Zelf geld lenen?
< vorige

Onze aangesloten adviseurs kunnen u persoonlijk helpen met het bepalen van de beste manier voor uw financiering (intake is gratis).

Gratis intake Liever digitale hulp
Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Speel-Inn Groep is een professionele en snelgroeiende aanbieder van kinderopvang en buitenschoolse opvang in Noord-Holland. Door een gedegen aanpak en goede resultaten is er de mogelijkheid geweest om de groep de afgelopen jaren uit te breiden door middel van de overname van vier goed draaiende locaties. In deze financieringsaanvraag is nauw samengewerkt met het Waarborgfonds Kinderopvang, welke een materiële borgstelling afgeeft voor € 250.000,-. Speel-Inn streeft ernaar om in een vertrouwde omgeving kinderen alle ruimte te geven om zich op hun eigen manier en eigen tempo, te ontwikkelen. Financieringsbehoefte De totale investering die de Speel-Inn Groep gaat doen, is € 668.000,- waarvan € 68.000 vanuit eigen middelen wordt ingevuld. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. Risico Voor deze aanvraag wordt de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico gehanteerd. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Svesama Beheer B.V., Masvesa Beheer B.V., Sasvema B.V., Speel-Inn B.V., Kids-Inn Hilversum B.V., Kids-Inn De Kwakel B.V., Speel-Inn Fidelio B.V., Speel-Inn ’t Kresje B.V., Speel-Inn De Blokkendoos B.V. en Speel-Inn De Toversteen B.V. De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang geeft een lineair dalende borgstelling af voor € 250.000,-, gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Martin Bakker en zijn vrouw Wendy Bakker-Strik geven gezamenlijk een persoonlijke borgstelling af voor € 600.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. De overlijdensrisicoverzekering van € 500.000,- op het leven van Martin Bakker wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) inventaris van de debiteuren voor de financiering van Collin Crowdfund wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van Martin Bakker aan Sasvema B.V. ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. Leendoel Er wordt financiering gevraagd voor de recente overname door de Speel-Inn Groep van twee kinderdagverblijven: De Blokkendoos in Uithoorn en De Toversteen in Diemen. Daarnaast wordt een herfinanciering gevraagd voor leningen die zijn aangegaan ten behoeve van de overnames van ’t Kresje in Amsterdam en Fidelio in Amstelveen. Ondernemer De eigenaar en ondernemer achter de Speel-Inn groep is Martin Bakker (1964). Martin heeft na zijn middelbare school tot 2013 gewerkt in het bedrijfsleven, waar hij een salesmanagement en een marketingfunctie heeft bekleed. In de avonduren heeft hij een hbo-diploma Hoger Management behaald. In 2010 werd Martin mede-aandeelhouder van Speel-Inn B.V. en vanaf juni 2013 werd hij volledig eigenaar. Hij heeft een helicopterview, is vasthoudend en richtingbepalend. Martin is tevens enthousiast, een teamspeler en financieel onderlegd. Martin is gehuwd met Wendy Bakker-Strik (1974). Ze wonen in de gemeente Nieuwkoop en hebben drie kinderen. Wendy heeft een onderwijs achtergrond en is binnen Speel-Inn begonnen als pedagogisch medewerker en de laatste jaren werkzaam als gecertificeerde trainer Vroeg Voorschoolse Educatie binnen de organisatie. Onderneming Kindercentrum Speel-Inn heeft zes locaties met een Kinderdagverblijf (KDV Speel-Inn) voor de leeftijdsgroep 0 tot 4-jarigen en vijf locaties met een Buitenschoolse opvang (BSO Jump-Inn) voor 4 tot 12-jarigen. In totaal hebben Speel-Inn en Jump-Inn 360 plaatsen voor kinderen. De Speel-Inn groep heeft ruim 100 medewerkers in dienst en bestaat na de recente overname uit acht vestigingen. In Uithoorn, De Kwakel, Amsterdam en Diemen bieden zij zowel kinderopvang als buitenschoolse opvang aan. In Amstelveen en Amsterdam-Noord alleen kinderopvang en in Hilversum alleen buitenschoolse opvang. Bij kindercentrum Speel-Inn staat kleinschaligheid centraal. Dit zorgt bij de kinderen voor een overzichtelijke, gezellige en huiselijke omgeving, waar de medewerkers dicht bij de kinderen staan. Op deze manier is men het ideale verlengstuk van het gezin. In een vertrouwde omgeving krijgen de kinderen alle ruimte om zich op hun eigen manier en eigen tempo te ontwikkelen. De medewerkers zorgen daarbij voor structuur en de benodigde ondersteuning. Het belangrijkste is echter dat het kind zich thuis voelt en het naar zijn of haar zin heeft. De buitenschoolse opvangtak van de Speel-Inn Groep opereert onder de naam ‘Jump-Inn’. Hier krijgen kinderen alle ruimte om zich lekker uit te leven. Binnen kunnen ze spelen, sporten, ontspannen een spelletje spelen of muziek luisteren. Het beleid is erop gericht dat er zoveel als mogelijk buiten wordt gespeeld. KDV Speel-Inn is een professionele organisatie waarbij het beleid erop gericht is om het kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Niet voor niets geldt de doelstelling ‘Uw kind in vertrouwde handen’. Dat doe je niet vanachter een bureau. Dagelijks werkt het gehele team met elkaar aan deze voor kinderen zo belangrijke doelstelling. Naast de investeringen in het kind, hecht men ook veel waarde aan het investeren in de relatie met ouders, oudercommissies en samenwerkingspartners zoals scholen, sportverenigingen en de Gemeente. Missie & visie De Speel-Inn Groep wil bekend staan als een kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare kinderopvangorganisatie, waar kinderen met plezier naartoe gaan en hun ouders met een gerust hart hun kind heen brengen. Voor het personeel wil men een betrouwbare en fatsoenlijk werkgever zijn, en waar andere partijen graag zaken mee doen. Markt Ouders verwachten van kinderopvangorganisaties flexibiliteit in halen en brengen, ruime openingstijden, keuze in pakketten van 48, 50 of 52 weken en prijsdifferentiatie. Om zich te onderscheiden van de informele opvang (bijvoorbeeld opa’s en oma’s), zullen kinderdagverblijven meer aandacht moeten schenken aan professionalisering, kwaliteit en een duidelijk pedagogisch beleid. De belangrijkste keuzeoverweging van ouders is de locatie. Ouders verwachten (met name op de BSO) meer service zoals het halen en brengen naar sportclubs. Ook bijzondere activiteiten als koken, toneel en dans horen hierbij. Samenwerking gaat verder dan alleen uit kosten- of huisvestingsoogpunt; er wordt gewerkt vanuit een integrale visie op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Om fluctuaties in de bezetting op te vangen is flexibiliteit van de organisatie van belang. Vandaar dat de Speel-Inn groep op tijd ingezet heeft op groei en deze doelstelling nog steeds voor ogen heeft. De Speel-Inn groep onderscheidt zich van zijn concurrenten door te werken met kleinschalige groepen en een flexibele organisatie met professionele medewerkers. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste gezichten op de groepen voor de kinderen en men investeert in het contact met de ouders. Verdienmodel De overheid is een belangrijke partij, omdat veel ouders een kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. De hoogte is afhankelijk van het inkomen van de ouders en gaat buiten de kinderopvangorganisatie om. Bij Speel-Inn betalen de ouders afhankelijk van de locatie en de soort opvang een bedrag per uur variërend tussen € 7,07 en € 7,99. Dit is inclusief luiers, eten en drinken voor de kinderen. Structuur De drie beheer B.V.’s zijn elk een anagram van de voornamen van de drie kinderen van Martin en Wendy. Martin Bakker is bestuurder van alle vennootschappen. Onder Svesama Beheer vallen de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Masvesa Beheer B.V. is een rustende vennootschap met verrekenbare verliezen uit het verleden. Ten slotte is Sasvema B.V. een stamrecht vennootschap. Alle entiteiten uit de structuur zijn (mede)debiteur voor de financiering van Collin Crowdfund.

Investeer snel en eenvoudig op het platform
met het grootste aanbod van Nederland.
Projectnaam Speel-Inn Groep
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 10-01-2018
Type financiering Lening
Streefbedrag € 600.000
Rente 7,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Dienstverlening
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Groei
Doel van investering Werkkapitaal

Speel-Inn Groep is een professionele en snelgroeiende aanbieder van kinderopvang en buitenschoolse opvang in Noord-Holland. Door een gedegen aanpak en goede resultaten is er de mogelijkheid geweest om de groep de afgelopen jaren uit te breiden door middel van de overname van vier goed draaiende locaties. In deze financieringsaanvraag is nauw samengewerkt met het Waarborgfonds Kinderopvang, welke een materiële borgstelling afgeeft voor € 250.000,-. Speel-Inn streeft ernaar om in een vertrouwde omgeving kinderen alle ruimte te geven om zich op hun eigen manier en eigen tempo, te ontwikkelen. Financieringsbehoefte De totale investering die de Speel-Inn Groep gaat doen, is € 668.000,- waarvan € 68.000 vanuit eigen middelen wordt ingevuld. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. Risico Voor deze aanvraag wordt de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico gehanteerd. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Svesama Beheer B.V., Masvesa Beheer B.V., Sasvema B.V., Speel-Inn B.V., Kids-Inn Hilversum B.V., Kids-Inn De Kwakel B.V., Speel-Inn Fidelio B.V., Speel-Inn ’t Kresje B.V., Speel-Inn De Blokkendoos B.V. en Speel-Inn De Toversteen B.V. De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang geeft een lineair dalende borgstelling af voor € 250.000,-, gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Martin Bakker en zijn vrouw Wendy Bakker-Strik geven gezamenlijk een persoonlijke borgstelling af voor € 600.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. De overlijdensrisicoverzekering van € 500.000,- op het leven van Martin Bakker wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) inventaris van de debiteuren voor de financiering van Collin Crowdfund wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van Martin Bakker aan Sasvema B.V. ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. Leendoel Er wordt financiering gevraagd voor de recente overname door de Speel-Inn Groep van twee kinderdagverblijven: De Blokkendoos in Uithoorn en De Toversteen in Diemen. Daarnaast wordt een herfinanciering gevraagd voor leningen die zijn aangegaan ten behoeve van de overnames van ’t Kresje in Amsterdam en Fidelio in Amstelveen. Ondernemer De eigenaar en ondernemer achter de Speel-Inn groep is Martin Bakker (1964). Martin heeft na zijn middelbare school tot 2013 gewerkt in het bedrijfsleven, waar hij een salesmanagement en een marketingfunctie heeft bekleed. In de avonduren heeft hij een hbo-diploma Hoger Management behaald. In 2010 werd Martin mede-aandeelhouder van Speel-Inn B.V. en vanaf juni 2013 werd hij volledig eigenaar. Hij heeft een helicopterview, is vasthoudend en richtingbepalend. Martin is tevens enthousiast, een teamspeler en financieel onderlegd. Martin is gehuwd met Wendy Bakker-Strik (1974). Ze wonen in de gemeente Nieuwkoop en hebben drie kinderen. Wendy heeft een onderwijs achtergrond en is binnen Speel-Inn begonnen als pedagogisch medewerker en de laatste jaren werkzaam als gecertificeerde trainer Vroeg Voorschoolse Educatie binnen de organisatie. Onderneming Kindercentrum Speel-Inn heeft zes locaties met een Kinderdagverblijf (KDV Speel-Inn) voor de leeftijdsgroep 0 tot 4-jarigen en vijf locaties met een Buitenschoolse opvang (BSO Jump-Inn) voor 4 tot 12-jarigen. In totaal hebben Speel-Inn en Jump-Inn 360 plaatsen voor kinderen. De Speel-Inn groep heeft ruim 100 medewerkers in dienst en bestaat na de recente overname uit acht vestigingen. In Uithoorn, De Kwakel, Amsterdam en Diemen bieden zij zowel kinderopvang als buitenschoolse opvang aan. In Amstelveen en Amsterdam-Noord alleen kinderopvang en in Hilversum alleen buitenschoolse opvang. Bij kindercentrum Speel-Inn staat kleinschaligheid centraal. Dit zorgt bij de kinderen voor een overzichtelijke, gezellige en huiselijke omgeving, waar de medewerkers dicht bij de kinderen staan. Op deze manier is men het ideale verlengstuk van het gezin. In een vertrouwde omgeving krijgen de kinderen alle ruimte om zich op hun eigen manier en eigen tempo te ontwikkelen. De medewerkers zorgen daarbij voor structuur en de benodigde ondersteuning. Het belangrijkste is echter dat het kind zich thuis voelt en het naar zijn of haar zin heeft. De buitenschoolse opvangtak van de Speel-Inn Groep opereert onder de naam ‘Jump-Inn’. Hier krijgen kinderen alle ruimte om zich lekker uit te leven. Binnen kunnen ze spelen, sporten, ontspannen een spelletje spelen of muziek luisteren. Het beleid is erop gericht dat er zoveel als mogelijk buiten wordt gespeeld. KDV Speel-Inn is een professionele organisatie waarbij het beleid erop gericht is om het kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Niet voor niets geldt de doelstelling ‘Uw kind in vertrouwde handen’. Dat doe je niet vanachter een bureau. Dagelijks werkt het gehele team met elkaar aan deze voor kinderen zo belangrijke doelstelling. Naast de investeringen in het kind, hecht men ook veel waarde aan het investeren in de relatie met ouders, oudercommissies en samenwerkingspartners zoals scholen, sportverenigingen en de Gemeente. Missie & visie De Speel-Inn Groep wil bekend staan als een kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare kinderopvangorganisatie, waar kinderen met plezier naartoe gaan en hun ouders met een gerust hart hun kind heen brengen. Voor het personeel wil men een betrouwbare en fatsoenlijk werkgever zijn, en waar andere partijen graag zaken mee doen. Markt Ouders verwachten van kinderopvangorganisaties flexibiliteit in halen en brengen, ruime openingstijden, keuze in pakketten van 48, 50 of 52 weken en prijsdifferentiatie. Om zich te onderscheiden van de informele opvang (bijvoorbeeld opa’s en oma’s), zullen kinderdagverblijven meer aandacht moeten schenken aan professionalisering, kwaliteit en een duidelijk pedagogisch beleid. De belangrijkste keuzeoverweging van ouders is de locatie. Ouders verwachten (met name op de BSO) meer service zoals het halen en brengen naar sportclubs. Ook bijzondere activiteiten als koken, toneel en dans horen hierbij. Samenwerking gaat verder dan alleen uit kosten- of huisvestingsoogpunt; er wordt gewerkt vanuit een integrale visie op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Om fluctuaties in de bezetting op te vangen is flexibiliteit van de organisatie van belang. Vandaar dat de Speel-Inn groep op tijd ingezet heeft op groei en deze doelstelling nog steeds voor ogen heeft. De Speel-Inn groep onderscheidt zich van zijn concurrenten door te werken met kleinschalige groepen en een flexibele organisatie met professionele medewerkers. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste gezichten op de groepen voor de kinderen en men investeert in het contact met de ouders. Verdienmodel De overheid is een belangrijke partij, omdat veel ouders een kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. De hoogte is afhankelijk van het inkomen van de ouders en gaat buiten de kinderopvangorganisatie om. Bij Speel-Inn betalen de ouders afhankelijk van de locatie en de soort opvang een bedrag per uur variërend tussen € 7,07 en € 7,99. Dit is inclusief luiers, eten en drinken voor de kinderen. Structuur De drie beheer B.V.’s zijn elk een anagram van de voornamen van de drie kinderen van Martin en Wendy. Martin Bakker is bestuurder van alle vennootschappen. Onder Svesama Beheer vallen de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Masvesa Beheer B.V. is een rustende vennootschap met verrekenbare verliezen uit het verleden. Ten slotte is Sasvema B.V. een stamrecht vennootschap. Alle entiteiten uit de structuur zijn (mede)debiteur voor de financiering van Collin Crowdfund.

Bron: Collin Crowdfund d.d. 10-01-2018 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 6,20%

€18.000 / €360.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€35.000 / €175.000

Geldvoorelkaar

Lening - 12,99%

€24.800 / €40.000

Funding Circle

Lening - 8,50%

€0 / €110.000

Geldvoorelkaar

Lening - 14,99%

€14.000 / €100.000

Funding Circle