Wat is de aard van de onderneming? Nuvoton gelooft dat duurzaamheid vraagt om nieuwe inzichten. De Nuvoton groep analyseert markten en doorbreekt drempels die duurzame verandering tegenhouden. Dit vertaalt zich in creatieve en doelgerichte marktoplossingen. In Nederland groeide zij de laatste jaren exponentieel met de merken ‘Slim opgewekt’ - een uniek concept voor basisscholen - en ‘Sportief Opgewekt’ - een specifiek concept voor sportclubs. In totaal realiseerde de Nuvoton groep tot nu toe 8.000 zonnepanelen en 10.000 ledlampen. Deze crowdfundingcampagne heeft als doel om 11 al getekende opdrachten verbonden aan Sportief Opgewekt B.V. voor te financieren. Beschrijving van de onderneming en onderscheidende kenmerken Nederland is uniek in de wereld met ons actieve sportverenigingsleven. Vele vrijwilligers zorgen er wekelijks voor dat meer dan 5 miljoen Nederlanders betaalbaar kunnen sporten. Helaas staan steeds meer clubs onder financiële druk door dalende aantallen leden, sponsoren en vrijwilligers. Sportief Opgewekt helpt sportclubs om zich klaar maken voor de toekomst door verduurzaming van de accommodatie. Hierdoor worden de energielasten lager en blijft er meer geld over voor sport! Onderdeel van de aanpak is dat iedere club een uniek kantinescherm krijgt waarop de resultaten van de duurzame opwekking en besparing is te volgen door clubleden. Daarmee bereiken we meer bewustwording over duurzame energie. Het scherm biedt ook nog eens de mogelijkheid voor sponsoren om onder de aandacht te komen, wat weer tot een hogere bijdrage kan leiden voor de club. Waar wordt de financiering voor aangewend? 11 sportclubs hebben gekozen voor Sportief Opgewekt. Zij hebben de handtekening gezet onder het contract waarmee Sportief Opgewekt hen gaat voorzien van zonnepanelen. Voor deze opdrachten moeten 2 containers zonnepanelen worden ingekocht. Een container zonnepalen kost € 120.000,-. Eén container financiert Sportief Opgewekt uit eigen middelen. Voor de inkoop van de andere container wil Sportief Opgewekt crowdfunden. De sportclubs betalen hun rekening (grotendeels) pas na oplevering. Om de zonnepanelen in te kunnen kopen, wil Sportief Opgewekt daarom de inkoop van 1 container voorfinancieren. De financiering wordt volledig aangewend voor deze inkoop. Hoe is de organisatiestructuur van de onderneming? Moedermaatschappij Nuvoton ontwikkelt concepten. De bewezen aanpak voor de sportclubs wordt gerealiseerd in Sportief Opgewekt. Sportief Opgewekt kan rekenen op de inbreng qua kennis en technische ondersteuning van alle dochterondernemingen en de moedermaatschappij. Lucas Hullegie heeft de dagelijkse leiding over het bedrijf. Hij heeft een duurzaam hart en een achtergrond in de sport. Hij weet wat sportclubs beweegt. Nuvoton Investments en het Slim Opgewekt Duurzaamheidsfonds zijn opgericht om scholen te faciliteren in een duurzaamheidslening. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De omzet van de Nuvoton groep bedroeg in 2014 € 0,8 mln, in 2015 € 2,2 mln. Voor 2016 wordt een totale omzet van € 6,6 mln verwacht. Deze omzetprognose is door een accountant beoordeeld, gebaseerd op de reeds getekende contracten en de onderbouwde salesprognose. Binnen de Nuvoton Groep wordt voor Sportief Opgewekt in 2016 een omzet verwacht van € 1,6 mln. Omzet Nuvoton samengevat: 2014 € 0,8 mln 2015 € 2,2 mln 2016 € 6,6 mln Wat zijn de korte termijn vooruitzichten? Van juli t/m oktober worden de 11 gecontracteerde projecten uitgevoerd. Daarnaast is er een grote portefeuille aan potentiële nieuwe projecten. De verwachting is dat nog voor oktober voldoende nieuwe projecten worden gecontracteerd voor de inkoop van nog eens vier containers. Wat is het Eigen Vermogen ten opzichte van het balanstotaal? Sportief Opgewekt is eind 2015 officieel opgericht. Vervolgens is vanuit de moedermaatschappij Nuvoton € 75.000,- Eigen Vermogen ingebracht en vanuit het GVI fonds (=Gelderland voor Innovatie) van de provincie Gelderland nog eens € 75.000,-. De openingsbalans bedraagt daarmee € 150.000,- waarvan 50% Eigen Vermogen. Nuvoton BV is 80% aandeelhouder van Sportief Opgewekt en beschikt na haar start in 2012 per ultimo 2015 geconsolideerd inmiddels over een positief Eigen Vermogen van € 147.000,- op een balanstotaal van € 2.126.000,-. In dit Eigen Vermogen is voor € 424.000,- achtergesteld vermogen ingebracht door zowel de aandeelhouders als het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland BV. Op grond van de thans bekende inzichten verwacht Nuvoton eind 2016 geconsolideerd een groei van dit Eigen Vermogen naar € 518.000,- (17%) op een balanstotaal van € 3.123.000,-. Hoe wordt de lening afgelost aan het einde van de looptijd? Zodra de zonnepanelen zijn ingekocht, start de uitvoering van de projecten. Bij oplevering betalen de clubs. Daarmee wordt de lening dan weer afgelost. Het gaat dus om het voorfinancieren van de voorraad. In onderstaand schema staat hoe dit in de praktijk werkt: De uitvoeringsperiode van de projecten is gepland en bedraagt maximaal 6 maanden. Zijn er wellicht specifieke zekerheden die u kunt inbrengen? Alle contracten zijn al gesloten, waardoor de afzet van de in te kopen zonnepanelen is gegarandeerd. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Nuvoton zet zich dagelijks in voor het realiseren van duurzame doelen. Samen met ‘de Crowd’ deze projecten kunnen realiseren past binnen onze missie. Dit is de eerste crowdfundingcampagne van Nuvoton. Veel Nederlandse gemeenten hebben duurzame doelen gesteld. De uitdaging is dat deze duurzame doelen ver in de toekomst liggen en er tegelijkertijd nog maar mondjesmaat transparante informatie beschikbaar is. Hoe ga je dus als bedrijf die duurzame doelen transformeren van visie naar concrete realisatie? Dit begint bij de vraag: wat is duurzaam? Nuvoton ziet duurzaamheid vanuit het uitgangspunt dat onze generatie geen voorschot neemt op de wereld van onze kinderen. Zolang we olie opmaken voor onze stroom, de lucht vervuilen met CO2 en Gronings gas nodig hebben voor onze warmte, nemen we dat voorschot nog wel. De transitie naar een duurzame toekomst is dan ook een grote uitdaging. Nuvoton is de afgelopen drie jaar deze uitdaging aangegaan. Om onze ambities waar te maken en de uitvoering van de projecten te versnellen, vragen we nu hulp van de Crowd via Geldvoorelkaar.nl in. Gezamenlijk met de Crowd gaan we voor een duurzame wereld! Incentive Bent u benieuwd hoe Sportief Opgewekt sportverenigingen verduurzaamt? Wij nodigen u als investeerder graag uit bij de feestelijke opening van één van de duurzame clubs. Gezamenlijk met de Crowd willen we dit jaar 50 sportverenigingen helpen om te verduurzamen. Bent u als investeerder aangesloten bij een sportvereniging? Wij maken kosteloos het verduurzamingsplan voor uw club en vragen de subsidie aan. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Het in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van de geldnemer Sportief Opgewekt B.V. Medegeldnemers zijn: •Nuvoton B.V. (G-PD% 0,64% en Creditsafe score 48) •Slim Opgewekt Duurzaamheidsfonds B.V. (G-PD% 0,45% en Creditsafe geen score – jaarverslag werd ingediend doch nog niet verwerkt) •Slim Opgewekt Gelderland B.V. (G-PD% 2,54% en Creditsafe score 16) Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé doch de 4 aandeelhouders in Nuvoton B.V. ondertekenen als zekerheid voor deze lening elk een borgstelling van € 30.000,-. Deze aandeelhouders zijn: •HD Holding B.V. (G-PD% 0,59% en Creditsafe score 52) •Wieggers Holding B.V. (G-PD% 0,44% en Creditsafe score 51) •Sekender Enterprise B.V. (G-PD% 0,31% en Creditsafe score 56) •SPC Holding B.V. (G-PD% 0,44% en Creditsafe score 52) Dit is een Aflossingsvrije lening. Gedurende de looptijd van de lening vindt er derhalve geen aflossing plaats. De rente- en aflossingsbetaling vindt plaats na 6 maanden uit hoofde van oplevering van de projecten waarvoor deze inkoop financiering is bestemd. De overeenkomsten die ten grondslag liggen aan dit project zijn aanwezig bij Geldvoorelkaar.nl. De Geldvoorelkaar.nl risicoclassificatie is niet van toepassing. Uiteraard zijn de ratio's van de onderneming, waaronder ook de cashflow, getoetst en als ruim voldoende beoordeeld. De cashflow op zichzelf is bij een dergelijke aflossingsvrije lening niet bepalend voor een mogelijke risicoclassificatie. Zie voor een verdere toelichting op de classificatie deze pagina.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Sportief Opgewekt
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 25-07-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 120.000
Rente 5,50%
Looptijd (in maanden) 6 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Startend
Doel van investering Werkkapitaal

Wat is de aard van de onderneming? Nuvoton gelooft dat duurzaamheid vraagt om nieuwe inzichten. De Nuvoton groep analyseert markten en doorbreekt drempels die duurzame verandering tegenhouden. Dit vertaalt zich in creatieve en doelgerichte marktoplossingen. In Nederland groeide zij de laatste jaren exponentieel met de merken ‘Slim opgewekt’ - een uniek concept voor basisscholen - en ‘Sportief Opgewekt’ - een specifiek concept voor sportclubs. In totaal realiseerde de Nuvoton groep tot nu toe 8.000 zonnepanelen en 10.000 ledlampen. Deze crowdfundingcampagne heeft als doel om 11 al getekende opdrachten verbonden aan Sportief Opgewekt B.V. voor te financieren. Beschrijving van de onderneming en onderscheidende kenmerken Nederland is uniek in de wereld met ons actieve sportverenigingsleven. Vele vrijwilligers zorgen er wekelijks voor dat meer dan 5 miljoen Nederlanders betaalbaar kunnen sporten. Helaas staan steeds meer clubs onder financiële druk door dalende aantallen leden, sponsoren en vrijwilligers. Sportief Opgewekt helpt sportclubs om zich klaar maken voor de toekomst door verduurzaming van de accommodatie. Hierdoor worden de energielasten lager en blijft er meer geld over voor sport! Onderdeel van de aanpak is dat iedere club een uniek kantinescherm krijgt waarop de resultaten van de duurzame opwekking en besparing is te volgen door clubleden. Daarmee bereiken we meer bewustwording over duurzame energie. Het scherm biedt ook nog eens de mogelijkheid voor sponsoren om onder de aandacht te komen, wat weer tot een hogere bijdrage kan leiden voor de club. Waar wordt de financiering voor aangewend? 11 sportclubs hebben gekozen voor Sportief Opgewekt. Zij hebben de handtekening gezet onder het contract waarmee Sportief Opgewekt hen gaat voorzien van zonnepanelen. Voor deze opdrachten moeten 2 containers zonnepanelen worden ingekocht. Een container zonnepalen kost € 120.000,-. Eén container financiert Sportief Opgewekt uit eigen middelen. Voor de inkoop van de andere container wil Sportief Opgewekt crowdfunden. De sportclubs betalen hun rekening (grotendeels) pas na oplevering. Om de zonnepanelen in te kunnen kopen, wil Sportief Opgewekt daarom de inkoop van 1 container voorfinancieren. De financiering wordt volledig aangewend voor deze inkoop. Hoe is de organisatiestructuur van de onderneming? Moedermaatschappij Nuvoton ontwikkelt concepten. De bewezen aanpak voor de sportclubs wordt gerealiseerd in Sportief Opgewekt. Sportief Opgewekt kan rekenen op de inbreng qua kennis en technische ondersteuning van alle dochterondernemingen en de moedermaatschappij. Lucas Hullegie heeft de dagelijkse leiding over het bedrijf. Hij heeft een duurzaam hart en een achtergrond in de sport. Hij weet wat sportclubs beweegt. Nuvoton Investments en het Slim Opgewekt Duurzaamheidsfonds zijn opgericht om scholen te faciliteren in een duurzaamheidslening. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De omzet van de Nuvoton groep bedroeg in 2014 € 0,8 mln, in 2015 € 2,2 mln. Voor 2016 wordt een totale omzet van € 6,6 mln verwacht. Deze omzetprognose is door een accountant beoordeeld, gebaseerd op de reeds getekende contracten en de onderbouwde salesprognose. Binnen de Nuvoton Groep wordt voor Sportief Opgewekt in 2016 een omzet verwacht van € 1,6 mln. Omzet Nuvoton samengevat: 2014 € 0,8 mln 2015 € 2,2 mln 2016 € 6,6 mln Wat zijn de korte termijn vooruitzichten? Van juli t/m oktober worden de 11 gecontracteerde projecten uitgevoerd. Daarnaast is er een grote portefeuille aan potentiële nieuwe projecten. De verwachting is dat nog voor oktober voldoende nieuwe projecten worden gecontracteerd voor de inkoop van nog eens vier containers. Wat is het Eigen Vermogen ten opzichte van het balanstotaal? Sportief Opgewekt is eind 2015 officieel opgericht. Vervolgens is vanuit de moedermaatschappij Nuvoton € 75.000,- Eigen Vermogen ingebracht en vanuit het GVI fonds (=Gelderland voor Innovatie) van de provincie Gelderland nog eens € 75.000,-. De openingsbalans bedraagt daarmee € 150.000,- waarvan 50% Eigen Vermogen. Nuvoton BV is 80% aandeelhouder van Sportief Opgewekt en beschikt na haar start in 2012 per ultimo 2015 geconsolideerd inmiddels over een positief Eigen Vermogen van € 147.000,- op een balanstotaal van € 2.126.000,-. In dit Eigen Vermogen is voor € 424.000,- achtergesteld vermogen ingebracht door zowel de aandeelhouders als het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland BV. Op grond van de thans bekende inzichten verwacht Nuvoton eind 2016 geconsolideerd een groei van dit Eigen Vermogen naar € 518.000,- (17%) op een balanstotaal van € 3.123.000,-. Hoe wordt de lening afgelost aan het einde van de looptijd? Zodra de zonnepanelen zijn ingekocht, start de uitvoering van de projecten. Bij oplevering betalen de clubs. Daarmee wordt de lening dan weer afgelost. Het gaat dus om het voorfinancieren van de voorraad. In onderstaand schema staat hoe dit in de praktijk werkt: De uitvoeringsperiode van de projecten is gepland en bedraagt maximaal 6 maanden. Zijn er wellicht specifieke zekerheden die u kunt inbrengen? Alle contracten zijn al gesloten, waardoor de afzet van de in te kopen zonnepanelen is gegarandeerd. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Nuvoton zet zich dagelijks in voor het realiseren van duurzame doelen. Samen met ‘de Crowd’ deze projecten kunnen realiseren past binnen onze missie. Dit is de eerste crowdfundingcampagne van Nuvoton. Veel Nederlandse gemeenten hebben duurzame doelen gesteld. De uitdaging is dat deze duurzame doelen ver in de toekomst liggen en er tegelijkertijd nog maar mondjesmaat transparante informatie beschikbaar is. Hoe ga je dus als bedrijf die duurzame doelen transformeren van visie naar concrete realisatie? Dit begint bij de vraag: wat is duurzaam? Nuvoton ziet duurzaamheid vanuit het uitgangspunt dat onze generatie geen voorschot neemt op de wereld van onze kinderen. Zolang we olie opmaken voor onze stroom, de lucht vervuilen met CO2 en Gronings gas nodig hebben voor onze warmte, nemen we dat voorschot nog wel. De transitie naar een duurzame toekomst is dan ook een grote uitdaging. Nuvoton is de afgelopen drie jaar deze uitdaging aangegaan. Om onze ambities waar te maken en de uitvoering van de projecten te versnellen, vragen we nu hulp van de Crowd via Geldvoorelkaar.nl in. Gezamenlijk met de Crowd gaan we voor een duurzame wereld! Incentive Bent u benieuwd hoe Sportief Opgewekt sportverenigingen verduurzaamt? Wij nodigen u als investeerder graag uit bij de feestelijke opening van één van de duurzame clubs. Gezamenlijk met de Crowd willen we dit jaar 50 sportverenigingen helpen om te verduurzamen. Bent u als investeerder aangesloten bij een sportvereniging? Wij maken kosteloos het verduurzamingsplan voor uw club en vragen de subsidie aan. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Het in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van de geldnemer Sportief Opgewekt B.V. Medegeldnemers zijn: •Nuvoton B.V. (G-PD% 0,64% en Creditsafe score 48) •Slim Opgewekt Duurzaamheidsfonds B.V. (G-PD% 0,45% en Creditsafe geen score – jaarverslag werd ingediend doch nog niet verwerkt) •Slim Opgewekt Gelderland B.V. (G-PD% 2,54% en Creditsafe score 16) Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé doch de 4 aandeelhouders in Nuvoton B.V. ondertekenen als zekerheid voor deze lening elk een borgstelling van € 30.000,-. Deze aandeelhouders zijn: •HD Holding B.V. (G-PD% 0,59% en Creditsafe score 52) •Wieggers Holding B.V. (G-PD% 0,44% en Creditsafe score 51) •Sekender Enterprise B.V. (G-PD% 0,31% en Creditsafe score 56) •SPC Holding B.V. (G-PD% 0,44% en Creditsafe score 52) Dit is een Aflossingsvrije lening. Gedurende de looptijd van de lening vindt er derhalve geen aflossing plaats. De rente- en aflossingsbetaling vindt plaats na 6 maanden uit hoofde van oplevering van de projecten waarvoor deze inkoop financiering is bestemd. De overeenkomsten die ten grondslag liggen aan dit project zijn aanwezig bij Geldvoorelkaar.nl. De Geldvoorelkaar.nl risicoclassificatie is niet van toepassing. Uiteraard zijn de ratio's van de onderneming, waaronder ook de cashflow, getoetst en als ruim voldoende beoordeeld. De cashflow op zichzelf is bij een dergelijke aflossingsvrije lening niet bepalend voor een mogelijke risicoclassificatie. Zie voor een verdere toelichting op de classificatie deze pagina.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 25-07-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,50%

€264.600 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€84.000 / €150.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€232.220 / €683.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€176.400 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,00%

€127.500 / €750.000

Oneplanetcrowd