Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Rijkenvoorde investeert in residentieel vastgoed. Via een zorgvuldig opgebouwd inkoopnetwerk van makelaars, banken, notarissen en schuldsaneringsbedrijven kopen wij de beste panden en vastgoedportefeuilles in tegen de scherpste prijzen. Vaak renoveren wij woningen voordat we ze weer doorverkopen. Renovaties zijn strak gepland. Renovatie Ruitenakkers, Assen Wij werken nauw samen met een team van vastgoedspecialisten, juristen en bouwkundigen. Allemaal experts op hun vakgebied. Zo optimaliseren wij het rendement op elke transactie door een efficiente bedrijfsvoering en lage overheadkosten. Onze boekhouding is geheel digitaal en op elk moment actueel. De grondleggers van Rijkenvoorde zijn het ondernemerspaar Carolien Huizing - Koenrades en Harold Huizing. Naast een carriere in het (internationale) bedrijfsleven op directieniveau heeft het echtpaar jarenlange ervaring in vastgoed. In 2002 is er begonnen met de opbouw van een gebalanceerde en sterk renderende vastgoed portefeuille. Naast onze beleggingen in Box 3 zijn we gestart met een Vastgoed BV. Binnen Box 3 mag er niet gehandeld en actief beheer worden gedaan in vastgoed. Werken met Rijkenvoorde BV geeft ons dus de mogelijkheid om 1. te handelen in woningen en 2. beheerpanden (eventueel) korter in ons bezit te houden en na optimaliseren van de huurstroom met winst te verkopen. Ook zouden wij graag op den duur een kapitaalkrachtige vennoot (aandelen / agio) binnen de BV halen om sneller te kunnen groeien. Voor meer informatie over Rijkenvoorde en haar management / aandeelhouders: http://www.rijkenvoorde.com/ Waar wordt de financiering voor aangewend? Rijkenvoorde doet de aankoop en verkoop van woningen tot op heden met eigen vermogen van de aandeelhouders. Op dit moment zijn er echter meer interessante inkoopmogelijkheden dan met het EV gefinancierd kan worden. Het Rijkenvoorde team heeft niet alleen de capaciteit maar ook de wens om meerdere handels- en renovatieprojecten tegelijkertijd te laten lopen. Het geld zal worden gebruikt om volgende woningen aan te kopen en hiermee extra transactiewinsten te kunnen maken. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van balanstotaal? Het eigen vermogen van Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. is € 59.000,- op een balanstotaal van € 790.000,-. Er is een privé inbreng van de aandeelhouders van € 281.000,- en inbreng van familie van € 81.000,-. Er is € 302.000,- gefinancierd door de bank. Per saldo hebben wij privé € 340.000,- in de onderneming geïnvesteerd (43%). Na het aantrekken van de lening zal dit percentage slechts beperkt dalen, daar met het geleende geld scherp nieuw vastgoed wordt ingekocht wat met substantiële winst verkocht zal worden. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? Naast de huuropbrengsten worden er boekwinsten op woningtransacties gemaakt. De focus is op courante woningen die binnen maximaal 6 maanden worden verkocht. Wij hebben een aanzienlijk winst en cashstroom uit privé (Box 3) beleggingen. Ook hier houden wij een financiële buffer aan voor onderhoud en eventuele calamiteiten. Daar wij als hoofdelijk schuldenaar mee tekenen zullen ook de tegoeden in privé, bij een eventuele tegenvallende cashflow, gebruikt kunnen worden om aan onze aflossing en renteverplichtingen te voldoen. Wat is uw verwachte omzetniveau? Op basis van ervaring hebben wij hieronder een rekenvoorbeeld voor de meest gangbare transacties uitwerkt. Zeer regelmatig worden woningen ook meteen zonder renovatie doorverkocht. Maximale doorlooptijd van een woning is 6 maanden, gangbaar is 3 tot 4 maanden. Verkoop € 145.000,- Aankoop € 110.000,- Aankoopkosten € 2.000,- Renovatiekosten € 9.500,- Verkoopkosten € 2.500,- Winst voor belastingen € 21.000,- Het geld dat verdiend wordt met de in- en verkoop van panden wordt geïnvesteerd in de aankoop van beleggingspanden. Inmiddels heeft Rijkenvoorde 2 beleggingspanden scherp kunnen aankopen. Deze panden zullen in 2016 gezamenlijk zo’n € 60.000,- opleveren. Verwachte omzet 2016: 10 handelspanden € 1.450.000,- Netto huuromzet € 60.000,- Totaal omzet € 1.510.000,- Aantal voorbeelden van recente verkochte projecten in privé (box 3): Johan de Wittlaan 76, Arnhem Molenstraat 289, Assen Nobellaan 217, Assen Nu in renovatie & verkoop: Weierstraat 61, Assen Molenstraat 270, Assen Vossenslag 20, Assen Onze belegingspanden: IJsselstraat 1, Velp Heinsiusstraat 26, Groningen Incentive Bij een investering vanaf € 1.000,- krijgen uw kinderen voorrang op de wachtlijsten van onze studentenwoningen in Groningen en Velp. Bij een investering vanaf € 2.500,- ontvangt u gratis de Rijkenvoorde versie van het boek: Crowdfunding & Vastgoed geschreven door heren Kroot, Ter Braak en Pan Poppel (http://foi.nl/nieuws/crowdfunding-vastgoed1) Bij een investering vanaf € 5.000,- bent u uitgenodigd voor een gezamenlijke ochtend waar wij 1 of meerdere van onze handelspanden zullen bezoeken. Daarnaast ontvangt u het boek Crowdfunding & Vastgoed geschreven door heren Kroot, Ter Braak en Van Poppel. Bij een investering vanaf € 10.000,- wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk en gezelllig diner met ons. Wij zullen u uitgebreid vertellen over ons vak Vastgoed. Daarnaast ontvangt u het boek Crowdfunding & Vastgoed geschreven door heren Kroot, Ter Braak en Van Poppel. Profiel_14244_2_205846.jpg Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is Rijkenvoorde Gelderland Beheer BV. Medegeldnemers zijn Rijkenvoorde Institutum Holding BV (G-PD% 0,63% en Creditsafe score 46) en de heer H. Huizing en mevrouw C. Huizing-Koenrades, die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Onder projectnummer 12296 hebben wij eerder een aanvraag van de heer Huizing in privé gepubliceerd (risicoclassificatie 1) ten behoeve van een verbouwing van één van de beleggingspanden in box 3. De verplichtingen uit hoofde van deze financiering worden correct nagekomen. Deze aanvraag heeft risicoclassificatie 5s (startende ondernemer). De ondernemers zijn echter ervaren vastgoedbeleggers in privé. Op basis van deze ervaring menen zij met een rentepercentage van 6%, in combinatie met de relatief korte looptijd, een reëel aanbod te doen.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Rijkenvoorde Gelderland
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 22-04-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 175.000
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 30 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Rijkenvoorde investeert in residentieel vastgoed. Via een zorgvuldig opgebouwd inkoopnetwerk van makelaars, banken, notarissen en schuldsaneringsbedrijven kopen wij de beste panden en vastgoedportefeuilles in tegen de scherpste prijzen. Vaak renoveren wij woningen voordat we ze weer doorverkopen. Renovaties zijn strak gepland. Renovatie Ruitenakkers, Assen Wij werken nauw samen met een team van vastgoedspecialisten, juristen en bouwkundigen. Allemaal experts op hun vakgebied. Zo optimaliseren wij het rendement op elke transactie door een efficiente bedrijfsvoering en lage overheadkosten. Onze boekhouding is geheel digitaal en op elk moment actueel. De grondleggers van Rijkenvoorde zijn het ondernemerspaar Carolien Huizing - Koenrades en Harold Huizing. Naast een carriere in het (internationale) bedrijfsleven op directieniveau heeft het echtpaar jarenlange ervaring in vastgoed. In 2002 is er begonnen met de opbouw van een gebalanceerde en sterk renderende vastgoed portefeuille. Naast onze beleggingen in Box 3 zijn we gestart met een Vastgoed BV. Binnen Box 3 mag er niet gehandeld en actief beheer worden gedaan in vastgoed. Werken met Rijkenvoorde BV geeft ons dus de mogelijkheid om 1. te handelen in woningen en 2. beheerpanden (eventueel) korter in ons bezit te houden en na optimaliseren van de huurstroom met winst te verkopen. Ook zouden wij graag op den duur een kapitaalkrachtige vennoot (aandelen / agio) binnen de BV halen om sneller te kunnen groeien. Voor meer informatie over Rijkenvoorde en haar management / aandeelhouders: http://www.rijkenvoorde.com/ Waar wordt de financiering voor aangewend? Rijkenvoorde doet de aankoop en verkoop van woningen tot op heden met eigen vermogen van de aandeelhouders. Op dit moment zijn er echter meer interessante inkoopmogelijkheden dan met het EV gefinancierd kan worden. Het Rijkenvoorde team heeft niet alleen de capaciteit maar ook de wens om meerdere handels- en renovatieprojecten tegelijkertijd te laten lopen. Het geld zal worden gebruikt om volgende woningen aan te kopen en hiermee extra transactiewinsten te kunnen maken. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van balanstotaal? Het eigen vermogen van Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. is € 59.000,- op een balanstotaal van € 790.000,-. Er is een privé inbreng van de aandeelhouders van € 281.000,- en inbreng van familie van € 81.000,-. Er is € 302.000,- gefinancierd door de bank. Per saldo hebben wij privé € 340.000,- in de onderneming geïnvesteerd (43%). Na het aantrekken van de lening zal dit percentage slechts beperkt dalen, daar met het geleende geld scherp nieuw vastgoed wordt ingekocht wat met substantiële winst verkocht zal worden. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? Naast de huuropbrengsten worden er boekwinsten op woningtransacties gemaakt. De focus is op courante woningen die binnen maximaal 6 maanden worden verkocht. Wij hebben een aanzienlijk winst en cashstroom uit privé (Box 3) beleggingen. Ook hier houden wij een financiële buffer aan voor onderhoud en eventuele calamiteiten. Daar wij als hoofdelijk schuldenaar mee tekenen zullen ook de tegoeden in privé, bij een eventuele tegenvallende cashflow, gebruikt kunnen worden om aan onze aflossing en renteverplichtingen te voldoen. Wat is uw verwachte omzetniveau? Op basis van ervaring hebben wij hieronder een rekenvoorbeeld voor de meest gangbare transacties uitwerkt. Zeer regelmatig worden woningen ook meteen zonder renovatie doorverkocht. Maximale doorlooptijd van een woning is 6 maanden, gangbaar is 3 tot 4 maanden. Verkoop € 145.000,- Aankoop € 110.000,- Aankoopkosten € 2.000,- Renovatiekosten € 9.500,- Verkoopkosten € 2.500,- Winst voor belastingen € 21.000,- Het geld dat verdiend wordt met de in- en verkoop van panden wordt geïnvesteerd in de aankoop van beleggingspanden. Inmiddels heeft Rijkenvoorde 2 beleggingspanden scherp kunnen aankopen. Deze panden zullen in 2016 gezamenlijk zo’n € 60.000,- opleveren. Verwachte omzet 2016: 10 handelspanden € 1.450.000,- Netto huuromzet € 60.000,- Totaal omzet € 1.510.000,- Aantal voorbeelden van recente verkochte projecten in privé (box 3): Johan de Wittlaan 76, Arnhem Molenstraat 289, Assen Nobellaan 217, Assen Nu in renovatie & verkoop: Weierstraat 61, Assen Molenstraat 270, Assen Vossenslag 20, Assen Onze belegingspanden: IJsselstraat 1, Velp Heinsiusstraat 26, Groningen Incentive Bij een investering vanaf € 1.000,- krijgen uw kinderen voorrang op de wachtlijsten van onze studentenwoningen in Groningen en Velp. Bij een investering vanaf € 2.500,- ontvangt u gratis de Rijkenvoorde versie van het boek: Crowdfunding & Vastgoed geschreven door heren Kroot, Ter Braak en Pan Poppel (http://foi.nl/nieuws/crowdfunding-vastgoed1) Bij een investering vanaf € 5.000,- bent u uitgenodigd voor een gezamenlijke ochtend waar wij 1 of meerdere van onze handelspanden zullen bezoeken. Daarnaast ontvangt u het boek Crowdfunding & Vastgoed geschreven door heren Kroot, Ter Braak en Van Poppel. Bij een investering vanaf € 10.000,- wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk en gezelllig diner met ons. Wij zullen u uitgebreid vertellen over ons vak Vastgoed. Daarnaast ontvangt u het boek Crowdfunding & Vastgoed geschreven door heren Kroot, Ter Braak en Van Poppel. Profiel_14244_2_205846.jpg Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is Rijkenvoorde Gelderland Beheer BV. Medegeldnemers zijn Rijkenvoorde Institutum Holding BV (G-PD% 0,63% en Creditsafe score 46) en de heer H. Huizing en mevrouw C. Huizing-Koenrades, die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Onder projectnummer 12296 hebben wij eerder een aanvraag van de heer Huizing in privé gepubliceerd (risicoclassificatie 1) ten behoeve van een verbouwing van één van de beleggingspanden in box 3. De verplichtingen uit hoofde van deze financiering worden correct nagekomen. Deze aanvraag heeft risicoclassificatie 5s (startende ondernemer). De ondernemers zijn echter ervaren vastgoedbeleggers in privé. Op basis van deze ervaring menen zij met een rentepercentage van 6%, in combinatie met de relatief korte looptijd, een reëel aanbod te doen.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 22-04-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€21.240 / €26.550

Lendahand

Lening - 3,00%

€24.520 / €30.650

Lendahand

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 4,25%

€0 / €32.350

Lendahand

Lening - 7,00%

€94.816 / €249.516

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€507.350 / €695.000

Geldvoorelkaar