Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Vita Bedrijfshulpverlening in Ysselsteyn (Limburg) is een sterk groeiende aanbieder van opleidingen, zoals bedrijfshulpverlening (BHV), EHBO, ontruimingsoefeningen en reanimatie met gebruik van AED. Daarnaast maakt Vita BHV ontruimings- en vluchtplannen en voert zij voor klanten controles op EHBO-materialen en blusmiddelen uit. Vita BHV wordt geleid door Karel Schepers die na 20 jaar ervaring als verpleegkundige en politieagent in 2005 startte met het aanbieden van deze opleidingen. Naast hem zijn een aantal parttimers en freelancers betrokken bij de onderneming. De afgelopen 2 jaar is de omzet verdubbeld en in 2015 waren er 1.400 cursisten. Sterk punt is dat er vanuit de praktijk les wordt gegeven. Er is nauwelijks verloop in het groeiende klantenbestand dat bestaat uit bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en particulieren in Limburg, Brabant, Noord- en Zuid-Holland. Om de verwachte groei mogelijk te maken is Vita BHV onlangs verhuisd naar een groter en representatiever pand in Ysselsteyn. Hierdoor ontstaat ruimte voor extra leslokalen en een blusstraat. Naast de groei in cursisten wordt een sterke groei verwacht in de verkoop van hulpmiddelen, met name aan bestaande klanten. Hiervoor is een webshop ingericht die begin 2016 live gaat. Financieringsbehoefte In lijn met de groeiplannen is er behoefte aan uitbreiding van de voorraad hulpmiddelen. Daarnaast dient het nieuwe huurpand ingericht en aangekleed te worden, wordt er een blusstraat aangelegd en een tweede trainer opgeleid. Ook is er behoefte aan uitbreiding van het werkkapitaal. Hiervoor wordt € 50.000,- geleend via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden en de rente is 7,5% met een lineaire maandelijkse aflossing. Behalve een rekening-courantkrediet is er geen andere bancaire financiering. Structuur van de onderneming Vita Bedrijfshulpverlening is sinds augustus 2005 ingeschreven als eenmanszaak van Karel Schepers.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Vita Bedrijfshulpverlening
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 25-01-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 50.000
Rente 7,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Gezondheidszorg
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Groei
Doel van investering Werkkapitaal

Vita Bedrijfshulpverlening in Ysselsteyn (Limburg) is een sterk groeiende aanbieder van opleidingen, zoals bedrijfshulpverlening (BHV), EHBO, ontruimingsoefeningen en reanimatie met gebruik van AED. Daarnaast maakt Vita BHV ontruimings- en vluchtplannen en voert zij voor klanten controles op EHBO-materialen en blusmiddelen uit. Vita BHV wordt geleid door Karel Schepers die na 20 jaar ervaring als verpleegkundige en politieagent in 2005 startte met het aanbieden van deze opleidingen. Naast hem zijn een aantal parttimers en freelancers betrokken bij de onderneming. De afgelopen 2 jaar is de omzet verdubbeld en in 2015 waren er 1.400 cursisten. Sterk punt is dat er vanuit de praktijk les wordt gegeven. Er is nauwelijks verloop in het groeiende klantenbestand dat bestaat uit bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en particulieren in Limburg, Brabant, Noord- en Zuid-Holland. Om de verwachte groei mogelijk te maken is Vita BHV onlangs verhuisd naar een groter en representatiever pand in Ysselsteyn. Hierdoor ontstaat ruimte voor extra leslokalen en een blusstraat. Naast de groei in cursisten wordt een sterke groei verwacht in de verkoop van hulpmiddelen, met name aan bestaande klanten. Hiervoor is een webshop ingericht die begin 2016 live gaat. Financieringsbehoefte In lijn met de groeiplannen is er behoefte aan uitbreiding van de voorraad hulpmiddelen. Daarnaast dient het nieuwe huurpand ingericht en aangekleed te worden, wordt er een blusstraat aangelegd en een tweede trainer opgeleid. Ook is er behoefte aan uitbreiding van het werkkapitaal. Hiervoor wordt € 50.000,- geleend via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden en de rente is 7,5% met een lineaire maandelijkse aflossing. Behalve een rekening-courantkrediet is er geen andere bancaire financiering. Structuur van de onderneming Vita Bedrijfshulpverlening is sinds augustus 2005 ingeschreven als eenmanszaak van Karel Schepers.

Bron: Collin Crowdfund d.d. 25-01-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 4,50%

€104.893 / €238.393

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 5,50%

€63.000 / €180.000

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat