Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? TOC Nederland is een relatief jong bedrijf. Het is voortgekomen uit de onderneming Peter Verkeersopleidingen. Deze onderneming biedt aan jongeren een praktijkopleiding voor het rijbewijs A of rijbewijs B aan. Dit in de regio Zeeuws Vlaanderen. TOC Nederland wordt verantwoordelijk voor het theorie-examen ten behoeve van het rijbewijs B (auto). Doordat het CBR sinds 2013 de examens steeds meer fraudebestendig maakt, daalt de kans dat men voor de eerste keer slaagt. Was het slagingspercentage in 2013 nog 44,9%, in 2015 is dit gedaald naar 39,3%. TOC Nederland biedt haar kandidaten aan om zich goed voor het theorie-examen voor te bereiden. De kandidaat ontvangt bij inschrijving het theorieboek en een inlogcode van de website van TOC Nederland. Door het inloggen op de website kan de kandidaat de gewenste ondersteuning krijgen. Dit middels e-mail, maar ook door het bekijken van trainingsvideo’s. Tevens wordt de voortgang van de studie gemonitord. Is de kandidaat klaar om het examen af te leggen, dan kan hij een datum reserveren via de website van TOC Nederland. Op de dag van het examen worden de kandidaten dan verwacht om 09:00 uur voor een instructiesessie van 5 uur. Zo is de kandidaat klaar om in de middag met succes het examen af te leggen. TOC Nederland onderscheidt zich met de volgende punten (USP's) van haar concurrenten: •De prijs is een ALL-IN prijs. Dus inclusief studiematerialen en examen. •De studievoortgang wordt gemonitord en desnoods bijgestuurd. •Er is gerichte ondersteuning waarbij de leerling moet leren. •TOC Nederland staat garant dat je voor de eerste keer slaagt, zo niet dan is het herexamen voor rekening van TOC Nederland. Dit mits de studievoortgang conform het plan van TOC Nederland is uitgevoerd. Waar wordt de financiering voor aangewend? Voor het in de markt zetten van TOC Nederland is een investering noodzakelijk van € 75.000,-. Deze investering heeft de volgende elementen: Voertuigen € 30.000,- Ontwikkelingskosten website € 5.000,- Marketingcampagne € 20.000,- Werkkapitaal € 20.000,- + Totaal € 75.000,- Wat is uw ervaring in deze branche? De heer Vermeulen drijft sinds 2003 een onderneming die diverse opleidingen verzorgt ten behoeve van de rijbevoegdheden. Naast de categorie B (auto) en BE (auto met aanhanger) heeft de onderneming ook bevoegdheden voor categorie A (motor), C (vrachtwaren) en D (busvervoer). Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Conform de cijfers van het CBS is de doelgroep van 16 t/m 20 jarigen 1.012.639 mensen groot. Voor de komende 5 jaar wordt hier nog een groei verwacht van 5%. In 2015 heeft het CBR ruim 730.000 theorie-examens afgenomen. Dit is een stijging van bijna 27.000 examens ten opzichte van 2014, ofwel ruim 4%. De stijging heeft voornamelijk te maken met het grotere aantal kandidaten dat voor het eerst theorie-examen deed voor auto / bromfiets / motor. Gezien de groei van het aantal jongeren de komende 5 jaar is dan ook de verwachting dat deze trend zich voortzet. In het vierde kwartaal 2014 en in de eerste drie kwartalen van 2015 heeft het CBR het aantal afgenomen examens gepubliceerd die worden aangeboden via opleidingsinstituten zoals TOC Nederland. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven: Aanbieder Aantal examens NuTheorie 3.207 TurboTheorie 1.555 Aydin/TheorieGarant 5.035 Ferry 6.354 Bullet 3.159 TheorieStudie 1.742 Directgeslaagd 722 Snelweg 10.693 In totaal zijn dat 32.467 examens. Ten opzichte van alle theorie-examens spreken we hier over een marktaandeel van 4.4%. Echter de verwachting is dat dit marktaandeel gaat groeien. Zeker nu het CBR de examens continu aanpast om “foefjes fraude” te voorkomen. Kandidaten voor het theorie-examen zullen zich dan ook meer moeten inspannen om de examenstof beter te beheersen en foefjes worden steeds meer uitgesloten. De effecten hiervan zijn al te zien in het dalende verloop van het percentage eerst geslaagden. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? TOC Nederland is ontstaan vanuit Peters Verkeersopleidingen. Sinds 2003 geeft de ondernemer opleidingen voor diverse CBR examens. Naast categorie B en BE heeft de ondernemer ook klanten voor categorie A (Motor). Tevens is de ondernemer gerechtigd om kandidaten op te leiden voor categorie C (vrachtwagen) en D (busvervoer). Tot 2015 werd de onderneming gedreven vanuit een eenmanszaak. De onderneming wordt voortgezet als een besloten vennootschap. Dit om in de toekomst de activiteiten ten aanzien van de theorie-examens te scheiden van praktijkopleidingen. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Tot het vierde kwartaal van 2015 bestond de omzet van Peters Verkeersopleidingen enkel uit het geven van rijlessen. In het vierde kwartaal 2015 is de ontwikkeling van de website en modules van TOC Nederland afgerond inclusief testfase en ontwikkeling van marketingactiviteiten. De omzet en de EBITDA hebben zich de afgelopen 3 jaren als volgt ontwikkeld: Omzet EBITDA 2013 € 58.651,- € 25.593,- 2014 € 65.882,- € 27.948,- 2015 € 62.342,- € 25.154,- Op basis van de aantallen die het CBR heeft gemeten in de periode vierde kwartaal 2014 en de eerste 3 kwartalen 2015, weergegeven in bovenstaande tabel, is er een prognose gemaakt. In totaal zijn er in die periode 32.467 examens afgenomen. Dit over 8 aanbieders (sommigen hebben dezelfde eigenaar). Gemiddeld gaat het per aanbieder om 4.058 examens. De variatie in deze tabel loopt uiteen van 722 tot 10.693 examens. Indien men deze twee uitersten elimineert komt het gemiddelde uit op 3.502 examens per aanbieder. Voor TOC Nederland is dan ook de verwachting dat zij na 3 jaar een afzet kan realiseren van 3.000 examens. Er wordt rekening gehouden met een aanloop periode. Voor het eerste jaar is gerekend met 1.000 examens, voor het tweede met 2.000 examens en in het derde jaar wordt het aantal van 3.000 examens behaald. De omzet en de EBITDA ontwikkelt zich de komende 3 jaren als volgt: Omzet EBITDA Jaar 1 € 145.700,- € 16.020,- Jaar 2 € 231.500,- € 23.390,- Jaar 3 € 320.000,- € 38.460,- In de EBITDA is in tegenstelling tot de historische cijfers het salaris van de DGA verwerkt. Dit omdat vanaf het tot stand komen van de financiering de onderneming wordt voorgezet als een besloten vennootschap in plaats van een eenmanszaak. Er is rekening gehouden met de volgende ontwikkeling in het salaris van de DGA: Salaris DGA Jaar 1 € 27.500,- Jaar 2 € 45.000,- Jaar 3 € 55.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? De investering is uitermate geschikt voor financiering middels crowdfunding. Het bedrag en de looptijd sluiten hier goed bij aan. Daarnaast zal de campagne voor de crowdfunding ook publicitair gebruikt worden om de doelgroep te bereiken. Gezamenlijk met The Crowd willen we TOC Nederland laten groeien! Waarom kiest u voor een uitgestelde aflossing? Door middel van de Groeilening is TOC Nederland in staat om de onderneming uit te bouwen parallel aan de groei van het aantal klanten. In de eerste maanden wordt door de inzet van marketingcampagnes de basis gelegd voor omzetgroei. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Na investering ontwikkelt de solvabiliteit zich als volgt: Solvabiliteit % Lang VV% Aflossing BB (Beginbalans) 3% 76,0% 7,0% Jaar 1 -3% 66,0% 17,0% Jaar 2 7% 50,0% 19,0% Jaar 3 30% 26,0% 19,0% De negatieve solvabiliteit in het eerste jaar wordt veroorzaakt door bijzondere kosten, zijnde de begeleiding bij de financieringsaanvraag en de kosten van de crowdfundingcampagne. Deze kosten zijn meegenomen in de prognose. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? Op basis van de voorzichtige prognose ontwikkelt de cashflow zich als volgt: Cashflow Prognose examens Jaar 1 € 13.400,- -/- 1.000 Jaar 2 € 5.078,- -/- 2.000 Jaar 3 € 16.133,- 3.000 In jaar 1 en jaar 2 is sprake van een negatieve cashflow veroorzaakt door de investering in marketingcampagnes. Dit wordt opgevangen middels de werkkapitaal financiering verbonden aan de Groeilening. Break even omzet Bij een omzet van € 60.000,- voor de praktijklessen, wat gezien de resultaten uit het verleden en de verwachtingen van het CBR realistisch is, zal de omzet van de theoriedagen minimaal € 85.000,- moeten bedragen om het break-even point te bereiken. In afzet zijn dit 800 kandidaten. Dit is 80% van de geprognotiseerde afzet voor het eerste jaar en 30% van de gemiddelde afzet wat diverse aanbieders conform cijfers van het CBR realiseren. Hierbij merken wij op dat de aanbieder met de laagste afzet al een afzet heeft behaald van 722 examens. Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkijgen van de benodigde middelen? Nee, er zijn geen externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen. Zijn er wellicht specifieke zekerheden die u kunt inbrengen? De ondernemer tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Hoewel de kapitaalspositie € 1.617,- negatief is, is er sprake van een achtergestelde familiaire financiering van € 47.000,-. Incentive De ondernemer stelt iedere investering op prijs. Echter is dit project bijzonder interessant voor die investeerders die kinderen hebben tussen de 16 en 21 jaar. De investeerders kunnen rekenen op de volgende incentives: •Bij een investering van € 500,- of meer kan de investeerder de TOC module afnemen met 5% korting. •Bij een investering van € 1.000,- of meer kan de investeerder de TOC module afnemen met 10% korting. •Bij een investering van € 2.500,- of meer kan de investeerder de TOC module afnemen met 15% korting. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van geldnemer Peter Vermeulen BV. Medegeldnemers zijn Vermeulen Holding BV (G-PD% 0,04% en Creditsafe score 54) en de heer P. Vermeulen (éénmanszaak TOC Nederland: G-PD% 0,02% en Creditsafe score 74) die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De éénmanszaak is in 2016 ingebracht in de nieuw opgerichte BV structuur. Dit is een groeilening. Gedurende de eerste 6 maanden wordt er niet afgelost en alleen rente per kwartaal betaald. Vervolgens wordt gedurende de resterende looptijd (60 maanden) annuïtair rente en aflossing betaald.

Beleg je ook anders dan via crowdfunding? Beheer je totale portefeuille op 1 centrale locatie met onze tool investID.
Projectnaam TOC Nederland
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 23-07-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 75.000
Rente 9,00%
Looptijd (in maanden) 66 maanden
Branche Onderwijs
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? TOC Nederland is een relatief jong bedrijf. Het is voortgekomen uit de onderneming Peter Verkeersopleidingen. Deze onderneming biedt aan jongeren een praktijkopleiding voor het rijbewijs A of rijbewijs B aan. Dit in de regio Zeeuws Vlaanderen. TOC Nederland wordt verantwoordelijk voor het theorie-examen ten behoeve van het rijbewijs B (auto). Doordat het CBR sinds 2013 de examens steeds meer fraudebestendig maakt, daalt de kans dat men voor de eerste keer slaagt. Was het slagingspercentage in 2013 nog 44,9%, in 2015 is dit gedaald naar 39,3%. TOC Nederland biedt haar kandidaten aan om zich goed voor het theorie-examen voor te bereiden. De kandidaat ontvangt bij inschrijving het theorieboek en een inlogcode van de website van TOC Nederland. Door het inloggen op de website kan de kandidaat de gewenste ondersteuning krijgen. Dit middels e-mail, maar ook door het bekijken van trainingsvideo’s. Tevens wordt de voortgang van de studie gemonitord. Is de kandidaat klaar om het examen af te leggen, dan kan hij een datum reserveren via de website van TOC Nederland. Op de dag van het examen worden de kandidaten dan verwacht om 09:00 uur voor een instructiesessie van 5 uur. Zo is de kandidaat klaar om in de middag met succes het examen af te leggen. TOC Nederland onderscheidt zich met de volgende punten (USP's) van haar concurrenten: •De prijs is een ALL-IN prijs. Dus inclusief studiematerialen en examen. •De studievoortgang wordt gemonitord en desnoods bijgestuurd. •Er is gerichte ondersteuning waarbij de leerling moet leren. •TOC Nederland staat garant dat je voor de eerste keer slaagt, zo niet dan is het herexamen voor rekening van TOC Nederland. Dit mits de studievoortgang conform het plan van TOC Nederland is uitgevoerd. Waar wordt de financiering voor aangewend? Voor het in de markt zetten van TOC Nederland is een investering noodzakelijk van € 75.000,-. Deze investering heeft de volgende elementen: Voertuigen € 30.000,- Ontwikkelingskosten website € 5.000,- Marketingcampagne € 20.000,- Werkkapitaal € 20.000,- + Totaal € 75.000,- Wat is uw ervaring in deze branche? De heer Vermeulen drijft sinds 2003 een onderneming die diverse opleidingen verzorgt ten behoeve van de rijbevoegdheden. Naast de categorie B (auto) en BE (auto met aanhanger) heeft de onderneming ook bevoegdheden voor categorie A (motor), C (vrachtwaren) en D (busvervoer). Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Conform de cijfers van het CBS is de doelgroep van 16 t/m 20 jarigen 1.012.639 mensen groot. Voor de komende 5 jaar wordt hier nog een groei verwacht van 5%. In 2015 heeft het CBR ruim 730.000 theorie-examens afgenomen. Dit is een stijging van bijna 27.000 examens ten opzichte van 2014, ofwel ruim 4%. De stijging heeft voornamelijk te maken met het grotere aantal kandidaten dat voor het eerst theorie-examen deed voor auto / bromfiets / motor. Gezien de groei van het aantal jongeren de komende 5 jaar is dan ook de verwachting dat deze trend zich voortzet. In het vierde kwartaal 2014 en in de eerste drie kwartalen van 2015 heeft het CBR het aantal afgenomen examens gepubliceerd die worden aangeboden via opleidingsinstituten zoals TOC Nederland. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven: Aanbieder Aantal examens NuTheorie 3.207 TurboTheorie 1.555 Aydin/TheorieGarant 5.035 Ferry 6.354 Bullet 3.159 TheorieStudie 1.742 Directgeslaagd 722 Snelweg 10.693 In totaal zijn dat 32.467 examens. Ten opzichte van alle theorie-examens spreken we hier over een marktaandeel van 4.4%. Echter de verwachting is dat dit marktaandeel gaat groeien. Zeker nu het CBR de examens continu aanpast om “foefjes fraude” te voorkomen. Kandidaten voor het theorie-examen zullen zich dan ook meer moeten inspannen om de examenstof beter te beheersen en foefjes worden steeds meer uitgesloten. De effecten hiervan zijn al te zien in het dalende verloop van het percentage eerst geslaagden. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? TOC Nederland is ontstaan vanuit Peters Verkeersopleidingen. Sinds 2003 geeft de ondernemer opleidingen voor diverse CBR examens. Naast categorie B en BE heeft de ondernemer ook klanten voor categorie A (Motor). Tevens is de ondernemer gerechtigd om kandidaten op te leiden voor categorie C (vrachtwagen) en D (busvervoer). Tot 2015 werd de onderneming gedreven vanuit een eenmanszaak. De onderneming wordt voortgezet als een besloten vennootschap. Dit om in de toekomst de activiteiten ten aanzien van de theorie-examens te scheiden van praktijkopleidingen. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Tot het vierde kwartaal van 2015 bestond de omzet van Peters Verkeersopleidingen enkel uit het geven van rijlessen. In het vierde kwartaal 2015 is de ontwikkeling van de website en modules van TOC Nederland afgerond inclusief testfase en ontwikkeling van marketingactiviteiten. De omzet en de EBITDA hebben zich de afgelopen 3 jaren als volgt ontwikkeld: Omzet EBITDA 2013 € 58.651,- € 25.593,- 2014 € 65.882,- € 27.948,- 2015 € 62.342,- € 25.154,- Op basis van de aantallen die het CBR heeft gemeten in de periode vierde kwartaal 2014 en de eerste 3 kwartalen 2015, weergegeven in bovenstaande tabel, is er een prognose gemaakt. In totaal zijn er in die periode 32.467 examens afgenomen. Dit over 8 aanbieders (sommigen hebben dezelfde eigenaar). Gemiddeld gaat het per aanbieder om 4.058 examens. De variatie in deze tabel loopt uiteen van 722 tot 10.693 examens. Indien men deze twee uitersten elimineert komt het gemiddelde uit op 3.502 examens per aanbieder. Voor TOC Nederland is dan ook de verwachting dat zij na 3 jaar een afzet kan realiseren van 3.000 examens. Er wordt rekening gehouden met een aanloop periode. Voor het eerste jaar is gerekend met 1.000 examens, voor het tweede met 2.000 examens en in het derde jaar wordt het aantal van 3.000 examens behaald. De omzet en de EBITDA ontwikkelt zich de komende 3 jaren als volgt: Omzet EBITDA Jaar 1 € 145.700,- € 16.020,- Jaar 2 € 231.500,- € 23.390,- Jaar 3 € 320.000,- € 38.460,- In de EBITDA is in tegenstelling tot de historische cijfers het salaris van de DGA verwerkt. Dit omdat vanaf het tot stand komen van de financiering de onderneming wordt voorgezet als een besloten vennootschap in plaats van een eenmanszaak. Er is rekening gehouden met de volgende ontwikkeling in het salaris van de DGA: Salaris DGA Jaar 1 € 27.500,- Jaar 2 € 45.000,- Jaar 3 € 55.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? De investering is uitermate geschikt voor financiering middels crowdfunding. Het bedrag en de looptijd sluiten hier goed bij aan. Daarnaast zal de campagne voor de crowdfunding ook publicitair gebruikt worden om de doelgroep te bereiken. Gezamenlijk met The Crowd willen we TOC Nederland laten groeien! Waarom kiest u voor een uitgestelde aflossing? Door middel van de Groeilening is TOC Nederland in staat om de onderneming uit te bouwen parallel aan de groei van het aantal klanten. In de eerste maanden wordt door de inzet van marketingcampagnes de basis gelegd voor omzetgroei. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Na investering ontwikkelt de solvabiliteit zich als volgt: Solvabiliteit % Lang VV% Aflossing BB (Beginbalans) 3% 76,0% 7,0% Jaar 1 -3% 66,0% 17,0% Jaar 2 7% 50,0% 19,0% Jaar 3 30% 26,0% 19,0% De negatieve solvabiliteit in het eerste jaar wordt veroorzaakt door bijzondere kosten, zijnde de begeleiding bij de financieringsaanvraag en de kosten van de crowdfundingcampagne. Deze kosten zijn meegenomen in de prognose. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? Op basis van de voorzichtige prognose ontwikkelt de cashflow zich als volgt: Cashflow Prognose examens Jaar 1 € 13.400,- -/- 1.000 Jaar 2 € 5.078,- -/- 2.000 Jaar 3 € 16.133,- 3.000 In jaar 1 en jaar 2 is sprake van een negatieve cashflow veroorzaakt door de investering in marketingcampagnes. Dit wordt opgevangen middels de werkkapitaal financiering verbonden aan de Groeilening. Break even omzet Bij een omzet van € 60.000,- voor de praktijklessen, wat gezien de resultaten uit het verleden en de verwachtingen van het CBR realistisch is, zal de omzet van de theoriedagen minimaal € 85.000,- moeten bedragen om het break-even point te bereiken. In afzet zijn dit 800 kandidaten. Dit is 80% van de geprognotiseerde afzet voor het eerste jaar en 30% van de gemiddelde afzet wat diverse aanbieders conform cijfers van het CBR realiseren. Hierbij merken wij op dat de aanbieder met de laagste afzet al een afzet heeft behaald van 722 examens. Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkijgen van de benodigde middelen? Nee, er zijn geen externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen. Zijn er wellicht specifieke zekerheden die u kunt inbrengen? De ondernemer tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Hoewel de kapitaalspositie € 1.617,- negatief is, is er sprake van een achtergestelde familiaire financiering van € 47.000,-. Incentive De ondernemer stelt iedere investering op prijs. Echter is dit project bijzonder interessant voor die investeerders die kinderen hebben tussen de 16 en 21 jaar. De investeerders kunnen rekenen op de volgende incentives: •Bij een investering van € 500,- of meer kan de investeerder de TOC module afnemen met 5% korting. •Bij een investering van € 1.000,- of meer kan de investeerder de TOC module afnemen met 10% korting. •Bij een investering van € 2.500,- of meer kan de investeerder de TOC module afnemen met 15% korting. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van geldnemer Peter Vermeulen BV. Medegeldnemers zijn Vermeulen Holding BV (G-PD% 0,04% en Creditsafe score 54) en de heer P. Vermeulen (éénmanszaak TOC Nederland: G-PD% 0,02% en Creditsafe score 74) die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De éénmanszaak is in 2016 ingebracht in de nieuw opgerichte BV structuur. Dit is een groeilening. Gedurende de eerste 6 maanden wordt er niet afgelost en alleen rente per kwartaal betaald. Vervolgens wordt gedurende de resterende looptijd (60 maanden) annuïtair rente en aflossing betaald.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 23-07-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,50%

€0 / €750.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€0 / €975.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€0 / €276.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€255.200 / €290.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,00%

€65.000 / €250.000

Kapitaalopmaat

Lening - 4,75%

€0 / €250.000

Lendahand

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?