsgewijs, doelgericht werken aan een beter/gezonder lichaam. Tevens biedt Palestra de mogelijkheid van saunagebruik en fysiotherapie, terwijl er ook inpandig een kapper is gevestigd. De ondernemer is Boris Esschendal, sinds 18-01-2016 eigenaar van “Palestra Wellness Centre”. Per diezelfde datum werd de bestaande VOF ontbonden door uitkoop van zijn zakelijk partner/medevennoot. De eenmanszaak zal onder de naam Palestra-Fitness de exploitatie voortzetten. Boris is een gepassioneerd ondernemer met veel ervaring in de branche. In 2005 trad hij toe als medevennoot van de vof Palestra, welke al sinds 1998 actief was. Nu gaat hij perspectiefvol verder als enig eigenaar van de eenmanszaak. Waar wordt de financiering voor aangewend? De kredietbehoefte: Renovatie en aanpassingen € 20.000,- Aflossing huidige bankier € 40.000,- Marketing € 10.000,- Kosten etc. € 10.000,- Totaal € 80.000,- Medio juli is er ook al voor € 80.000,00 geïnvesteerd in de Techno gym apparatuur, die middels Lease werd gefinancierd. Hiermee beschikt Palestra over de modernste, meest geavanceerde apparatuur op sport/fitnessgebied. Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Palestra (vof) bestaat al sinds 1998 en heeft derhalve bewezen in deze branche een recht van bestaan te hebben opgebouwd. Sinds medio januari 2016 is de rechtsvorm die van een Eenmanszaak. Door steeds goed in te spelen op marktomstandigheden kon en kan men de concurrentie goed aan. Onderscheidend zijn is het credo. Palestra staat voor kwaliteit, efficiëntie en deskundigheid en uiteraard voor resultaat. Onze manier van werken richt zich op het realistisch stellen van doelen en persoonlijke begeleiding om deze te realiseren. Persoonlijk advies en begeleiding en het inspireren en motiveren. Leden helpen bij het verbeteren van hun gezondheid en levensstijl, in een gemoedelijke sfeer met de modernste geavanceerde apparatuur. Bewegen individueel of in groepsverband, altijd onder deskundige begeleiding. Mijn werkwijze is gericht op een bestendige relatie en je niet laten leiden door hypes. Wij bieden een zeer breed pallet van activiteiten; van Zumba tot Yoga, maar ook fiets- en hardlooptrainingen. Palestra beschikt over de modernste apparatuur van het merk Techno gym. Naast een compleet assortiment cardio, kracht en bewegingsapparatuur biedt Technogym ook netwerkoplossingen en andere programma's. De apparatuur is o.a. aangesloten op internet zodat je zelfs tijdens het sporten/bewegen je sociale contacten kunt onderhouden, het wereldnieuws kunt volgen of naar een film kijken. Belangrijker is echter dat er een individueel trainingsprogramma wordt bijgehouden. Deze registreert je bewegingen en je vooruitgang die gecommuniceerd worden via een persoonlijke app. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? De vooruitzichten in de sport fitness en wellnessbranche zijn goed te noemen. Het is nog steeds een groeibranche. Consumenten zijn zich steeds bewuster van een goede verzorging van Body&Mind. De vraag vanuit de consument naar een hoge service en persoonlijke aandacht, naast vakkundig advies en kwaliteit blijkt uit marktonderzoek. (cijfers en trends Rabo). Dit sluit uitstekend aan bij het marktonderzoek wat Palestra onlangs zelf heeft laten uitvoeren en bevestigt de filosofie waar men al jaren naar werkt. De werkwijze, ondersteund door innovatie (nieuwe apparatuur etc.) leveren positieve reacties op. Het aantal bezoekers stijgt. De groep consumenten op zoek naar een gezondere levensstijl is groeiende en we zijn dan ook positief naar de toekomst. Trends zijn; bewust omgaan met gezondheid, gezond ouder worden, gewichtscontrole, fit zijn, gedeelde lifestyle en duurzaam ondernemen Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Zoals beschreven bestaat Palestra als onderneming al sinds 1998 en is sinds medio januari 2016 een eenmanszaak met als eigenaar Boris Esschendal. Boris was vennoot sinds 2005. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? In 2014 was de omzet € 396.000,-. Voor 2015 is de prognose, gebaseerd op de tussentijdse cijfers, € 390.000,- en voor 2016 prognosticeer ik een omzet van € 410.000,-. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Ik zie crowdfunding als een mooi alternatief voor het financieren van mijn bedrijf. De banken zijn redelijk terughoudend en vooringenomen over de fitnessbranche, terwijl er van crowdfunding tevens nog een marketingwerking uitgaat. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? De solvabiliteit per ultimo 2015 was negatief doordat de medevennoot van Boris een negatief eigen vermogen had opgebouwd. Met de uitkoop van deze vennoot is het vermogen per 18 januari jl. positief geworden. Sinds 2005 heeft Palestra (vof) elk jaar een positieve vermogenstoename laten zien. (Het negatieve eigen vermogen daalde gestaag.) De vooruitzichten zijn eveneens positief. De privé-onttrekkingen dalen substantieel met de uittreding van de medevennoot. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? De prognoses zijn door de accountant behoudend opgesteld maar laten een cashflow zien die toereikend is om aan de aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Hiernaast is er nog ruimte om tegenvallers te kunnen opvangen, terwijl er op korte termijn geen investeringen meer zijn te verwachten. Noot van Geldvoorelkaar.nl Geldnemer is Palestra-Fitness. Dit is de eenmanszaak van de heer J.E. Esschendal, die daarmee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Geldvoorelkaar heeft als aanvullende voorwaarde gesteld dat ook de partner (mevrouw M. van der Veen) meetekent als medegeldnemer. Zij tekent ook hoofdelijk mee in privé. De getoonde Creditsafe en Graydonscore hebben betrekking op de voormalige VOF. De VOF is recentelijk omgezet naar een eenmanszaak.

Beleg je ook anders dan via crowdfunding? Beheer je totale portefeuille op 1 centrale locatie met onze tool investID.
Projectnaam Palestra-Fitness
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 26-01-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 80.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Sport
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Herfinanciering

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Palestra (www.palestrawellnesscentre.nl) is een centrum voor fitness-, beweging- en sportactiviteiten welke custommade worden aangeboden. Individueel of groepsgewijs, doelgericht werken aan een beter/gezonder lichaam. Tevens biedt Palestra de mogelijkheid van saunagebruik en fysiotherapie, terwijl er ook inpandig een kapper is gevestigd. De ondernemer is Boris Esschendal, sinds 18-01-2016 eigenaar van “Palestra Wellness Centre”. Per diezelfde datum werd de bestaande VOF ontbonden door uitkoop van zijn zakelijk partner/medevennoot. De eenmanszaak zal onder de naam Palestra-Fitness de exploitatie voortzetten. Boris is een gepassioneerd ondernemer met veel ervaring in de branche. In 2005 trad hij toe als medevennoot van de vof Palestra, welke al sinds 1998 actief was. Nu gaat hij perspectiefvol verder als enig eigenaar van de eenmanszaak. Waar wordt de financiering voor aangewend? De kredietbehoefte: Renovatie en aanpassingen € 20.000,- Aflossing huidige bankier € 40.000,- Marketing € 10.000,- Kosten etc. € 10.000,- Totaal € 80.000,- Medio juli is er ook al voor € 80.000,00 geïnvesteerd in de Techno gym apparatuur, die middels Lease werd gefinancierd. Hiermee beschikt Palestra over de modernste, meest geavanceerde apparatuur op sport/fitnessgebied. Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Palestra (vof) bestaat al sinds 1998 en heeft derhalve bewezen in deze branche een recht van bestaan te hebben opgebouwd. Sinds medio januari 2016 is de rechtsvorm die van een Eenmanszaak. Door steeds goed in te spelen op marktomstandigheden kon en kan men de concurrentie goed aan. Onderscheidend zijn is het credo. Palestra staat voor kwaliteit, efficiëntie en deskundigheid en uiteraard voor resultaat. Onze manier van werken richt zich op het realistisch stellen van doelen en persoonlijke begeleiding om deze te realiseren. Persoonlijk advies en begeleiding en het inspireren en motiveren. Leden helpen bij het verbeteren van hun gezondheid en levensstijl, in een gemoedelijke sfeer met de modernste geavanceerde apparatuur. Bewegen individueel of in groepsverband, altijd onder deskundige begeleiding. Mijn werkwijze is gericht op een bestendige relatie en je niet laten leiden door hypes. Wij bieden een zeer breed pallet van activiteiten; van Zumba tot Yoga, maar ook fiets- en hardlooptrainingen. Palestra beschikt over de modernste apparatuur van het merk Techno gym. Naast een compleet assortiment cardio, kracht en bewegingsapparatuur biedt Technogym ook netwerkoplossingen en andere programma's. De apparatuur is o.a. aangesloten op internet zodat je zelfs tijdens het sporten/bewegen je sociale contacten kunt onderhouden, het wereldnieuws kunt volgen of naar een film kijken. Belangrijker is echter dat er een individueel trainingsprogramma wordt bijgehouden. Deze registreert je bewegingen en je vooruitgang die gecommuniceerd worden via een persoonlijke app. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? De vooruitzichten in de sport fitness en wellnessbranche zijn goed te noemen. Het is nog steeds een groeibranche. Consumenten zijn zich steeds bewuster van een goede verzorging van Body&Mind. De vraag vanuit de consument naar een hoge service en persoonlijke aandacht, naast vakkundig advies en kwaliteit blijkt uit marktonderzoek. (cijfers en trends Rabo). Dit sluit uitstekend aan bij het marktonderzoek wat Palestra onlangs zelf heeft laten uitvoeren en bevestigt de filosofie waar men al jaren naar werkt. De werkwijze, ondersteund door innovatie (nieuwe apparatuur etc.) leveren positieve reacties op. Het aantal bezoekers stijgt. De groep consumenten op zoek naar een gezondere levensstijl is groeiende en we zijn dan ook positief naar de toekomst. Trends zijn; bewust omgaan met gezondheid, gezond ouder worden, gewichtscontrole, fit zijn, gedeelde lifestyle en duurzaam ondernemen Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Zoals beschreven bestaat Palestra als onderneming al sinds 1998 en is sinds medio januari 2016 een eenmanszaak met als eigenaar Boris Esschendal. Boris was vennoot sinds 2005. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? In 2014 was de omzet € 396.000,-. Voor 2015 is de prognose, gebaseerd op de tussentijdse cijfers, € 390.000,- en voor 2016 prognosticeer ik een omzet van € 410.000,-. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Ik zie crowdfunding als een mooi alternatief voor het financieren van mijn bedrijf. De banken zijn redelijk terughoudend en vooringenomen over de fitnessbranche, terwijl er van crowdfunding tevens nog een marketingwerking uitgaat. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? De solvabiliteit per ultimo 2015 was negatief doordat de medevennoot van Boris een negatief eigen vermogen had opgebouwd. Met de uitkoop van deze vennoot is het vermogen per 18 januari jl. positief geworden. Sinds 2005 heeft Palestra (vof) elk jaar een positieve vermogenstoename laten zien. (Het negatieve eigen vermogen daalde gestaag.) De vooruitzichten zijn eveneens positief. De privé-onttrekkingen dalen substantieel met de uittreding van de medevennoot. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? De prognoses zijn door de accountant behoudend opgesteld maar laten een cashflow zien die toereikend is om aan de aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Hiernaast is er nog ruimte om tegenvallers te kunnen opvangen, terwijl er op korte termijn geen investeringen meer zijn te verwachten. Noot van Geldvoorelkaar.nl Geldnemer is Palestra-Fitness. Dit is de eenmanszaak van de heer J.E. Esschendal, die daarmee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Geldvoorelkaar heeft als aanvullende voorwaarde gesteld dat ook de partner (mevrouw M. van der Veen) meetekent als medegeldnemer. Zij tekent ook hoofdelijk mee in privé. De getoonde Creditsafe en Graydonscore hebben betrekking op de voormalige VOF. De VOF is recentelijk omgezet naar een eenmanszaak.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 26-01-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 6,50%

€0 / €276.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€0 / €750.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€0 / €975.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€255.200 / €290.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€332.000 / €415.000

Lendahand

Lening - 7,00%

€0 / €95.000

Kapitaalopmaat

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?