Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Recreamax Verhuur is opgericht in 2009. Wij exploiteren en verhuren woningen op het bungalowpark It Wiid, Eernewoude in Friesland. Op het park hebben wij 3 bungalows voor de verhuur in eigendom en daarnaast verzorgen wij de verhuur van 50 bungalows in opdracht van particuliere eigenaren. Op jaarbasis verzorgen wij ca. 1750 boekingen. Recent hebben wij twee bungalows aangekocht op Bungalowpark Emslandermeer te Vlagtwedde, Zuid-Oost Groningen. Deze aankoop is gefinancierd met eigen middelen. Wij willen deze bungalows samenvoegen tot één grote, luxe wellness-bungalow, geschikt voor groepen van 16 tot 20 personen. Met deze omvang hebben wij (nagenoeg) geen hinder van prijsconcurrentie, die er wel is voor 4,6 en 8 persoons bungalows. Op het park Emslandermeer zijn maar een beperkt aantal 16 en 20 persoons bungalows beschikbaar die een uitstekende bezetting en hoge huuropbrengsten kennen. De bungalows in Groningen liggen overigens buiten het aardbevingsgebied en staan op veengrond. Waar wordt de financiering voor aangewend? Zoals vermeld hebben wij de aankoop van de bungalows zelf gefinancierd. Voor verbouwing en upgrading van de panden tot een luxe 18 tot 20 persoons wellness-vakantiehuis is € 60.000,- benodigd. Dit bedrag wordt besteed aan o.a. een Finse sauna, een nieuwe keuken met kookeiland, nieuwe interieurinrichting met o.a. boxspringbedden etc. Verder is € 40.000,- benodigd om bij de bungalows op iT Wiid een insteekhaven/vaart met ligplaatsen aan te leggen en wat kleine aanpassingen aan het interieur te doen. Hierdoor wordt de verhuurbaarheid beter en zal de bezetting verder stijgen tegen nog betere prijzen. Aankoop 2 bungalows Groningen € 64.000,- Verbouwing 2 bungalows € 60.000,- Upgrading 3 bungalows iT Wiid € 40.000,- Totaal investering € 164.000,- Af: Eigen middelen € 64.000,- Te financieren € 100.000,- Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Uitstekend, de onderneming is structureel winstgevend en door de aankoop zal de winst op jaarbasis tenminste met € 23.000,- tot € 30.000,- toenemen. Zie onderstaand het verloop van de behaalde resultaten. 2013 2014 2015 2016 (prognose) Omzet € 464.000,- € 478.000,- € 486.000,- € 529.000,- Brutowinst € 215.000,- € 225.000,- € 259.000,- € 302.000,- Kosten € 131.000,- € 129.000,- € 143.000,- € 163.000,- Afschrijvingen € 10.000,- € 13.000,- € 16.000,- € 16.000,- Resultaat voor Vpb € 74.000,- € 83.000,- € 100.000,- € 123.000,- Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Bert Visscher (1952) heeft de opleiding Hogere bedrijfsleiding en managementbegeleiding gevolgd en is eigenaar van AAV BV, een allround-administratiekantoor. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de recreatiebranche (o.a.. recreatie projectontwikkeling) en verzorgt onder meer de reserveringenadministratie, eigenaren afrekeningen, jaarrekening etc. A.C.P. Blok (1964) heeft de opleiding HBO bedrijfseconomie afgerond en bezit een diploma Makelaardij en postdoctoraal Vastgoedkunde. Hij is eigenaar van Uniblok B.V., een familie-holding waar divers vastgoed en met name recreatiebungalows voor belegging zijn ondergebracht, en verzorgt o.a. het procuratiehouderschap van de familie-vennootschappen alsook de aansturing van de prijzen/marketing van de bungalows op It Wiid en Emslandermeer. Als hoofdbetrekking is de heer A.C.P. Blok in vaste dienst bij een gemeentelijke overheidsinstelling. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? 2013 € 464.000,- 2014 € 478.000,- 2015 € 486.000,- 2016 (prognose) € 529.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? De reguliere financiering via banken en met name voor vastgoed alsook verbouwingen, en in het bijzonder het specifieke marktsegment recreatie, zit nagenoeg geheel op slot, ondanks de aantrekkelijke markten en mogelijkheid om met niche-producten mooie beleggingsrendementen te realiseren. Op Geldvoorelkaar.nl zien wij diverse onroerend goed investeringen die succesvol worden geplaatst. Daarnaast verwachten wij middels dit medium de naamsbekendheid van de bungalowparken te vergroten. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Het eigen vermogen van Recreamax Verhuur v.o.f. bedraagt ruim 46% van het balanstotaal ad € 619.000,-. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? De jaarannuïteit van deze lening bedraagt ca. 60% van de vrij beschikbare cashflow 2015. Voor 2016 zal dit percentage uitkomen op 56%. Jaarlijks wordt aan de hand van de resultaten en de aflosverplichtingen besloten welk deel van het resultaat beschikbaar is voor winstuitkering aan de vennoten. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Een positieve/negatieve hypotheekverklaring op de bungalows Emslandermeer. Het taxatierapport geeft een waarde na verbouwing aan van €190.000,- en een executiewaarde van € 115.000,-. Ook de investering in de insteekhaven en privé aanlegsteiger bij de bungalows heeft een waardeverhogend effect op de 3 bungalows op It Wiid. De 3 bungalows op It Wiid zijn voorbelast met een hypotheekschuld van totaal € 215.650,-; de taxatiewaarde bedraagt € 511.000,-. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Incentive •Bij een investering van € 1.000,- tot € 2.000,- bieden wij een korting van € 50,- op een verblijf in een 14, 16, 18 of 20 persoons bungalow op Emslandermeer of It Wiid. •Bij een investering vanaf € 2.000,- bieden wij een korting van € 100,- op een verblijf in een 14, 16, 18 of 20 persoons bungalow op Emslandermeer of It Wiid. Deze korting is 1x per jaar toe te passen. Op deze wijze is het mogelijk om zelf onze producten en parken te ervaren en ambassadeur te worden voor onze mooie recreatie bungalows. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van geldnemer Recreamax Verhuur v.o.f. met de vennoten Administratie- en adviesbureau Visscher (AAV) B.V. en Recreamax B.V. Medegeldnemers zijn Blokinvest B.V. (G-PD% 0,24% en Creditsafe score 80) en Uniblok B.V. (G-PD% 0,26% en Creditsafe score 92) en de heer A.C.P. Blok en de heer E. Visscher, die tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Recreamax Verhuur
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 16-09-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 100.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Recreatie
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Recreamax Verhuur is opgericht in 2009. Wij exploiteren en verhuren woningen op het bungalowpark It Wiid, Eernewoude in Friesland. Op het park hebben wij 3 bungalows voor de verhuur in eigendom en daarnaast verzorgen wij de verhuur van 50 bungalows in opdracht van particuliere eigenaren. Op jaarbasis verzorgen wij ca. 1750 boekingen. Recent hebben wij twee bungalows aangekocht op Bungalowpark Emslandermeer te Vlagtwedde, Zuid-Oost Groningen. Deze aankoop is gefinancierd met eigen middelen. Wij willen deze bungalows samenvoegen tot één grote, luxe wellness-bungalow, geschikt voor groepen van 16 tot 20 personen. Met deze omvang hebben wij (nagenoeg) geen hinder van prijsconcurrentie, die er wel is voor 4,6 en 8 persoons bungalows. Op het park Emslandermeer zijn maar een beperkt aantal 16 en 20 persoons bungalows beschikbaar die een uitstekende bezetting en hoge huuropbrengsten kennen. De bungalows in Groningen liggen overigens buiten het aardbevingsgebied en staan op veengrond. Waar wordt de financiering voor aangewend? Zoals vermeld hebben wij de aankoop van de bungalows zelf gefinancierd. Voor verbouwing en upgrading van de panden tot een luxe 18 tot 20 persoons wellness-vakantiehuis is € 60.000,- benodigd. Dit bedrag wordt besteed aan o.a. een Finse sauna, een nieuwe keuken met kookeiland, nieuwe interieurinrichting met o.a. boxspringbedden etc. Verder is € 40.000,- benodigd om bij de bungalows op iT Wiid een insteekhaven/vaart met ligplaatsen aan te leggen en wat kleine aanpassingen aan het interieur te doen. Hierdoor wordt de verhuurbaarheid beter en zal de bezetting verder stijgen tegen nog betere prijzen. Aankoop 2 bungalows Groningen € 64.000,- Verbouwing 2 bungalows € 60.000,- Upgrading 3 bungalows iT Wiid € 40.000,- Totaal investering € 164.000,- Af: Eigen middelen € 64.000,- Te financieren € 100.000,- Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Uitstekend, de onderneming is structureel winstgevend en door de aankoop zal de winst op jaarbasis tenminste met € 23.000,- tot € 30.000,- toenemen. Zie onderstaand het verloop van de behaalde resultaten. 2013 2014 2015 2016 (prognose) Omzet € 464.000,- € 478.000,- € 486.000,- € 529.000,- Brutowinst € 215.000,- € 225.000,- € 259.000,- € 302.000,- Kosten € 131.000,- € 129.000,- € 143.000,- € 163.000,- Afschrijvingen € 10.000,- € 13.000,- € 16.000,- € 16.000,- Resultaat voor Vpb € 74.000,- € 83.000,- € 100.000,- € 123.000,- Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Bert Visscher (1952) heeft de opleiding Hogere bedrijfsleiding en managementbegeleiding gevolgd en is eigenaar van AAV BV, een allround-administratiekantoor. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de recreatiebranche (o.a.. recreatie projectontwikkeling) en verzorgt onder meer de reserveringenadministratie, eigenaren afrekeningen, jaarrekening etc. A.C.P. Blok (1964) heeft de opleiding HBO bedrijfseconomie afgerond en bezit een diploma Makelaardij en postdoctoraal Vastgoedkunde. Hij is eigenaar van Uniblok B.V., een familie-holding waar divers vastgoed en met name recreatiebungalows voor belegging zijn ondergebracht, en verzorgt o.a. het procuratiehouderschap van de familie-vennootschappen alsook de aansturing van de prijzen/marketing van de bungalows op It Wiid en Emslandermeer. Als hoofdbetrekking is de heer A.C.P. Blok in vaste dienst bij een gemeentelijke overheidsinstelling. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? 2013 € 464.000,- 2014 € 478.000,- 2015 € 486.000,- 2016 (prognose) € 529.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? De reguliere financiering via banken en met name voor vastgoed alsook verbouwingen, en in het bijzonder het specifieke marktsegment recreatie, zit nagenoeg geheel op slot, ondanks de aantrekkelijke markten en mogelijkheid om met niche-producten mooie beleggingsrendementen te realiseren. Op Geldvoorelkaar.nl zien wij diverse onroerend goed investeringen die succesvol worden geplaatst. Daarnaast verwachten wij middels dit medium de naamsbekendheid van de bungalowparken te vergroten. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Het eigen vermogen van Recreamax Verhuur v.o.f. bedraagt ruim 46% van het balanstotaal ad € 619.000,-. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? De jaarannuïteit van deze lening bedraagt ca. 60% van de vrij beschikbare cashflow 2015. Voor 2016 zal dit percentage uitkomen op 56%. Jaarlijks wordt aan de hand van de resultaten en de aflosverplichtingen besloten welk deel van het resultaat beschikbaar is voor winstuitkering aan de vennoten. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Een positieve/negatieve hypotheekverklaring op de bungalows Emslandermeer. Het taxatierapport geeft een waarde na verbouwing aan van €190.000,- en een executiewaarde van € 115.000,-. Ook de investering in de insteekhaven en privé aanlegsteiger bij de bungalows heeft een waardeverhogend effect op de 3 bungalows op It Wiid. De 3 bungalows op It Wiid zijn voorbelast met een hypotheekschuld van totaal € 215.650,-; de taxatiewaarde bedraagt € 511.000,-. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Incentive •Bij een investering van € 1.000,- tot € 2.000,- bieden wij een korting van € 50,- op een verblijf in een 14, 16, 18 of 20 persoons bungalow op Emslandermeer of It Wiid. •Bij een investering vanaf € 2.000,- bieden wij een korting van € 100,- op een verblijf in een 14, 16, 18 of 20 persoons bungalow op Emslandermeer of It Wiid. Deze korting is 1x per jaar toe te passen. Op deze wijze is het mogelijk om zelf onze producten en parken te ervaren en ambassadeur te worden voor onze mooie recreatie bungalows. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van geldnemer Recreamax Verhuur v.o.f. met de vennoten Administratie- en adviesbureau Visscher (AAV) B.V. en Recreamax B.V. Medegeldnemers zijn Blokinvest B.V. (G-PD% 0,24% en Creditsafe score 80) en Uniblok B.V. (G-PD% 0,26% en Creditsafe score 92) en de heer A.C.P. Blok en de heer E. Visscher, die tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 16-09-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,00%

€84.000 / €150.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€232.220 / €683.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€264.600 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€176.400 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,00%

€127.500 / €750.000

Oneplanetcrowd