Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Tien zonprojecten van Greenspreadinvesteer


Op dit moment wordt hard gewerkt aan de afronding van een tiental zonne-energieprojecten van Greenspread. Het gaat om tien projecten die samen iets meer dan 5,5 MW aan opgesteld vermogen hebben. De totale investering bedraagt iets meer dan 4,5 miljoen euro en 85% hiervan wordt binnenkort gefinancierd door de ING Bank. Het gros van de projecten is al afgerond en de rest nagenoeg afgerond. In juni wordt de projectfinanciering door ING verstrekt. De trekkingen hiervoor zijn al voorbereid. Om die reden wil Greenspread nu de achtergestelde projectfinanciering ophalen bij de crowdfunders. Aanbod deelnemers Dit project kent één investeringstranche: Doelbedrag € 572.500,- Inleg minimaal 500,-per deelnemer; Rente 6% op jaarbasis over de inleg vanaf 1 juli 2020; Rente en aflossing vindt plaats op basis van jaarlijkse annuïteiten. De crowdfunding start 29 mei 2020 en loopt in beginsel tot en met 30 juni 2020 of zoveel eerder indien het project eerder vol is. Het staat Greenspread vrij de crowdfundtermijn te verlengen wanneer het beoogde bedrag op 30 juni 2020 nog niet is opgehaald. Risico's Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in 2015 is aangescherpt. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland B.V.; Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; De fase waarin het project zich bevindt; De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van Greenspread Funding komt de score voor de bouwfinanciering nu uit op B3. Dit betekent dat de investeringen in deze projecten een minder dan gemiddeld risico hebben. Wij wijzen u er echter op altijd goed de risicoparagraaf van het individuele project tot u te nemen én om ook uw eigen risicoschatting te maken.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Tien zonprojecten van Greenspread
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 30-05-2020
Type financiering Lening
Streefbedrag € 682.000
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 180 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de afronding van een tiental zonne-energieprojecten van Greenspread. Het gaat om tien projecten die samen iets meer dan 5,5 MW aan opgesteld vermogen hebben. De totale investering bedraagt iets meer dan 4,5 miljoen euro en 85% hiervan wordt binnenkort gefinancierd door de ING Bank. Het gros van de projecten is al afgerond en de rest nagenoeg afgerond. In juni wordt de projectfinanciering door ING verstrekt. De trekkingen hiervoor zijn al voorbereid. Om die reden wil Greenspread nu de achtergestelde projectfinanciering ophalen bij de crowdfunders. Aanbod deelnemers Dit project kent één investeringstranche: Doelbedrag € 572.500,- Inleg minimaal 500,-per deelnemer; Rente 6% op jaarbasis over de inleg vanaf 1 juli 2020; Rente en aflossing vindt plaats op basis van jaarlijkse annuïteiten. De crowdfunding start 29 mei 2020 en loopt in beginsel tot en met 30 juni 2020 of zoveel eerder indien het project eerder vol is. Het staat Greenspread vrij de crowdfundtermijn te verlengen wanneer het beoogde bedrag op 30 juni 2020 nog niet is opgehaald. Risico's Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in 2015 is aangescherpt. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland B.V.; Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; De fase waarin het project zich bevindt; De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van Greenspread Funding komt de score voor de bouwfinanciering nu uit op B3. Dit betekent dat de investeringen in deze projecten een minder dan gemiddeld risico hebben. Wij wijzen u er echter op altijd goed de risicoparagraaf van het individuele project tot u te nemen én om ook uw eigen risicoschatting te maken.

Bron: Greencrowd d.d. 30-05-2020 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Greencrowd
Platformlink Ga naar Greencrowd
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten Geen kosten voor de investeerder

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 6,00%

€0 / €110.000

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 4,50%

€200.600 / €236.000

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€92.641 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 4,00%

€67.200 / €84.000

Lendahand

Lening - 5,50%

€153.000 / €180.000

Kapitaalopmaat