Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Poeliersbedrijf Blom B.V (binnenkort Blom Food B.V.)investeer


Samenvatting Poeliersbedrijf Blom B.V. (binnenkort Blom Food B.V.) is een vleesverwerkend bedrijf dat bestaat sinds 1988. In de loop van de jaren zijn de activiteiten uitgebreid en is het bedrijf een productiebedrijf geworden dat kwalitatief hoogwaardig vlees levert aan vaste afnemers. Onder eigen label, of dat van de afnemer, zijn deze producten terug te vinden in supermarken, groothandels en horecabedrijven. Er wordt een breed en duurzaam assortiment gevoerd waarbij in het afgelopen jaar de groei voornamelijk werd gerealiseerd in de markt van carpaccio. Vanwege de groei is er behoefte aan een grotere locatie die gevonden is in Milsbeek. Deze locatie is uitermate geschikt voor de activiteiten van het poeliersbedrijf, aangezien er in het verleden ook een vleesverwerkend bedrijf in gevestigd was. Het bedrijf wordt geleid door Willy Blom. Zijn dochter en zoon zijn sinds enkele jaren ook werkzaam in het bedrijf. Financieringsbehoefte Er dienen een aantal aanpassingen aan het pand te worden verricht waaronder het plaatsen van een vriezer en een keuken om producten te garen. Daarnaast zal het assortiment carpaccio worden uitgebreid met 3 soorten viscarpaccio. De totale investering bedraagt € 200.000,-. Leveranciers zijn bereid gevonden € 50.000,- te investeren. De gevraagde financiering bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5%. Structuur De structuur bestaat uit een werkmaatschappij met daarboven een holding waarvan de heer Blom 100% eigenaar is. Risico Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan. De Collin Credit Score overall is Ruim voldoende. De debiteuren zijn Poeliersbedrijf Blom B.V. en Blom Holding B.V. Vanuit privé verstrekt de heer Blom een borgtocht van € 150.000,- gedurende de looptijd van de lening. Er is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen t/m een solvabiliteitsniveau van 35%. Verder is overeengekomen dat de bestaande rekening-courant en lening aan privé niet verder op mogen lopen. Financieringsbehoefte De lening zal worden aangewend ten behoeve van twee doeleinden. Enerzijds brengt de verhuizing en centralisatie van de productie naar Milsbeek (1.700 m2) kosten met zich mee. Hierdoor kunnen twee productielocaties (Arnhem 500 m2 en Berg en Dal 300 m2) worden samengevoegd tot een locatie. Dit zorgt voor een besparing op de huisvestingslasten en voor een efficiëntere organisatie qua aansturing, logistiek en uitwisseling van personeel. Anderzijds is er de wens om het assortiment carpaccio aan te vullen met viscarpaccio. De totale investering bedraagt € 200.000,-, waarvan € 50.000,- door een leverancier is betaald. Het restant van € 150.000,- zal worden gefinancierd via crowdfunding.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Poeliersbedrijf Blom B.V (binnenkort Blom Food B.V.)
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 12-07-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 150.000
Rente 7,50%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Industrie
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Samenvatting Poeliersbedrijf Blom B.V. (binnenkort Blom Food B.V.) is een vleesverwerkend bedrijf dat bestaat sinds 1988. In de loop van de jaren zijn de activiteiten uitgebreid en is het bedrijf een productiebedrijf geworden dat kwalitatief hoogwaardig vlees levert aan vaste afnemers. Onder eigen label, of dat van de afnemer, zijn deze producten terug te vinden in supermarken, groothandels en horecabedrijven. Er wordt een breed en duurzaam assortiment gevoerd waarbij in het afgelopen jaar de groei voornamelijk werd gerealiseerd in de markt van carpaccio. Vanwege de groei is er behoefte aan een grotere locatie die gevonden is in Milsbeek. Deze locatie is uitermate geschikt voor de activiteiten van het poeliersbedrijf, aangezien er in het verleden ook een vleesverwerkend bedrijf in gevestigd was. Het bedrijf wordt geleid door Willy Blom. Zijn dochter en zoon zijn sinds enkele jaren ook werkzaam in het bedrijf. Financieringsbehoefte Er dienen een aantal aanpassingen aan het pand te worden verricht waaronder het plaatsen van een vriezer en een keuken om producten te garen. Daarnaast zal het assortiment carpaccio worden uitgebreid met 3 soorten viscarpaccio. De totale investering bedraagt € 200.000,-. Leveranciers zijn bereid gevonden € 50.000,- te investeren. De gevraagde financiering bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5%. Structuur De structuur bestaat uit een werkmaatschappij met daarboven een holding waarvan de heer Blom 100% eigenaar is. Risico Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan. De Collin Credit Score overall is Ruim voldoende. De debiteuren zijn Poeliersbedrijf Blom B.V. en Blom Holding B.V. Vanuit privé verstrekt de heer Blom een borgtocht van € 150.000,- gedurende de looptijd van de lening. Er is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen t/m een solvabiliteitsniveau van 35%. Verder is overeengekomen dat de bestaande rekening-courant en lening aan privé niet verder op mogen lopen. Financieringsbehoefte De lening zal worden aangewend ten behoeve van twee doeleinden. Enerzijds brengt de verhuizing en centralisatie van de productie naar Milsbeek (1.700 m2) kosten met zich mee. Hierdoor kunnen twee productielocaties (Arnhem 500 m2 en Berg en Dal 300 m2) worden samengevoegd tot een locatie. Dit zorgt voor een besparing op de huisvestingslasten en voor een efficiëntere organisatie qua aansturing, logistiek en uitwisseling van personeel. Anderzijds is er de wens om het assortiment carpaccio aan te vullen met viscarpaccio. De totale investering bedraagt € 200.000,-, waarvan € 50.000,- door een leverancier is betaald. Het restant van € 150.000,- zal worden gefinancierd via crowdfunding.

Bron: Collin Crowdfund d.d. 12-07-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 7,00%

€0 / €60.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 6,00%

€87.360 / €112.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€21.240 / €26.550

Lendahand