Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? De Nederlandse vennootschap Nepex B.V. is 95% aandeelhouder in de Russische dochtervennootschap O.O.O.“Petro-Frigo”, welke een vrieshuis in de regio St. Petersburg exploiteert. In 2000 is begonnen met de bouw van dit vrieshuis naar Nederlands ontwerp. Toen de bouw in 2001 gereed kwam was het één van de eerste vrieshuizen naar Westers model in de regio, met het daarbij behorende niveau van dienstverlening. Vanaf de opening heeft het vrieshuis gedraaid met een bezettingsgraad van tenminste 95%. Sinds december 2015 is de onderneming ook actief in de export van vleesproducten, zoals varkensslachtafvallen (pootjes, magen, oren, staarten, e.d.) en kipproducten (pootjes, vleugels) naar Aziatische markten. Als gevolg van de daling van de koers van de Russische Roebel is de import van levensmiddelen in Rusland dramatisch gedaald. De lokale productiecapaciteit is daarentegen enorm toegenomen. Wij richten ons op producten die op de Russische markt minder gevraagd worden, maar waar elders in de wereld juist wel veel vraag naar is, voornamelijk Aziatische markten. Uitbreiding van de export vanuit Rusland naar Afrikaanse markten ligt ook de lijn der verwachting. Daartoe wordt exclusief samengewerkt met een Nederlandse partner die veel ervaring heeft met deze producten en deze afzetmarkten. Deze firma verhandelt wereldwijd honderden containers per maand met vlees, vis, groenten en fruit. Zij staan garant voor een juiste afwikkeling van de leveringen van de klant, zowel financieel als logistiek. Om de kwaliteit van de geleverde goederen te kunnen garanderen worden alle leveringen van leveranciers uit geheel Rusland allereerst bij Petro-Frigo verzameld. Aldaar worden alle producten op kwaliteit gecontroleerd en gesorteerd alvorens te worden herpakt in private label dozen. Met dit private label heeft de afnemer volledige zekerheid over de aard en kwaliteit van het gekochte product en kunnen er betere marges worden geboekt. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt deels aangewend om de handelsactiviteiten verder uit te breiden en deels om een aantal palletstellingen, die aan vervanging toe zijn, aan te schaffen. De inkoop van de handelsgoederen wordt direct met de leveranciers afgerekend, dit garandeert de beste inkoopprijzen en de snelste levering. Daarvoor is werkkapitaal benodigd. De doorlooptijd tot en met aflevering aan de klant bedraagt ca. 10-12 weken. Klanten betalen 20% aan bij bestelling, het restant voor aankomst tegen vrijgave van de container en bijbehorende documenten. Onze Nederlandse partner staat garant voor de financiële afwikkeling. De investering in het vervangen van de palletstellingen bedraagt € 100.000,-. De nieuwe stellingen hebben een geschatte levensduur van 15 tot 20 jaar. Een bedrag van € 200.000,- wordt geïnvesteerd in het werkkapitaal ten behoeve van de handelsactiviteiten. Onze partner brengt hetzelfde bedrag in, waarmee het werkkapitaal derhalve met € 400.000,- wordt uitgebreid. Tussen eind december en april zijn reeds 15 containers verladen, met 5 containerladingen gereed voor vertrek. Dat komt neer op iets meer dan 1 container per week. De gemiddelde kostprijs per container, inclusief alle kosten bedraagt ca. € 25.000,-. De investeringen tot nu toe zijn betaald uit eigen middelen en uit de inbreng van onze partner. Met de uitbreiding van het werkkapitaal kunnen dus ruim 2 containers per week verladen worden. De omzet per kwartaal stijgt derhalve naar verwachting van € 330.000,- per kwartaal naar € 780.000,- per kwartaal, daarbij is de 20% vooruitbetaling van de klanten meegerekend. Resumé: Voorfinanciering 20 containers € 500.000,- Af: aanbetaling 20% € 100.000,- Af: inbreng partner € 200.000,- Uitbreiding werkkapitaal € 200.000,- Vervanging palletstellingen € 100.000,- Benodigde financiering € 300.000,- Wat is uw ervaring in deze branche? De beide directeuren-grootaandeelhouders hebben ruim 20 jaar ervaring met zaken doen in en met Rusland. De heer Oleg Sozonov is geboren Rus en begin jaren ’90 naar Nederland gekomen, hij heeft zowel de Nederlandse als de Russische nationaliteit. De heer Roelof Warmerdam is Nederlands en sinds 1994 actief in de export van voornamelijk vlees naar Rusland. In 1997 is besloten de krachten te bundelen en gezamenlijk verder te gaan. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Zowel de omzet en marge qua vrieshuisexploitatie zijn stabiel in Roebels. De handelsactiviteiten zullen met grote stappen verder worden uitgebreid. Vanaf december tot eind maart is telkens 1 container per week verzonden, per april 2016 is de export naar 2 containers per week uitgebreid. Doelstelling op termijn is tenminste 3 tot 5 containers per week te gaan verschepen. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De persoonlijke holdings van de heren Warmerdan en Sozonov, Anaktra BV en Sonic International BV houden ieder 50% van de aandelen Nepex BV die op haar beurt 95% van de aandelen O.O.O. Petro-Frigo bezit. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De reguliere omzet uit de exploitatie van het vrieshuis bedraagt ca. € 1.000.000,- per jaar (tegen de huidige Roebelkoers). Dit bedrag zal toenemen met de omzet uit de handelsactiviteiten (1e kwartaal ruim € 330.000,- en zal doorgroeien naar ca. € 780.000,- per kwartaal). Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Nederlandse banken zijn zeer terughoudend om krediet te verlenen aan bedrijven met Russische assets. Russische banken zijn op dit moment veel te duur gezien de hoge rentestand in Rusland. Geldvoorelkaar.nl biedt ons een uitgelezen mogelijkheid onze groeiplannen te realiseren. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Het eigen vermogen is ca. € 2.800.000,- op een balanstotaal van ca. € 3.000.000,- (= 92,8 %). Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? De in de handelsactiviteiten geïnvesteerde gelden hebben een omloopsnelheid van ca. 10-12 weken en worden daarna geherinvesteerd. Daarnaast zijn er de inkomsten uit de reguliere vrieshuisexploitatie. Petro-Frigo betaalt maandelijks dividend aan moedermaatschappij Nepex B.V. uit de inkomsten van de reguliere vrieshuisexploitatie. Alleen al deze betalingen zijn ruim voldoende om aan de periodieke aflossings- en renteverplichtingen te kunnen voldoen. Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? De handelsactiviteiten zijn op basis van een exclusiviteitsovereenkomst met onze Nederlandse partner vastgelegd. Zowel de investeringen als de opbrengsten worden op basis van 50/50 verdeeld. Zijn er wellicht specifieke zekerheden die u kunt inbrengen? Beide DGA’s tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Incentive: St. Petersburg is één van de mooiste steden ter wereld. Niet voor niets staat het gehele centrum van de stad op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Bij volledige inschrijving wordt, onder de inschrijvers die tenminste € 1.000,- inleggen, een lang weekend St. Petersburg voor 2 personen verloot. Wij zorgen voor de visumaanvraag, de retourvlucht, transfer van en naar het vliegveld in St. Petersburg en 3 overnachtingen met ontbijt in een hotel in St. Petersburg. Een bezoek aan Petro-Frigo behoort natuurlijk tot de mogelijkheden. Noot van Geldvoorelkaar.nl: In de aanhef zijn weergegeven het G-PD% en Creditsafe score van geldnemer Nepex BV. Medegeldnemers zijn Anaktra BV (G-PD% 0,40% en Creditsafe score 86), Sonic International BV (G-PD% 0,06% en Creditsafe score 72) en de heren R.P.A. Warmerdam en O.A. Sozonov die daarmee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Petro-Frigo
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 27-04-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 300.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Industrie
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? De Nederlandse vennootschap Nepex B.V. is 95% aandeelhouder in de Russische dochtervennootschap O.O.O.“Petro-Frigo”, welke een vrieshuis in de regio St. Petersburg exploiteert. In 2000 is begonnen met de bouw van dit vrieshuis naar Nederlands ontwerp. Toen de bouw in 2001 gereed kwam was het één van de eerste vrieshuizen naar Westers model in de regio, met het daarbij behorende niveau van dienstverlening. Vanaf de opening heeft het vrieshuis gedraaid met een bezettingsgraad van tenminste 95%. Sinds december 2015 is de onderneming ook actief in de export van vleesproducten, zoals varkensslachtafvallen (pootjes, magen, oren, staarten, e.d.) en kipproducten (pootjes, vleugels) naar Aziatische markten. Als gevolg van de daling van de koers van de Russische Roebel is de import van levensmiddelen in Rusland dramatisch gedaald. De lokale productiecapaciteit is daarentegen enorm toegenomen. Wij richten ons op producten die op de Russische markt minder gevraagd worden, maar waar elders in de wereld juist wel veel vraag naar is, voornamelijk Aziatische markten. Uitbreiding van de export vanuit Rusland naar Afrikaanse markten ligt ook de lijn der verwachting. Daartoe wordt exclusief samengewerkt met een Nederlandse partner die veel ervaring heeft met deze producten en deze afzetmarkten. Deze firma verhandelt wereldwijd honderden containers per maand met vlees, vis, groenten en fruit. Zij staan garant voor een juiste afwikkeling van de leveringen van de klant, zowel financieel als logistiek. Om de kwaliteit van de geleverde goederen te kunnen garanderen worden alle leveringen van leveranciers uit geheel Rusland allereerst bij Petro-Frigo verzameld. Aldaar worden alle producten op kwaliteit gecontroleerd en gesorteerd alvorens te worden herpakt in private label dozen. Met dit private label heeft de afnemer volledige zekerheid over de aard en kwaliteit van het gekochte product en kunnen er betere marges worden geboekt. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt deels aangewend om de handelsactiviteiten verder uit te breiden en deels om een aantal palletstellingen, die aan vervanging toe zijn, aan te schaffen. De inkoop van de handelsgoederen wordt direct met de leveranciers afgerekend, dit garandeert de beste inkoopprijzen en de snelste levering. Daarvoor is werkkapitaal benodigd. De doorlooptijd tot en met aflevering aan de klant bedraagt ca. 10-12 weken. Klanten betalen 20% aan bij bestelling, het restant voor aankomst tegen vrijgave van de container en bijbehorende documenten. Onze Nederlandse partner staat garant voor de financiële afwikkeling. De investering in het vervangen van de palletstellingen bedraagt € 100.000,-. De nieuwe stellingen hebben een geschatte levensduur van 15 tot 20 jaar. Een bedrag van € 200.000,- wordt geïnvesteerd in het werkkapitaal ten behoeve van de handelsactiviteiten. Onze partner brengt hetzelfde bedrag in, waarmee het werkkapitaal derhalve met € 400.000,- wordt uitgebreid. Tussen eind december en april zijn reeds 15 containers verladen, met 5 containerladingen gereed voor vertrek. Dat komt neer op iets meer dan 1 container per week. De gemiddelde kostprijs per container, inclusief alle kosten bedraagt ca. € 25.000,-. De investeringen tot nu toe zijn betaald uit eigen middelen en uit de inbreng van onze partner. Met de uitbreiding van het werkkapitaal kunnen dus ruim 2 containers per week verladen worden. De omzet per kwartaal stijgt derhalve naar verwachting van € 330.000,- per kwartaal naar € 780.000,- per kwartaal, daarbij is de 20% vooruitbetaling van de klanten meegerekend. Resumé: Voorfinanciering 20 containers € 500.000,- Af: aanbetaling 20% € 100.000,- Af: inbreng partner € 200.000,- Uitbreiding werkkapitaal € 200.000,- Vervanging palletstellingen € 100.000,- Benodigde financiering € 300.000,- Wat is uw ervaring in deze branche? De beide directeuren-grootaandeelhouders hebben ruim 20 jaar ervaring met zaken doen in en met Rusland. De heer Oleg Sozonov is geboren Rus en begin jaren ’90 naar Nederland gekomen, hij heeft zowel de Nederlandse als de Russische nationaliteit. De heer Roelof Warmerdam is Nederlands en sinds 1994 actief in de export van voornamelijk vlees naar Rusland. In 1997 is besloten de krachten te bundelen en gezamenlijk verder te gaan. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Zowel de omzet en marge qua vrieshuisexploitatie zijn stabiel in Roebels. De handelsactiviteiten zullen met grote stappen verder worden uitgebreid. Vanaf december tot eind maart is telkens 1 container per week verzonden, per april 2016 is de export naar 2 containers per week uitgebreid. Doelstelling op termijn is tenminste 3 tot 5 containers per week te gaan verschepen. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De persoonlijke holdings van de heren Warmerdan en Sozonov, Anaktra BV en Sonic International BV houden ieder 50% van de aandelen Nepex BV die op haar beurt 95% van de aandelen O.O.O. Petro-Frigo bezit. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De reguliere omzet uit de exploitatie van het vrieshuis bedraagt ca. € 1.000.000,- per jaar (tegen de huidige Roebelkoers). Dit bedrag zal toenemen met de omzet uit de handelsactiviteiten (1e kwartaal ruim € 330.000,- en zal doorgroeien naar ca. € 780.000,- per kwartaal). Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Nederlandse banken zijn zeer terughoudend om krediet te verlenen aan bedrijven met Russische assets. Russische banken zijn op dit moment veel te duur gezien de hoge rentestand in Rusland. Geldvoorelkaar.nl biedt ons een uitgelezen mogelijkheid onze groeiplannen te realiseren. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Het eigen vermogen is ca. € 2.800.000,- op een balanstotaal van ca. € 3.000.000,- (= 92,8 %). Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? De in de handelsactiviteiten geïnvesteerde gelden hebben een omloopsnelheid van ca. 10-12 weken en worden daarna geherinvesteerd. Daarnaast zijn er de inkomsten uit de reguliere vrieshuisexploitatie. Petro-Frigo betaalt maandelijks dividend aan moedermaatschappij Nepex B.V. uit de inkomsten van de reguliere vrieshuisexploitatie. Alleen al deze betalingen zijn ruim voldoende om aan de periodieke aflossings- en renteverplichtingen te kunnen voldoen. Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? De handelsactiviteiten zijn op basis van een exclusiviteitsovereenkomst met onze Nederlandse partner vastgelegd. Zowel de investeringen als de opbrengsten worden op basis van 50/50 verdeeld. Zijn er wellicht specifieke zekerheden die u kunt inbrengen? Beide DGA’s tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Incentive: St. Petersburg is één van de mooiste steden ter wereld. Niet voor niets staat het gehele centrum van de stad op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Bij volledige inschrijving wordt, onder de inschrijvers die tenminste € 1.000,- inleggen, een lang weekend St. Petersburg voor 2 personen verloot. Wij zorgen voor de visumaanvraag, de retourvlucht, transfer van en naar het vliegveld in St. Petersburg en 3 overnachtingen met ontbijt in een hotel in St. Petersburg. Een bezoek aan Petro-Frigo behoort natuurlijk tot de mogelijkheden. Noot van Geldvoorelkaar.nl: In de aanhef zijn weergegeven het G-PD% en Creditsafe score van geldnemer Nepex BV. Medegeldnemers zijn Anaktra BV (G-PD% 0,40% en Creditsafe score 86), Sonic International BV (G-PD% 0,06% en Creditsafe score 72) en de heren R.P.A. Warmerdam en O.A. Sozonov die daarmee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 27-04-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 8,00%

€0 / €140.000

Horecacrowdfunding

Lening - 3,00%

€21.240 / €26.550

Lendahand

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€32.800 / €41.000

Lendahand

Lening - 3,00%

€24.520 / €30.650

Lendahand

Lening - 4,00%

€280.000 / €350.000

Lendahand