Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Vigere Jeugdzorg | Voor elk kind een veilige toekomstinvesteer


LENING 7% rente + 1% opslag geboden door ondernemers | LOOPTIJD 5 jaar | Investeer in de aankoop en verbouwing van het zorgpand van Vigere Elk kind heeft recht op een gezonde en zo gelukkig mogelijke toekomst. In Nederland lijkt alles goed geregeld en zou ieder kind volop kansen hebben. Toch krijgt niet elk kind de zorg die het nodig heeft voor een gezonde en gelukkige ontwikkeling. Vigere Jeugdzorg is een jeugdzorgaanbieder gespecialiseerd in gezinsgerichte jeugdzorg. Als grootste gezinshuis- en pleegzorgaanbieder in West-Brabant (met daarnaast ook gezinshuizen in Zeeland) helpen wij ruim 500 kinderen in gezinsverband opgroeien. Deze kinderen kunnen door omstandigheden niet meer thuis wonen. Vigere Jeugdzorg is een vernieuwende schakel in het landschap van de jeugdzorg. Onze benadering stelt het kind centraal, de zorgverlener voorop en biedt ruimte voor maatwerk. Met deze visie sluiten we werkelijk aan bij de diversiteit van kinderen die een hulpvraag hebben. Het maatschappelijke geld gaat bij Vigere vooral naar de kinderen, de opvoeders, en directe hulpverlening. Vigere zorgt ervoor dat alle aandacht naar de zorg gaat en ontzorgt en vereenvoudigt de overige processen door middel van slimme ICT. Daarmee is de overhead realistisch en minimaal. Voor de basis van onze zorg is de aankoop en verbouwing nodig van het pand aan de Lange Bedde 1 in Breda. Hiervoor is financiering nodig. Vigere zal hier een logeerhuis vestigen voor kinderen en daarnaast plek bieden aan zelfstandigheidstraining voor gezinshuiskinderen vanaf 16 jaar. Samen met u kan Vigere steeds meer kinderen de toekomst bieden die elk kind verdient. Investeer nu en ontvang 8% rente, de looptijd is 5 jaar. Lees voordat u investeert de investmentsheet met alle details van de lening. Vigere Jeugdzorg in het kort De behoefte aan gezinsgerichte opvang is groot; er zijn nog 3.000 gezinshuizen nodig om aan de voorschriften van de Jeugdwet te voldoen Naast 25 gezinshuizen begeleidt Vigere ruim 450 pleeggezinnen Met 60 medewerkers zorgen wij ervoor dat ruim 500 uithuisgeplaatste kinderen alsnog in een gezin opgroeien Vigere is op dit moment actief in West-Brabant en Zeeland en is in de afrondende fase van contracten met Zuid Holland-Zuid (regio Dordrecht), Regio Apeldoorn en Regio Leiden De twee oprichters van Vigere hebben bij elkaar ruim tien jaar ervaring in de jeugdzorg en hebben samen het Landelijk Verbond Gezinshuizen opgericht. Zij zijn betrokken geweest bij het opstarten van reeds 200 gezinshuizen Vigere wil ervoor zorgen dat er over 10 jaar voor elk kind in Nederland een passend gezin is Met de overname van een deel van de gezinshuis- en pleegzorgaanbieder in West Brabant is Vigere per 1 april 2020 gegroeid van: Ruim €500.000 omzet in 2019 naar een te verwachten omzet van € 11 miljoen in 2020 Van 0 naar 60 medewerkers Van 20 naar 500 kinderen Oprichter Lesia Kop: “Een jaar geleden zijn we begonnen als zorgaanbieder, op dat moment hadden wij de keuze: ernaast staan en wijzen naar wat er niet goed gaat óf het zelf doen en laten zien hoe het wel kan.” Het zorgpand van Vigere Wat gaan we met uw investering doen? Voor een stevige basis voor onze zorg en nieuwe zorgvormen kopen we het pand aan de Lange Bedde 1 in Breda aan. Dit pand is bijzonder geschikt om het hart van Vigere te vormen. Niet alleen zal er een logeerhuis in gevestigd worden voor gezinshuiskinderen, er zullen ook plekken komen voor zelfstandigheidstraining voor gezinshuiskinderen vanaf 16 jaar. Daarnaast zijn hier mogelijkheden voor begeleid bezoek waarbij kinderen onder de juiste begeleiding hun eigen familie kunnen ontmoeten. Voor de aankoop van het pand is €742.000 nodig, voor de benodigde verbouwing €253.000. Ook wordt er €250.000 gereserveerd voor de overname van de zorgactiviteiten in West-Brabant en €50.000 voor de kosten van financiering. De totale financieringsbehoefte bedraagt €1.295.000. Hiervan wordt maximaal €750.000 middels crowdfunding opgehaald. De Rabobank verstrekt de lening die de begroting sluitend maakt. Het Team Lesia Kop - Bestuurder Mix tussen inhoudelijke en financiële kijk op de zorg Oprichter van Vigere 5 jaar ervaring in de gezinshuiszorg Arjan de Jong - Bestuurder Oprichter van het Landelijk Verbond Gezinshuizen Oprichter van Vigere Ruime ervaring in eindverantwoordelijke rollen in transitie en omvorming Sven van Sligter - Financieel manager Ruime ervaring in bestuurlijke rollen Gehele carrière al actief als financieel controller in de zorg Anja Smink - Manager pleegzorg Vanuit de inhoud doorgegroeid naar zeer ervaren manager Veel inhoudelijke verbeteringen aangebracht op het gebied van pleegzorg die ook landelijk zijn opgepakt Marieke van den Elsen - Hoofd behandeling Orthopedagoog generalist met BIG registratie Inhoudelijk eindverantwoordelijk voor pleegzorg en gezinshuiszorg Vernieuwende kijk op gezinsgerichte zorg Naast het managementteam zijn er meerdere pleegzorgteams. Een team voor de matching van kinderen en werving van de pleegouders, een team zorgadministratie, en overkoepelend nog een coach, een kwaliteitsprofessional en een team van gedragswetenschappers die hun eigen specialismen hebben. Onze impact De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn onderdeel van de VN agenda en vormen het kader voor duurzame ontwikkelingen tot 2030. Vigere jeugdzorg draagt bij aan de onderstaande SDG. SDG3 ‘Goede gezondheid en welzijn” Vigere Jeugdzorg zet zich met haar professionele en bevlogen team in voor gezinsgerichte jeugdzorg. Door samen te werken met betrokken pleegouders en gezinsouders kunnen kinderen in een gezinssetting opgroeien. Dit is tevens als recht vastgelegd in de Jeugdwet en geniet daarom de voorkeur ten opzichte van een groep of afdeling binnen een jeugdzorginstelling. Met deze gezinsgerichte aanpak draagt Vigere al zorg voor een zo gelukkig, gezond en zelfstandig mogelijke ontwikkeling van 562 kinderen. Verwacht wordt dat daar in 2021 nog 50 kinderen bij komen. De aankoop van de nieuwe locatie draagt bij aan de uitwijkmogelijkheden van gezinshuizen en de verzelfstandiging van oudere pleegkinderen. Lees voordat u investeert de investmentsheet met alle details van de lening.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Vigere Jeugdzorg | Voor elk kind een veilige toekomst
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 08-05-2020
Type financiering Lening
Streefbedrag € 750.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Gezondheidszorg
Organisatievorm Besloten Vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

LENING 7% rente + 1% opslag geboden door ondernemers | LOOPTIJD 5 jaar | Investeer in de aankoop en verbouwing van het zorgpand van Vigere Elk kind heeft recht op een gezonde en zo gelukkig mogelijke toekomst. In Nederland lijkt alles goed geregeld en zou ieder kind volop kansen hebben. Toch krijgt niet elk kind de zorg die het nodig heeft voor een gezonde en gelukkige ontwikkeling. Vigere Jeugdzorg is een jeugdzorgaanbieder gespecialiseerd in gezinsgerichte jeugdzorg. Als grootste gezinshuis- en pleegzorgaanbieder in West-Brabant (met daarnaast ook gezinshuizen in Zeeland) helpen wij ruim 500 kinderen in gezinsverband opgroeien. Deze kinderen kunnen door omstandigheden niet meer thuis wonen. Vigere Jeugdzorg is een vernieuwende schakel in het landschap van de jeugdzorg. Onze benadering stelt het kind centraal, de zorgverlener voorop en biedt ruimte voor maatwerk. Met deze visie sluiten we werkelijk aan bij de diversiteit van kinderen die een hulpvraag hebben. Het maatschappelijke geld gaat bij Vigere vooral naar de kinderen, de opvoeders, en directe hulpverlening. Vigere zorgt ervoor dat alle aandacht naar de zorg gaat en ontzorgt en vereenvoudigt de overige processen door middel van slimme ICT. Daarmee is de overhead realistisch en minimaal. Voor de basis van onze zorg is de aankoop en verbouwing nodig van het pand aan de Lange Bedde 1 in Breda. Hiervoor is financiering nodig. Vigere zal hier een logeerhuis vestigen voor kinderen en daarnaast plek bieden aan zelfstandigheidstraining voor gezinshuiskinderen vanaf 16 jaar. Samen met u kan Vigere steeds meer kinderen de toekomst bieden die elk kind verdient. Investeer nu en ontvang 8% rente, de looptijd is 5 jaar. Lees voordat u investeert de investmentsheet met alle details van de lening. Vigere Jeugdzorg in het kort De behoefte aan gezinsgerichte opvang is groot; er zijn nog 3.000 gezinshuizen nodig om aan de voorschriften van de Jeugdwet te voldoen Naast 25 gezinshuizen begeleidt Vigere ruim 450 pleeggezinnen Met 60 medewerkers zorgen wij ervoor dat ruim 500 uithuisgeplaatste kinderen alsnog in een gezin opgroeien Vigere is op dit moment actief in West-Brabant en Zeeland en is in de afrondende fase van contracten met Zuid Holland-Zuid (regio Dordrecht), Regio Apeldoorn en Regio Leiden De twee oprichters van Vigere hebben bij elkaar ruim tien jaar ervaring in de jeugdzorg en hebben samen het Landelijk Verbond Gezinshuizen opgericht. Zij zijn betrokken geweest bij het opstarten van reeds 200 gezinshuizen Vigere wil ervoor zorgen dat er over 10 jaar voor elk kind in Nederland een passend gezin is Met de overname van een deel van de gezinshuis- en pleegzorgaanbieder in West Brabant is Vigere per 1 april 2020 gegroeid van: Ruim €500.000 omzet in 2019 naar een te verwachten omzet van € 11 miljoen in 2020 Van 0 naar 60 medewerkers Van 20 naar 500 kinderen Oprichter Lesia Kop: “Een jaar geleden zijn we begonnen als zorgaanbieder, op dat moment hadden wij de keuze: ernaast staan en wijzen naar wat er niet goed gaat óf het zelf doen en laten zien hoe het wel kan.” Het zorgpand van Vigere Wat gaan we met uw investering doen? Voor een stevige basis voor onze zorg en nieuwe zorgvormen kopen we het pand aan de Lange Bedde 1 in Breda aan. Dit pand is bijzonder geschikt om het hart van Vigere te vormen. Niet alleen zal er een logeerhuis in gevestigd worden voor gezinshuiskinderen, er zullen ook plekken komen voor zelfstandigheidstraining voor gezinshuiskinderen vanaf 16 jaar. Daarnaast zijn hier mogelijkheden voor begeleid bezoek waarbij kinderen onder de juiste begeleiding hun eigen familie kunnen ontmoeten. Voor de aankoop van het pand is €742.000 nodig, voor de benodigde verbouwing €253.000. Ook wordt er €250.000 gereserveerd voor de overname van de zorgactiviteiten in West-Brabant en €50.000 voor de kosten van financiering. De totale financieringsbehoefte bedraagt €1.295.000. Hiervan wordt maximaal €750.000 middels crowdfunding opgehaald. De Rabobank verstrekt de lening die de begroting sluitend maakt. Het Team Lesia Kop - Bestuurder Mix tussen inhoudelijke en financiële kijk op de zorg Oprichter van Vigere 5 jaar ervaring in de gezinshuiszorg Arjan de Jong - Bestuurder Oprichter van het Landelijk Verbond Gezinshuizen Oprichter van Vigere Ruime ervaring in eindverantwoordelijke rollen in transitie en omvorming Sven van Sligter - Financieel manager Ruime ervaring in bestuurlijke rollen Gehele carrière al actief als financieel controller in de zorg Anja Smink - Manager pleegzorg Vanuit de inhoud doorgegroeid naar zeer ervaren manager Veel inhoudelijke verbeteringen aangebracht op het gebied van pleegzorg die ook landelijk zijn opgepakt Marieke van den Elsen - Hoofd behandeling Orthopedagoog generalist met BIG registratie Inhoudelijk eindverantwoordelijk voor pleegzorg en gezinshuiszorg Vernieuwende kijk op gezinsgerichte zorg Naast het managementteam zijn er meerdere pleegzorgteams. Een team voor de matching van kinderen en werving van de pleegouders, een team zorgadministratie, en overkoepelend nog een coach, een kwaliteitsprofessional en een team van gedragswetenschappers die hun eigen specialismen hebben. Onze impact De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn onderdeel van de VN agenda en vormen het kader voor duurzame ontwikkelingen tot 2030. Vigere jeugdzorg draagt bij aan de onderstaande SDG. SDG3 ‘Goede gezondheid en welzijn” Vigere Jeugdzorg zet zich met haar professionele en bevlogen team in voor gezinsgerichte jeugdzorg. Door samen te werken met betrokken pleegouders en gezinsouders kunnen kinderen in een gezinssetting opgroeien. Dit is tevens als recht vastgelegd in de Jeugdwet en geniet daarom de voorkeur ten opzichte van een groep of afdeling binnen een jeugdzorginstelling. Met deze gezinsgerichte aanpak draagt Vigere al zorg voor een zo gelukkig, gezond en zelfstandig mogelijke ontwikkeling van 562 kinderen. Verwacht wordt dat daar in 2021 nog 50 kinderen bij komen. De aankoop van de nieuwe locatie draagt bij aan de uitwijkmogelijkheden van gezinshuizen en de verzelfstandiging van oudere pleegkinderen. Lees voordat u investeert de investmentsheet met alle details van de lening.

Bron: Oneplanetcrowd d.d. 08-05-2020 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Oneplanetcrowd
Platformlink Ga naar Oneplanetcrowd
Oprichtingsjaar platform 2012
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten Beheerkosten: 0,2% per kwartaal (0,8% op jaarbasis) over het uitstaande leenbedrag. Dit bedrag houdt Oneplanetcrowd in bij de aflossingen en rentebetalingen van ondernemers aan investeerders.

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 4,00%

€67.200 / €84.000

Lendahand

Lening - 4,50%

€200.600 / €236.000

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€180.000 / €240.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat