Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Medio augustus 2006 opende Sport Center Spear haar deuren aan de Dieze 16 te Best. De afgelopen 10 jaar is het sportcentrum uitgegroeid tot het grootste sportcentrum van Best van dit moment met het meest vernieuwende aanbod. Een groot deel van onze leden van het eerste uur sporten nog steeds bij ons en daar zijn we best een beetje trots op. Er zijn 2 groepsleszalen met een gevarieerd programma zodat er voor iedereen iets leuks te doen is. In de fitness vinden we het belangrijk om goede begeleiding te geven door bijvoorbeeld het maken van trainingsschema’s op maat. Daarnaast bieden we personal training, fysiotherapie, outdoor activiteiten en advies over voeding en leefstijl. Sfeer en gezelligheid zijn, naast het resultaat, belangrijke pijlers van ons sportcentrum. Het team bestaat uit bekwame instructeurs waarvan enkelen al meer dan 8 jaar werkzaam bij ons zijn. Dit zorgt voor een goede band met onze leden. Als ondernemers staan wij op dit moment op een kruispunt. De laatste jaren hebben zich nieuwe fitness centra gevestigd in Best. Onze huidige locatie is niet meer representatief en biedt geen mogelijkheden ons aanbod uit te breiden. Wij hebben al geruime tijd een nieuwe locatie op het oog waar wij al onze wensen kunnen invullen en de vereiste groei kunnen bewerkstelligen. Het gaat hier om een bedrijfshal die deel uitmaakt van de Bata fabriek te Best. Bata startte in 1932 met de productie van schoenen in de gemeente Best. Dit zorgde voor veel werkgelegenheid. Naast de fabriek bouwde het bedrijf een dorp voor haar werknemers en betaalde men mee aan de brug over het Wilhelminakanaal. Er is nog steeds 1 fabriekshal in gebruik voor de productie van schoenen. Omdat de Bata fabriek voor de gemeente Best van cultureel historische waarde is, heeft de provincie de fabrieken opgenomen als industrieel cultureel erfgoed. Er is al jaren contact met de Bata en nu doet de kans zich voor om de begane grond van de voormalige sokkenfabriek te huren. De fabriek ligt op een locatie die bij iedereen bekend is. Het gebouw is goed bereikbaar en biedt voldoende parkeergelegenheid. Volgens plan zal Sport Center Spear medio januari 2017 van start gaan op de begane grond van de voormalige Bata fabriek. Voor het zover is kunnen leden en toekomstige leden een kijkje komen nemen tijdens onze pre-sales dagen. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt aangewend om de onderste verdieping van het historische pand, met respect voor de cultuurhistorische waarden, te verbouwen tot het vernieuwde Sport Center Spear. Grotere zalen voor het huidige aanbod, extra ruimte voor budosporten zoals Judo en Jiu Jitsu, en voor personal training. Het pand krijgt ook een theorielokaal waar leefstijltrainingen en workshops gegeven gaan worden en waar externe partijen gebruik van kunnen maken. De specificatie van het gevraagde bedrag is als volgt: Verbouwing € 135.000,- Onvoorzien verbouwing € 13.000,- Alarm- en muziekinstallatie € 9.000,- Marketing € 3.000,- Kosten financiering € 10.000,- Totaal investering € 170.000,- Af: Eigen inbreng € 20.000,- Benodigde lening € 150.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Banken zijn terughoudend met de financieringen van een verbouwing voor een sportcentrum. Wij zien Geldvoorelkaar.nl als prima oplossing voor deze financiering. Voor onze huidige leden die instappen in onze crowdfundingscampagne is het rendement op het belegde geld aantrekkelijk en wij krijgen er een meer betrokken lid voor terug. Voor externe investeerders is het ook zeker een interessante branche. Wat is uw woonsituatie? Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? Wij wonen in een koophuis. Buiten de inkomsten uit onze onderneming zijn er geen andere bronnen van inkomsten. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Sport Center Spear is een V.O.F. waar ik, Marco den Exter Blokland, samen met mijn vrouw Mara eigenaar van ben. Er zijn geen externe financieringen. Alle toestellen en materialen zijn betaald en 100% eigendom. Sport Center Spear heeft 5 FTE, ingevuld door 8 medewerkers. Indien nodig maken wij gebruik van freelance oproepinstructeurs. Waarom kiest u voor een uitgestelde aflossing? Sport Center Spear bestaat dit jaar 10 jaar en kent inmiddels de risico’s van het ondernemen. Met een verhuizing naar een nieuwe locatie wil je niet in je eerste jaar voor verrassingen komen te staan. Dit is voor ons de reden om in het jaar van de verhuizing de ruimte te nemen voor een goede start op de nieuwe locatie. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Door de toegenomen concurrentie staat de omzet de laatste jaren onder druk. Door onze goede naam hebben wij de terugloop beperkt weten te houden. Echter, het huidige bedrijfspand brengt onze sterke positie in gevaar. Wij zijn ervan overtuigd dat de voorgenomen verhuizing een forse impuls zal geven aan de omzet. Zo is de nieuwe locatie zeer aansprekend en wordt het activiteitenpakket flink uitgebreid. Jaar Omzet 2013 € 309.100,- 2014 € 285.200,- 2015 € 275.400,- 2016 (prognose) € 288.700,- 2017 (prognose) € 367.400,- Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Met de verhuizing naar het Bata pand gaan we in de prognose uit van een groei van 80 tot 100 leden. Zo kunnen wij aan de bestaande groepslessen meer cursisten laten deelnemen. De grootste groei verwachten wij te realiseren met twee nieuwe ruimtes voor budosporten en een personal training zone. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Het eigen vermogen is per 31-12-2015 € 6.435,- op een balanstotaal van € 58.258,-. De solvabiliteit is hiermee 11%. De reden voor het magere eigen vermogen is dat er tot 2014 veel is afgeschreven op de toestellen en materialen. Deze zijn inmiddels volledig eigendom en kunnen nog jaren mee. Hoe kunt u na afloop van de uitgestelde aflossing voldoen aan de rente- en aflossingsverplichting? De verwachting is dat de omzet in het eerste volledige jaar zal groeien tot bijna € 370.000,- en daarna verder zal stijgen naar een niveau van ruim € 450.000,- in 2018. De cashflow is dan ruim voldoende om de lasten uit deze financiering te kunnen opbrengen. Het break even punt ligt al op een omzet van € 350.000,-, dus ook bij een lagere omzet zal dit geen problemen opleveren. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Zoals aangegeven zijn er geen externe financieringen, alle toestellen en materialen zijn betaald en 100% eigendom van de V.O.F. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee, er zijn geen overige partijen die participeren. Incentive •Bij een investering van € 500,- en meer ontvangt u 1 personal training sessie of een voedingsadvies op maat. •Bij een investering van € 1000,- en meer ontvangt u 2 personal training sessies en een voedingsadvies op maat. •Bij een investering van € 2000,- en meer ontvangt u 4 personal training sessies en een voedingsadvies op maat. •Bij een investering van € 5000.- en meer ontvangt u 6 personal training sessies en een voedingstraject op maat bestaande uit 3 persoonlijke weekmenu’s met 3 coachmomenten. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van Sport Center Spear, de vennootschap onder firma van M. den Exter Blokland en M. den Exter Blokland-Spinnewijn, die hiermee tevens tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Dit is een groeilening. Gedurende de eerste 12 maanden wordt er niet afgelost en alleen rente per kwartaal betaald. Vervolgens wordt gedurende de resterende looptijd (48 maanden) annuïtair rente en aflossing betaald. Bij dit project is een advies- en begeleidingspakket (brons) overeengekomen.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Sport Center Spear
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 07-10-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 150.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Sport
Organisatievorm Vennootschap onder firma
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Medio augustus 2006 opende Sport Center Spear haar deuren aan de Dieze 16 te Best. De afgelopen 10 jaar is het sportcentrum uitgegroeid tot het grootste sportcentrum van Best van dit moment met het meest vernieuwende aanbod. Een groot deel van onze leden van het eerste uur sporten nog steeds bij ons en daar zijn we best een beetje trots op. Er zijn 2 groepsleszalen met een gevarieerd programma zodat er voor iedereen iets leuks te doen is. In de fitness vinden we het belangrijk om goede begeleiding te geven door bijvoorbeeld het maken van trainingsschema’s op maat. Daarnaast bieden we personal training, fysiotherapie, outdoor activiteiten en advies over voeding en leefstijl. Sfeer en gezelligheid zijn, naast het resultaat, belangrijke pijlers van ons sportcentrum. Het team bestaat uit bekwame instructeurs waarvan enkelen al meer dan 8 jaar werkzaam bij ons zijn. Dit zorgt voor een goede band met onze leden. Als ondernemers staan wij op dit moment op een kruispunt. De laatste jaren hebben zich nieuwe fitness centra gevestigd in Best. Onze huidige locatie is niet meer representatief en biedt geen mogelijkheden ons aanbod uit te breiden. Wij hebben al geruime tijd een nieuwe locatie op het oog waar wij al onze wensen kunnen invullen en de vereiste groei kunnen bewerkstelligen. Het gaat hier om een bedrijfshal die deel uitmaakt van de Bata fabriek te Best. Bata startte in 1932 met de productie van schoenen in de gemeente Best. Dit zorgde voor veel werkgelegenheid. Naast de fabriek bouwde het bedrijf een dorp voor haar werknemers en betaalde men mee aan de brug over het Wilhelminakanaal. Er is nog steeds 1 fabriekshal in gebruik voor de productie van schoenen. Omdat de Bata fabriek voor de gemeente Best van cultureel historische waarde is, heeft de provincie de fabrieken opgenomen als industrieel cultureel erfgoed. Er is al jaren contact met de Bata en nu doet de kans zich voor om de begane grond van de voormalige sokkenfabriek te huren. De fabriek ligt op een locatie die bij iedereen bekend is. Het gebouw is goed bereikbaar en biedt voldoende parkeergelegenheid. Volgens plan zal Sport Center Spear medio januari 2017 van start gaan op de begane grond van de voormalige Bata fabriek. Voor het zover is kunnen leden en toekomstige leden een kijkje komen nemen tijdens onze pre-sales dagen. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt aangewend om de onderste verdieping van het historische pand, met respect voor de cultuurhistorische waarden, te verbouwen tot het vernieuwde Sport Center Spear. Grotere zalen voor het huidige aanbod, extra ruimte voor budosporten zoals Judo en Jiu Jitsu, en voor personal training. Het pand krijgt ook een theorielokaal waar leefstijltrainingen en workshops gegeven gaan worden en waar externe partijen gebruik van kunnen maken. De specificatie van het gevraagde bedrag is als volgt: Verbouwing € 135.000,- Onvoorzien verbouwing € 13.000,- Alarm- en muziekinstallatie € 9.000,- Marketing € 3.000,- Kosten financiering € 10.000,- Totaal investering € 170.000,- Af: Eigen inbreng € 20.000,- Benodigde lening € 150.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Banken zijn terughoudend met de financieringen van een verbouwing voor een sportcentrum. Wij zien Geldvoorelkaar.nl als prima oplossing voor deze financiering. Voor onze huidige leden die instappen in onze crowdfundingscampagne is het rendement op het belegde geld aantrekkelijk en wij krijgen er een meer betrokken lid voor terug. Voor externe investeerders is het ook zeker een interessante branche. Wat is uw woonsituatie? Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? Wij wonen in een koophuis. Buiten de inkomsten uit onze onderneming zijn er geen andere bronnen van inkomsten. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Sport Center Spear is een V.O.F. waar ik, Marco den Exter Blokland, samen met mijn vrouw Mara eigenaar van ben. Er zijn geen externe financieringen. Alle toestellen en materialen zijn betaald en 100% eigendom. Sport Center Spear heeft 5 FTE, ingevuld door 8 medewerkers. Indien nodig maken wij gebruik van freelance oproepinstructeurs. Waarom kiest u voor een uitgestelde aflossing? Sport Center Spear bestaat dit jaar 10 jaar en kent inmiddels de risico’s van het ondernemen. Met een verhuizing naar een nieuwe locatie wil je niet in je eerste jaar voor verrassingen komen te staan. Dit is voor ons de reden om in het jaar van de verhuizing de ruimte te nemen voor een goede start op de nieuwe locatie. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Door de toegenomen concurrentie staat de omzet de laatste jaren onder druk. Door onze goede naam hebben wij de terugloop beperkt weten te houden. Echter, het huidige bedrijfspand brengt onze sterke positie in gevaar. Wij zijn ervan overtuigd dat de voorgenomen verhuizing een forse impuls zal geven aan de omzet. Zo is de nieuwe locatie zeer aansprekend en wordt het activiteitenpakket flink uitgebreid. Jaar Omzet 2013 € 309.100,- 2014 € 285.200,- 2015 € 275.400,- 2016 (prognose) € 288.700,- 2017 (prognose) € 367.400,- Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Met de verhuizing naar het Bata pand gaan we in de prognose uit van een groei van 80 tot 100 leden. Zo kunnen wij aan de bestaande groepslessen meer cursisten laten deelnemen. De grootste groei verwachten wij te realiseren met twee nieuwe ruimtes voor budosporten en een personal training zone. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Het eigen vermogen is per 31-12-2015 € 6.435,- op een balanstotaal van € 58.258,-. De solvabiliteit is hiermee 11%. De reden voor het magere eigen vermogen is dat er tot 2014 veel is afgeschreven op de toestellen en materialen. Deze zijn inmiddels volledig eigendom en kunnen nog jaren mee. Hoe kunt u na afloop van de uitgestelde aflossing voldoen aan de rente- en aflossingsverplichting? De verwachting is dat de omzet in het eerste volledige jaar zal groeien tot bijna € 370.000,- en daarna verder zal stijgen naar een niveau van ruim € 450.000,- in 2018. De cashflow is dan ruim voldoende om de lasten uit deze financiering te kunnen opbrengen. Het break even punt ligt al op een omzet van € 350.000,-, dus ook bij een lagere omzet zal dit geen problemen opleveren. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Zoals aangegeven zijn er geen externe financieringen, alle toestellen en materialen zijn betaald en 100% eigendom van de V.O.F. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee, er zijn geen overige partijen die participeren. Incentive •Bij een investering van € 500,- en meer ontvangt u 1 personal training sessie of een voedingsadvies op maat. •Bij een investering van € 1000,- en meer ontvangt u 2 personal training sessies en een voedingsadvies op maat. •Bij een investering van € 2000,- en meer ontvangt u 4 personal training sessies en een voedingsadvies op maat. •Bij een investering van € 5000.- en meer ontvangt u 6 personal training sessies en een voedingstraject op maat bestaande uit 3 persoonlijke weekmenu’s met 3 coachmomenten. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van Sport Center Spear, de vennootschap onder firma van M. den Exter Blokland en M. den Exter Blokland-Spinnewijn, die hiermee tevens tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Dit is een groeilening. Gedurende de eerste 12 maanden wordt er niet afgelost en alleen rente per kwartaal betaald. Vervolgens wordt gedurende de resterende looptijd (48 maanden) annuïtair rente en aflossing betaald. Bij dit project is een advies- en begeleidingspakket (brons) overeengekomen.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 07-10-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,50%

€0 / €750.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€227.200 / €320.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€860.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€227.200 / €320.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€71.500 / €110.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€0 / €25.000

Kapitaalopmaat

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?