Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming?;Ik wil op 1 december 2015 de exploitatie van een tweetal al jaren bestaande goedlopende tankstations in Zuid Limburg overnemen. Deze tankstations, waarvan er een langs de rijksweg bij Heerlen ligt en de andere in een verstedelijkt gebied van Heerlen, zijn eigendom van een internationaal opererende oliemaatschappij met eigen raffinaderij capaciteit. Mede om deze reden heeft de oliemaatschappij er alle belang bij de hoeveelheid brandstof die verkocht wordt te stimuleren.;De exploitatie bestaat uit de operationele zorg voor de tankstations gedurende de openingstijden, zowel voor wat betreft het tanken als wel voor de verkoop van shopartikelen. Naast het prijsbeleid op de brandstoffen (verantwoordelijkheid en risico voor de oliemaatschappij) is vooral de orde en netheid op het tankstation en de klantvriendelijkheid van groot belang. Te samen met het aanwezige personeel wordt hier de grootste aandacht aan besteed.;Waarvoor heeft u de lening nodig?;De totale investering bedraagt € 85.500.De financiering is benodigd voor de overname van inventarissen, de shopvoorraden, kasgelden, de waarborgsommen en de aanloopkosten. Van deze totale behoefte kan ik zelf € 23.000 inbrengen (middels € 10.000 eigen middelen en € 13.000 door de oliemaatschappij) waardoor er voor crowdfunding € 62.500 resteert.;Wat is de drive om voor u zelf te beginnen?;Het organiseren van processen, de omgang met mensen (personeel en klanten) en het verbeteren van resultaten zijn mijn grootste drive en van succes kan ik genieten. Omdat ik al enige jaren als medewerker op de stations actief ben, weet ik de ins en outs en kan ik mijn doelstelling bereiken.;Wat is uw ervaring in deze branche?;Ik ben al enkele jaren als werknemer actief in deze branche en ken de ins en outs van de bedrijfsvoering goed.;Wat is uw arbeidsverleden?;Na mijn technische opleiding op het gebied van elektronica en informatica tot HBO niveau (diploma) vanaf 1998 tot medio 2010 als bedrijfsleider en manager gewerkt bij enkel bedrijven waaronder Pieters Photo B.V. Daarna in de benzinebranche gaan werken als assistent bedrijfsleider met groeivooruitzichten.;Wat is uw gezinssituatie?;Ik ben vrijgezel en woonachtig in Heerlen (huursituatie), dicht bij beide stations (fietsafstand). In mijn bezigheden ben ik erg flexibel.;Wat is uw verwachte omzetniveau?;De verdiensten van Roy Energy komen voort uit de afzet van de brandstofverkopen (de zogenoemde taploonvergoedingen) en de omzet/marge van de shopverkopen. Tussen beide is een branche genormeerde verhouding aanwezig per type tankstation (rijksweg station of verstedelijkt station).;De brandstofverkopen voor beide stations gezamenlijk zijn geraamd op 3,4 miljoen liter met een daarbij behorende shopomzet van € 990.000 Deze getallen zijn ook recentelijk gerealiseerd en dus hard. Door de marketingactiviteiten van de oliemaatschappij zal de afzet van de brandstofverkopen in de toekomst licht stijgen, hetgeen ook zijn invloed heeft op de shopverkopen. Omdat het product (brandstof en shop) erg fungibel is en niet onderscheidend, en de verdeling van tankstations langs rijkswegen en in verstedelijkte gebieden nagenoeg vast ligt, zullen afzetten en omzetten niet snel wijzigen. Het aantal auto’s zal licht stijgen maar het verbruik zal verder dalen, waardoor geen sprake zal zijn van veel autonome groei. De veranderingen in gebruik van brandstoffen (elektrische rijden) worden door de oliemaatschappij op de voet gevolgd.;Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (in clusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn?;Roy Energy is als eenmanszaak opgezet. Op beide stations is gedurende de openingstijden volgens richtlijnen van de oliemaatschappij personeel aanwezig met de juiste papieren, die de kassa’s bedienen. Zelf zal ik ook full time meewerken en kassadiensten draaien. Het onderscheidend vermogen van de beide tankstations is de prijsstelling van de brandstof (behorende tot de laagste prijs aanbieders) en het assortiment, de service, de netheid en vriendelijkheid op de stations zelf voor wat betreft de shopverkopen.;Waarom vraagt u de lening aan via Gel dvoorelkaar.nl? Het financieren van een startende onderneming is via een bank niet gemakkelijk. Daarnaast is crowdfunding een leuke manier om mijn onderneming te presenteren aan mijn doelgroep voor zover zij uit de regio Zuid Limburg komen. Ideologisch krijgen consumenten geen geld voor hun spaaractiviteit en met mijn plan kunnen we elkaar dus goed helpen.;Op welke wijze denkt u uw verplic htingen na te komen?;Ik ben geen avonturier. Ik heb derhalve goede inzage gekregen in de te behalen resultaten van beide tankstations uit het verleden en heb mij laten bijstaan door een in de benzinebranche goed ingevoerde accountant, die mij bij het businessplan en begroting heeft begeleid.. Met deze accountant heb ik ook een begeleidingspakket (Brons) afgesproken zodat hij mij na de opstart ook kan adviseren in de toekomst. Ook mijn administratie zal frequent door hem worden bekeken.;Op basis van mijn plan en begroting en mijn keuze om in 4 jaar schuldenvrij te zijn, wordt het eerste jaar € 45.000 cash flow gegenereerd. Uit deze jaarlijkse geldstroom wordt gedurende vier jaar totaal ruim € 20.000 aan rente en aflossing betaald, waardoor € 25.000 resteert voor ondernemersinkomen. Hiervan wordt door mij € 21.000 daadwerkelijk opgenomen. Het restant blijft als weerstandvermogen in de onderneming achter, waardoor met zekerheid ook in de toekomst aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan en de onderneming kan groeien.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Roy Energy
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 15-09-2015
Type financiering Lening
Streefbedrag € 62.500
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Detailhandel
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Werkkapitaal

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming?;Ik wil op 1 december 2015 de exploitatie van een tweetal al jaren bestaande goedlopende tankstations in Zuid Limburg overnemen. Deze tankstations, waarvan er een langs de rijksweg bij Heerlen ligt en de andere in een verstedelijkt gebied van Heerlen, zijn eigendom van een internationaal opererende oliemaatschappij met eigen raffinaderij capaciteit. Mede om deze reden heeft de oliemaatschappij er alle belang bij de hoeveelheid brandstof die verkocht wordt te stimuleren.;De exploitatie bestaat uit de operationele zorg voor de tankstations gedurende de openingstijden, zowel voor wat betreft het tanken als wel voor de verkoop van shopartikelen. Naast het prijsbeleid op de brandstoffen (verantwoordelijkheid en risico voor de oliemaatschappij) is vooral de orde en netheid op het tankstation en de klantvriendelijkheid van groot belang. Te samen met het aanwezige personeel wordt hier de grootste aandacht aan besteed.;Waarvoor heeft u de lening nodig?;De totale investering bedraagt € 85.500.De financiering is benodigd voor de overname van inventarissen, de shopvoorraden, kasgelden, de waarborgsommen en de aanloopkosten. Van deze totale behoefte kan ik zelf € 23.000 inbrengen (middels € 10.000 eigen middelen en € 13.000 door de oliemaatschappij) waardoor er voor crowdfunding € 62.500 resteert.;Wat is de drive om voor u zelf te beginnen?;Het organiseren van processen, de omgang met mensen (personeel en klanten) en het verbeteren van resultaten zijn mijn grootste drive en van succes kan ik genieten. Omdat ik al enige jaren als medewerker op de stations actief ben, weet ik de ins en outs en kan ik mijn doelstelling bereiken.;Wat is uw ervaring in deze branche?;Ik ben al enkele jaren als werknemer actief in deze branche en ken de ins en outs van de bedrijfsvoering goed.;Wat is uw arbeidsverleden?;Na mijn technische opleiding op het gebied van elektronica en informatica tot HBO niveau (diploma) vanaf 1998 tot medio 2010 als bedrijfsleider en manager gewerkt bij enkel bedrijven waaronder Pieters Photo B.V. Daarna in de benzinebranche gaan werken als assistent bedrijfsleider met groeivooruitzichten.;Wat is uw gezinssituatie?;Ik ben vrijgezel en woonachtig in Heerlen (huursituatie), dicht bij beide stations (fietsafstand). In mijn bezigheden ben ik erg flexibel.;Wat is uw verwachte omzetniveau?;De verdiensten van Roy Energy komen voort uit de afzet van de brandstofverkopen (de zogenoemde taploonvergoedingen) en de omzet/marge van de shopverkopen. Tussen beide is een branche genormeerde verhouding aanwezig per type tankstation (rijksweg station of verstedelijkt station).;De brandstofverkopen voor beide stations gezamenlijk zijn geraamd op 3,4 miljoen liter met een daarbij behorende shopomzet van € 990.000 Deze getallen zijn ook recentelijk gerealiseerd en dus hard. Door de marketingactiviteiten van de oliemaatschappij zal de afzet van de brandstofverkopen in de toekomst licht stijgen, hetgeen ook zijn invloed heeft op de shopverkopen. Omdat het product (brandstof en shop) erg fungibel is en niet onderscheidend, en de verdeling van tankstations langs rijkswegen en in verstedelijkte gebieden nagenoeg vast ligt, zullen afzetten en omzetten niet snel wijzigen. Het aantal auto’s zal licht stijgen maar het verbruik zal verder dalen, waardoor geen sprake zal zijn van veel autonome groei. De veranderingen in gebruik van brandstoffen (elektrische rijden) worden door de oliemaatschappij op de voet gevolgd.;Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (in clusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn?;Roy Energy is als eenmanszaak opgezet. Op beide stations is gedurende de openingstijden volgens richtlijnen van de oliemaatschappij personeel aanwezig met de juiste papieren, die de kassa’s bedienen. Zelf zal ik ook full time meewerken en kassadiensten draaien. Het onderscheidend vermogen van de beide tankstations is de prijsstelling van de brandstof (behorende tot de laagste prijs aanbieders) en het assortiment, de service, de netheid en vriendelijkheid op de stations zelf voor wat betreft de shopverkopen.;Waarom vraagt u de lening aan via Gel dvoorelkaar.nl? Het financieren van een startende onderneming is via een bank niet gemakkelijk. Daarnaast is crowdfunding een leuke manier om mijn onderneming te presenteren aan mijn doelgroep voor zover zij uit de regio Zuid Limburg komen. Ideologisch krijgen consumenten geen geld voor hun spaaractiviteit en met mijn plan kunnen we elkaar dus goed helpen.;Op welke wijze denkt u uw verplic htingen na te komen?;Ik ben geen avonturier. Ik heb derhalve goede inzage gekregen in de te behalen resultaten van beide tankstations uit het verleden en heb mij laten bijstaan door een in de benzinebranche goed ingevoerde accountant, die mij bij het businessplan en begroting heeft begeleid.. Met deze accountant heb ik ook een begeleidingspakket (Brons) afgesproken zodat hij mij na de opstart ook kan adviseren in de toekomst. Ook mijn administratie zal frequent door hem worden bekeken.;Op basis van mijn plan en begroting en mijn keuze om in 4 jaar schuldenvrij te zijn, wordt het eerste jaar € 45.000 cash flow gegenereerd. Uit deze jaarlijkse geldstroom wordt gedurende vier jaar totaal ruim € 20.000 aan rente en aflossing betaald, waardoor € 25.000 resteert voor ondernemersinkomen. Hiervan wordt door mij € 21.000 daadwerkelijk opgenomen. Het restant blijft als weerstandvermogen in de onderneming achter, waardoor met zekerheid ook in de toekomst aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan en de onderneming kan groeien.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 15-09-2015 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 7,00%

€0 / €75.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 6,75%

€247.500 / €450.000

Waardevoorjegeld

Lening - 6,00%

€67.200 / €240.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€468.000 / €650.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€83.883 / €299.583

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat