Van Dorst montage & elektrotechniekinvesteer


Leendoel De heer Van Dorst is in 2018 gestart als zelfstandig werkende elektricien onder de handelsnaam Van Dorst montage & elektrotechniek. De werkzaamheden zijn veelal op projectbasis voor enkele maanden, hierbij zijn er diverse vaste opdrachtgevers. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om een bedrijfsruimte te kopen. Voor de aankoop van de bedrijfsruimte is een financiering nodig. Er wordt een lineaire lening van € 64.000,- verstrekt met een looptijd van 120 maanden met een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. Financieringsbehoefte Bedrijfsruimte € 60.000 Kosten koper € 5.000 Overige kosten € 4.000 Totaal € 69.000 Eigen inbreng € 5.000 Collin Direct € 64.000 Risico Zekerheden en voorwaarden De debiteur voor de financiering is de heer P.H.J. van Dorst handelend onder de naam Van Dorst montage & elektrotechniek. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de aan te kopen bedrijfsruimte, welke wordt aangekocht voor €60.000. Daarnaast heeft de ondernemer, tezamen met zijn partner, een garagebox in bezit (WOZ per 01-01-2020 € 43.000, vrij van hypotheek). De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Van Dorst montage & elektrotechniek worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van €64.000,- op het bedrijfspand met als adres: George Stephensonweg 9M, 3133 KJ te Vlaardingen. Dun & Bradstreet Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Van Dorst montage & elektrotechniek is Verhoogd risico. Collin Credit Score De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Van Dorst montage & elektrotechniek. De overall Collin Credit Score is Goed. Invloed corona De invloed van corona is beperkt geweest, aldus de ondernemer. Bij de eerste uitbraak is kort een opdracht on-hold gekomen. Al snel herstelde de vraag en konden de werkzaamheden hervat worden. Er is beperkt gebruik gemaakt van tegemoetkoming in de lasten.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Van Dorst montage & elektrotechniek
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 08-06-2021
Type financiering Lening
Streefbedrag € 64.000
Rente 6,50%
Looptijd (in maanden) 120 maanden
Branche Bouw
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Startend
Doel van investering Objectfinanciering

Leendoel De heer Van Dorst is in 2018 gestart als zelfstandig werkende elektricien onder de handelsnaam Van Dorst montage & elektrotechniek. De werkzaamheden zijn veelal op projectbasis voor enkele maanden, hierbij zijn er diverse vaste opdrachtgevers. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om een bedrijfsruimte te kopen. Voor de aankoop van de bedrijfsruimte is een financiering nodig. Er wordt een lineaire lening van € 64.000,- verstrekt met een looptijd van 120 maanden met een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. Financieringsbehoefte Bedrijfsruimte € 60.000 Kosten koper € 5.000 Overige kosten € 4.000 Totaal € 69.000 Eigen inbreng € 5.000 Collin Direct € 64.000 Risico Zekerheden en voorwaarden De debiteur voor de financiering is de heer P.H.J. van Dorst handelend onder de naam Van Dorst montage & elektrotechniek. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de aan te kopen bedrijfsruimte, welke wordt aangekocht voor €60.000. Daarnaast heeft de ondernemer, tezamen met zijn partner, een garagebox in bezit (WOZ per 01-01-2020 € 43.000, vrij van hypotheek). De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Van Dorst montage & elektrotechniek worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van €64.000,- op het bedrijfspand met als adres: George Stephensonweg 9M, 3133 KJ te Vlaardingen. Dun & Bradstreet Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Van Dorst montage & elektrotechniek is Verhoogd risico. Collin Credit Score De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Van Dorst montage & elektrotechniek. De overall Collin Credit Score is Goed. Invloed corona De invloed van corona is beperkt geweest, aldus de ondernemer. Bij de eerste uitbraak is kort een opdracht on-hold gekomen. Al snel herstelde de vraag en konden de werkzaamheden hervat worden. Er is beperkt gebruik gemaakt van tegemoetkoming in de lasten.

Bron: Collin Crowdfund d.d. 08-06-2021 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 5,50%

€232.220 / €683.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€84.000 / €150.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€264.600 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€176.400 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,00%

€127.500 / €750.000

Oneplanetcrowd