Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Deze hypothecair gedekte aanvraag is voor de aankoop van het onroerend goed en het bedrijf van vader Verweijen door zijn zoon Toon Verweijen. In Mill hebben ze een agrarisch bedrijf dat handelt in vee, voornamelijk kalveren en schapen, en daarnaast rosé kalveren opfokt. Op dit moment heeft men 165 kalveren. Op het bedrijf is ruimte voor 60 kalveren en verder heeft Toon nog een huurstal tot zijn beschikking voor 400 kalveren. Dit met een zogenaamd voergeldcontract. Toon is vanaf zijn jeugd actief in het bedrijf en heeft veel kennis en ervaring opgedaan. Na een aantal moeilijke jaren zijn 2016 en 2017 weer goede jaren geweest en is dit het juiste moment om deze overname te realiseren. Financieringsbehoefte De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 2.916,67 en een verhoogde slottermijn van € 245.000,-. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. Risico Dun & Bradstreet kwalificeert Verweijen veehandel als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is A.H.F. Verweijen t.h.o.d.n. Verweijen Veehandel. Er wordt een eerste hypotheekrecht van € 350.000,- gevestigd op het aan te kopen onroerend goed. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Leendoel De gevraagde financiering is voor de aankoop van het woonhuis met stallen en bijhorende gronden van vader, de overname van het bedrijf van zijn vader en de aflossing van een bestaande lening. Ondernemer Toon Verweijen (39 jaar) is van huis uit een Brabantse boerenzoon en ondernemer in hart en nieren. Hij is op het bedrijf opgegroeid en vanaf zijn zesde jaar bij het bedrijf betrokken. Nu is het moment daar om het bedrijf daadwerkelijk van zijn vader over te nemen. Toon heeft een opleiding gevolgd aan de Middelbare Landbouwschool te Cuijk en is daarna bij zijn vader in het bedrijf gestapt. Hij heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in het vak. In deze periode heeft hij de veehandel verder uitgebouwd met ook in- en verkoop naar Duitsland en België. Verder heeft hij het initiatief genomen het bedrijf van een gemengd landbouwbedrijf om te switchen naar een succesvol kalveren opfokbedrijf. Hij heeft inmiddels laten zien de kneepjes van het vak te kennen en door zijn goede inzicht in de markt kan hij snel op veranderingen anticiperen door binnen de bedrijfsvoering accenten te verleggen. In 2013 is een gezamenlijk bedrijf van Toon en zijn vader, mede door persoonlijke familieomstandigheden, in de problemen gekomen wat tot een faillissement heeft geleid. Dit is inmiddels volledig afgewikkeld. Onderneming Na de overname zal Toon het bedrijf voeren in de vorm van een eenmanszaak. Zijn vader heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zal Toon waar nodig ondersteunen in de bedrijfsvoering. Die is tweeledig: enerzijds de handel in rundvee, met name kalveren en schapen in binnen en buitenland en anderzijds de opfok van zogenaamde rosé kalveren. In jargon worden dit starters genoemd. De kalveren worden als nuchter kalf aangekocht en opgefokt tot 10 à 12 weken en bij een gewicht van ruim 100 kg doorverkocht aan veehouders die de dieren afmesten. Op dit moment heeft Toon 165 kalveren. Op het bedrijf is ruimte voor 60 kalveren en verder heeft Toon nog een huurstal tot zijn beschikking voor 400 kalveren. Dit met een zogenaamd voergeldcontract. De veehandel betreft de inkoop en verkoop van slacht- en gebruiksvee. Het accent ligt op de handel van nuchtere kalveren (de zogenaamde nuka’s) die bij de diverse veehouderijbedrijven worden aangekocht en als een grote(re) koppel worden doorverkocht aan specifieke kalveren opfokbedrijven. Dit is een specifieke handel en vraagt een hoge mate van vakmanschap. Men moet goed in staat zijn om zowel gewicht als de kwaliteit van het dier te kunnen schatten. Het zijn hierbij de vakmensen zoals Toon die boven komen drijven en erin slagen een goede boterham te verdienen. Het andere aspect van de bedrijfsvoering sluit naadloos aan op de handel en betreft de opfok van starters. Hierbij verzorgt hij de opfok van deze kalveren voor eigen rekening en risico. Het grote voordeel voor Toon is het feit dat de afnemers van de starters ook de afnemers van de nuchtere kalveren zijn. Het bedrijf heeft een beperkte oppervlakte aan grond en hoewel het hoofdbestanddeel van het rantsoen (kunst)melk betreft, pacht hij daarnaast nog grond voor de teelt van ruwvoer ten behoeve van de starters en uiteraard de 170 fokooien die hij op het bedrijf aanhoudt. Een belangrijk voordeel van deze pacht is dat hij hiermee verzekerd is van de afzet van de mest! De fokooien lopen bij het bedrijf, maar worden in de wintermaanden 'geweid' op graslanden in de buurt van melkveehouders die gras kort de winter in willen laten gaan en op de dijken en natuurgebieden van het waterschap. Hiermee wordt een mooie besparing gerealiseerd op de voerkosten van deze ooien. De agrarische markt is een aparte markt waarbij vraag en aanbod de prijs bepalen. De prijsvorming kan daardoor fluctueren en de kunst is om hierop te anticiperen. Doordat Toon zelf kort op deze markt zit, heeft hij goed zicht op de ontwikkelingen en kan hij snel acteren door accenten te verleggen van handel naar opfok of andersom. Het woonhuis, de stallen en de gronden De bedrijfswoning is in 1981 gebouwd en is gevestigd op een perceel van inclusief tuin 1.400 m2. De woning is in de typische regionale plattelandsstijl gebouwd en traditioneel ingericht. De stallen zijn van 1980 en hebben een oppervlak van circa 550 m2. De bijhorende gronden hebben een totale oppervlakte van 2.600 m2. De landbouwgrond heeft een oppervlak van 1.846 ha. De marktwaarde bij huidige bestemming is per 5 april 2017 door een gekwalificeerd taxateur bepaald op € 500.000,-.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Verweijen Veehandel
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 07-02-2018
Type financiering Lening
Streefbedrag € 350.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 36 maanden
Branche Agrarisch
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Deze hypothecair gedekte aanvraag is voor de aankoop van het onroerend goed en het bedrijf van vader Verweijen door zijn zoon Toon Verweijen. In Mill hebben ze een agrarisch bedrijf dat handelt in vee, voornamelijk kalveren en schapen, en daarnaast rosé kalveren opfokt. Op dit moment heeft men 165 kalveren. Op het bedrijf is ruimte voor 60 kalveren en verder heeft Toon nog een huurstal tot zijn beschikking voor 400 kalveren. Dit met een zogenaamd voergeldcontract. Toon is vanaf zijn jeugd actief in het bedrijf en heeft veel kennis en ervaring opgedaan. Na een aantal moeilijke jaren zijn 2016 en 2017 weer goede jaren geweest en is dit het juiste moment om deze overname te realiseren. Financieringsbehoefte De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 2.916,67 en een verhoogde slottermijn van € 245.000,-. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. Risico Dun & Bradstreet kwalificeert Verweijen veehandel als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is A.H.F. Verweijen t.h.o.d.n. Verweijen Veehandel. Er wordt een eerste hypotheekrecht van € 350.000,- gevestigd op het aan te kopen onroerend goed. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Leendoel De gevraagde financiering is voor de aankoop van het woonhuis met stallen en bijhorende gronden van vader, de overname van het bedrijf van zijn vader en de aflossing van een bestaande lening. Ondernemer Toon Verweijen (39 jaar) is van huis uit een Brabantse boerenzoon en ondernemer in hart en nieren. Hij is op het bedrijf opgegroeid en vanaf zijn zesde jaar bij het bedrijf betrokken. Nu is het moment daar om het bedrijf daadwerkelijk van zijn vader over te nemen. Toon heeft een opleiding gevolgd aan de Middelbare Landbouwschool te Cuijk en is daarna bij zijn vader in het bedrijf gestapt. Hij heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in het vak. In deze periode heeft hij de veehandel verder uitgebouwd met ook in- en verkoop naar Duitsland en België. Verder heeft hij het initiatief genomen het bedrijf van een gemengd landbouwbedrijf om te switchen naar een succesvol kalveren opfokbedrijf. Hij heeft inmiddels laten zien de kneepjes van het vak te kennen en door zijn goede inzicht in de markt kan hij snel op veranderingen anticiperen door binnen de bedrijfsvoering accenten te verleggen. In 2013 is een gezamenlijk bedrijf van Toon en zijn vader, mede door persoonlijke familieomstandigheden, in de problemen gekomen wat tot een faillissement heeft geleid. Dit is inmiddels volledig afgewikkeld. Onderneming Na de overname zal Toon het bedrijf voeren in de vorm van een eenmanszaak. Zijn vader heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zal Toon waar nodig ondersteunen in de bedrijfsvoering. Die is tweeledig: enerzijds de handel in rundvee, met name kalveren en schapen in binnen en buitenland en anderzijds de opfok van zogenaamde rosé kalveren. In jargon worden dit starters genoemd. De kalveren worden als nuchter kalf aangekocht en opgefokt tot 10 à 12 weken en bij een gewicht van ruim 100 kg doorverkocht aan veehouders die de dieren afmesten. Op dit moment heeft Toon 165 kalveren. Op het bedrijf is ruimte voor 60 kalveren en verder heeft Toon nog een huurstal tot zijn beschikking voor 400 kalveren. Dit met een zogenaamd voergeldcontract. De veehandel betreft de inkoop en verkoop van slacht- en gebruiksvee. Het accent ligt op de handel van nuchtere kalveren (de zogenaamde nuka’s) die bij de diverse veehouderijbedrijven worden aangekocht en als een grote(re) koppel worden doorverkocht aan specifieke kalveren opfokbedrijven. Dit is een specifieke handel en vraagt een hoge mate van vakmanschap. Men moet goed in staat zijn om zowel gewicht als de kwaliteit van het dier te kunnen schatten. Het zijn hierbij de vakmensen zoals Toon die boven komen drijven en erin slagen een goede boterham te verdienen. Het andere aspect van de bedrijfsvoering sluit naadloos aan op de handel en betreft de opfok van starters. Hierbij verzorgt hij de opfok van deze kalveren voor eigen rekening en risico. Het grote voordeel voor Toon is het feit dat de afnemers van de starters ook de afnemers van de nuchtere kalveren zijn. Het bedrijf heeft een beperkte oppervlakte aan grond en hoewel het hoofdbestanddeel van het rantsoen (kunst)melk betreft, pacht hij daarnaast nog grond voor de teelt van ruwvoer ten behoeve van de starters en uiteraard de 170 fokooien die hij op het bedrijf aanhoudt. Een belangrijk voordeel van deze pacht is dat hij hiermee verzekerd is van de afzet van de mest! De fokooien lopen bij het bedrijf, maar worden in de wintermaanden 'geweid' op graslanden in de buurt van melkveehouders die gras kort de winter in willen laten gaan en op de dijken en natuurgebieden van het waterschap. Hiermee wordt een mooie besparing gerealiseerd op de voerkosten van deze ooien. De agrarische markt is een aparte markt waarbij vraag en aanbod de prijs bepalen. De prijsvorming kan daardoor fluctueren en de kunst is om hierop te anticiperen. Doordat Toon zelf kort op deze markt zit, heeft hij goed zicht op de ontwikkelingen en kan hij snel acteren door accenten te verleggen van handel naar opfok of andersom. Het woonhuis, de stallen en de gronden De bedrijfswoning is in 1981 gebouwd en is gevestigd op een perceel van inclusief tuin 1.400 m2. De woning is in de typische regionale plattelandsstijl gebouwd en traditioneel ingericht. De stallen zijn van 1980 en hebben een oppervlak van circa 550 m2. De bijhorende gronden hebben een totale oppervlakte van 2.600 m2. De landbouwgrond heeft een oppervlak van 1.846 ha. De marktwaarde bij huidige bestemming is per 5 april 2017 door een gekwalificeerd taxateur bepaald op € 500.000,-.

Bron: Collin Crowdfund d.d. 07-02-2018 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 8,00%

€0 / €140.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€790.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 5,00%

€312.000 / €390.000

Geldvoorelkaar