Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? PTSS (Posttraumatische Stress Stoornis) is een invaliderende psychische aandoening die de levens van veel patiënten en hun gezinnen verwoest. PTSS patiënten hebben een traumatische en levensbedreigende ervaring mee gemaakt. In Nederland ontwikkelen 120.000 mensen PTSS. PSYTREC® heeft een nieuw innovatief behandelprogramma ontwikkeld op basis van langdurig onderzoek door Oxford University (Anke Ehlers et al AM. J. Psychiatry Mar 1 2014) voor de behandeling van patiënten met een ernstige en complexe vorm van PTSS. Het idee voor een nieuwe intensieve behandeling is opgepakt door Prof. dr. A van Minnen (Radboud Universiteit Nijmegen) en Prof. dr. A. de Jongh (Universiteit van Amsterdam), beiden autoriteit op het gebied van PTSS in Nederland. John Deighton heeft eind 2014 met beide professoren een nieuwe kliniek opgericht in Bilthoven. In augustus 2015 is PSYTREC in dit behandelcentrum begonnen met de behandeling van de eerste groep patiënten. Al meer dan een jaar boeken wij ongeëvenaarde resultaten. 85,8% van de patiënten heeft positief gereageerd op de behandeling. Van deze 85,8% heeft 56,4% geen PTSS meer en 28,4% een sterke vermindering van PTSS-klachten. Van de 56,4% is 35,1% in remissie en heeft helemaal geen klachten meer. Dit zijn wereldwijd unieke positieve resultaten. Daarnaast is het aantal gediagnosticeerde patiënten stijgende. Door de goede en snelle resultaten krijgt PSYTREC veel aandacht in de media, wetenschappelijke wereld en politiek. Wij krijgen reacties uit Amerika (o.a. van Harvard University), Australië en Duitsland om samen te werken. PSYTREC Bilthoven draait nu op volle capaciteit. Wij hebben inmiddels meer dan 600 patiënten succesvol behandeld en willen graag nog veel meer patiënten helpen. Om aan de grote vraag te voldoen openen we een nieuwe kliniek in Weert. PSYTREC onderscheidt zich van andere GGZ instellingen die PTSS zorg bieden door: Zeer intensief en kortdurend behandelprogramma van 5 of 8 dagen i.p.v. gemiddeld 18 maanden. Integratie van de verschillende behandelonderdelen: psychologische behandelsessies (Exposure en EMDR) Sport- en Bewegingsprogramma en Psych-educatie. Behandeling valt binnen de basis ziektekostenverzekering. Geen of korte wachttijd van maximaal 2-4 weken i.p.v. van gemiddeld 6-12 maanden. Zeer effectieve behandeling met 60-70% resultaat i.p.v. 35-45%. Nauwelijks uitval tijdens behandeling (3% i.p.v. 30%). Aanzienlijke verlaging van de zorgconsumptie en zorgkosten. PSYTREC werkt met de beste PTSS specialisten van Nederland. Grote besparingen bij werkgevers op de kosten van verzuim en beperkte inzetbaarheid van personeel. Grote impact op de maatschappij. In het kort biedt PSYTREC een nieuwe innovatieve en wereldwijd unieke behandeling die sneller, beter en goedkoper is. De behandeling combineert de wetenschappelijk bewezen psychotherapie met een intensief sportprogramma voor een maximaal resultaat. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering is bestemd voor de opstart van de PSYTREC vestiging in Weert. Het gevraagde bedrag is nodig voor de financiering van inventaris en onderhanden werk. De verhuurder richt het gehele pand in, met uitzondering van de kantoor- en behandelruimtes waarvoor meubilair gekocht zal moeten worden. Deze investeringen zullen verspreid worden over een periode van 7 maanden, parallel met de groei van het aantal behandelkamers. De financiering van het onderhanden werk is nodig om de periode van aanmelding tot aan facturatie te overbruggen. Deze doorlooptijd is gemiddeld 6 weken en moet worden voorgefinancierd. Betaling van onze vordering vindt 2 tot 3 dagen na facturatie plaats middels factoring. Onze totale financieringsbehoefte is € 1.075.000,- waarvan € 600.000,- zal worden verstrekt door zorginvesteerder Estea Capital. Investeringsbegroting Inventaris € 57.500,- Onderhanden werk € 1.017.500,- Totaal € 1.075.000,- Af: Lening Estea Capital € 600.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 475.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Crowdfunding is een interessante financieringsvorm die investeerders de kans geeft om innovatieve initiatieven te ondersteunen. PSYTREC heeft een grote maatschappelijke impact. Wij willen via deze crowdfundingcampagne PSYTREC meer bekendheid geven, zodat wij meer mensen kunnen helpen. De behandeling maakt een groot verschil in het leven van onze patiënten en hun gezinnen. Wij hopen dat veel investeerders dit initiatief om deze reden een warm hart toedragen en waarderen het wanneer u deze aanvraag wilt delen in uw netwerk. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De nieuwe kliniek in Weert is een zelfstandige BV onder PSYTREC Nederland BV. PSYTREC Investeerders Coöperatie U.A. is de groep investeerders die via een eerdere crowdfundingcampagne aandeelhouder zijn geworden van de werkmaatschappij in Bilthoven (voor 5,55%). PSYTREC Holding International BV en PSYTREC Nederland BV en Psycho-trauma Expertise Centrum BV (Bilthoven) tekenen mee voor de lening via Geldvoorelkaar.nl. In 2016 hebben wij de organisatie ontwikkeld met groei voor ogen. Het management en de organisatiestructuur is klaar voor expansie en kan de tweede locatie in Weert goed aansturen. Het bestaande managementteam is zeer ervaren. Het behandelprogramma is ontwikkeld door de opinion leaders op het gebied van PTSS behandeling, Prof. Dr. Ad de Jongh en Prof. Dr. Agnes van Minnen. Vanaf mei 2016 is Vallei Accountants samen met externe investeerders betrokken bij de opzet en verdere professionalisering van de organisatie. Ruim 20 jaar ervaring als directeur binnen de gezondheidszorg en diverse internationale bedrijven in de medische sector. Ervaring als bemiddelaar/ headhunter voor medisch specialisten. Vanaf 2013 actief om PSYTREC op te richten. Directeur wetenschappelijk onderzoek GZ-psycholoog en bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen aan de UVA en ook Honorary Professor aan de School of Health Sciences van Salford University, Manchester (UK). Gespecialiseerd in de behandeling van PTSS middels de meest gebruikte behandelmethode EMDR. Bijzonder hoogleraar Angstregulatie en Behandeling Angststoornissen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Gespecialiseerd in de behandeling van PTSS en combineert al jarenlang de klinische praktijk met onderzoek en is groot pleitbezorger van het behandelen van angstklachten middels Exposure. Drs. en klinisch psycholoog met ruim 30 jaar ervaring als klinisch psycholoog en als directeur bij een GGZ psychotrauma-instelling. Uitgebreide internationale ervaring en expertise op het gebied van psychotrauma's bij militaire missies en grote rampen. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De reeds bestaande kleinschalige kliniek in Bilthoven heeft in 2016 een omzet gemaakt van € 2.600.000,- en zal naar verwachting een omzet van € 4.800.000.- in 2017 maken. De kliniek in Weert heeft een grotere capaciteit. In Bilthoven behandelen we 700 patiënten per jaar terwijl we in Weert tot 2.500 patiënten per jaar kunnen behandelen. De prognoses voor PSYTREC Weert BV zijn daarmee als volgt: Jaar Omzetprognose 2017 € 8.250.000,- 2018 € 14.750.000,- 2019 € 14.860.000,- Het bedrijfsresultaat ontwikkelt zicht van 8% (2017) naar 6% (2019). Deze daling is te verklaren door investeringen in wetenschappelijk onderzoek en marketing. De prognose is opgesteld door PSYTREC en gecontroleerd door Vallei Accountants die hierover een toelichtende verklaring hebben afgegeven. De prognose is gebaseerd op de beschikbaarheid van gespecialiseerde behandelaars en het grote aantal patiënten dat PTSS ontwikkelt en nu nog niet goed wordt geholpen. De vergoeding per patiënt voor het intensieve 8-daagse programma is € 6.000,- tot € 8.000,-. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? De korte en lange termijn vooruitzichten zijn uitstekend. Er wordt geschat dat 8% van de Nederlandse bevolking een trauma oploopt in hun leven (Prof. Ollf et al, 2004). Jaarlijks ontwikkelen 120.000 mensen PTSS. 25% hiervan moet hiervoor behandeld worden. We krijgen nu 160 tot 200 aanmeldingen per maand. Dit aantal groeit gestaag door. De bekendheid van de PSYTREC-behandeling groeit bij huisartsen en ander verwijzers. Onze voorlichters bezoeken de huisartsen en we hebben samenwerkingen opgezet met GGZ collega’s die de serieuze gevallen doorverwijzen naar PSYTREC. Geüniformeerde organisaties zoals de politie, defensie, NS, brandweer en EHBO diensten hebben veel te maken met verzuim door PTSS, wat een enorme kostenpost voor de samenleving oplevert. Verder heeft 60% van de vluchtelingen die Nederland binnenkomt ernstige traumatische ervaringen opgedaan. Al deze patiënten worden op dit moment niet of slecht geholpen in het huidige zorgsysteem. Samenvattend kunnen we zeggen dat er een enorm stuwmeer bestaat aan PTSS patiënten die goed door PSYTREC geholpen kunnen worden. De uitdaging is om gespecialiseerd zorgpersoneel te vinden. Hier wordt hard aan gewerkt. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? PSYTREC Weert BV is een startende locatie zonder eigen vermogen. De kapitaalverstrekkers hebben via PSYTREC Holding International BV tot dusver € 550.000,- geïnvesteerd in de ontwikkeling van Weert. Het eigen vermogen van PSYTREC Holding International BV is € 70.000,- negatief op een balans totaal van € 1.018.000,-. Er zijn nog geen activiteiten in PSYTREC Weert BV. Volgens plan zullen de eerste patiënten in april of mei 2017 starten in Weert. De volgende investeringen zijn reeds gedaan: Psytrec Investeerders Coöperatie U.A.: € 120.000,- in Psycho-trauma Expertise Centrum BV via een Symbid crowdfundingcampagne (Q1 2016) Monshouwer Beheer BV: € 160.000,- via 2 converteerbare leningen aan Psycho-trauma Expertise Centrum BV in PSYTREC Holding International BV (Q2 2016) Nijborg Holding BV: €400.000,- in PSYTREC Holding International BV (Q3 2016) Estea Capital BV (2016 en 2017): Tranche I: € 200.000,- lening aan PSYTREC Holding International BV Tranche II: € 400.000,- converteerbare lening aan PSYTREC Holding International BV, waarvan € 100.000,- nog te storten. Tranche III: € 600.000,- nog te investeren in PSYTREC Holding International BV middels een converteerbare lening, te gebruiken voor het opstarten van PSYTREC Weert BV. Bovenstaande investeringen zijn besteed aan de ontwikkelingsinvesteringen en financiering van het werkkapitaal (onderhanden werk en debiteuren) van de werkmaatschappij Bilthoven. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening? Aangezien dit de start-up van een nieuwe kliniek betreft, zal in het opstartjaar flinke groei worden gerealiseerd en moet een aantal maanden voorgefinancierd worden. Na 3 of 4 maanden verwachten we al een positief resultaat te behalen. In 2017 bedraagt de betaalcapaciteit 28% van de vrij beschikbare cashflow en in 2018 zal dit dalen naar 19%. Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit? Wij gaan een deel van de monumentale Van Horne Kazerne huren, waar voorheen een militair opleidingscentrum was gevestigd. Dit is een mooi complex en een ideale locatie door alle sportfaciliteiten, slaapkamers, behandelruimtes en restaurant, met een ligging nabij een natuurgebied. De kosten per patiënt worden aantrekkelijker door de schaalgrootte. Er is een stormbaan, atletiekbaan, meerdere hotelgebouwen, een behandelgebouw en een groot restaurant aanwezig. De locatie is daarmee zeer geschikt voor de activiteiten van PSYTREC. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Er zijn geen specifieke zekerheden. De holdings en de werkmaatschappij in Bilthoven tekenen mee voor de lening. Verder tekent dhr. J.P. Deighton mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Naast de lening van Geldvoorelkaar.nl heeft Estea Capital BV zich gecommitteerd om € 600.000,- te investeren (converteerbare lening) in PSYTREC om de groei mogelijk te maken. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Psytrec Weert BV. Medegeldnemers zijn: Psycho-Trauma Expertise Centrum BV (G-PD% 3,37% en Creditsafe score 3) Psytrec Nederland BV (G-PD% 0,37% en Creditsafe score 37) Psytrec Holding International BV (G-PD% 0,28% en Creditsafe score 38) Deighton Holding BV (G-PD% 0,29% en Creditsafe score 53) de heer J.P. Deighton, die hoofdelijk in privé tekent. Dit is op dit moment van morele waarde. De BKR-score van de heer Deighton is H (hoog risico). In 2002 zijn door een arbeidsconflict schulden ontstaan. Er is toen een regeling getroffen met de schuldeisers. Onlangs is het laatste krediet geheel afgelost en is de heer Deighton volledig schuldenvrij. Alles is op voorhand duidelijk toegelicht. Bij deze lening is een advies- en begeleidingspakket (Goud) afgesloten.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Psytrec
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 03-03-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 475.000
Rente 9,00%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Gezondheidszorg
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Werkkapitaal

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? PTSS (Posttraumatische Stress Stoornis) is een invaliderende psychische aandoening die de levens van veel patiënten en hun gezinnen verwoest. PTSS patiënten hebben een traumatische en levensbedreigende ervaring mee gemaakt. In Nederland ontwikkelen 120.000 mensen PTSS. PSYTREC® heeft een nieuw innovatief behandelprogramma ontwikkeld op basis van langdurig onderzoek door Oxford University (Anke Ehlers et al AM. J. Psychiatry Mar 1 2014) voor de behandeling van patiënten met een ernstige en complexe vorm van PTSS. Het idee voor een nieuwe intensieve behandeling is opgepakt door Prof. dr. A van Minnen (Radboud Universiteit Nijmegen) en Prof. dr. A. de Jongh (Universiteit van Amsterdam), beiden autoriteit op het gebied van PTSS in Nederland. John Deighton heeft eind 2014 met beide professoren een nieuwe kliniek opgericht in Bilthoven. In augustus 2015 is PSYTREC in dit behandelcentrum begonnen met de behandeling van de eerste groep patiënten. Al meer dan een jaar boeken wij ongeëvenaarde resultaten. 85,8% van de patiënten heeft positief gereageerd op de behandeling. Van deze 85,8% heeft 56,4% geen PTSS meer en 28,4% een sterke vermindering van PTSS-klachten. Van de 56,4% is 35,1% in remissie en heeft helemaal geen klachten meer. Dit zijn wereldwijd unieke positieve resultaten. Daarnaast is het aantal gediagnosticeerde patiënten stijgende. Door de goede en snelle resultaten krijgt PSYTREC veel aandacht in de media, wetenschappelijke wereld en politiek. Wij krijgen reacties uit Amerika (o.a. van Harvard University), Australië en Duitsland om samen te werken. PSYTREC Bilthoven draait nu op volle capaciteit. Wij hebben inmiddels meer dan 600 patiënten succesvol behandeld en willen graag nog veel meer patiënten helpen. Om aan de grote vraag te voldoen openen we een nieuwe kliniek in Weert. PSYTREC onderscheidt zich van andere GGZ instellingen die PTSS zorg bieden door: Zeer intensief en kortdurend behandelprogramma van 5 of 8 dagen i.p.v. gemiddeld 18 maanden. Integratie van de verschillende behandelonderdelen: psychologische behandelsessies (Exposure en EMDR) Sport- en Bewegingsprogramma en Psych-educatie. Behandeling valt binnen de basis ziektekostenverzekering. Geen of korte wachttijd van maximaal 2-4 weken i.p.v. van gemiddeld 6-12 maanden. Zeer effectieve behandeling met 60-70% resultaat i.p.v. 35-45%. Nauwelijks uitval tijdens behandeling (3% i.p.v. 30%). Aanzienlijke verlaging van de zorgconsumptie en zorgkosten. PSYTREC werkt met de beste PTSS specialisten van Nederland. Grote besparingen bij werkgevers op de kosten van verzuim en beperkte inzetbaarheid van personeel. Grote impact op de maatschappij. In het kort biedt PSYTREC een nieuwe innovatieve en wereldwijd unieke behandeling die sneller, beter en goedkoper is. De behandeling combineert de wetenschappelijk bewezen psychotherapie met een intensief sportprogramma voor een maximaal resultaat. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering is bestemd voor de opstart van de PSYTREC vestiging in Weert. Het gevraagde bedrag is nodig voor de financiering van inventaris en onderhanden werk. De verhuurder richt het gehele pand in, met uitzondering van de kantoor- en behandelruimtes waarvoor meubilair gekocht zal moeten worden. Deze investeringen zullen verspreid worden over een periode van 7 maanden, parallel met de groei van het aantal behandelkamers. De financiering van het onderhanden werk is nodig om de periode van aanmelding tot aan facturatie te overbruggen. Deze doorlooptijd is gemiddeld 6 weken en moet worden voorgefinancierd. Betaling van onze vordering vindt 2 tot 3 dagen na facturatie plaats middels factoring. Onze totale financieringsbehoefte is € 1.075.000,- waarvan € 600.000,- zal worden verstrekt door zorginvesteerder Estea Capital. Investeringsbegroting Inventaris € 57.500,- Onderhanden werk € 1.017.500,- Totaal € 1.075.000,- Af: Lening Estea Capital € 600.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 475.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Crowdfunding is een interessante financieringsvorm die investeerders de kans geeft om innovatieve initiatieven te ondersteunen. PSYTREC heeft een grote maatschappelijke impact. Wij willen via deze crowdfundingcampagne PSYTREC meer bekendheid geven, zodat wij meer mensen kunnen helpen. De behandeling maakt een groot verschil in het leven van onze patiënten en hun gezinnen. Wij hopen dat veel investeerders dit initiatief om deze reden een warm hart toedragen en waarderen het wanneer u deze aanvraag wilt delen in uw netwerk. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De nieuwe kliniek in Weert is een zelfstandige BV onder PSYTREC Nederland BV. PSYTREC Investeerders Coöperatie U.A. is de groep investeerders die via een eerdere crowdfundingcampagne aandeelhouder zijn geworden van de werkmaatschappij in Bilthoven (voor 5,55%). PSYTREC Holding International BV en PSYTREC Nederland BV en Psycho-trauma Expertise Centrum BV (Bilthoven) tekenen mee voor de lening via Geldvoorelkaar.nl. In 2016 hebben wij de organisatie ontwikkeld met groei voor ogen. Het management en de organisatiestructuur is klaar voor expansie en kan de tweede locatie in Weert goed aansturen. Het bestaande managementteam is zeer ervaren. Het behandelprogramma is ontwikkeld door de opinion leaders op het gebied van PTSS behandeling, Prof. Dr. Ad de Jongh en Prof. Dr. Agnes van Minnen. Vanaf mei 2016 is Vallei Accountants samen met externe investeerders betrokken bij de opzet en verdere professionalisering van de organisatie. Ruim 20 jaar ervaring als directeur binnen de gezondheidszorg en diverse internationale bedrijven in de medische sector. Ervaring als bemiddelaar/ headhunter voor medisch specialisten. Vanaf 2013 actief om PSYTREC op te richten. Directeur wetenschappelijk onderzoek GZ-psycholoog en bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen aan de UVA en ook Honorary Professor aan de School of Health Sciences van Salford University, Manchester (UK). Gespecialiseerd in de behandeling van PTSS middels de meest gebruikte behandelmethode EMDR. Bijzonder hoogleraar Angstregulatie en Behandeling Angststoornissen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Gespecialiseerd in de behandeling van PTSS en combineert al jarenlang de klinische praktijk met onderzoek en is groot pleitbezorger van het behandelen van angstklachten middels Exposure. Drs. en klinisch psycholoog met ruim 30 jaar ervaring als klinisch psycholoog en als directeur bij een GGZ psychotrauma-instelling. Uitgebreide internationale ervaring en expertise op het gebied van psychotrauma's bij militaire missies en grote rampen. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De reeds bestaande kleinschalige kliniek in Bilthoven heeft in 2016 een omzet gemaakt van € 2.600.000,- en zal naar verwachting een omzet van € 4.800.000.- in 2017 maken. De kliniek in Weert heeft een grotere capaciteit. In Bilthoven behandelen we 700 patiënten per jaar terwijl we in Weert tot 2.500 patiënten per jaar kunnen behandelen. De prognoses voor PSYTREC Weert BV zijn daarmee als volgt: Jaar Omzetprognose 2017 € 8.250.000,- 2018 € 14.750.000,- 2019 € 14.860.000,- Het bedrijfsresultaat ontwikkelt zicht van 8% (2017) naar 6% (2019). Deze daling is te verklaren door investeringen in wetenschappelijk onderzoek en marketing. De prognose is opgesteld door PSYTREC en gecontroleerd door Vallei Accountants die hierover een toelichtende verklaring hebben afgegeven. De prognose is gebaseerd op de beschikbaarheid van gespecialiseerde behandelaars en het grote aantal patiënten dat PTSS ontwikkelt en nu nog niet goed wordt geholpen. De vergoeding per patiënt voor het intensieve 8-daagse programma is € 6.000,- tot € 8.000,-. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? De korte en lange termijn vooruitzichten zijn uitstekend. Er wordt geschat dat 8% van de Nederlandse bevolking een trauma oploopt in hun leven (Prof. Ollf et al, 2004). Jaarlijks ontwikkelen 120.000 mensen PTSS. 25% hiervan moet hiervoor behandeld worden. We krijgen nu 160 tot 200 aanmeldingen per maand. Dit aantal groeit gestaag door. De bekendheid van de PSYTREC-behandeling groeit bij huisartsen en ander verwijzers. Onze voorlichters bezoeken de huisartsen en we hebben samenwerkingen opgezet met GGZ collega’s die de serieuze gevallen doorverwijzen naar PSYTREC. Geüniformeerde organisaties zoals de politie, defensie, NS, brandweer en EHBO diensten hebben veel te maken met verzuim door PTSS, wat een enorme kostenpost voor de samenleving oplevert. Verder heeft 60% van de vluchtelingen die Nederland binnenkomt ernstige traumatische ervaringen opgedaan. Al deze patiënten worden op dit moment niet of slecht geholpen in het huidige zorgsysteem. Samenvattend kunnen we zeggen dat er een enorm stuwmeer bestaat aan PTSS patiënten die goed door PSYTREC geholpen kunnen worden. De uitdaging is om gespecialiseerd zorgpersoneel te vinden. Hier wordt hard aan gewerkt. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? PSYTREC Weert BV is een startende locatie zonder eigen vermogen. De kapitaalverstrekkers hebben via PSYTREC Holding International BV tot dusver € 550.000,- geïnvesteerd in de ontwikkeling van Weert. Het eigen vermogen van PSYTREC Holding International BV is € 70.000,- negatief op een balans totaal van € 1.018.000,-. Er zijn nog geen activiteiten in PSYTREC Weert BV. Volgens plan zullen de eerste patiënten in april of mei 2017 starten in Weert. De volgende investeringen zijn reeds gedaan: Psytrec Investeerders Coöperatie U.A.: € 120.000,- in Psycho-trauma Expertise Centrum BV via een Symbid crowdfundingcampagne (Q1 2016) Monshouwer Beheer BV: € 160.000,- via 2 converteerbare leningen aan Psycho-trauma Expertise Centrum BV in PSYTREC Holding International BV (Q2 2016) Nijborg Holding BV: €400.000,- in PSYTREC Holding International BV (Q3 2016) Estea Capital BV (2016 en 2017): Tranche I: € 200.000,- lening aan PSYTREC Holding International BV Tranche II: € 400.000,- converteerbare lening aan PSYTREC Holding International BV, waarvan € 100.000,- nog te storten. Tranche III: € 600.000,- nog te investeren in PSYTREC Holding International BV middels een converteerbare lening, te gebruiken voor het opstarten van PSYTREC Weert BV. Bovenstaande investeringen zijn besteed aan de ontwikkelingsinvesteringen en financiering van het werkkapitaal (onderhanden werk en debiteuren) van de werkmaatschappij Bilthoven. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening? Aangezien dit de start-up van een nieuwe kliniek betreft, zal in het opstartjaar flinke groei worden gerealiseerd en moet een aantal maanden voorgefinancierd worden. Na 3 of 4 maanden verwachten we al een positief resultaat te behalen. In 2017 bedraagt de betaalcapaciteit 28% van de vrij beschikbare cashflow en in 2018 zal dit dalen naar 19%. Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit? Wij gaan een deel van de monumentale Van Horne Kazerne huren, waar voorheen een militair opleidingscentrum was gevestigd. Dit is een mooi complex en een ideale locatie door alle sportfaciliteiten, slaapkamers, behandelruimtes en restaurant, met een ligging nabij een natuurgebied. De kosten per patiënt worden aantrekkelijker door de schaalgrootte. Er is een stormbaan, atletiekbaan, meerdere hotelgebouwen, een behandelgebouw en een groot restaurant aanwezig. De locatie is daarmee zeer geschikt voor de activiteiten van PSYTREC. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Er zijn geen specifieke zekerheden. De holdings en de werkmaatschappij in Bilthoven tekenen mee voor de lening. Verder tekent dhr. J.P. Deighton mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Naast de lening van Geldvoorelkaar.nl heeft Estea Capital BV zich gecommitteerd om € 600.000,- te investeren (converteerbare lening) in PSYTREC om de groei mogelijk te maken. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Psytrec Weert BV. Medegeldnemers zijn: Psycho-Trauma Expertise Centrum BV (G-PD% 3,37% en Creditsafe score 3) Psytrec Nederland BV (G-PD% 0,37% en Creditsafe score 37) Psytrec Holding International BV (G-PD% 0,28% en Creditsafe score 38) Deighton Holding BV (G-PD% 0,29% en Creditsafe score 53) de heer J.P. Deighton, die hoofdelijk in privé tekent. Dit is op dit moment van morele waarde. De BKR-score van de heer Deighton is H (hoog risico). In 2002 zijn door een arbeidsconflict schulden ontstaan. Er is toen een regeling getroffen met de schuldeisers. Onlangs is het laatste krediet geheel afgelost en is de heer Deighton volledig schuldenvrij. Alles is op voorhand duidelijk toegelicht. Bij deze lening is een advies- en begeleidingspakket (Goud) afgesloten.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 03-03-2017 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€0 / €60.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€92.641 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 5,00%

€159.900 / €390.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€139.500 / €450.000

Kapitaalopmaat