Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

VMS Real Estate B.V. wil vastgoed aankopen in Enschede. De ondernemer ziet crowdfunding als een nieuwe, verbeterde vorm van financieren en wil daarom het vastgoed voor 50% middels crowdfunding financieren. VMS biedt u hiermee de mogelijkheid om in vastgoed te investeren tegen een goed rendement en een zeer beperkt risico. Als onderpand krijgt u een hypothecaire inschrijving op een bestaand pand. Samenvatting VMS Real Estate BV exploiteert en beheert een vastgoedportefeuille met 26 appartementen voor verhuur. Voor de aankoop van een nieuw appartement wil VMS Real Estate BV de helft laten financieren via crowdfunding. VMS Real Estate ziet crowdfunding als een nieuwe, verbeterde manier van financieren. Kenmerkend voor dit vastgoedbedrijf is het gedegen en behouden groeibeleid waarbij onnodige risico’s worden vermeden. VMS Real Estate verhuurt appartementen in een prijsrange van EUR 400 tot EUR 750 per maand op populaire locaties in Twentse steden. NOTE: zie ook de beoordeling en de pitch in de bijlage. Leendoel Het geldbedrag is bestemd voor de aankoop van een nieuw vastgoed object. Het betreft een appartement nabij het stadscentrum van Enschede. Voor aankoop van het pand dat VMS Real Estate op het oog heeft is een bedrag nodig van in totaal € 85.000. Dit bedrag is begroot inclusief kosten koper e.d.. De onderneming financiert zelf € 42.500 en vraagt vreemd vermogen voor de andere helft van dit project. De rente die VMS Real Estate betaalt over het vreemd vermogen, is naar verwachting lager dan de opbrengst. Maar daarvoor draagt VMS Real Estate dan ook alle risico’s; leegstand, wanbetaling en onderhoud. Ook verzorgt zij beheer en administratie met betrekking tot de portefeuille. Tot nu toe verschafte VMS Real Estate vreemd vermogen vooral op de traditionele manier via een bankinstelling. In dit project kiest de onderneming, ondanks het hogere rentepercentage, voor crowdfunding. Redenen daarvoor zijn: • VMS ziet crowdfunding als een nieuwe, verbeterde vorm van financieren. Ze wil het hiermee voor mensen mogelijk maken om te investeren in vastgoed en zodoende een goed rendement behalen op hun geïnvesteerde geld. • Om tot een financiering te komen vraagt de bank irreële garantiestellingen. Daarnaast is er in 2015 sprake geweest van administratieve fouten bij de huidige bank waardoor de kredietlijn per abuis werd ingetrokken met onnodige liquiditeitsproblemen voor VMS als gevolg. Daardoor ziet VMS Real Estate de bank meer als risico, dan als partner. Dit druist in tegen het beleid van VMS Real Estate. Ze is dan ook bereid duurder te financieren in ruil voor absolute zekerheid in de vorm van een lange termijn commitment. Onderneming VMS Real Estate is opgericht als Vennootschap Onder Firma met twee vennoten. De VOF is in 2013 omgezet naar een Besloten Vennootschap. De DGA is verantwoordelijk voor de aankoop van vastgoed. Het bedrijf heeft 1 werknemer. Deze medewerker draagt zorg voor het beheer en de administratie van het vastgoed. VMS Real Estate kiest ervoor om te investeren in woningen op locaties die goed verhuurbaar zijn. De meeste woningen liggen in stadscentra. Op dit moment investeert VMS Real Estate hoofdzakelijk in Hengelo, maar tevens in Oldenzaal en Enschede. De locaties kenmerken zich door een goede bereikbaarheid en aanwezigheid van belangrijke voorzieningen. Denk daarbij aan scholen, winkels, sportaccommodaties, uitgaansgelegenheden en aantrekkelijk groen voor ontspanning. De vastgoedportefeuille van VMS Real Estate ziet er momenteel (januari 2016) als volgt uit: Hengelo 19, Oldenzaal 3, Enschede 4. Totaal panden: 26 Leegstand: 0% Ondernemer Jan-Bart van Merksteijn is 32 jaar jong. Naast eigenaar en oprichter van VMS Real Estate is hij in loondienst als bedrijfsleider bij Van Merksteijn Staalcoating. Het bedrijf telt momenteel circa 125 werknemers. Van Merksteijn Staalcoating is al vele jaren een gerenommeerde dienstverlener in de bouwsector. Financials De financiële analyse is gemaakt over de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. Tevens is de prognose over de periode 2015 tot en met 2023 beschikbaar. In de bijlage vindt u de samenvatting van de financiële risico analyse. VMS Real Estate BV is een zeer solvabele onderneming Ken getallen van de jaarrekening zijn : Solvabiliteits-ratio: 53% Omzet: 171k EBITDA: 110k Financiële doelstelling van VMS Real Estate is om ervoor te zorgen dat het kale rendement op aankopen tussen de 7-8% ligt. Het rendement inclusief leverage moet tussen de 9-11% liggen. Ook streeft ze ernaar om niet meer dan 30% vreemd vermogen op de balans te hebben. Dit om onnodige risico’s uit te sluiten en een bestendige groei te realiseren. Zekerheden Er wordt zekerheid verkregen middels een hypothecaire inschrijving (eerste in rang) op een bestaand vastgoed object: het appartement aan de Prinses Beatrixstraat 60 te Hengelo. Het appartement heeft een WOZ waarde van EUR 82.000. Voor een nadere omschrijving en meer foto’s van het appartement verwijzen we u graag naar de volgende webpagina: http://www.funda.nl/huur/verhuurd/hengelo/appartement-49468590-prinses-beatrixstraat-60/ Door middel van de hypothecaire inschrijving is de financiering volledig gedekt. Wanneer VMS Real Estate B.V. de financiele verplichtingen niet meer kan nakomen zal de Stichting Zekerheden Regiofund het onderpand ten gelde maken (middels executoriale verkoop) om zodoende de vordering van de investeerders te voldoen. Risico / Rendement Betreft een vastgoedfinanciering met een goede risico-rendement verhouding. Gezien de financiële positie van de onderneming en de geboden hypothecaire inschrijving is dit een zeer gedegen investering waarbij het verliesrisico voor investeerders is beperkt tot een minimum. Financiële positie: ZEER GOED Financiële performance: GOED Zekerheidspositie: ZEER GOED

Projectnaam VMS Real Estate B.V.
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 13-01-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 42.500
Rente 5,00%
Looptijd (in maanden) 96 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Groei
Doel van investering Objectfinanciering

VMS Real Estate B.V. wil vastgoed aankopen in Enschede. De ondernemer ziet crowdfunding als een nieuwe, verbeterde vorm van financieren en wil daarom het vastgoed voor 50% middels crowdfunding financieren. VMS biedt u hiermee de mogelijkheid om in vastgoed te investeren tegen een goed rendement en een zeer beperkt risico. Als onderpand krijgt u een hypothecaire inschrijving op een bestaand pand. Samenvatting VMS Real Estate BV exploiteert en beheert een vastgoedportefeuille met 26 appartementen voor verhuur. Voor de aankoop van een nieuw appartement wil VMS Real Estate BV de helft laten financieren via crowdfunding. VMS Real Estate ziet crowdfunding als een nieuwe, verbeterde manier van financieren. Kenmerkend voor dit vastgoedbedrijf is het gedegen en behouden groeibeleid waarbij onnodige risico’s worden vermeden. VMS Real Estate verhuurt appartementen in een prijsrange van EUR 400 tot EUR 750 per maand op populaire locaties in Twentse steden. NOTE: zie ook de beoordeling en de pitch in de bijlage. Leendoel Het geldbedrag is bestemd voor de aankoop van een nieuw vastgoed object. Het betreft een appartement nabij het stadscentrum van Enschede. Voor aankoop van het pand dat VMS Real Estate op het oog heeft is een bedrag nodig van in totaal € 85.000. Dit bedrag is begroot inclusief kosten koper e.d.. De onderneming financiert zelf € 42.500 en vraagt vreemd vermogen voor de andere helft van dit project. De rente die VMS Real Estate betaalt over het vreemd vermogen, is naar verwachting lager dan de opbrengst. Maar daarvoor draagt VMS Real Estate dan ook alle risico’s; leegstand, wanbetaling en onderhoud. Ook verzorgt zij beheer en administratie met betrekking tot de portefeuille. Tot nu toe verschafte VMS Real Estate vreemd vermogen vooral op de traditionele manier via een bankinstelling. In dit project kiest de onderneming, ondanks het hogere rentepercentage, voor crowdfunding. Redenen daarvoor zijn: • VMS ziet crowdfunding als een nieuwe, verbeterde vorm van financieren. Ze wil het hiermee voor mensen mogelijk maken om te investeren in vastgoed en zodoende een goed rendement behalen op hun geïnvesteerde geld. • Om tot een financiering te komen vraagt de bank irreële garantiestellingen. Daarnaast is er in 2015 sprake geweest van administratieve fouten bij de huidige bank waardoor de kredietlijn per abuis werd ingetrokken met onnodige liquiditeitsproblemen voor VMS als gevolg. Daardoor ziet VMS Real Estate de bank meer als risico, dan als partner. Dit druist in tegen het beleid van VMS Real Estate. Ze is dan ook bereid duurder te financieren in ruil voor absolute zekerheid in de vorm van een lange termijn commitment. Onderneming VMS Real Estate is opgericht als Vennootschap Onder Firma met twee vennoten. De VOF is in 2013 omgezet naar een Besloten Vennootschap. De DGA is verantwoordelijk voor de aankoop van vastgoed. Het bedrijf heeft 1 werknemer. Deze medewerker draagt zorg voor het beheer en de administratie van het vastgoed. VMS Real Estate kiest ervoor om te investeren in woningen op locaties die goed verhuurbaar zijn. De meeste woningen liggen in stadscentra. Op dit moment investeert VMS Real Estate hoofdzakelijk in Hengelo, maar tevens in Oldenzaal en Enschede. De locaties kenmerken zich door een goede bereikbaarheid en aanwezigheid van belangrijke voorzieningen. Denk daarbij aan scholen, winkels, sportaccommodaties, uitgaansgelegenheden en aantrekkelijk groen voor ontspanning. De vastgoedportefeuille van VMS Real Estate ziet er momenteel (januari 2016) als volgt uit: Hengelo 19, Oldenzaal 3, Enschede 4. Totaal panden: 26 Leegstand: 0% Ondernemer Jan-Bart van Merksteijn is 32 jaar jong. Naast eigenaar en oprichter van VMS Real Estate is hij in loondienst als bedrijfsleider bij Van Merksteijn Staalcoating. Het bedrijf telt momenteel circa 125 werknemers. Van Merksteijn Staalcoating is al vele jaren een gerenommeerde dienstverlener in de bouwsector. Financials De financiële analyse is gemaakt over de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. Tevens is de prognose over de periode 2015 tot en met 2023 beschikbaar. In de bijlage vindt u de samenvatting van de financiële risico analyse. VMS Real Estate BV is een zeer solvabele onderneming Ken getallen van de jaarrekening zijn : Solvabiliteits-ratio: 53% Omzet: 171k EBITDA: 110k Financiële doelstelling van VMS Real Estate is om ervoor te zorgen dat het kale rendement op aankopen tussen de 7-8% ligt. Het rendement inclusief leverage moet tussen de 9-11% liggen. Ook streeft ze ernaar om niet meer dan 30% vreemd vermogen op de balans te hebben. Dit om onnodige risico’s uit te sluiten en een bestendige groei te realiseren. Zekerheden Er wordt zekerheid verkregen middels een hypothecaire inschrijving (eerste in rang) op een bestaand vastgoed object: het appartement aan de Prinses Beatrixstraat 60 te Hengelo. Het appartement heeft een WOZ waarde van EUR 82.000. Voor een nadere omschrijving en meer foto’s van het appartement verwijzen we u graag naar de volgende webpagina: http://www.funda.nl/huur/verhuurd/hengelo/appartement-49468590-prinses-beatrixstraat-60/ Door middel van de hypothecaire inschrijving is de financiering volledig gedekt. Wanneer VMS Real Estate B.V. de financiele verplichtingen niet meer kan nakomen zal de Stichting Zekerheden Regiofund het onderpand ten gelde maken (middels executoriale verkoop) om zodoende de vordering van de investeerders te voldoen. Risico / Rendement Betreft een vastgoedfinanciering met een goede risico-rendement verhouding. Gezien de financiële positie van de onderneming en de geboden hypothecaire inschrijving is dit een zeer gedegen investering waarbij het verliesrisico voor investeerders is beperkt tot een minimum. Financiële positie: ZEER GOED Financiële performance: GOED Zekerheidspositie: ZEER GOED

Bron: RegioFund d.d. 13-01-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform RegioFund
Platformlink Ga naar RegioFund
Oprichtingsjaar platform 2015
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Geen kosten voor de investeerder