Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming?;Wij verzorgen interim en project management in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid. Daarbij zijn wij specifiek gespecialiseerd in handel- en productiebedrijven met een technische signatuur. Voor de overheid geldt dat wij vooral opdrachten verrichten voor geheel of deels geprivatiseerde bedrijven. Daarnaast voeren wij commissariaten en nemen deel in Raden van Toezicht. De meeste opdrachten zijn doorlopend. We werken vanuit verschillende rollen van algemeen management tot lijnfuncties. Steeds worden we voor specifieke vraagstukken geplaatst, die op korte termijn opgelost dienen te worden. Dat doen we vanuit een no-nonsense houding. Ook vijf voor twaalf situaties of crisismomenten weten wij het hoofd te bieden.;Waar wordt de financiering voor aangewend?;Wij kunnen in de komende tijd groei realiseren. Steeds meer opdrachtgevers weten ons te vinden. Dat betekent dat wij meerdere personen plaatsen bij opdrachtgevers. Om de groei van de organisatie te kunnen financieren is extra werkkapitaal gewenst. De financiering zal verder worden aangewend voor een professionaliteitslag. Hierbij wordt onder andere de website aangepast en social media geactiveerd, alsook uitbreiding intern in personele zin. De gevraagde financiering zal als volgt worden aangewend: € 5.000,- voor aanpassen website, social media en marketingactiviteiten, € 12.000,- voor het voorfinancieren van debiteuren, € 8.000,- voor het aantrekken van intern personeel en de rest € 2.000,- als kosten voor het verkrijgen van de financiering.;Wat is uw ervaring in deze branche?;Wij beschikken over meer dan 17 jaar ervaring in deze branche. In 1998 besloot ik, na 12 jaar als manager in het bedrijfsleven, mij zelfstandig te vestigen als project- en interim manager. Ondernemer dus. Zo weet ik wat er bij ondernemers leeft en speelt. Ik sta ondernemers graag bij in het nemen van hun strategische beslissingen. Vaak zijn het bedrijven die zich aan de bovenkant van het MKB bevinden. Daarnaast richt ik mij op bedrijven die door de lokale overheid geprivatiseerd zijn. Daarbij is specifieke kennis verreist welke zich begeeft op het snijvlak van bedrijfsleven en de publieke zaak. Vaak in politiek complexe omgevingen. Steeds vaker krijgen wij het verzoek om meer expertise en mankracht te leveren. Daarom heb ik besloten om het bedrijf verder uit te breiden.;Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming?;De opdrachten die wij nu vervullen hebben een langere doorlooptijd. Daarom is de omzet op de middenlange termijn goed geborgd. Doordat wij meer aanvragen krijgen dan dat wij aankunnen is uitbreiding noodzakelijk. De aanvragen komen van financieel gezonde bedrijven, zodat het risico beperkt is.;Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming?;De heer M. de Jager is 100% aandeelhouder van Thiris BV.Op dit moment werken wij vanuit een besloten vennootschap, die al 17 jaar functioneert. Deze organisatiestructuur blijven wij behouden ook als de uitbreiding zijn beslag krijgt.;Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming?;Het omzetniveau is nu tussen € 100.000,- en € 115.000,- per jaar. Door een professionaliseringsslag te maken, te investeren in marketing en personele bezetting, zijn wij er stellig van overtuigd een flinke groei te realiseren de komende tijd. Wij denken zelf aan 70% tot 100%. Daarbij is de bruto-marge goed te noemen.;Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?;Wij zien Geldvoorelkaar als goed alternatief voor een bank. Zij zijn meer afgestemd op de wensen van een ondernemer. Daarnaast zijn de geluiden van bedrijven die al met Geldvoorelkaar gewerkt uiterst positief. Wij geloven zelf dat deze vorm van financieren de toekomst heeft en dat de traditionele vormen langzaam zullen verdwijnen.;Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?;Wij hebben sinds de oprichting van ons bedrijf alle zaken gefinancierd met eigen middelen. We hebben nooit vreemd vermogen aangewend. Ons eigen vermogen is 70% van ons balanstotaal. Dat groeit ieder jaar omdat onze winstgevendheid goed te noemen is.;Is er voldoende cash flow om aan de verplichtingen te voldoen?;De vooruitzichten voor het bedrijf is goed, we maken een gezonde winst en wij verwachten niet dat dit zal veranderen. Doordat onze winstgevend goed is, hebben wij een zeer gezonde cash flow. Ook met deze financiering via Geldvoorelkaar kunnen wij aan onze aflossingsverplichtingen blijven voldoen.;Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen?;Er zijn geen andere partijen betrokken.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Thiris
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 01-07-2015
Type financiering Lening
Streefbedrag € 27.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Dienstverlening
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming?;Wij verzorgen interim en project management in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid. Daarbij zijn wij specifiek gespecialiseerd in handel- en productiebedrijven met een technische signatuur. Voor de overheid geldt dat wij vooral opdrachten verrichten voor geheel of deels geprivatiseerde bedrijven. Daarnaast voeren wij commissariaten en nemen deel in Raden van Toezicht. De meeste opdrachten zijn doorlopend. We werken vanuit verschillende rollen van algemeen management tot lijnfuncties. Steeds worden we voor specifieke vraagstukken geplaatst, die op korte termijn opgelost dienen te worden. Dat doen we vanuit een no-nonsense houding. Ook vijf voor twaalf situaties of crisismomenten weten wij het hoofd te bieden.;Waar wordt de financiering voor aangewend?;Wij kunnen in de komende tijd groei realiseren. Steeds meer opdrachtgevers weten ons te vinden. Dat betekent dat wij meerdere personen plaatsen bij opdrachtgevers. Om de groei van de organisatie te kunnen financieren is extra werkkapitaal gewenst. De financiering zal verder worden aangewend voor een professionaliteitslag. Hierbij wordt onder andere de website aangepast en social media geactiveerd, alsook uitbreiding intern in personele zin. De gevraagde financiering zal als volgt worden aangewend: € 5.000,- voor aanpassen website, social media en marketingactiviteiten, € 12.000,- voor het voorfinancieren van debiteuren, € 8.000,- voor het aantrekken van intern personeel en de rest € 2.000,- als kosten voor het verkrijgen van de financiering.;Wat is uw ervaring in deze branche?;Wij beschikken over meer dan 17 jaar ervaring in deze branche. In 1998 besloot ik, na 12 jaar als manager in het bedrijfsleven, mij zelfstandig te vestigen als project- en interim manager. Ondernemer dus. Zo weet ik wat er bij ondernemers leeft en speelt. Ik sta ondernemers graag bij in het nemen van hun strategische beslissingen. Vaak zijn het bedrijven die zich aan de bovenkant van het MKB bevinden. Daarnaast richt ik mij op bedrijven die door de lokale overheid geprivatiseerd zijn. Daarbij is specifieke kennis verreist welke zich begeeft op het snijvlak van bedrijfsleven en de publieke zaak. Vaak in politiek complexe omgevingen. Steeds vaker krijgen wij het verzoek om meer expertise en mankracht te leveren. Daarom heb ik besloten om het bedrijf verder uit te breiden.;Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming?;De opdrachten die wij nu vervullen hebben een langere doorlooptijd. Daarom is de omzet op de middenlange termijn goed geborgd. Doordat wij meer aanvragen krijgen dan dat wij aankunnen is uitbreiding noodzakelijk. De aanvragen komen van financieel gezonde bedrijven, zodat het risico beperkt is.;Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming?;De heer M. de Jager is 100% aandeelhouder van Thiris BV.Op dit moment werken wij vanuit een besloten vennootschap, die al 17 jaar functioneert. Deze organisatiestructuur blijven wij behouden ook als de uitbreiding zijn beslag krijgt.;Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming?;Het omzetniveau is nu tussen € 100.000,- en € 115.000,- per jaar. Door een professionaliseringsslag te maken, te investeren in marketing en personele bezetting, zijn wij er stellig van overtuigd een flinke groei te realiseren de komende tijd. Wij denken zelf aan 70% tot 100%. Daarbij is de bruto-marge goed te noemen.;Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?;Wij zien Geldvoorelkaar als goed alternatief voor een bank. Zij zijn meer afgestemd op de wensen van een ondernemer. Daarnaast zijn de geluiden van bedrijven die al met Geldvoorelkaar gewerkt uiterst positief. Wij geloven zelf dat deze vorm van financieren de toekomst heeft en dat de traditionele vormen langzaam zullen verdwijnen.;Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?;Wij hebben sinds de oprichting van ons bedrijf alle zaken gefinancierd met eigen middelen. We hebben nooit vreemd vermogen aangewend. Ons eigen vermogen is 70% van ons balanstotaal. Dat groeit ieder jaar omdat onze winstgevendheid goed te noemen is.;Is er voldoende cash flow om aan de verplichtingen te voldoen?;De vooruitzichten voor het bedrijf is goed, we maken een gezonde winst en wij verwachten niet dat dit zal veranderen. Doordat onze winstgevend goed is, hebben wij een zeer gezonde cash flow. Ook met deze financiering via Geldvoorelkaar kunnen wij aan onze aflossingsverplichtingen blijven voldoen.;Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen?;Er zijn geen andere partijen betrokken.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 01-07-2015 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 7,00%

€0 / €75.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 6,75%

€247.500 / €450.000

Waardevoorjegeld

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 5,50%

€153.000 / €180.000

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€83.883 / €299.583

Kapitaalopmaat

Lening - 4,50%

€200.600 / €236.000

Kapitaalopmaat