Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Op de NDSM Scheepsbouwloods in Amsterdam heeft Greenspread in 2018 een zonne-energieproject gerealiseerd van 402,6 kW: 1.342 zonnepanelen met toepassing van SolarEdge-omvormers. Het project is ondergebracht in Greenspread Solar V. Reden hiervoor is dat de gemeente Amsterdam een financiering beschikbaar heeft gesteld en als voorwaarde stelt dat de aandelen worden verpand én dat de lening van de gemeente altijd is voorgesteld ten opzichte van andere financiering. De NSDM Scheepsbouwloods heeft een erfpachtovereenkomst met de gemeente Amsterdam. Om het project bancair te herfinancieren, wil de bank een recht van ondererfpacht op de zonne-energieinstallatie. De gemeente Amsterdam wil echter geen recht van ondererfpacht vestigen waardoor de lening niet bancair herfinancierd kan worden. Om die reden wil Greenspread een deel van de kortlopende lening van de crowdfunders omzetten naar een tienjarige lening met 4% rente. Aanbod deelnemers Het aanbod voor crowdfunders is als volgt: Gewenste, aan de gemeente Amsterdam achtergestelde, financiering van 200.000,-; Minimale inleg 250,- per crowdfunder; Rente 1% per kwartaal; Aflossing op basis van kwartaalannuïteiten. Inschrijven kan vanaf 14 december tot en met 31 december 2019. Risico's Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in 2015 is aangescherpt. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland B.V.; Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; De fase waarin het project zich bevindt; De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van Greenspread Solar V komt de score voor de bouwfinanciering nu uit op B2. Dit betekent dat de investeringen in deze projecten een minder dan gemiddeld risico hebben. Wij wijzen u er echter op altijd goed de risicoparagraaf van het individuele project tot u te nemen én om ook uw eigen risicoschatting te maken.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Scheepsbouwloods NDSM
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 17-12-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 175.000
Rente 4,00%
Looptijd (in maanden) 120 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Coöperatie
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Op de NDSM Scheepsbouwloods in Amsterdam heeft Greenspread in 2018 een zonne-energieproject gerealiseerd van 402,6 kW: 1.342 zonnepanelen met toepassing van SolarEdge-omvormers. Het project is ondergebracht in Greenspread Solar V. Reden hiervoor is dat de gemeente Amsterdam een financiering beschikbaar heeft gesteld en als voorwaarde stelt dat de aandelen worden verpand én dat de lening van de gemeente altijd is voorgesteld ten opzichte van andere financiering. De NSDM Scheepsbouwloods heeft een erfpachtovereenkomst met de gemeente Amsterdam. Om het project bancair te herfinancieren, wil de bank een recht van ondererfpacht op de zonne-energieinstallatie. De gemeente Amsterdam wil echter geen recht van ondererfpacht vestigen waardoor de lening niet bancair herfinancierd kan worden. Om die reden wil Greenspread een deel van de kortlopende lening van de crowdfunders omzetten naar een tienjarige lening met 4% rente. Aanbod deelnemers Het aanbod voor crowdfunders is als volgt: Gewenste, aan de gemeente Amsterdam achtergestelde, financiering van 200.000,-; Minimale inleg 250,- per crowdfunder; Rente 1% per kwartaal; Aflossing op basis van kwartaalannuïteiten. Inschrijven kan vanaf 14 december tot en met 31 december 2019. Risico's Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in 2015 is aangescherpt. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland B.V.; Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; De fase waarin het project zich bevindt; De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van Greenspread Solar V komt de score voor de bouwfinanciering nu uit op B2. Dit betekent dat de investeringen in deze projecten een minder dan gemiddeld risico hebben. Wij wijzen u er echter op altijd goed de risicoparagraaf van het individuele project tot u te nemen én om ook uw eigen risicoschatting te maken.

Bron: Greencrowd d.d. 17-12-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Greencrowd
Platformlink Ga naar Greencrowd
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten Geen kosten voor de investeerder

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€139.500 / €450.000

Kapitaalopmaat

Lening - 5,50%

€153.000 / €180.000

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand

Lening - 5,00%

€92.641 / €298.841

Kapitaalopmaat