v.o.f. Fruitbedrijf Van Asscheinvesteer


Samenvatting Jos en Caroline van Assche zijn eigenaar van Fruitbedrijf Van Assche in Hengstdijk, Zeeuws-Vlaanderen. De onderneming omvat een teeltbedrijf van ruim 36ha appels, peren en kersen met een jaarlijkse productie van 1.700.000 kg, een fruitsortering met een capaciteit van 35.000 kg per dag en fruit bewaarcellen met een totale opslagcapaciteit van 1.200.000 kg. Het bedrijf heeft ca. 7,9ha in eigendom en de resterende gronden heeft men in (erf)pacht. De verkoop vindt plaats, via The Greenery, aan fruithandelshuizen en supermarkten in Nederland en België via lokale detailhandels en directe verkoop aan de consument (Landwinkel Oude Stoof). Het bedrijf is voldoende groot en adequaat ingericht voor de toekomst. De opstart van een recreatietak is een logisch gevolg van de ligging van het bedrijf in combinatie met de aanwezigheid van Landwinkel Oude Stoof waardoor de consument/recreant het bedrijf reeds ‘gevonden’ heeft. Invloed coronavirus Bij het begin van de eerste lock-down in 2020 werd een aanzienlijke omzetdaling verwacht en is voorzichtigheidshalve uitstel van aflossingen verleend. In het najaar werd echter duidelijk dat het fruit via andere kanalen goed kon worden verkocht tegen zelfs hogere prijzen. Met name de verkoop via Landwinkel Oude Stoof is daardoor toegenomen. Per saldo heeft de onderneming geen negatieve effecten ondervonden vanwege Covid-19. Financieringsbehoefte De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing in 59 maanden en een slottermijn van € 300.000,- in de 60ste maand. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. Fruitteeltbedrijf Van Assche heeft eerder via Collin Crowdfund twee succesvolle leningaanvragen voor de groei van de onderneming gerealiseerd. Dit was in 2016 en in 2017. Beide leningen worden middels deze financiering afgelost. De gevraagde financiering is nodig voor de vervoegde aflossing van de voorgenoemde Collin-leningen en een gedeeltelijk herfinanciering van Rabobank. Hierdoor wordt de financieringsstructuur geoptimaliseerd. Bovendien is de financiering benodigd voor de realisatie van camperplaatsen en uitbreiding van het werkkapitaal waardoor een nieuwe activiteit (recreatie) kan worden gerealiseerd. Risico De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn: De debiteuren zijn de heer J.P.L. Van Assche en mevrouw C.M.E van Assche – de Gendt handelend onder de naam v.o.f. Fruitbedrijf Van Assche. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een vierde hypothecaire inschrijving ter hoogte van het leenbedrag op het fruitbedrijf (inclusief woonhuis) en cultuurgronden in eigendom (ca. 7,9ha) te Hengstdijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste, tweede en derde hypothecaire inschrijving van tezamen €1.000.000,- ten behoeve van Rabobank en een huidige schuld van € 950.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.940.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 23 januari 2021. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van vof Fruitbedrijf Van Assche worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De roerende zaken zijn voorbelast met een eerste pandrecht ten behoeve van Rabobank. De onderneming heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. Leendoel De lening wordt aangewend voor vervroegde aflossing van de bestaande leningen bij Collin, een gedeeltelijke herfinanciering van Rabobank en uitbreiding van het werkkapitaal waardoor nieuwe activiteiten op het gebied van recreatie kunnen worden opgestart. Ondernemer Jos van Assche (1968) is gehuwd met Caroline en samen hebben zij drie kinderen. Zij wonen op het fruitteeltbedrijf dat vier jaar geleden het 50-jarig jubileum vierde. Jos volgde recent de Fruitteelt Ondernemersopleiding TOP en heeft daarvoor nascholing en opleidingscursussen gevolgd op gebied van bedrijfseconomie, gewasbescherming, fruitkwaliteit en ongediertebestrijding. Hij is inmiddels in het bezit van de bedrijfscertificeringen Planet Proof, GlobalGap, GRASP, Tesco Nurture, Keurmeester kwaliteitzorg en beschikt over rijbewijs BE. Echtgenote Caroline van Assche – De Gendt (1968), eveneens opgegroeid in een fruittelersfamilie, is sinds 1994 actief meewerkend voorvrouw, sinds 1 januari 2018 mede vennoot en runt de succesvolle Landwinkel Oude Stoof, onderdeel van het bedrijf. Hiervoor doet zij inkoop, stuurt winkelmedewerkers aan, organiseert promotionele activiteiten en verzorgt de publiciteit rondom het bedrijf. Caroline rondde in 1991 haar studie biologie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht af met als afstudeerrichting Tuinbouwplantenteelt. Zij was als onderzoeker werkzaam bij het Proefstation voor de Fruitteelt in Wilhelminadorp en is sinds 1994 parttime werkzaam als planner en vak redacteur bij vakblad Fruitteelt van de brancheorganisatie Nederlandse Fruittelers Organisatie. Onderneming Het fruitbedrijf Het teeltbedrijf bestaat voor 67 % uit peren en 33% uit appels. De hoofdrassen zijn Conference, Sweet Sensation, Red Jonaprince, Elstar en Junami. De percelen liggen verspreid over vijf locaties. Daarnaast worden ook zoete kersen, pruimen en stoofperen geteeld, hoofdzakelijk voor verkoop in de Landwinkel. Het bedrijf is voldoende groot van omvang en adequaat ingericht voor de toekomst. De fruitsorteerinstallatie is voorzien van een geautomatiseerde grootkistenlediger (onder water), maat- en gewicht sortering met kleurherkenning en automatische grootkistenvulmachine. Het fruit wordt bewaard in 15 bewaarcellen Ultra Low Oxygen. De bedrijfsgebouwen zijn voorzien van twee laaddocks met conditioneringsruimte (600.000 kg) en zijn goed bereikbaar en gunstig gelegen ten opzichte van centrale fruithandelslocaties voor export zoals Antwerpen (40 km), Vlissingen (35 km), Gent (40 km) en Zeebrugge (60 km). De eindbestemmingen voor het gesorteerde en ingepakte fruit zijn voornamelijk grootwinkelbedrijven in Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje. Boerderijwinkel Landwinkel Oude Stoof Ongeveer 10% van de appel- en perenproductie wordt direct aan consumenten verkocht via de boerderijwinkel, namelijk Landwinkel Oude Stoof. Deze heeft in de regio een behoorlijke naamsbekendheid. Gezelligheid, gezondheid, smaak en kwaliteit komen samen in het ruime aanbod. Behalve fruit zijn hier namelijk verse seizoengroenten, ambachtelijke streekproducten, scharrelvlees, boerenzuivel, kaas en typisch Zeeuwse streekproducten verkrijgbaar. Landwinkel Oude Stoof is gespecialiseerd in ambachtelijke cadeaupakketten met streekproducten, zowel voor particulieren als zakelijke klanten. Medio 2020 is gestart met een webshop die groeiende is en een marktkraam en fruitautomaten op een externe locatie. Verder vinden er regelmatig excursies, workshops, kookdemonstraties, zelfplukdagen, proeverijen en snoeicursussen plaats en in de zomermaanden is er een gezellig terras voor de Landwinkel. De omzet van Landwinkel Oude Stoof groeit jaarlijks (in 2020 zeer sterk: + 52%) en voor 2021 wordt opnieuw een extra groei verwacht van ongeveer 10%. Nieuwe activiteit: recreatie De recreatie in Oost Zeeuws Vlaanderen is groeiende en er is veel vraag naar overnachtingsmogelijkheden. Op korte termijn wordt gestart met het faciliteren van 10 camperplaatsen. De gasten kunnen voor ontbijt en diner een beroep doen op de landwinkel. Op middellange termijn is er tevens het voornemen om te investeren in 12-16 huisjes om de recreatie naar een hoger niveau te tillen. In de aanvraag is geen rekening gehouden met de realisatie van deze huisjes. Juridische structuur Financieringsbehoefte Investeringsoverzicht Herfinanciering Rabobank € 1.169.000,- Herfinanciering Collin € 50.000,- Werkkapitaal + aanleg camperplaatsen € 231.000,- Totale investering € 1.450.000,- Rabobank € 950.000,- Lening via Collin Crowdfund € 500.000,- Leenbedrag: € 500.000,- Rente: 5,5% Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing in 59 maanden en een slottermijn van € 300.000,- in de 60ste maand. Overige financiers Rabobank verstrekt 2 leningen van ieder € 475.000,– waarbij lening A in 10 jaar lineair wordt afgelost. Lening B betreft een aflossingsvrije lening met een looptijd van 10 jaar. Op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 23 januari 2021 is bij start, uitgaande van de leningen van Rabobank en Collin tezamen, de Loan To Value (LTV) 75% en ten tijde van de slottermijn is deze 52%. Risico Dun & Bradstreet Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor v.o.f. Fruitbedrijf Van Assche is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico. Collin Credit Score De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is Goed. Afloscapaciteit In 2020 was de omzet € 1.170.000,- en kwam het netto cashflow overschot uit op € 32.000,-. Doordat de fruitinkoop bij derden in 2021 vermindert, daalt de omzet naar verwachting tot € 1.065.000,- maar blijft het netto cashflow overschot vergelijkbaar met 2020 op een niveau van €37.000,-. Vanwege onder meer de verwachte omzetgroei bij Landwinkel de Stoof en camperplaatsen stijgt de omzet in 2022 naar € 1.137.000,- en wordt een netto cashflow overschot verwacht van €94.000,-. Wij hebben de score voor de afloscapaciteit vastgesteld op Ruim voldoende. Solvabiliteit De geconsolideerde solvabiliteit per ultimo 2020 is met ruim 40% goed te noemen op een balanstotaal van € 2.851.000,-. Ook per ultimo 2021 (na kredietverstrekking) blijft de solvabiliteit ruim 40% op een balanstotaal van € 2.926.000,-. In 2022 verwacht men, door winsttoevoeging, de geconsolideerde solvabiliteit te laten stijgen tot ca. 44% op een balanstotaal van € 2.942.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Goed. Zekerheden en voorwaarden De debiteuren zijn de heer J.P.L. Van Assche en mevrouw C.M.E van Assche – de Gendt handelend onder de naam v.o.f. Fruitbedrijf Van Assche. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een vierde hypothecaire inschrijving ter hoogte van het leenbedrag op het fruitbedrijf (inclusief woonhuis) en cultuurgronden in eigendom (ca. 7,9ha) te Hengstdijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste, tweede en derde hypothecaire inschrijving van tezamen €1.000.000,- ten behoeve van Rabobank en een huidige schuld van € 950.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.940.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 23 januari 2021. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van vof Fruitbedrijf Van Assche worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De roerende zaken zijn voorbelast met een eerste pandrecht ten behoeve van Rabobank. De onderneming heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. Door de hypothecaire inschrijving en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers kwalificeren wij de zekerheden als Goed. Samenvattend Afloscapaciteit: Ruim voldoende Solvabiliteit: Goed Zekerheden: Goed Overall: Goed

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam v.o.f. Fruitbedrijf Van Assche
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 17-07-2021
Type financiering Lening
Streefbedrag € 500.000
Rente 5,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Agrarisch
Organisatievorm Vennootschap onder firma
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Herfinanciering

Samenvatting Jos en Caroline van Assche zijn eigenaar van Fruitbedrijf Van Assche in Hengstdijk, Zeeuws-Vlaanderen. De onderneming omvat een teeltbedrijf van ruim 36ha appels, peren en kersen met een jaarlijkse productie van 1.700.000 kg, een fruitsortering met een capaciteit van 35.000 kg per dag en fruit bewaarcellen met een totale opslagcapaciteit van 1.200.000 kg. Het bedrijf heeft ca. 7,9ha in eigendom en de resterende gronden heeft men in (erf)pacht. De verkoop vindt plaats, via The Greenery, aan fruithandelshuizen en supermarkten in Nederland en België via lokale detailhandels en directe verkoop aan de consument (Landwinkel Oude Stoof). Het bedrijf is voldoende groot en adequaat ingericht voor de toekomst. De opstart van een recreatietak is een logisch gevolg van de ligging van het bedrijf in combinatie met de aanwezigheid van Landwinkel Oude Stoof waardoor de consument/recreant het bedrijf reeds ‘gevonden’ heeft. Invloed coronavirus Bij het begin van de eerste lock-down in 2020 werd een aanzienlijke omzetdaling verwacht en is voorzichtigheidshalve uitstel van aflossingen verleend. In het najaar werd echter duidelijk dat het fruit via andere kanalen goed kon worden verkocht tegen zelfs hogere prijzen. Met name de verkoop via Landwinkel Oude Stoof is daardoor toegenomen. Per saldo heeft de onderneming geen negatieve effecten ondervonden vanwege Covid-19. Financieringsbehoefte De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing in 59 maanden en een slottermijn van € 300.000,- in de 60ste maand. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. Fruitteeltbedrijf Van Assche heeft eerder via Collin Crowdfund twee succesvolle leningaanvragen voor de groei van de onderneming gerealiseerd. Dit was in 2016 en in 2017. Beide leningen worden middels deze financiering afgelost. De gevraagde financiering is nodig voor de vervoegde aflossing van de voorgenoemde Collin-leningen en een gedeeltelijk herfinanciering van Rabobank. Hierdoor wordt de financieringsstructuur geoptimaliseerd. Bovendien is de financiering benodigd voor de realisatie van camperplaatsen en uitbreiding van het werkkapitaal waardoor een nieuwe activiteit (recreatie) kan worden gerealiseerd. Risico De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn: De debiteuren zijn de heer J.P.L. Van Assche en mevrouw C.M.E van Assche – de Gendt handelend onder de naam v.o.f. Fruitbedrijf Van Assche. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een vierde hypothecaire inschrijving ter hoogte van het leenbedrag op het fruitbedrijf (inclusief woonhuis) en cultuurgronden in eigendom (ca. 7,9ha) te Hengstdijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste, tweede en derde hypothecaire inschrijving van tezamen €1.000.000,- ten behoeve van Rabobank en een huidige schuld van € 950.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.940.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 23 januari 2021. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van vof Fruitbedrijf Van Assche worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De roerende zaken zijn voorbelast met een eerste pandrecht ten behoeve van Rabobank. De onderneming heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. Leendoel De lening wordt aangewend voor vervroegde aflossing van de bestaande leningen bij Collin, een gedeeltelijke herfinanciering van Rabobank en uitbreiding van het werkkapitaal waardoor nieuwe activiteiten op het gebied van recreatie kunnen worden opgestart. Ondernemer Jos van Assche (1968) is gehuwd met Caroline en samen hebben zij drie kinderen. Zij wonen op het fruitteeltbedrijf dat vier jaar geleden het 50-jarig jubileum vierde. Jos volgde recent de Fruitteelt Ondernemersopleiding TOP en heeft daarvoor nascholing en opleidingscursussen gevolgd op gebied van bedrijfseconomie, gewasbescherming, fruitkwaliteit en ongediertebestrijding. Hij is inmiddels in het bezit van de bedrijfscertificeringen Planet Proof, GlobalGap, GRASP, Tesco Nurture, Keurmeester kwaliteitzorg en beschikt over rijbewijs BE. Echtgenote Caroline van Assche – De Gendt (1968), eveneens opgegroeid in een fruittelersfamilie, is sinds 1994 actief meewerkend voorvrouw, sinds 1 januari 2018 mede vennoot en runt de succesvolle Landwinkel Oude Stoof, onderdeel van het bedrijf. Hiervoor doet zij inkoop, stuurt winkelmedewerkers aan, organiseert promotionele activiteiten en verzorgt de publiciteit rondom het bedrijf. Caroline rondde in 1991 haar studie biologie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht af met als afstudeerrichting Tuinbouwplantenteelt. Zij was als onderzoeker werkzaam bij het Proefstation voor de Fruitteelt in Wilhelminadorp en is sinds 1994 parttime werkzaam als planner en vak redacteur bij vakblad Fruitteelt van de brancheorganisatie Nederlandse Fruittelers Organisatie. Onderneming Het fruitbedrijf Het teeltbedrijf bestaat voor 67 % uit peren en 33% uit appels. De hoofdrassen zijn Conference, Sweet Sensation, Red Jonaprince, Elstar en Junami. De percelen liggen verspreid over vijf locaties. Daarnaast worden ook zoete kersen, pruimen en stoofperen geteeld, hoofdzakelijk voor verkoop in de Landwinkel. Het bedrijf is voldoende groot van omvang en adequaat ingericht voor de toekomst. De fruitsorteerinstallatie is voorzien van een geautomatiseerde grootkistenlediger (onder water), maat- en gewicht sortering met kleurherkenning en automatische grootkistenvulmachine. Het fruit wordt bewaard in 15 bewaarcellen Ultra Low Oxygen. De bedrijfsgebouwen zijn voorzien van twee laaddocks met conditioneringsruimte (600.000 kg) en zijn goed bereikbaar en gunstig gelegen ten opzichte van centrale fruithandelslocaties voor export zoals Antwerpen (40 km), Vlissingen (35 km), Gent (40 km) en Zeebrugge (60 km). De eindbestemmingen voor het gesorteerde en ingepakte fruit zijn voornamelijk grootwinkelbedrijven in Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje. Boerderijwinkel Landwinkel Oude Stoof Ongeveer 10% van de appel- en perenproductie wordt direct aan consumenten verkocht via de boerderijwinkel, namelijk Landwinkel Oude Stoof. Deze heeft in de regio een behoorlijke naamsbekendheid. Gezelligheid, gezondheid, smaak en kwaliteit komen samen in het ruime aanbod. Behalve fruit zijn hier namelijk verse seizoengroenten, ambachtelijke streekproducten, scharrelvlees, boerenzuivel, kaas en typisch Zeeuwse streekproducten verkrijgbaar. Landwinkel Oude Stoof is gespecialiseerd in ambachtelijke cadeaupakketten met streekproducten, zowel voor particulieren als zakelijke klanten. Medio 2020 is gestart met een webshop die groeiende is en een marktkraam en fruitautomaten op een externe locatie. Verder vinden er regelmatig excursies, workshops, kookdemonstraties, zelfplukdagen, proeverijen en snoeicursussen plaats en in de zomermaanden is er een gezellig terras voor de Landwinkel. De omzet van Landwinkel Oude Stoof groeit jaarlijks (in 2020 zeer sterk: + 52%) en voor 2021 wordt opnieuw een extra groei verwacht van ongeveer 10%. Nieuwe activiteit: recreatie De recreatie in Oost Zeeuws Vlaanderen is groeiende en er is veel vraag naar overnachtingsmogelijkheden. Op korte termijn wordt gestart met het faciliteren van 10 camperplaatsen. De gasten kunnen voor ontbijt en diner een beroep doen op de landwinkel. Op middellange termijn is er tevens het voornemen om te investeren in 12-16 huisjes om de recreatie naar een hoger niveau te tillen. In de aanvraag is geen rekening gehouden met de realisatie van deze huisjes. Juridische structuur Financieringsbehoefte Investeringsoverzicht Herfinanciering Rabobank € 1.169.000,- Herfinanciering Collin € 50.000,- Werkkapitaal + aanleg camperplaatsen € 231.000,- Totale investering € 1.450.000,- Rabobank € 950.000,- Lening via Collin Crowdfund € 500.000,- Leenbedrag: € 500.000,- Rente: 5,5% Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing in 59 maanden en een slottermijn van € 300.000,- in de 60ste maand. Overige financiers Rabobank verstrekt 2 leningen van ieder € 475.000,– waarbij lening A in 10 jaar lineair wordt afgelost. Lening B betreft een aflossingsvrije lening met een looptijd van 10 jaar. Op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 23 januari 2021 is bij start, uitgaande van de leningen van Rabobank en Collin tezamen, de Loan To Value (LTV) 75% en ten tijde van de slottermijn is deze 52%. Risico Dun & Bradstreet Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor v.o.f. Fruitbedrijf Van Assche is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico. Collin Credit Score De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is Goed. Afloscapaciteit In 2020 was de omzet € 1.170.000,- en kwam het netto cashflow overschot uit op € 32.000,-. Doordat de fruitinkoop bij derden in 2021 vermindert, daalt de omzet naar verwachting tot € 1.065.000,- maar blijft het netto cashflow overschot vergelijkbaar met 2020 op een niveau van €37.000,-. Vanwege onder meer de verwachte omzetgroei bij Landwinkel de Stoof en camperplaatsen stijgt de omzet in 2022 naar € 1.137.000,- en wordt een netto cashflow overschot verwacht van €94.000,-. Wij hebben de score voor de afloscapaciteit vastgesteld op Ruim voldoende. Solvabiliteit De geconsolideerde solvabiliteit per ultimo 2020 is met ruim 40% goed te noemen op een balanstotaal van € 2.851.000,-. Ook per ultimo 2021 (na kredietverstrekking) blijft de solvabiliteit ruim 40% op een balanstotaal van € 2.926.000,-. In 2022 verwacht men, door winsttoevoeging, de geconsolideerde solvabiliteit te laten stijgen tot ca. 44% op een balanstotaal van € 2.942.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Goed. Zekerheden en voorwaarden De debiteuren zijn de heer J.P.L. Van Assche en mevrouw C.M.E van Assche – de Gendt handelend onder de naam v.o.f. Fruitbedrijf Van Assche. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een vierde hypothecaire inschrijving ter hoogte van het leenbedrag op het fruitbedrijf (inclusief woonhuis) en cultuurgronden in eigendom (ca. 7,9ha) te Hengstdijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste, tweede en derde hypothecaire inschrijving van tezamen €1.000.000,- ten behoeve van Rabobank en een huidige schuld van € 950.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.940.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 23 januari 2021. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van vof Fruitbedrijf Van Assche worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De roerende zaken zijn voorbelast met een eerste pandrecht ten behoeve van Rabobank. De onderneming heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. Door de hypothecaire inschrijving en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers kwalificeren wij de zekerheden als Goed. Samenvattend Afloscapaciteit: Ruim voldoende Solvabiliteit: Goed Zekerheden: Goed Overall: Goed

Bron: Collin Crowdfund d.d. 17-07-2021 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 5,00%

€84.000 / €150.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€264.600 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€176.400 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€232.220 / €683.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,00%

€127.500 / €750.000

Oneplanetcrowd