Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Waarvoor heeft u de lening nodig? Sinds 2009 investeer ik in de aankoop en renovatie van diverse chalets en caravans op een recreatiepark te Heeswijk-Dinther. Momenteel heb ik 3 chalets en 12 caravans in bezit. Omdat ik de chalets en caravans zeer goedkoop, maar in een matige staat van onderhoud, kan aankopen is een grondige renovatie nodig voordat de chalets kunnen worden verhuurd. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? De lening wordt aangevraagd om chalets en caravans, die in matige staat verkeren, te renoveren om vervolgens te kunnen verhuren. Verder wordt een deel van het bedrag gebruikt voor het onderhoud aan de chalets en caravans. Heeft u een vast dienstverband, dan wel een overige vaste bron van inkomen? Ik heb geen vast dienstverband. Mijn inkomsten komen uit de verhuur van de 15 chalets/caravans. Wat is uw woon- en gezinssituatie? Mijn partner en ik zijn getrouwd. Mijn vrouw heeft een zoon van 22 jaar. Hij studeert in Thailand. Ik heb 2 dochters, van 33 en van 29. Beiden hebben een eigen gezin. Wat voor werk doet u? Ik ben nu voltijds bezig met de renovatie en verhuur van de chalets en caravans. Daarnaast verzorg ik ook voor particulieren de verhuurbemiddeling van en onderhoud aan de chalets. Mijn vrouw heeft een vast loondienstverband. Hoe gaat u aan het einde van de looptijd de lening aflossen? De lening zal worden afgelost uit de verkoop van mijn woonhuis met bedrijfspand aan de Ambachtstraat 10 te Schijndel. Mocht de woning binnen de looptijd van deze lening niet zijn verkocht, dan zal de lening uit andere middelen worden afgelost, dan wel worden afgelost vanuit een nieuwe annuïtaire lening met een looptijd van 5 jaar. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Er zal een positieve/negatieve hypotheekverklaring worden afgegeven op mijn huis met bedrijfspand. Heeft uw aanvraag een verdere toelichting nodig? Omdat de vraag naar tijdelijke woonruimte bij de woonurgente groepen op dit moment erg groot is, is de bezettingsgraad erg hoog. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is de heer P.W.M. van Thiel. Medegeldnemer is mevrouw K. Saengkham. Beiden tekenen hiermee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Ter meerdere zekerheid zal een positieve/negatieve hypotheekverklaring worden afgegeven op het te verkopen woonhuis met bedrijfspand te Schijndel. Dit is een aflossingsvrije lening. Gedurende de looptijd van de lening vindt er geen aflossing plaats. De rentebetaling vindt plaats per kwartaal en de aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Renovatie chalets
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 12-11-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 40.000
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 24 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Particulier
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Waarvoor heeft u de lening nodig? Sinds 2009 investeer ik in de aankoop en renovatie van diverse chalets en caravans op een recreatiepark te Heeswijk-Dinther. Momenteel heb ik 3 chalets en 12 caravans in bezit. Omdat ik de chalets en caravans zeer goedkoop, maar in een matige staat van onderhoud, kan aankopen is een grondige renovatie nodig voordat de chalets kunnen worden verhuurd. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? De lening wordt aangevraagd om chalets en caravans, die in matige staat verkeren, te renoveren om vervolgens te kunnen verhuren. Verder wordt een deel van het bedrag gebruikt voor het onderhoud aan de chalets en caravans. Heeft u een vast dienstverband, dan wel een overige vaste bron van inkomen? Ik heb geen vast dienstverband. Mijn inkomsten komen uit de verhuur van de 15 chalets/caravans. Wat is uw woon- en gezinssituatie? Mijn partner en ik zijn getrouwd. Mijn vrouw heeft een zoon van 22 jaar. Hij studeert in Thailand. Ik heb 2 dochters, van 33 en van 29. Beiden hebben een eigen gezin. Wat voor werk doet u? Ik ben nu voltijds bezig met de renovatie en verhuur van de chalets en caravans. Daarnaast verzorg ik ook voor particulieren de verhuurbemiddeling van en onderhoud aan de chalets. Mijn vrouw heeft een vast loondienstverband. Hoe gaat u aan het einde van de looptijd de lening aflossen? De lening zal worden afgelost uit de verkoop van mijn woonhuis met bedrijfspand aan de Ambachtstraat 10 te Schijndel. Mocht de woning binnen de looptijd van deze lening niet zijn verkocht, dan zal de lening uit andere middelen worden afgelost, dan wel worden afgelost vanuit een nieuwe annuïtaire lening met een looptijd van 5 jaar. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Er zal een positieve/negatieve hypotheekverklaring worden afgegeven op mijn huis met bedrijfspand. Heeft uw aanvraag een verdere toelichting nodig? Omdat de vraag naar tijdelijke woonruimte bij de woonurgente groepen op dit moment erg groot is, is de bezettingsgraad erg hoog. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is de heer P.W.M. van Thiel. Medegeldnemer is mevrouw K. Saengkham. Beiden tekenen hiermee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Ter meerdere zekerheid zal een positieve/negatieve hypotheekverklaring worden afgegeven op het te verkopen woonhuis met bedrijfspand te Schijndel. Dit is een aflossingsvrije lening. Gedurende de looptijd van de lening vindt er geen aflossing plaats. De rentebetaling vindt plaats per kwartaal en de aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 12-11-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€16.415 / €74.615

Kapitaalopmaat

Lening - 4,50%

€102.974 / €239.474

Kapitaalopmaat

Lening - 5,50%

€62.946 / €179.846

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€264.000 / €330.000

Lendahand