Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Qfactors ICT expertiseinvesteer


Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? QFactors levert ICT expertise aan klanten (developers en software testspecialisten). Daarnaast ontwikkelen wij momenteel een eHRM/CRM systeem wat wij eind dit jaar op de markt willen brengen. In dit systeem kunnen de medewerkers hun eigen gegevens bijhouden zoals vakantie, ziekmeldingen, eventuele verhuizing etc. Een medewerker, naast HRM en de manager, kan alleen bij zijn/haar eigen gegevens. In het CRM systeem kan men o.a. relaties vastleggen, de contactmomenten en/of afspraken met relaties noteren, projecten of opdrachten bijhouden etc. Waar wordt de financiering voor aangewend? Voor twee doeleinden: 1.Groei van de organisatie. De vraag naar ICT expertise is groot, wij willen groeien in het aantal IT-specialisten. Het aantrekken en opleiden van deze mensen kost geld. 2.Het verder ontwikkelen van het eHRM/CRM systeem. De basis is nu bijna gereed. Wij willen investeerders, die in dit systeem geïnteresseerd zijn, de mogelijkheid geven om mee te beslissen in de verdere ontwikkeling van het systeem zodat dit systeem ook voor hun eigen organisatie gebruikt kan worden. Dit kan door in deze fase actief gebruik te maken van dit systeem en al uw wensen kenbaar te maken. Concreet betekent dit dat u mee kunt beslissen over de functionaliteiten en dat u kunt proefdraaien binnen uw eigen organisatie. Groei organisatie € 20.000,- Ontwikkeling eHRM/CRM systeem € 30.000,- Totaal € 50.000,- Wat is uw ervaring in deze branche? Ik werk meer dan 20 jaar in de ICT als consultant, testmanager en projectmanager. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Ik verwacht een groei op het gebied van het inzetten van ICT expertise bij klanten. Daarnaast is het de bedoeling om in het vierde kwartaal van 2016 het eHRM/CRM systeem bij de eerste geïnteresseerde investeerders en klanten geïmplementeerd te hebben. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? QFactors is een B.V. en is in 2007 gestart als een ICT bedrijf dat gespecialiseerd is in het software testen. In de loop van de jaren kregen wij van onze klanten ook de vraag of wij software ontwikkelaars konden leveren. Sinds 2013 leveren wij ook Java en Oracle expertise. De aandeelhouder van deze B.V. is Testvision B.V. In deze B.V. vinden geen zelfstandige activiteiten plaats, de naam wordt wel als handelsnaam gebruikt. De aandeelhouder en bestuurder van Testvision B.V. is de heer Groen. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? 2013 € 335.700,- 2014 € 444.300,- 2015 € 352.900,- 2016 (prognose) € 400.000,- 2017 (prognose) € 600.000,- De omzet in 2015 was lager omdat 1.5 fte fulltime is ingezet op het realiseren van het eHRM/CRM systeem. Als deze uren worden omgerekend in geld is er ruim € 100.000,- geïnvesteerd. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Geldvoorelkaar.nl brengt mensen bij elkaar die een gezamenlijk doel nastreven. Dit is voor ons belangrijk. Mensen die investeren zijn veelal ook betrokken bij het doel. Wij willen daarom geïnteresseerde investeerders actief betrekken bij de laatste fase van het ontwikkelen van het eHRM/CRM systeem. Dat kunnen ze zelf doen, maar ze kunnen ook geïnteresseerde bedrijven uit hun netwerk aandragen. Zo kan voor een bedrijf een custom made systeem ontstaan. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? De verhouding eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal bedraagt eind 2015 voor QFactors 23,8%. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? De huidige cashflow is ruim voldoende om aan de verplichtingen te voldoen. Door de verwachte groei in de omzet en de uitrol van het nieuwe eHRM/CRM systeem zal dit de komende jaren alleen maar verbeteren. Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Zijn er wellicht specifieke zekerheden die u kunt inbrengen? Het feit dat er veel vraag is naar ICT specialisten is een garantie op zich. Een deel van de lening zal daarom ook gebruikt worden om groei in het aantal ICT specialisten te realiseren. Een deel van de omzet die hierdoor gerealiseerd wordt zal, naast de aflossing, ook gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van het eHRM/CRM systeem. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is Qfactors BV. Medegeldnemers zijn moedermaatschappij Testvision BV(G-PD% 0,46% en Creditsafe score 70 punten) en de heer J.H.A. Groen, die daarmee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Qfactors ICT expertise
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 17-05-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 50.000
Rente 6,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche ICT
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? QFactors levert ICT expertise aan klanten (developers en software testspecialisten). Daarnaast ontwikkelen wij momenteel een eHRM/CRM systeem wat wij eind dit jaar op de markt willen brengen. In dit systeem kunnen de medewerkers hun eigen gegevens bijhouden zoals vakantie, ziekmeldingen, eventuele verhuizing etc. Een medewerker, naast HRM en de manager, kan alleen bij zijn/haar eigen gegevens. In het CRM systeem kan men o.a. relaties vastleggen, de contactmomenten en/of afspraken met relaties noteren, projecten of opdrachten bijhouden etc. Waar wordt de financiering voor aangewend? Voor twee doeleinden: 1.Groei van de organisatie. De vraag naar ICT expertise is groot, wij willen groeien in het aantal IT-specialisten. Het aantrekken en opleiden van deze mensen kost geld. 2.Het verder ontwikkelen van het eHRM/CRM systeem. De basis is nu bijna gereed. Wij willen investeerders, die in dit systeem geïnteresseerd zijn, de mogelijkheid geven om mee te beslissen in de verdere ontwikkeling van het systeem zodat dit systeem ook voor hun eigen organisatie gebruikt kan worden. Dit kan door in deze fase actief gebruik te maken van dit systeem en al uw wensen kenbaar te maken. Concreet betekent dit dat u mee kunt beslissen over de functionaliteiten en dat u kunt proefdraaien binnen uw eigen organisatie. Groei organisatie € 20.000,- Ontwikkeling eHRM/CRM systeem € 30.000,- Totaal € 50.000,- Wat is uw ervaring in deze branche? Ik werk meer dan 20 jaar in de ICT als consultant, testmanager en projectmanager. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Ik verwacht een groei op het gebied van het inzetten van ICT expertise bij klanten. Daarnaast is het de bedoeling om in het vierde kwartaal van 2016 het eHRM/CRM systeem bij de eerste geïnteresseerde investeerders en klanten geïmplementeerd te hebben. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? QFactors is een B.V. en is in 2007 gestart als een ICT bedrijf dat gespecialiseerd is in het software testen. In de loop van de jaren kregen wij van onze klanten ook de vraag of wij software ontwikkelaars konden leveren. Sinds 2013 leveren wij ook Java en Oracle expertise. De aandeelhouder van deze B.V. is Testvision B.V. In deze B.V. vinden geen zelfstandige activiteiten plaats, de naam wordt wel als handelsnaam gebruikt. De aandeelhouder en bestuurder van Testvision B.V. is de heer Groen. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? 2013 € 335.700,- 2014 € 444.300,- 2015 € 352.900,- 2016 (prognose) € 400.000,- 2017 (prognose) € 600.000,- De omzet in 2015 was lager omdat 1.5 fte fulltime is ingezet op het realiseren van het eHRM/CRM systeem. Als deze uren worden omgerekend in geld is er ruim € 100.000,- geïnvesteerd. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Geldvoorelkaar.nl brengt mensen bij elkaar die een gezamenlijk doel nastreven. Dit is voor ons belangrijk. Mensen die investeren zijn veelal ook betrokken bij het doel. Wij willen daarom geïnteresseerde investeerders actief betrekken bij de laatste fase van het ontwikkelen van het eHRM/CRM systeem. Dat kunnen ze zelf doen, maar ze kunnen ook geïnteresseerde bedrijven uit hun netwerk aandragen. Zo kan voor een bedrijf een custom made systeem ontstaan. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? De verhouding eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal bedraagt eind 2015 voor QFactors 23,8%. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? De huidige cashflow is ruim voldoende om aan de verplichtingen te voldoen. Door de verwachte groei in de omzet en de uitrol van het nieuwe eHRM/CRM systeem zal dit de komende jaren alleen maar verbeteren. Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Zijn er wellicht specifieke zekerheden die u kunt inbrengen? Het feit dat er veel vraag is naar ICT specialisten is een garantie op zich. Een deel van de lening zal daarom ook gebruikt worden om groei in het aantal ICT specialisten te realiseren. Een deel van de omzet die hierdoor gerealiseerd wordt zal, naast de aflossing, ook gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van het eHRM/CRM systeem. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is Qfactors BV. Medegeldnemers zijn moedermaatschappij Testvision BV(G-PD% 0,46% en Creditsafe score 70 punten) en de heer J.H.A. Groen, die daarmee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 17-05-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€347.900 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,50%

€104.893 / €238.393

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€264.000 / €330.000

Lendahand

Lening - 8,00%

€11.188 / €74.588

Kapitaalopmaat

Lening - 5,50%

€64.688 / €179.688

Kapitaalopmaat