Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Realisatie bedrijfspand Doetincheminvesteer


Beleggingsportefeuille Als ondernemer en vastgoedinvesteerder is Doetinchem mijn thuisbasis. Hier ben ik, Jörgen Nijland, geboren en getogen en sinds 1999 is mijn bedrijf Nijland Tegels en Natuursteen hier gevestigd. De aankoop van mijn bedrijfspand was mijn eerste investering in vastgoed. Het pand is nu ten dele in gebruik als eigen bedrijfspand en ten dele verhuurd aan een schildersbedrijf. In 2010 investeerde ik in privé in een tweede bedrijfspand aan, omdat ik daar op dat moment een huurder voor had. Het pand wordt op dit moment opnieuw ter verhuur aangeboden in de markt. Mijn doel is om de komende jaren vermogensgroei te behalen door mijn beleggingen in bedrijfspanden voor verhuur. Doetinchem biedt aantrekkelijke kansen voor vastgoedinvesteerders. Als centrumgemeente van de Achterhoek wordt er veel geïnvesteerd in bereikbaarheid, wonen, werken, voorzieningen en recreëren. De mogelijkheden voor bedrijven om zich in Doetinchem te vestigen nemen toe en de fluctuatie van de marktwaardes is klein. Het risico van beleggen in onroerend goed voor verhuur is daardoor goed beheersbaar. Eigen bedrijfspand Beleggingspand 1 Strategie voor de periode 2019-2023 De komende vijf jaar richt ik me op uitbreiding van m’n portefeuille door de aankoop of ontwikkeling van bedrijfspanden voor verhuur. Als uitgangspunt voor risicospreiding, ben ik op zoek gegaan naar een mede-investeerder. Op dit moment ben ik met iemand in een vergevorderd stadium van gesprek. Deze mede-investeerder is geïnteresseerd in zowel investeringen op korte, als op lange termijn. De eerste concrete stap in de groei van mijn vastgoedportefeuille is de aankoop van grond en de bouw van een bedrijfsunit aan het Ketelhuis in Doetinchem. Het wordt een bijzonder bedrijfspand, want het zal het eerste energieneutrale pand in Doetinchem zijn, met een energielabel A+. De bedrijfsunit biedt de in Doetinchem zeldzame mogelijkheid om winkel en opslag op één locatie te vestigen. Deze bedrijfsunit komt op een goede zichtlocatie op het "Vredestein Parc". In de nabije omgeving bevinden zich o.a. accountantskantoor Kroese Wevers, het nieuwe politiebureau en het onlangs gerestaureerde Ketelhuis dat in gebruik is bij de Fides Uitzendgroep. Aan de overzijde van het spoor is recent de nieuwe woonlocatie Isseldoks ontwikkeld. Het object ligt op korte afstand van de binnenstad van Doetinchem met alle denkbare centrumvoorzieningen. Het is uitstekend bereikbaar zowel met eigen- als met openbaar vervoer. Het kavel met het onlangs gerenoveerde Ketelhuis De omgevingsvergunning is verleend en de aannemers zijn gecontracteerd. Deze zullen tevens zorg dragen voor de benodigde CAR-verzekering. De bouwtijd van het nieuwe pand bedraagt naar verwachting 4 tot 6 maanden. De huurstroom is getaxeerd op € 42.500,- per jaar. Daarnaast heb ik een jaarinkomen van € 30.000,- uit mijn eenmanszaak. Overzicht jaarlijkse cashflow Situatie 2 volledig verhuurde beleggingspanden Bruto kale huurinkomsten € 61.000,- Af: Onderhoudskosten € 9.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl € 40.000,- Vrij beschikbare cashflow € 12.000,- Voor verdere uitbreiding van mijn portefeuille ben ik van plan om in de komende jaren deze bedrijfsunit in kopie neer te zetten op meerdere andere kavels. De eerste concrete optie is het naastgelegen kavel. Door het ontwerp te kopiëren kunnen de bouwkosten met 5-10% verlaagd worden. Een ander voordeel is dat huurders hun beslissing niet baseren op een brochure, maar een referentiepand kunnen bezichtigen. De Lening Voor de aankoop van de grond en de bouw van het bedrijfspand vraag ik deze lening aan. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop grond € 155.000,- Bouwkosten € 396.000,- Architect en leges € 23.000,- Afwerkingskosten pand € 30.000,- Financieringskosten en depotregeling € 19.000,- Totaal € 623.000,- Af: Eigen middelen € 94.000,- Af: Subsidie warmtepomp € 9.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 520.000,- Visualisatie van het nieuw te bouwen bedrijfspand Ik ben geboren en getogen Doetinchemmer. Als investeerder en ondernemer zie ik kansen en mogelijkheden om te investeren met een duurzaam en stabiel rendement en tegelijkertijd bij te dragen aan een beter ondernemersklimaat in Doetinchem. Wanneer u investeert in mijn project, draagt u bij aan economische groei en bloei in een van de mooiste gebieden in Nederland. Bedrijven zorgen voor reuring en ze stimuleren maatschappelijke effecten op veel gebieden, zoals leefbaarheid, gezondheid, inkomsten en zingeving. Door deze bedrijfsunit mogelijk te maken wordt het makkelijker voor bedrijven om zich blijvend te vestigen in de gemeente Doetinchem. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Vastgoedlening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 5,3% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald: € 75.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van een vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing € 445.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan. Na een deelaflossing wordt de Succesfee Investeerder berekend over de nog uitstaande leensom en heeft daarom geen invloed op het effectieve rendement van investeerders. Geldnemer is J.G.M. Nijland (onbekend bij BKR), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit bij volledige verhuur van de 2 beleggingspanden. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé J.G.M. Nijland (op dit moment van materiële waarde) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Eerste Hypotheek ten bedrage van € 520.000,- op het nieuwbouwpand te Doetinchem, met een taxatiewaarde in verhuurde staat van € 605.000,- na realisatie (taxatiedatum 10-4-2019). De overwaarde bedraagt € 605.000,- minus € 520.000,- = € 85.000,-. De Loan-to-Value is 86%. 4. Pandrecht (1e rang) op de huurpenningen van het nieuw te bouwen bedrijfspand.

Projectnaam Realisatie bedrijfspand Doetinchem
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 02-08-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 520.000
Rente 5,30%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Particulier
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Beleggingsportefeuille Als ondernemer en vastgoedinvesteerder is Doetinchem mijn thuisbasis. Hier ben ik, Jörgen Nijland, geboren en getogen en sinds 1999 is mijn bedrijf Nijland Tegels en Natuursteen hier gevestigd. De aankoop van mijn bedrijfspand was mijn eerste investering in vastgoed. Het pand is nu ten dele in gebruik als eigen bedrijfspand en ten dele verhuurd aan een schildersbedrijf. In 2010 investeerde ik in privé in een tweede bedrijfspand aan, omdat ik daar op dat moment een huurder voor had. Het pand wordt op dit moment opnieuw ter verhuur aangeboden in de markt. Mijn doel is om de komende jaren vermogensgroei te behalen door mijn beleggingen in bedrijfspanden voor verhuur. Doetinchem biedt aantrekkelijke kansen voor vastgoedinvesteerders. Als centrumgemeente van de Achterhoek wordt er veel geïnvesteerd in bereikbaarheid, wonen, werken, voorzieningen en recreëren. De mogelijkheden voor bedrijven om zich in Doetinchem te vestigen nemen toe en de fluctuatie van de marktwaardes is klein. Het risico van beleggen in onroerend goed voor verhuur is daardoor goed beheersbaar. Eigen bedrijfspand Beleggingspand 1 Strategie voor de periode 2019-2023 De komende vijf jaar richt ik me op uitbreiding van m’n portefeuille door de aankoop of ontwikkeling van bedrijfspanden voor verhuur. Als uitgangspunt voor risicospreiding, ben ik op zoek gegaan naar een mede-investeerder. Op dit moment ben ik met iemand in een vergevorderd stadium van gesprek. Deze mede-investeerder is geïnteresseerd in zowel investeringen op korte, als op lange termijn. De eerste concrete stap in de groei van mijn vastgoedportefeuille is de aankoop van grond en de bouw van een bedrijfsunit aan het Ketelhuis in Doetinchem. Het wordt een bijzonder bedrijfspand, want het zal het eerste energieneutrale pand in Doetinchem zijn, met een energielabel A+. De bedrijfsunit biedt de in Doetinchem zeldzame mogelijkheid om winkel en opslag op één locatie te vestigen. Deze bedrijfsunit komt op een goede zichtlocatie op het "Vredestein Parc". In de nabije omgeving bevinden zich o.a. accountantskantoor Kroese Wevers, het nieuwe politiebureau en het onlangs gerestaureerde Ketelhuis dat in gebruik is bij de Fides Uitzendgroep. Aan de overzijde van het spoor is recent de nieuwe woonlocatie Isseldoks ontwikkeld. Het object ligt op korte afstand van de binnenstad van Doetinchem met alle denkbare centrumvoorzieningen. Het is uitstekend bereikbaar zowel met eigen- als met openbaar vervoer. Het kavel met het onlangs gerenoveerde Ketelhuis De omgevingsvergunning is verleend en de aannemers zijn gecontracteerd. Deze zullen tevens zorg dragen voor de benodigde CAR-verzekering. De bouwtijd van het nieuwe pand bedraagt naar verwachting 4 tot 6 maanden. De huurstroom is getaxeerd op € 42.500,- per jaar. Daarnaast heb ik een jaarinkomen van € 30.000,- uit mijn eenmanszaak. Overzicht jaarlijkse cashflow Situatie 2 volledig verhuurde beleggingspanden Bruto kale huurinkomsten € 61.000,- Af: Onderhoudskosten € 9.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl € 40.000,- Vrij beschikbare cashflow € 12.000,- Voor verdere uitbreiding van mijn portefeuille ben ik van plan om in de komende jaren deze bedrijfsunit in kopie neer te zetten op meerdere andere kavels. De eerste concrete optie is het naastgelegen kavel. Door het ontwerp te kopiëren kunnen de bouwkosten met 5-10% verlaagd worden. Een ander voordeel is dat huurders hun beslissing niet baseren op een brochure, maar een referentiepand kunnen bezichtigen. De Lening Voor de aankoop van de grond en de bouw van het bedrijfspand vraag ik deze lening aan. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop grond € 155.000,- Bouwkosten € 396.000,- Architect en leges € 23.000,- Afwerkingskosten pand € 30.000,- Financieringskosten en depotregeling € 19.000,- Totaal € 623.000,- Af: Eigen middelen € 94.000,- Af: Subsidie warmtepomp € 9.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 520.000,- Visualisatie van het nieuw te bouwen bedrijfspand Ik ben geboren en getogen Doetinchemmer. Als investeerder en ondernemer zie ik kansen en mogelijkheden om te investeren met een duurzaam en stabiel rendement en tegelijkertijd bij te dragen aan een beter ondernemersklimaat in Doetinchem. Wanneer u investeert in mijn project, draagt u bij aan economische groei en bloei in een van de mooiste gebieden in Nederland. Bedrijven zorgen voor reuring en ze stimuleren maatschappelijke effecten op veel gebieden, zoals leefbaarheid, gezondheid, inkomsten en zingeving. Door deze bedrijfsunit mogelijk te maken wordt het makkelijker voor bedrijven om zich blijvend te vestigen in de gemeente Doetinchem. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Vastgoedlening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 5,3% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald: € 75.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van een vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing € 445.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan. Na een deelaflossing wordt de Succesfee Investeerder berekend over de nog uitstaande leensom en heeft daarom geen invloed op het effectieve rendement van investeerders. Geldnemer is J.G.M. Nijland (onbekend bij BKR), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit bij volledige verhuur van de 2 beleggingspanden. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé J.G.M. Nijland (op dit moment van materiële waarde) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Eerste Hypotheek ten bedrage van € 520.000,- op het nieuwbouwpand te Doetinchem, met een taxatiewaarde in verhuurde staat van € 605.000,- na realisatie (taxatiedatum 10-4-2019). De overwaarde bedraagt € 605.000,- minus € 520.000,- = € 85.000,-. De Loan-to-Value is 86%. 4. Pandrecht (1e rang) op de huurpenningen van het nieuw te bouwen bedrijfspand.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 02-08-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 8,00%

€0 / €25.000

Capital Circle

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Aandelen

€51.200 / €80.000

Symbid

Lening - 9,00%

€88.030 / €139.730

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€182.218 / €298.718

Kapitaalopmaat

Aandelen

€142.500 / €150.000

Symbid

Lening - 8,50%

€211.750 / €275.000

Collin Crowdfund