Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Lydia van Beek (50) en Ronald Paardekooper (53) zijn er recent in geslaagd hun droom, het runnen van een melkgeitenbedrijf, te realiseren. Onder de naam “de Roozehoeve” hebben ze in Rozendorp (Gemeente Lottum, Limburg). Een voormalig varkensbedrijf omgebouwd tot een melkgeitenhouderij. Door het grote agrarische netwerk van met name Ronald en de sterke wil van beide ondernemers om te leren succesvolle geitenhouders te worden hebben ze een groep deskundige adviseurs om zich heen verzameld. Zo werken ze intensief samen met Insogoat, het consultancybedrijf van Frank Brinkhaus (“boer Frank” van Boer zoekt vrouw) en Anne-Riet Boerenkamp. Daarnaast werken ze samen met één van de beste geiten-dierenartsen van Zuid-Nederland, Lonneke Delhaes en krijgen ze het voeradvies van Karin Bekkers, geitenspecialist van de markleider in geitenvoeders Voergroep Zuid. Ook hebben Lydia en Ronald heel bewust alle dieren bij Frank Brinkhaus gekocht. Een veestapel waar sinds 1998 geen dieren aan zijn toegevoegd en een veestapel met een hoge gezondheidsstatus en zeer goed genetisch niveau. Op 23 maart 2016 zijn de eerste melkgeiten aangevoerd en gemolken. De start is mede door de begeleiding van genoemde specialisten goed te noemen. De geiten produceren boven verwachting en met name het eiwitgehalte in de melk is ruim boven gemiddeld, wat belangrijk is voor de productie van kaas en dus ook goed beloond wordt. Voor het opfokken van de lammeren was in het oorspronkelijke plan een huurlocatie in de omgeving voorzien. Voortschrijdend inzicht heeft de ondernemers doen besluiten de bestaande loods aan te passen, uit te breiden en daarmee geschikt te maken voor het opfokken van 180 lammeren. Dit is dan ook de reden dat kort na de start dit financieringsverzoek via Collin wordt gedaan. Financieringsbehoefte De gevraagde financiering voor de opfokstal is € 75.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijks aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. Risico Dun & Bradstreet geeft een Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is v.o.f. De Verbinding. Vanwege de gekozen rechtsvorm is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de beide vennoten Lydia van Beek en Ronald Paardekooper voor de lening via Collin. Daarnaast zal een bestaande familielening achtergesteld worden ten behoeve van de Collin investeerders en Ronald Paardekooper heeft nog inkomen uit een fulltime dienstbetrekking. Leendoel De gevraagde lening wordt benut voor het realiseren van een opfokstal. Daarnaast worden de middelen ingezet voor het plaatsen van zonnepanelen, het inrichten van de skybox en het aanleggen van een betonplaat als mestopslag. Ondernemer Ronald Paardekooper (53) is vanaf zijn 16e actief in de agrarische sector en heeft veel internationale ervaring in de melkveehouderij, t.w. in Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Staten, Denemarken en Duitsland. Hij heeft naast de HAS Hogeschool, Nima A, B en C gedaan. Ronald is al ruim 25 jaar werkzaam in de mengvoerindustrie als adviseur, zelfstandig dealer, marketingmanager, commercieel manager en directeur van een (biologisch) mengvoerbedrijf. Hierdoor heeft Ronald zeer veel voorbeelden gezien van hoe wel en hoe niet te ondernemen in de veehouderij. Daarnaast heeft hij een zeer uitgebreid netwerk opgebouwd. De sterke wil die op zijn 16e is ontstaan om een eigen melk(geiten)veebedrijf te starten heeft hij samen met Lydia weten te realiseren. Ronald werkt op dit moment tevens nog fulltime als marketingmanager bij een mengvoerbedrijf in het zuiden. Kernkwaliteiten van Ronald zijn, de sterke wil om (met een open mind) te leren, te ontwikkelen en te verbeteren. Daarnaast zijn creativiteit, doorzettingsvermogen en het zien van kansen kwaliteiten die bij Ronald horen. Lydia is kinderverpleegkundige met ruime leidinggevende ervaring. Ze heeft een passie voor het buitenleven. Kernkwaliteiten van haar zijn: praktisch, consequent en gevoel voor het verzorgen van dieren. Haar ervaring als kinderverpleegkundige komt bij het opfokken van de geitjes goed van pas. Branche ervaring hebben beide ondernemers opgedaan door uitgebreid stage te lopen bij diverse geitenhouders, het bijwonen van studiebijeenkomsten, het lezen van vakliteratuur en actuele informatie op internet. Daarnaast zijn er in de voorbereidende fase veel melkgeitenbedrijven bezocht. Onderneming De Historie De Roozehoeve is een jong bedrijf. De eerste plannen om met melkgeiten te starten dateren van oktober 2014. Daarna is men intensief verder gegaan met het uitwerken van de plannen, het opdoen van ervaring en het zoeken naar locaties. Al met al was het een proces dat veel doorzettingsvermogen van de ondernemers vroeg. De wil om de plannen uit te voeren en te laten slagen hebben er uiteindelijk toe geleid dat ze de huidige locatie op 24 november 2015 hebben kunnen kopen. Door een goede voorbereiding zijn in een hoog tempo de bestaande stallen gesloopt en is een vrijwel nieuwe stal gebouwd. Alleen de mestkelder is overgebleven. Op 1 december is de sloper gestart en op 23 maart is men gestart met melken. Rekening houdend met 3 weken uitval door kerst en carnaval is het totale plan in iets meer dan drie maanden gerealiseerd. Door de aankoop van melkgeiten kon men ook direct cashflow genereren. Belangrijke factoren voor dit succes zijn een goede voorbereiding en met de juiste bedrijven in zee gaan. Visie & Strategie Lydia en Ronald willen de verbinding maken met de maatschappij, vandaar de gekozen naam V.O.F. De Verbinding. Tevens willen ze graag in de breedste zin van het woord een lans breken voor de veehouderij in zijn algemeenheid. Ze willen graag een ambassadeurbedrijf worden voor de veehouderij in het algemeen en de geitenhouderij in het bijzonder. Dit willen ze realiseren door open en transparant te zijn en burgers via de te realiseren skybox en webcams toegang te geven tot het bedrijf. In dit kader speelt duurzaamheid ook een belangrijke rol, zo voldoet het bedrijf aan de maatlat duurzame veehouderij en zijn er diverse investeringen gedaan om duurzaam te produceren. Er is bewust gekozen om met 500 melkgeiten te starten. Het melken van geiten is een vak dat veelal wordt onderschat. Door op deze manier te starten kan het vak snel eigen worden gemaakt. Wel zijn de faciliteiten aanwezig om met een beperkte investering de stap naar de vergunde 1060 geiten te maken. Doelstelling Technisch gesproken wil men over 5 jaar qua melkproductie tot de top van Nederland behoren. Daarnaast is één van de doelen het fokken en houden van dieren die een hoge levensproductie kunnen realiseren (uitgedrukt in kilogrammen eiwit). Dit betekent het fokken van sterke dieren die goed verzorgd dienen te worden, zodat ze een lang en goed leven kunnen hebben op de Roozehoeve. Tevens is het een doelstelling 5 cent per kg melk extra te verdienen door de verwerkte melk als streekproduct te vermarkten. Marktinformatie De markt voor geitenmelk is al enkele jaren goed. De verwachting is ook dat deze de komende jaren nog goed zal blijven. De vraag groeit nog steeds gestaag. Verwerkers zijn steeds minder afhankelijk van export en reguleren de markt door onder andere alleen nieuwe producenten aan te nemen als er voldoende afzet is. Positie in de branche en bedrijfskolom Qua afzet hebben Lydia en Ronald heel bewust gekozen voor een verwerker en geen handelaar. Zodra de melkprijs onder druk komt zullen de handelaren daar het eerst last van hebben. Daarnaast willen ze een deel van de geproduceerde melk verwerkt terugkopen en als streekproduct vermarkten. Dit wil men doen via restaurants en speciaalzaken. De ligging van de Roozehoeve aan een fietsroute is daarvoor een dikke plus. SWOT Een sterk punt van de ondernemers is ongetwijfeld de motivatie om op deze leeftijd nog alles op het spel te zetten om deze stap te nemen. Verder is het uitgebreide netwerk en de jarenlange ervaring van Ronald een grote pré. De locatie is ook een plus omdat de gemeente Horst aan de Maas zeer positief staat tegenover de agrarische sector. De gerealiseerde stal is zo goed als nieuw en vertegenwoordigd daarmee een hoge waarde. Ook de vergunning voor ruim 1060 melkgeiten en 289 opfokgeiten is een sterk punt. Zwak zou genoemd kunnen worden de relatief geringe ervaringen in de geitenhouderij. Dit wordt echter gecompenseerd door de open mind van de ondernemers, de gespecialiseerde adviseurs en het grote netwerk. Kansen zijn de toenemende vraag naar geitenzuivel en de relatief arme grond in de omgeving die goed geitenmest kan gebruiken. Daarnaast wordt er aan de andere kant van de A73 een mestfabriek gebouwd waarop ook is ingeschreven. Een bedreiging is de kans op negatieve publiciteit rondom de geitenhouderij, aangewakkerd door de expansiedrift van verschillende grote geitenhouders. Verder is een mogelijke prijsdaling een bedreiging. Ook de houding ten opzichte van de geitenhouderij door onder meer de Q-koorts is een risico. In Brabant weegt dat zeer zwaar bij het aanvragen en afgeven van vergunningen. Hier dient wel gesteld te worden dat alle dieren in Nederland (verplicht) jaarlijks geënt worden en er zeer geregeld tankmelkonderzoek gedaan wordt. Dit risico wordt hierdoor goed beheerst en gemonitord, zoals ook blijkt uit het feit dat Nederland zeer recent Q-koortsvrij verklaard is. Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen Onderscheidend zijn de houding om te leren maar vooral de wil en bereidwilligheid om open en transparant te zijn. Daarnaast wil men duidelijk de verbinding zoeken. Verdienmodel Aan de ene kant is dat heel simpel het verkopen dan wel leveren van de melk aan De Jong Cheese. Daarnaast, zoals beschreven, het vermarkten van de verwerkte melk in de vorm van kaas. Een belangrijk speerpunt is de omzet te verhogen, door het realiseren van een hoge(re) productie per dier. Maar ook door te voeren en fokken op een hoog eiwitgehalte. De Jong betaald namelijk ruim drie keer zo veel voor eiwit als voor vet, omdat voor de productie van kaas met name eiwit een belangrijke grondstof is.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam vof De Verbinding
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 20-06-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 75.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Agrarisch
Organisatievorm Vennootschap onder firma
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Lydia van Beek (50) en Ronald Paardekooper (53) zijn er recent in geslaagd hun droom, het runnen van een melkgeitenbedrijf, te realiseren. Onder de naam “de Roozehoeve” hebben ze in Rozendorp (Gemeente Lottum, Limburg). Een voormalig varkensbedrijf omgebouwd tot een melkgeitenhouderij. Door het grote agrarische netwerk van met name Ronald en de sterke wil van beide ondernemers om te leren succesvolle geitenhouders te worden hebben ze een groep deskundige adviseurs om zich heen verzameld. Zo werken ze intensief samen met Insogoat, het consultancybedrijf van Frank Brinkhaus (“boer Frank” van Boer zoekt vrouw) en Anne-Riet Boerenkamp. Daarnaast werken ze samen met één van de beste geiten-dierenartsen van Zuid-Nederland, Lonneke Delhaes en krijgen ze het voeradvies van Karin Bekkers, geitenspecialist van de markleider in geitenvoeders Voergroep Zuid. Ook hebben Lydia en Ronald heel bewust alle dieren bij Frank Brinkhaus gekocht. Een veestapel waar sinds 1998 geen dieren aan zijn toegevoegd en een veestapel met een hoge gezondheidsstatus en zeer goed genetisch niveau. Op 23 maart 2016 zijn de eerste melkgeiten aangevoerd en gemolken. De start is mede door de begeleiding van genoemde specialisten goed te noemen. De geiten produceren boven verwachting en met name het eiwitgehalte in de melk is ruim boven gemiddeld, wat belangrijk is voor de productie van kaas en dus ook goed beloond wordt. Voor het opfokken van de lammeren was in het oorspronkelijke plan een huurlocatie in de omgeving voorzien. Voortschrijdend inzicht heeft de ondernemers doen besluiten de bestaande loods aan te passen, uit te breiden en daarmee geschikt te maken voor het opfokken van 180 lammeren. Dit is dan ook de reden dat kort na de start dit financieringsverzoek via Collin wordt gedaan. Financieringsbehoefte De gevraagde financiering voor de opfokstal is € 75.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijks aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. Risico Dun & Bradstreet geeft een Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is v.o.f. De Verbinding. Vanwege de gekozen rechtsvorm is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de beide vennoten Lydia van Beek en Ronald Paardekooper voor de lening via Collin. Daarnaast zal een bestaande familielening achtergesteld worden ten behoeve van de Collin investeerders en Ronald Paardekooper heeft nog inkomen uit een fulltime dienstbetrekking. Leendoel De gevraagde lening wordt benut voor het realiseren van een opfokstal. Daarnaast worden de middelen ingezet voor het plaatsen van zonnepanelen, het inrichten van de skybox en het aanleggen van een betonplaat als mestopslag. Ondernemer Ronald Paardekooper (53) is vanaf zijn 16e actief in de agrarische sector en heeft veel internationale ervaring in de melkveehouderij, t.w. in Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Staten, Denemarken en Duitsland. Hij heeft naast de HAS Hogeschool, Nima A, B en C gedaan. Ronald is al ruim 25 jaar werkzaam in de mengvoerindustrie als adviseur, zelfstandig dealer, marketingmanager, commercieel manager en directeur van een (biologisch) mengvoerbedrijf. Hierdoor heeft Ronald zeer veel voorbeelden gezien van hoe wel en hoe niet te ondernemen in de veehouderij. Daarnaast heeft hij een zeer uitgebreid netwerk opgebouwd. De sterke wil die op zijn 16e is ontstaan om een eigen melk(geiten)veebedrijf te starten heeft hij samen met Lydia weten te realiseren. Ronald werkt op dit moment tevens nog fulltime als marketingmanager bij een mengvoerbedrijf in het zuiden. Kernkwaliteiten van Ronald zijn, de sterke wil om (met een open mind) te leren, te ontwikkelen en te verbeteren. Daarnaast zijn creativiteit, doorzettingsvermogen en het zien van kansen kwaliteiten die bij Ronald horen. Lydia is kinderverpleegkundige met ruime leidinggevende ervaring. Ze heeft een passie voor het buitenleven. Kernkwaliteiten van haar zijn: praktisch, consequent en gevoel voor het verzorgen van dieren. Haar ervaring als kinderverpleegkundige komt bij het opfokken van de geitjes goed van pas. Branche ervaring hebben beide ondernemers opgedaan door uitgebreid stage te lopen bij diverse geitenhouders, het bijwonen van studiebijeenkomsten, het lezen van vakliteratuur en actuele informatie op internet. Daarnaast zijn er in de voorbereidende fase veel melkgeitenbedrijven bezocht. Onderneming De Historie De Roozehoeve is een jong bedrijf. De eerste plannen om met melkgeiten te starten dateren van oktober 2014. Daarna is men intensief verder gegaan met het uitwerken van de plannen, het opdoen van ervaring en het zoeken naar locaties. Al met al was het een proces dat veel doorzettingsvermogen van de ondernemers vroeg. De wil om de plannen uit te voeren en te laten slagen hebben er uiteindelijk toe geleid dat ze de huidige locatie op 24 november 2015 hebben kunnen kopen. Door een goede voorbereiding zijn in een hoog tempo de bestaande stallen gesloopt en is een vrijwel nieuwe stal gebouwd. Alleen de mestkelder is overgebleven. Op 1 december is de sloper gestart en op 23 maart is men gestart met melken. Rekening houdend met 3 weken uitval door kerst en carnaval is het totale plan in iets meer dan drie maanden gerealiseerd. Door de aankoop van melkgeiten kon men ook direct cashflow genereren. Belangrijke factoren voor dit succes zijn een goede voorbereiding en met de juiste bedrijven in zee gaan. Visie & Strategie Lydia en Ronald willen de verbinding maken met de maatschappij, vandaar de gekozen naam V.O.F. De Verbinding. Tevens willen ze graag in de breedste zin van het woord een lans breken voor de veehouderij in zijn algemeenheid. Ze willen graag een ambassadeurbedrijf worden voor de veehouderij in het algemeen en de geitenhouderij in het bijzonder. Dit willen ze realiseren door open en transparant te zijn en burgers via de te realiseren skybox en webcams toegang te geven tot het bedrijf. In dit kader speelt duurzaamheid ook een belangrijke rol, zo voldoet het bedrijf aan de maatlat duurzame veehouderij en zijn er diverse investeringen gedaan om duurzaam te produceren. Er is bewust gekozen om met 500 melkgeiten te starten. Het melken van geiten is een vak dat veelal wordt onderschat. Door op deze manier te starten kan het vak snel eigen worden gemaakt. Wel zijn de faciliteiten aanwezig om met een beperkte investering de stap naar de vergunde 1060 geiten te maken. Doelstelling Technisch gesproken wil men over 5 jaar qua melkproductie tot de top van Nederland behoren. Daarnaast is één van de doelen het fokken en houden van dieren die een hoge levensproductie kunnen realiseren (uitgedrukt in kilogrammen eiwit). Dit betekent het fokken van sterke dieren die goed verzorgd dienen te worden, zodat ze een lang en goed leven kunnen hebben op de Roozehoeve. Tevens is het een doelstelling 5 cent per kg melk extra te verdienen door de verwerkte melk als streekproduct te vermarkten. Marktinformatie De markt voor geitenmelk is al enkele jaren goed. De verwachting is ook dat deze de komende jaren nog goed zal blijven. De vraag groeit nog steeds gestaag. Verwerkers zijn steeds minder afhankelijk van export en reguleren de markt door onder andere alleen nieuwe producenten aan te nemen als er voldoende afzet is. Positie in de branche en bedrijfskolom Qua afzet hebben Lydia en Ronald heel bewust gekozen voor een verwerker en geen handelaar. Zodra de melkprijs onder druk komt zullen de handelaren daar het eerst last van hebben. Daarnaast willen ze een deel van de geproduceerde melk verwerkt terugkopen en als streekproduct vermarkten. Dit wil men doen via restaurants en speciaalzaken. De ligging van de Roozehoeve aan een fietsroute is daarvoor een dikke plus. SWOT Een sterk punt van de ondernemers is ongetwijfeld de motivatie om op deze leeftijd nog alles op het spel te zetten om deze stap te nemen. Verder is het uitgebreide netwerk en de jarenlange ervaring van Ronald een grote pré. De locatie is ook een plus omdat de gemeente Horst aan de Maas zeer positief staat tegenover de agrarische sector. De gerealiseerde stal is zo goed als nieuw en vertegenwoordigd daarmee een hoge waarde. Ook de vergunning voor ruim 1060 melkgeiten en 289 opfokgeiten is een sterk punt. Zwak zou genoemd kunnen worden de relatief geringe ervaringen in de geitenhouderij. Dit wordt echter gecompenseerd door de open mind van de ondernemers, de gespecialiseerde adviseurs en het grote netwerk. Kansen zijn de toenemende vraag naar geitenzuivel en de relatief arme grond in de omgeving die goed geitenmest kan gebruiken. Daarnaast wordt er aan de andere kant van de A73 een mestfabriek gebouwd waarop ook is ingeschreven. Een bedreiging is de kans op negatieve publiciteit rondom de geitenhouderij, aangewakkerd door de expansiedrift van verschillende grote geitenhouders. Verder is een mogelijke prijsdaling een bedreiging. Ook de houding ten opzichte van de geitenhouderij door onder meer de Q-koorts is een risico. In Brabant weegt dat zeer zwaar bij het aanvragen en afgeven van vergunningen. Hier dient wel gesteld te worden dat alle dieren in Nederland (verplicht) jaarlijks geënt worden en er zeer geregeld tankmelkonderzoek gedaan wordt. Dit risico wordt hierdoor goed beheerst en gemonitord, zoals ook blijkt uit het feit dat Nederland zeer recent Q-koortsvrij verklaard is. Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen Onderscheidend zijn de houding om te leren maar vooral de wil en bereidwilligheid om open en transparant te zijn. Daarnaast wil men duidelijk de verbinding zoeken. Verdienmodel Aan de ene kant is dat heel simpel het verkopen dan wel leveren van de melk aan De Jong Cheese. Daarnaast, zoals beschreven, het vermarkten van de verwerkte melk in de vorm van kaas. Een belangrijk speerpunt is de omzet te verhogen, door het realiseren van een hoge(re) productie per dier. Maar ook door te voeren en fokken op een hoog eiwitgehalte. De Jong betaald namelijk ruim drie keer zo veel voor eiwit als voor vet, omdat voor de productie van kaas met name eiwit een belangrijke grondstof is.

Bron: Collin Crowdfund d.d. 20-06-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 7,00%

€0 / €60.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€116.760 / €139.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 6,70%

€96.900 / €285.000

Geldvoorelkaar