U investeert middels deze propositie in een herontwikkelingslocatie voor een appartementencomplex in Breda. De beoogde looptijd is 24 maanden en de vaste rente bedraagt 5,5% per jaar. Als investeerder krijgt u als zekerheid het eerste recht van hypotheek. De loan-to-value bedraagt 73% op basis van de residuele grondwaarde. De herontwikkelingslocatie is markant gelegen op het kruispunt van de Teteringsedijk en de Kapittelweg in Breda. De ontwikkeling op deze locatie maakt deel uit van de planontwikkeling van een compleet nieuw stadsdeel in Breda. Op de hoek van het ontwikkelingsplan wordt een modern appartementencomplex met circa 55 appartementen voor starters gerealiseerd. De lening wordt verstrekt aan de objectvennootschap Nassau Conceptual Residences B.V. voor de aankoop van de herontwikkelingslocatie. De omgevingsvergunning wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2021 verleend. Aansluitend zal de aflossing plaatsvinden. De belangrijkste kenmerken van deze propositie zijn als volgt: Beoogde looptijd van 24 maanden; Vaste rente van 5,5% per jaar; Eerste recht van hypotheek; Uitstekende herontwikkelingslocatie; Veel vraag vanuit eindgebruikers; Onderdeel van grootschalige planontwikkeling; Positieve grondhouding Gemeente Breda; Ervaren achterliggende organisaties; Direct rentedragend vanaf storting; Investeren kan al vanaf € 500. Rendementsprognose In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven bij de vaste rente van 5,5% per jaar. In het onderstaande voorbeeld wordt bij een inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van de propositie in totaal € 550 aan rente uitbetaald. De investering is direct rentedragend vanaf storting. De initiatiefnemer heeft het voornemen om de investeerders van Crowdrealestate uit de verkoop van het object incl. het herontwikkelingsplan af te lossen. Mocht dit binnen 24 maanden niet haalbaar zijn heeft de initiatiefnemer ook de mogelijkheid om het plan zelf te realiseren. In het laatstgenoemde scenario worden de investeerders afgelost middels een (bancaire) herfinanciering. Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd Inleg € 5.000 Vaste rente 5,5% Beoogde looptijd 24 maanden Totaal rendement € 550,00 Crowdrealestate waardering Crowdrealestate heeft aan deze investering een risicowaardering B (Behoedzaam) toegekend. Mede gezien het eerste recht van hypotheek en de uitstekende herontwikkelingslocatie is dit een stabiele en solide investering. 23 22 21 B20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 Hypotheekrecht De investeerders van Crowdrealestate krijgen het eerste recht van hypotheek. 5 punten Loan-to-value De loan-to-value bedraagt 73% op basis van de residuele grondwaarde. Het object is in december 2020 getaxeerd. 1 punten Match locatie met sector De locatie sluit na realisatie uitstekend aan op de eindgebruikers. 3 punten Bezetting Het restaurant blijft naar verwachting tot aan de transformatie verhuurd. 2 punten Projectfase De omgevingsvergunning wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2021 verleend. 2 punten Trackrecord De initiatiefnemer is zeer ervaren. 3 punten Looptijd De beoogde looptijd is 24 maanden. 3 punten Totaal 19 punten Hoe werkt de Crowdrealestate waardering? Let op: de Crowdrealestate waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van dit project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Dit project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdrealestate gescreend. Financieringsopbouw Met deze propositie wordt de aankoopsom van de ontwikkelingslocatie gefinancierd. Het drempel- en streefbedrag van deze propositie is vastgesteld op € 910.000. Als investeerder krijgt u het eerste recht van hypotheek. In december 2020 is het object getaxeerd op een residuele grondwaarde van € 1.240.000. De loan-to-value bedraagt derhalve 73%. De marktwaarde na realisatie van het appartementencomplex is gewaardeerd op € 11.810.000. Investeerders Crowdrealestate € 910.000 Eerste hypotheekrecht Overwaarde (o.b.v. de residuele grondwaarde) € 330.000 Totale omvang € 1.240.000 Projectomschrijving De herontwikkelingslocatie is gelegen op een druk kruispunt in de wijk Brabantpark in Breda. Op het perceel van 1.000 m² staat momenteel het vrijstaande restaurant "De Toerist". Het perceel ligt op de hoek van de planontwikkeling van een compleet nieuw stadsdeel in Breda. Op het achtergelegen terrein wordt de komende jaren een nieuwbouwwijk ontwikkeld. Het ontwikkelingsplan incl. het perceel van deze propositie is door de Gemeente Breda reeds opgenomen in de structuurvisie. Op het perceel wordt een nieuw appartementencomplex ontwikkeld, bestaande uit circa 55 appartementen en 1 commerciële ruimte. Het object zal tevens voorzien zijn van een halfverdiepte parkeerkelder met circa 30 parkeerplaatsen. De appartementen hebben een woonoppervlakte van 46 - 66 m². In de onderstaande video wordt door de architect de locatie en het ontwerp van het nieuwe appartementencomplex nader toegelicht. Transformatie Beverweg Teteringsedijk 145, Breda Kaart Satelliet Afbeeldingen ©2020 , Aerodata International Surveys, CNES / Airbus, Maxar Technologies Gebruiksvoorwaarden Een kaartfout rapporteren Marktomschrijving Op dit moment is er in Nederland een tekort van 331.000 woningen, 4,2 procent van de woningvoorraad. Het doel is om dit tekort terug te dringen naar 2 procent in 2035. Omdat Nederland in dat jaar naar verwachting zo'n 18,8 miljoen inwoners telt, moeten er de komende jaren niet alleen veel woningen worden gebouwd om het tekort weg te werken, maar ook om aan de stijgende vraag te voldoen. Breda is bovendien een stad met een gezellig en groen karakter waar mensen graag willen wonen, leren en ondernemen. Door deze populariteit is er een grote krapte ontstaan op de Bredase woningmarkt. Om het woningtekort op te vangen heeft het Bredase college van Burgemeester en Wethouders in 2018 een plan opgesteld om in vier jaar tijd 6.000 woningen te bouwen, waarvan de ontwikkelingslocatie van deze propositie onderdeel is. Eindgebruiker De circa 55 appartementen hebben een woonoppervlakte van 46 - 66 m². De doelgroep van de appartementen zijn starters en beginnende stellen op de woon- en arbeidsmarkt. De prijzen liggen binnen de grenzen van de “bereikbare huur” of mogelijk zelfs de sociale huur. Daarnaast wordt nog overwogen om de appartementen te verkopen. Het voorgaande sluit naadloos aan op de huisvestingsmogelijkheden die de Gemeente Breda aan o.a. hun afgestudeerden wil bieden, zodat ze langer in Breda blijven. Achterliggende organisatie De lening wordt verstrekt aan de objectvennootschap Nassau Conceptual Residences B.V. voor de aankoop van de herontwikkelingslocatie. Nassau Conceptual Residences B.V. is een joint venture tussen Nassau Property Development II B.V. en Conceptual Residences B.V. Beide partijen zijn gevestigd in Breda. Nassau Property Development B.V. heeft zeer recentelijk de propositie Transformatie Landsmeer via Crowdrealestate succesvol geplaatst. Daarnaast zijn middels andere gelieerde venootschappen diverse projecten in Duitsland via Crowdrealestate geplaatst. De organisatie is financieel sterk en al geruime tijd actief op voornamelijk de Duitse vastgoedmarkt. In de loop der jaren is een trackrecord opgebouwd van circa 80 miljoen euro. Nassau Property Development B.V. is gelieerd aan een aandeelhouder van Crowdrealestate. Dit betekent dat de reeds overeengekomen beleidsverklaring van belangenconflicten van toepassing is. Conceptual Residences B.V. is voornamelijk actief als projectontwikkelaar in Breda en omstreken en een actieve organisatie op het gebied van huisvestingsvraagstukken. De meeste bestuurders en het grootste deel van de medewerkers zijn woonachtig in Breda. Hun kennis van de lokale markt is dan ook groot.

Investeert u bij meerdere platformen? Verkrijg automatisch inzicht in uw totale portefeuille met onze tool investID.
Projectnaam Transformatie Breda
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 28-12-2020
Type financiering Lening
Streefbedrag € 910.440
Rente 5,50%
Looptijd (in maanden) 24 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten Vennootschap
Ontwikkelfase Startend
Doel van investering Objectfinanciering

U investeert middels deze propositie in een herontwikkelingslocatie voor een appartementencomplex in Breda. De beoogde looptijd is 24 maanden en de vaste rente bedraagt 5,5% per jaar. Als investeerder krijgt u als zekerheid het eerste recht van hypotheek. De loan-to-value bedraagt 73% op basis van de residuele grondwaarde. De herontwikkelingslocatie is markant gelegen op het kruispunt van de Teteringsedijk en de Kapittelweg in Breda. De ontwikkeling op deze locatie maakt deel uit van de planontwikkeling van een compleet nieuw stadsdeel in Breda. Op de hoek van het ontwikkelingsplan wordt een modern appartementencomplex met circa 55 appartementen voor starters gerealiseerd. De lening wordt verstrekt aan de objectvennootschap Nassau Conceptual Residences B.V. voor de aankoop van de herontwikkelingslocatie. De omgevingsvergunning wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2021 verleend. Aansluitend zal de aflossing plaatsvinden. De belangrijkste kenmerken van deze propositie zijn als volgt: Beoogde looptijd van 24 maanden; Vaste rente van 5,5% per jaar; Eerste recht van hypotheek; Uitstekende herontwikkelingslocatie; Veel vraag vanuit eindgebruikers; Onderdeel van grootschalige planontwikkeling; Positieve grondhouding Gemeente Breda; Ervaren achterliggende organisaties; Direct rentedragend vanaf storting; Investeren kan al vanaf € 500. Rendementsprognose In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven bij de vaste rente van 5,5% per jaar. In het onderstaande voorbeeld wordt bij een inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van de propositie in totaal € 550 aan rente uitbetaald. De investering is direct rentedragend vanaf storting. De initiatiefnemer heeft het voornemen om de investeerders van Crowdrealestate uit de verkoop van het object incl. het herontwikkelingsplan af te lossen. Mocht dit binnen 24 maanden niet haalbaar zijn heeft de initiatiefnemer ook de mogelijkheid om het plan zelf te realiseren. In het laatstgenoemde scenario worden de investeerders afgelost middels een (bancaire) herfinanciering. Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd Inleg € 5.000 Vaste rente 5,5% Beoogde looptijd 24 maanden Totaal rendement € 550,00 Crowdrealestate waardering Crowdrealestate heeft aan deze investering een risicowaardering B (Behoedzaam) toegekend. Mede gezien het eerste recht van hypotheek en de uitstekende herontwikkelingslocatie is dit een stabiele en solide investering. 23 22 21 B20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 Hypotheekrecht De investeerders van Crowdrealestate krijgen het eerste recht van hypotheek. 5 punten Loan-to-value De loan-to-value bedraagt 73% op basis van de residuele grondwaarde. Het object is in december 2020 getaxeerd. 1 punten Match locatie met sector De locatie sluit na realisatie uitstekend aan op de eindgebruikers. 3 punten Bezetting Het restaurant blijft naar verwachting tot aan de transformatie verhuurd. 2 punten Projectfase De omgevingsvergunning wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2021 verleend. 2 punten Trackrecord De initiatiefnemer is zeer ervaren. 3 punten Looptijd De beoogde looptijd is 24 maanden. 3 punten Totaal 19 punten Hoe werkt de Crowdrealestate waardering? Let op: de Crowdrealestate waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van dit project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Dit project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdrealestate gescreend. Financieringsopbouw Met deze propositie wordt de aankoopsom van de ontwikkelingslocatie gefinancierd. Het drempel- en streefbedrag van deze propositie is vastgesteld op € 910.000. Als investeerder krijgt u het eerste recht van hypotheek. In december 2020 is het object getaxeerd op een residuele grondwaarde van € 1.240.000. De loan-to-value bedraagt derhalve 73%. De marktwaarde na realisatie van het appartementencomplex is gewaardeerd op € 11.810.000. Investeerders Crowdrealestate € 910.000 Eerste hypotheekrecht Overwaarde (o.b.v. de residuele grondwaarde) € 330.000 Totale omvang € 1.240.000 Projectomschrijving De herontwikkelingslocatie is gelegen op een druk kruispunt in de wijk Brabantpark in Breda. Op het perceel van 1.000 m² staat momenteel het vrijstaande restaurant "De Toerist". Het perceel ligt op de hoek van de planontwikkeling van een compleet nieuw stadsdeel in Breda. Op het achtergelegen terrein wordt de komende jaren een nieuwbouwwijk ontwikkeld. Het ontwikkelingsplan incl. het perceel van deze propositie is door de Gemeente Breda reeds opgenomen in de structuurvisie. Op het perceel wordt een nieuw appartementencomplex ontwikkeld, bestaande uit circa 55 appartementen en 1 commerciële ruimte. Het object zal tevens voorzien zijn van een halfverdiepte parkeerkelder met circa 30 parkeerplaatsen. De appartementen hebben een woonoppervlakte van 46 - 66 m². In de onderstaande video wordt door de architect de locatie en het ontwerp van het nieuwe appartementencomplex nader toegelicht. Transformatie Beverweg Teteringsedijk 145, Breda Kaart Satelliet Afbeeldingen ©2020 , Aerodata International Surveys, CNES / Airbus, Maxar Technologies Gebruiksvoorwaarden Een kaartfout rapporteren Marktomschrijving Op dit moment is er in Nederland een tekort van 331.000 woningen, 4,2 procent van de woningvoorraad. Het doel is om dit tekort terug te dringen naar 2 procent in 2035. Omdat Nederland in dat jaar naar verwachting zo'n 18,8 miljoen inwoners telt, moeten er de komende jaren niet alleen veel woningen worden gebouwd om het tekort weg te werken, maar ook om aan de stijgende vraag te voldoen. Breda is bovendien een stad met een gezellig en groen karakter waar mensen graag willen wonen, leren en ondernemen. Door deze populariteit is er een grote krapte ontstaan op de Bredase woningmarkt. Om het woningtekort op te vangen heeft het Bredase college van Burgemeester en Wethouders in 2018 een plan opgesteld om in vier jaar tijd 6.000 woningen te bouwen, waarvan de ontwikkelingslocatie van deze propositie onderdeel is. Eindgebruiker De circa 55 appartementen hebben een woonoppervlakte van 46 - 66 m². De doelgroep van de appartementen zijn starters en beginnende stellen op de woon- en arbeidsmarkt. De prijzen liggen binnen de grenzen van de “bereikbare huur” of mogelijk zelfs de sociale huur. Daarnaast wordt nog overwogen om de appartementen te verkopen. Het voorgaande sluit naadloos aan op de huisvestingsmogelijkheden die de Gemeente Breda aan o.a. hun afgestudeerden wil bieden, zodat ze langer in Breda blijven. Achterliggende organisatie De lening wordt verstrekt aan de objectvennootschap Nassau Conceptual Residences B.V. voor de aankoop van de herontwikkelingslocatie. Nassau Conceptual Residences B.V. is een joint venture tussen Nassau Property Development II B.V. en Conceptual Residences B.V. Beide partijen zijn gevestigd in Breda. Nassau Property Development B.V. heeft zeer recentelijk de propositie Transformatie Landsmeer via Crowdrealestate succesvol geplaatst. Daarnaast zijn middels andere gelieerde venootschappen diverse projecten in Duitsland via Crowdrealestate geplaatst. De organisatie is financieel sterk en al geruime tijd actief op voornamelijk de Duitse vastgoedmarkt. In de loop der jaren is een trackrecord opgebouwd van circa 80 miljoen euro. Nassau Property Development B.V. is gelieerd aan een aandeelhouder van Crowdrealestate. Dit betekent dat de reeds overeengekomen beleidsverklaring van belangenconflicten van toepassing is. Conceptual Residences B.V. is voornamelijk actief als projectontwikkelaar in Breda en omstreken en een actieve organisatie op het gebied van huisvestingsvraagstukken. De meeste bestuurders en het grootste deel van de medewerkers zijn woonachtig in Breda. Hun kennis van de lokale markt is dan ook groot.

Bron: Crowdrealestate d.d. 28-12-2020 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Crowdrealestate
Platformlink Ga naar Crowdrealestate
Oprichtingsjaar platform 2016
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Eenmalige bemiddelingsfee 0,9% van uw investering

Lening - 8,00%

€575.250 / €975.000

Max Crowdfund

Lening - 7,50%

€0 / €25.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€0 / €80.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€196.000 / €200.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€197.800 / €230.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€0 / €180.000

Geldvoorelkaar

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?