SOBA Security Opleidingeninvesteer


Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? SOBA Security Opleidingen BV verzorgt al ruim 25 jaar cursussen, opleidingen en trainingen op het gebied van Safety & Security. Enkele voorbeelden zijn inbraakbeveiliging, security management, toegangsbeheer en brandbeveiliging. In totaal verzorgen wij circa 35 cursussen, opleidingen en trainingen aan bedrijven en diverse overheidsinstellingen. Waar wordt de financiering voor aangewend? De overname wordt aangewend om het bedrijf van een concurrent over te nemen. Het betreft een opleidingsinstituut dat voor 70% dezelfde cursussen als SOBA verzorgt en 30% van de omzet bestaat uit andersoortige cursussen. Qua aanbod hebben de beide bedrijven dus veel overeenkomsten, hetgeen zal resulteren in veel synergie voordelen. Overnamesom € 215.000,- Inventaris/machines € 10.000,- Overige kosten € 45.000,- Totaal investeringen € 270.000,- Eigen inbreng € 20.000,- Benodigde financiering € 250.000,- Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Ons opleidingsinstituut (een BV) bestaat 25 jaar en we hebben een uitstekende reputatie in de beveiligingsbranche. De BV maakt onderdeel uit van een holding waaronder nog een opleidingsinstituut op post-HBO niveau valt en een adviesbureau in beveiliging. We beschikken over een uitgebreid pakket aan cursussen en opleidingen. Ons lesmateriaal is uitstekend verzorgd en onze docenten zijn erg vakbekwaam. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Zeer positief, dankzij de aantrekkende economie en ons groeiende cursusaanbod stijgen onze omzet en de winstgevendheid aanzienlijk. Na de overname kunnen we een flinke omzetstijging realiseren en de dubbele kosten, die de bedrijven los van elkaar hebben, fors terugbrengen. Beide bedrijven zijn momenteel al winstgevend. De totale kosten op het management, huisvesting en inhuur van docenten en externe cursuslocaties zullen bijna halveren wat resulteert in een fors hogere winst. In ons huidige pand (kantoor en 4 leslokalen) in De Meern hebben wij voldoende capaciteit om de nieuwe cursisten te ontvangen. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Bij ons bedrijf werken een directeur (die tevens eigenaar is), een boekhoudster, een verkoopmedewerkster binnendienst, een hoofddocent brandopleidingen en een cursusontwikkelaar. Verder werken er circa 25 freelancedocenten voor ons. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? In 2015 is er een omzet van bijna € 600.000,- gerealiseerd. Zonder de overname verwachten wij een gestage groei van circa € 20.000 - € 30.000,- omzet per jaar. In het eerste kwartaal van 2016 is er tot op heden € 326.000,- omzet aan opleidingen gerealiseerd. Na de overname verwachten wij in 2016 een geconsolideerde omzet van € 860.000,- aan opleidingen te realiseren en vanaf 2017 een omzet van € 1.078.000,-. Het over te nemen bedrijf heeft in 2015 een omzet van circa € 400.000,- gerealiseerd. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Wij vinden het erg leuk om de crowd te betrekken bij onze plannen. Tevens hopen wij hierdoor onze naamsbekendheid te vergroten. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Momenteel € 107.954,- op een balanstotaal van € 412.458,- . We hebben recent forse investeringen gedaan op het gebied van automatisering. Het over te nemen bedrijf heeft een solvabiliteit van 72% (€67.854,- op een balanstotaal van €93.642,-) Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? Op basis van de geconsolideerde cijfers is er voldoende cashflow voor de verplichtingen. Na de overname te hebben doorgevoerd zal ten gevolge van de synergievoordelen de cashflow nog beduidend verbeteren. De besparing die wij realiseren op het management, huisvesting, inhuur van docenten en externe cursuslocaties zal minimaal € 70.000,- op jaarbasis bedragen. Noot van Geldvoorelkaar.nl: In de aanhef zijn het G-PD% en Creditsafe score van geldnemer SOBA Security Opleidingen BV weergegeven. Medegeldnemers zijn Insasco BV (G-PD% 2.73% en Creditsafe score 42), AIB Safetech BV (G-PD% 4,97% en Creditsafe score 49), Opstech BV (G-PD% 1,70% en Creditsafe score 22), SOBA Security Academy BV (G-PD% 0,41% en Creditsafe score 43) en de heer A.S. van Bercheycke, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De te acquireren vennootschap zal middels een addendum achteraf als medegeldnemer meetekenen.

Beleg je ook anders dan via crowdfunding? Beheer je totale portefeuille op 1 centrale locatie met onze tool investID.
Projectnaam SOBA Security Opleidingen
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 07-06-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 475.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Onderwijs
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Bedrijfsovername

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? SOBA Security Opleidingen BV verzorgt al ruim 25 jaar cursussen, opleidingen en trainingen op het gebied van Safety & Security. Enkele voorbeelden zijn inbraakbeveiliging, security management, toegangsbeheer en brandbeveiliging. In totaal verzorgen wij circa 35 cursussen, opleidingen en trainingen aan bedrijven en diverse overheidsinstellingen. Waar wordt de financiering voor aangewend? De overname wordt aangewend om het bedrijf van een concurrent over te nemen. Het betreft een opleidingsinstituut dat voor 70% dezelfde cursussen als SOBA verzorgt en 30% van de omzet bestaat uit andersoortige cursussen. Qua aanbod hebben de beide bedrijven dus veel overeenkomsten, hetgeen zal resulteren in veel synergie voordelen. Overnamesom € 215.000,- Inventaris/machines € 10.000,- Overige kosten € 45.000,- Totaal investeringen € 270.000,- Eigen inbreng € 20.000,- Benodigde financiering € 250.000,- Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Ons opleidingsinstituut (een BV) bestaat 25 jaar en we hebben een uitstekende reputatie in de beveiligingsbranche. De BV maakt onderdeel uit van een holding waaronder nog een opleidingsinstituut op post-HBO niveau valt en een adviesbureau in beveiliging. We beschikken over een uitgebreid pakket aan cursussen en opleidingen. Ons lesmateriaal is uitstekend verzorgd en onze docenten zijn erg vakbekwaam. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Zeer positief, dankzij de aantrekkende economie en ons groeiende cursusaanbod stijgen onze omzet en de winstgevendheid aanzienlijk. Na de overname kunnen we een flinke omzetstijging realiseren en de dubbele kosten, die de bedrijven los van elkaar hebben, fors terugbrengen. Beide bedrijven zijn momenteel al winstgevend. De totale kosten op het management, huisvesting en inhuur van docenten en externe cursuslocaties zullen bijna halveren wat resulteert in een fors hogere winst. In ons huidige pand (kantoor en 4 leslokalen) in De Meern hebben wij voldoende capaciteit om de nieuwe cursisten te ontvangen. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Bij ons bedrijf werken een directeur (die tevens eigenaar is), een boekhoudster, een verkoopmedewerkster binnendienst, een hoofddocent brandopleidingen en een cursusontwikkelaar. Verder werken er circa 25 freelancedocenten voor ons. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? In 2015 is er een omzet van bijna € 600.000,- gerealiseerd. Zonder de overname verwachten wij een gestage groei van circa € 20.000 - € 30.000,- omzet per jaar. In het eerste kwartaal van 2016 is er tot op heden € 326.000,- omzet aan opleidingen gerealiseerd. Na de overname verwachten wij in 2016 een geconsolideerde omzet van € 860.000,- aan opleidingen te realiseren en vanaf 2017 een omzet van € 1.078.000,-. Het over te nemen bedrijf heeft in 2015 een omzet van circa € 400.000,- gerealiseerd. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Wij vinden het erg leuk om de crowd te betrekken bij onze plannen. Tevens hopen wij hierdoor onze naamsbekendheid te vergroten. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Momenteel € 107.954,- op een balanstotaal van € 412.458,- . We hebben recent forse investeringen gedaan op het gebied van automatisering. Het over te nemen bedrijf heeft een solvabiliteit van 72% (€67.854,- op een balanstotaal van €93.642,-) Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? Op basis van de geconsolideerde cijfers is er voldoende cashflow voor de verplichtingen. Na de overname te hebben doorgevoerd zal ten gevolge van de synergievoordelen de cashflow nog beduidend verbeteren. De besparing die wij realiseren op het management, huisvesting, inhuur van docenten en externe cursuslocaties zal minimaal € 70.000,- op jaarbasis bedragen. Noot van Geldvoorelkaar.nl: In de aanhef zijn het G-PD% en Creditsafe score van geldnemer SOBA Security Opleidingen BV weergegeven. Medegeldnemers zijn Insasco BV (G-PD% 2.73% en Creditsafe score 42), AIB Safetech BV (G-PD% 4,97% en Creditsafe score 49), Opstech BV (G-PD% 1,70% en Creditsafe score 22), SOBA Security Academy BV (G-PD% 0,41% en Creditsafe score 43) en de heer A.S. van Bercheycke, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De te acquireren vennootschap zal middels een addendum achteraf als medegeldnemer meetekenen.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 07-06-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 6,50%

€0 / €276.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€0 / €750.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€255.200 / €290.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€0 / €975.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,00%

€65.000 / €250.000

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€332.000 / €415.000

Lendahand

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?