Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Samenvatting Boek- en kantoorvakhandel Van den Munckhof wordt in de branche gecategoriseerd als algemeen zelfstandige boekhandel en is aangesloten bij de inkooporganisaties Blz (Euretco) voor boeken en Quantore voor school- en kantoorbehoeften. Uit (postcode)onderzoek is gebleken dat de onderneming een regiofunctie heeft in de geografische driehoek Nijmegen – Venlo – Helmond, waarin Venray het centrum is met 45.000 inwoners. Evenals vele andere steden heeft Venray te maken met leegstand van zowel kantoor- als winkelpanden. Getracht wordt om de stadskern compacter te maken met een zo gevarieerd mogelijk productenaanbod en de zogenaamde “aanloopstraten” geschikt te maken voor bewoning en dienstverlening. Gezien de huidige locatie van de onderneming is het wenselijk om te verhuizen. Financieringbehoefte Om de verhuizing en herinrichting mogelijk te maken is er een totale financieringsbehoefte van € 75.000,-, waarvan 1/3 deel uit een privé lening komt (rente 5%; looptijd 60 maanden) en 2/3 deel uit de crowdfundlening. De Collin lening is € 50.000,- en kent een lineaire maandelijkse aflossing van 48 maanden en een vaste rente van 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. Risico Dun & Bradstreet kwalificeert boek- en kantoorvakhandel Van den Munckhof v.o.f. als een Laag risico. De Collin Credit Score kwalificeert Ruim voldoende. De rechtspersoon betreft een v.o.f. van Maria en Piet Spelt en zij zijn hiermee beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de lening. Extra beloning Als beloning voor uw gewaardeerde investering sturen wij u digitaal via Collin Crowdfund een (winkel)waardebon van € 15,-. Leendoel De boek- en kantoorvakhandel is eind 2011 als onderdeel overgenomen uit een B.V. waar ook een drukkerij en mediabedrijf onderdeel van waren. Nadat in 2008 de voormalige eigenaren hadden besloten om de drukkerij en mediabedrijf vanuit de kern van Venray te verplaatsen naar het industrieterrein, werd de boek- en kantoorvakhandel gehuisvest aan een van de toegangswegen. Hiermee werd het bedrijf uit de belangrijkste passantenstroom van Venray gehaald. Daarbij opgeteld de economische recessie en het veranderende koopgedrag van het publiek gaf dit weinig hoop voor de toekomst. Kostenbesparende maatregelen, realiseren van een goed klantenbestand, streven naar klantenbinding en een enthousiast team laten zien dat het bedrijf levensvatbaar is. Door nu het bedrijf terug te brengen naar een locatie in de kern van Venray (waar door een onderzoek van Locatus is aangetoond dat de passantenstroom 1.84 keer groter zal zijn ten opzichte van de huidige locatie) zal resulteren in een gezond bedrijf dat klaar is voor de toekomst. Ondernemer Maria H. H. Spelt-Sijbers, geboren op 15-09-1959 te Venray, studeerde HBO management (Van Binsbergen Instituut) en volgde een commerciële opleiding bij de NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement). Na het enkele jaren verrichten van uiteenlopende administratieve werkzaamheden heeft zij zich verder ontwikkeld op het gebied van secretarieel management. Zij vervulde de functies van secretaresse van een financieel directeur tot assistent algemeen directeur. Hierin deed zij veel ervaring op, op het gebied van bedrijfsmanagement en planning en organisatie. Haar kernkwaliteiten zijn: Accuraat, planmatig en gestructureerd. Piet H.J. Spelt, geboren op 23-04-1951 te Utrecht, volgde de opleidingen MBO werktuigbouwkunde en HBO commercieel management. De uitoefening van het technisch werktuigbouwkundig vak was voor hem slechts van korte duur en beperkt zich nu tot hobbyisme, al komt het technisch inzicht nog vaak van pas. Een periode van 35 jaar als senior inkoper van technische installaties, energie en facilitair in loondienst ging in 2009 over in zelfstandig ondernemerschap met een Inkoop-/adviesbureau. Opdrachtgevers als DAF, Van Gansewinkel en Tennet gaven een brede ervaring op het gebied van bedrijfsorganisaties, aanbestedingen, onderhandelingen en contracten. Gezamenlijk zijn wij in staat gebleken om projecten gestructureerd aan te pakken en plannen uit te werken met een succesvol resultaat. De bedoeling is dan ook dat wij, met de juiste rolverdeling, een goed lopend bedrijf gaan realiseren dat een aanwinst zal zijn voor het centrum van Venray. Onderneming Kernprofiel en doelgroep Doel van de onderneming is om met kennis van zaken het publiek te adviseren bij de keuze van hun aankoop of bestelling van boeken, tijdschriften, wenskaarten, kantoor- school- en cadeauartikelen. Daar waar wenselijk, zullen boeken (Blz) en kantoorartikelen (Quantore) online via de webshops worden aangeboden. Er zijn geen specifieke doelgroepen, omdat de onderneming van betekenis wil zijn voor iedereen die leest of schrijft, ongeacht het doel of de leeftijd. Doelstellingen Onze doelstelling is het levensvatbaar maken van de onderneming, met over 5 tot 8 jaar een schuldenvrije onderneming met reserves voor de toekomst, waaronder een oudedagvoorziening.. Positionering in de markt Als zelfstandig boekverkoper staan wij gelukkig niet “alleen op de wereld”. Door deelname c.q. participatie in inkooporganisaties als Blz (voor boeken) en Quantore (voor kantoorartikelen) weten wij ons gesteund in fundamentele zaken als prijsbeleid, marketing, logistiek, markt- en productkennis. Wij houden onze positie scherp in de gaten door met regelmaat een SWOT analyse te maken om indien nodig onze processen bij te sturen. Sterktes De face-to-face contacten met de klanten (weten wat er speelt, productinformatie, garantie, etc.) Brengen sfeer in de winkelstraat en organiseren evenementen, zowel in- als extern (bv. lezingen) Service- en klantgericht (printen, inbinden, lamineren, graveren en kleine reparaties) Flexibel door onafhankelijkheid (geen opleggingen of protocollen van hogerhand) Zwakheden Bedrijfskosten zetten de marges zwaar onder druk Door veel zelf te doen wordt de fysieke belasting van de ondernemer erg hoog Geen of nauwelijks opbouw van financiële reserves Kansen Veel lege winkelruimten en lagere huurprijzen maken verhuizen mogelijk Grote winkelketens failleren waardoor marktruimte ontstaat voor anderen Bedreigingen Een nieuwe recessie terwijl er nauwelijks herstel is van de vorige Besluiteloosheid van de gemeentelijke overheid waardoor bewoners elders gaan winkelen Doel van de financiering Met de gevraagde financiering willen wij naast de fysieke verhuizing ook een “look and feel” aan de onderneming geven die meer zal passen bij onze eigen identiteit. Belangrijk is daarbij dat onze klanten de beleving van het nieuwe winkelen met alle zintuigen zullen ervaren.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Van den Munckhof
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 19-05-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 50.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Detailhandel
Organisatievorm Vennootschap onder firma
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Samenvatting Boek- en kantoorvakhandel Van den Munckhof wordt in de branche gecategoriseerd als algemeen zelfstandige boekhandel en is aangesloten bij de inkooporganisaties Blz (Euretco) voor boeken en Quantore voor school- en kantoorbehoeften. Uit (postcode)onderzoek is gebleken dat de onderneming een regiofunctie heeft in de geografische driehoek Nijmegen – Venlo – Helmond, waarin Venray het centrum is met 45.000 inwoners. Evenals vele andere steden heeft Venray te maken met leegstand van zowel kantoor- als winkelpanden. Getracht wordt om de stadskern compacter te maken met een zo gevarieerd mogelijk productenaanbod en de zogenaamde “aanloopstraten” geschikt te maken voor bewoning en dienstverlening. Gezien de huidige locatie van de onderneming is het wenselijk om te verhuizen. Financieringbehoefte Om de verhuizing en herinrichting mogelijk te maken is er een totale financieringsbehoefte van € 75.000,-, waarvan 1/3 deel uit een privé lening komt (rente 5%; looptijd 60 maanden) en 2/3 deel uit de crowdfundlening. De Collin lening is € 50.000,- en kent een lineaire maandelijkse aflossing van 48 maanden en een vaste rente van 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. Risico Dun & Bradstreet kwalificeert boek- en kantoorvakhandel Van den Munckhof v.o.f. als een Laag risico. De Collin Credit Score kwalificeert Ruim voldoende. De rechtspersoon betreft een v.o.f. van Maria en Piet Spelt en zij zijn hiermee beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de lening. Extra beloning Als beloning voor uw gewaardeerde investering sturen wij u digitaal via Collin Crowdfund een (winkel)waardebon van € 15,-. Leendoel De boek- en kantoorvakhandel is eind 2011 als onderdeel overgenomen uit een B.V. waar ook een drukkerij en mediabedrijf onderdeel van waren. Nadat in 2008 de voormalige eigenaren hadden besloten om de drukkerij en mediabedrijf vanuit de kern van Venray te verplaatsen naar het industrieterrein, werd de boek- en kantoorvakhandel gehuisvest aan een van de toegangswegen. Hiermee werd het bedrijf uit de belangrijkste passantenstroom van Venray gehaald. Daarbij opgeteld de economische recessie en het veranderende koopgedrag van het publiek gaf dit weinig hoop voor de toekomst. Kostenbesparende maatregelen, realiseren van een goed klantenbestand, streven naar klantenbinding en een enthousiast team laten zien dat het bedrijf levensvatbaar is. Door nu het bedrijf terug te brengen naar een locatie in de kern van Venray (waar door een onderzoek van Locatus is aangetoond dat de passantenstroom 1.84 keer groter zal zijn ten opzichte van de huidige locatie) zal resulteren in een gezond bedrijf dat klaar is voor de toekomst. Ondernemer Maria H. H. Spelt-Sijbers, geboren op 15-09-1959 te Venray, studeerde HBO management (Van Binsbergen Instituut) en volgde een commerciële opleiding bij de NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement). Na het enkele jaren verrichten van uiteenlopende administratieve werkzaamheden heeft zij zich verder ontwikkeld op het gebied van secretarieel management. Zij vervulde de functies van secretaresse van een financieel directeur tot assistent algemeen directeur. Hierin deed zij veel ervaring op, op het gebied van bedrijfsmanagement en planning en organisatie. Haar kernkwaliteiten zijn: Accuraat, planmatig en gestructureerd. Piet H.J. Spelt, geboren op 23-04-1951 te Utrecht, volgde de opleidingen MBO werktuigbouwkunde en HBO commercieel management. De uitoefening van het technisch werktuigbouwkundig vak was voor hem slechts van korte duur en beperkt zich nu tot hobbyisme, al komt het technisch inzicht nog vaak van pas. Een periode van 35 jaar als senior inkoper van technische installaties, energie en facilitair in loondienst ging in 2009 over in zelfstandig ondernemerschap met een Inkoop-/adviesbureau. Opdrachtgevers als DAF, Van Gansewinkel en Tennet gaven een brede ervaring op het gebied van bedrijfsorganisaties, aanbestedingen, onderhandelingen en contracten. Gezamenlijk zijn wij in staat gebleken om projecten gestructureerd aan te pakken en plannen uit te werken met een succesvol resultaat. De bedoeling is dan ook dat wij, met de juiste rolverdeling, een goed lopend bedrijf gaan realiseren dat een aanwinst zal zijn voor het centrum van Venray. Onderneming Kernprofiel en doelgroep Doel van de onderneming is om met kennis van zaken het publiek te adviseren bij de keuze van hun aankoop of bestelling van boeken, tijdschriften, wenskaarten, kantoor- school- en cadeauartikelen. Daar waar wenselijk, zullen boeken (Blz) en kantoorartikelen (Quantore) online via de webshops worden aangeboden. Er zijn geen specifieke doelgroepen, omdat de onderneming van betekenis wil zijn voor iedereen die leest of schrijft, ongeacht het doel of de leeftijd. Doelstellingen Onze doelstelling is het levensvatbaar maken van de onderneming, met over 5 tot 8 jaar een schuldenvrije onderneming met reserves voor de toekomst, waaronder een oudedagvoorziening.. Positionering in de markt Als zelfstandig boekverkoper staan wij gelukkig niet “alleen op de wereld”. Door deelname c.q. participatie in inkooporganisaties als Blz (voor boeken) en Quantore (voor kantoorartikelen) weten wij ons gesteund in fundamentele zaken als prijsbeleid, marketing, logistiek, markt- en productkennis. Wij houden onze positie scherp in de gaten door met regelmaat een SWOT analyse te maken om indien nodig onze processen bij te sturen. Sterktes De face-to-face contacten met de klanten (weten wat er speelt, productinformatie, garantie, etc.) Brengen sfeer in de winkelstraat en organiseren evenementen, zowel in- als extern (bv. lezingen) Service- en klantgericht (printen, inbinden, lamineren, graveren en kleine reparaties) Flexibel door onafhankelijkheid (geen opleggingen of protocollen van hogerhand) Zwakheden Bedrijfskosten zetten de marges zwaar onder druk Door veel zelf te doen wordt de fysieke belasting van de ondernemer erg hoog Geen of nauwelijks opbouw van financiële reserves Kansen Veel lege winkelruimten en lagere huurprijzen maken verhuizen mogelijk Grote winkelketens failleren waardoor marktruimte ontstaat voor anderen Bedreigingen Een nieuwe recessie terwijl er nauwelijks herstel is van de vorige Besluiteloosheid van de gemeentelijke overheid waardoor bewoners elders gaan winkelen Doel van de financiering Met de gevraagde financiering willen wij naast de fysieke verhuizing ook een “look and feel” aan de onderneming geven die meer zal passen bij onze eigen identiteit. Belangrijk is daarbij dat onze klanten de beleving van het nieuwe winkelen met alle zintuigen zullen ervaren.

Bron: Collin Crowdfund d.d. 19-05-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€56.000 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€43.400 / €217.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand