Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Samenvatting Volker Transport B.V. is (met een kortlopende onderbreking) reeds meer dan 20 jaar werkzaam in de binnenvaart. Het bedrijf is gespecialiseerd op het gebied van het vervoeren van zand, grind en verontreinigde grond. Volker Transport voert deze transporten uit in opdracht van bevrachtingskantoren of voor eigen rekening. De DGA, Lex Volker (56 jaar), is afkomstig uit een schippersfamilie. Hij is een ervaren schipper en heeft veel kennis van de binnenvaart. Na tweemaal motorpech te hebben gehad met een in 2016 aangekocht schip, is besloten dit schip te slopen. Medio januari 2017 is Volker Transport van plan een nieuw beunschip aan te kopen, namelijk ‘De Wending’. Het schip dat in 1966 is gebouwd, is getaxeerd op een marktwaarde van € 405.000,-. De Caterpillar-motor is volgens het keuringsrapport van uitstekende kwaliteit. Financieringsbehoefte De totale investeringsbehoefte is € 370.000,-, waarvan € 20.000,- uit eigen middelen wordt ingebracht. De overgebleven € 350.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 84 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. Risico De debiteur is Volker Transport B.V. De Dun & Bradstreet score noteert voor Volker Transport B.V. een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. Er wordt eerste hypotheek van € 350.000,- gevestigd op beunschip . De heer Volker en zijn echtgenote geven een gezamenlijke borgstelling af van € 175.000,-. De overlijdensrisicoverzekering van € 100.000,- op het leven van de heer E.H. Volker wordt verpand aan de zekerhedenagent van Collin Crowdfund. Leendoel De lening van Collin Crowdfund is bedoeld voor de financiering van de aankoop van binnenvaartschip De Wending. Ondernemer Lex Volker (56 jaar) is een schipper in hart en nieren. Hij komt uit een echte schippersfamilie; zijn vader en opa waren namelijk ook schippers. Na zijn lagere school heeft Lex de Binnenvaartschool te Rotterdam afgerond en vervolgens de mbo Schipper binnenvaart afgerond. Daarnaast beschikt Lex over de diploma’s grootvaarbewijs A/B, Elbe/Weser patent, Marifooncertificaat, Radar, BHV, VCA-Vol. Hij is getrouwd met Greet. Lex Volker is sinds 1976 actief in de scheepsvaart. In deze branche heeft hij een groot netwerk opgebouwd. Hij is begonnen als matroos op zelfzuigende schepen en is vervolgens op zeegaande en binnenvaart hopperzuigers werkzaam geweest. Na een tijd kantoorwerk te hebben verricht voor Volker Transport B.V., is hij in 1998 eigenaar/schipper geworden van een beunschip. Op een projectmatig uitstapje in 2006 als objectbediener bij verschillende bruggen na, heeft Lex tot aan 2015 altijd zijn eigen schip gehad. Na een korte periode van afloswerkzaamheden voor de binnenvaart, is hij in 2016 wederom actief geworden als schipper op een beunschip. Onderneming Volker Transport is (met een kortlopende onderbreking) reeds meer dan 20 jaar werkzaam in de binnenvaart. Het bedrijf is gespecialiseerd op het gebied van het vervoeren van zand, grind en verontreinigde grond (bodemsaneringsprojecten). Volker Transport voert deze transporten uit in opdracht van bevrachtingskantoren of voor eigen rekening. Het bedrijf (voorheen Volker Baggeren B.V.) is in 1994 door Lex Volker opgericht. Sinds 1998 is hij werkzaam als zelfstandig schipper op beunschepen. In september 2015 heeft hij zijn schip ‘De Amphora’ verkocht en heeft er geen activiteit meer plaatsgevonden in de B.V. Met de verkoopopbrengst van zijn schip heeft hij destijds zijn financiering bij de Rabobank afgelost. Het restant is door Lex en zijn vrouw geïnvesteerd in een 2e woning. Deze woning wordt verhuurd via de organisatie TopParken. De 2e woning is grotendeels gefinancierd vanuit de B.V. en kent een beperkte overwaarde. Het ondernemersbloed van Lex begon medio 2016 te borrelen, waarna hij met Volker Transport het containerschip ‘De Servio’ heeft gekocht. Dit schip moest achteraf (ondanks een goed huurcontract) door twee incidentele pechgevallen met de motor, voortijdig naar de sloop. Met de te ontvangen sloopopbrengst en verzekeringspenningen wordt de financiering van De Servio bij de Rabobank op korte termijn afgelost. In samenspraak met zijn oude bevrachter P. Nobel Bevrachtingen heeft Lex besloten de draad weer op te pakken en gaat hij na aanschaf van het nieuwe schip ‘De Wending’ met ingang van medio januari 2017 voor deze bevrachter varen. Marktinformatie De markt voor kleine beunschepen is momenteel goed. Er is namelijk een beperkt aanbod van beunschepen, aangezien in de afgelopen 10 jaar de actieve vloot van beunschepen met ongeveer 100 schepen is afgenomen. Het onderzoeksbureau Penteia voorspelt dat er in de toekomst meer beunschepen zullen stoppen, voornamelijk vanwege de hoge gemiddelde leeftijd van de ondernemers en de hoge gemiddelde leeftijd van de schepen. Panteia geeft tevens aan dat de infrastructuur een punt van zorg is voor de binnenvaart. Het is voor de sector daarom belangrijk om aandacht te vragen voor het bevaarbaar maken en houden van (kleine) vaarwegen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat, wanneer dit alles op orde is, de bedrijvigheid aantrekt. De overheid speelt daarom volgens de onderzoekers een belangrijke rol in de toekomst van de zand- en grindvaart. Concurrentiepositie Momenteel is de vraag naar beunschepen groot vanwege een tekort aan schepen. Er is echter nog steeds concurrentie in de markt, maar de algemene tendens is dat bevrachters gaan voor zekerheid en betrouwbare partners uitkiezen om voor langere tijd mee samen te werken. Volker Transport gaat in de toekomst samenwerken met P. Nobel Bevrachtingen.

Projectnaam Volker Transport
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 15-12-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 350.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 84 maanden
Branche Transport
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Samenvatting Volker Transport B.V. is (met een kortlopende onderbreking) reeds meer dan 20 jaar werkzaam in de binnenvaart. Het bedrijf is gespecialiseerd op het gebied van het vervoeren van zand, grind en verontreinigde grond. Volker Transport voert deze transporten uit in opdracht van bevrachtingskantoren of voor eigen rekening. De DGA, Lex Volker (56 jaar), is afkomstig uit een schippersfamilie. Hij is een ervaren schipper en heeft veel kennis van de binnenvaart. Na tweemaal motorpech te hebben gehad met een in 2016 aangekocht schip, is besloten dit schip te slopen. Medio januari 2017 is Volker Transport van plan een nieuw beunschip aan te kopen, namelijk ‘De Wending’. Het schip dat in 1966 is gebouwd, is getaxeerd op een marktwaarde van € 405.000,-. De Caterpillar-motor is volgens het keuringsrapport van uitstekende kwaliteit. Financieringsbehoefte De totale investeringsbehoefte is € 370.000,-, waarvan € 20.000,- uit eigen middelen wordt ingebracht. De overgebleven € 350.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 84 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. Risico De debiteur is Volker Transport B.V. De Dun & Bradstreet score noteert voor Volker Transport B.V. een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. Er wordt eerste hypotheek van € 350.000,- gevestigd op beunschip . De heer Volker en zijn echtgenote geven een gezamenlijke borgstelling af van € 175.000,-. De overlijdensrisicoverzekering van € 100.000,- op het leven van de heer E.H. Volker wordt verpand aan de zekerhedenagent van Collin Crowdfund. Leendoel De lening van Collin Crowdfund is bedoeld voor de financiering van de aankoop van binnenvaartschip De Wending. Ondernemer Lex Volker (56 jaar) is een schipper in hart en nieren. Hij komt uit een echte schippersfamilie; zijn vader en opa waren namelijk ook schippers. Na zijn lagere school heeft Lex de Binnenvaartschool te Rotterdam afgerond en vervolgens de mbo Schipper binnenvaart afgerond. Daarnaast beschikt Lex over de diploma’s grootvaarbewijs A/B, Elbe/Weser patent, Marifooncertificaat, Radar, BHV, VCA-Vol. Hij is getrouwd met Greet. Lex Volker is sinds 1976 actief in de scheepsvaart. In deze branche heeft hij een groot netwerk opgebouwd. Hij is begonnen als matroos op zelfzuigende schepen en is vervolgens op zeegaande en binnenvaart hopperzuigers werkzaam geweest. Na een tijd kantoorwerk te hebben verricht voor Volker Transport B.V., is hij in 1998 eigenaar/schipper geworden van een beunschip. Op een projectmatig uitstapje in 2006 als objectbediener bij verschillende bruggen na, heeft Lex tot aan 2015 altijd zijn eigen schip gehad. Na een korte periode van afloswerkzaamheden voor de binnenvaart, is hij in 2016 wederom actief geworden als schipper op een beunschip. Onderneming Volker Transport is (met een kortlopende onderbreking) reeds meer dan 20 jaar werkzaam in de binnenvaart. Het bedrijf is gespecialiseerd op het gebied van het vervoeren van zand, grind en verontreinigde grond (bodemsaneringsprojecten). Volker Transport voert deze transporten uit in opdracht van bevrachtingskantoren of voor eigen rekening. Het bedrijf (voorheen Volker Baggeren B.V.) is in 1994 door Lex Volker opgericht. Sinds 1998 is hij werkzaam als zelfstandig schipper op beunschepen. In september 2015 heeft hij zijn schip ‘De Amphora’ verkocht en heeft er geen activiteit meer plaatsgevonden in de B.V. Met de verkoopopbrengst van zijn schip heeft hij destijds zijn financiering bij de Rabobank afgelost. Het restant is door Lex en zijn vrouw geïnvesteerd in een 2e woning. Deze woning wordt verhuurd via de organisatie TopParken. De 2e woning is grotendeels gefinancierd vanuit de B.V. en kent een beperkte overwaarde. Het ondernemersbloed van Lex begon medio 2016 te borrelen, waarna hij met Volker Transport het containerschip ‘De Servio’ heeft gekocht. Dit schip moest achteraf (ondanks een goed huurcontract) door twee incidentele pechgevallen met de motor, voortijdig naar de sloop. Met de te ontvangen sloopopbrengst en verzekeringspenningen wordt de financiering van De Servio bij de Rabobank op korte termijn afgelost. In samenspraak met zijn oude bevrachter P. Nobel Bevrachtingen heeft Lex besloten de draad weer op te pakken en gaat hij na aanschaf van het nieuwe schip ‘De Wending’ met ingang van medio januari 2017 voor deze bevrachter varen. Marktinformatie De markt voor kleine beunschepen is momenteel goed. Er is namelijk een beperkt aanbod van beunschepen, aangezien in de afgelopen 10 jaar de actieve vloot van beunschepen met ongeveer 100 schepen is afgenomen. Het onderzoeksbureau Penteia voorspelt dat er in de toekomst meer beunschepen zullen stoppen, voornamelijk vanwege de hoge gemiddelde leeftijd van de ondernemers en de hoge gemiddelde leeftijd van de schepen. Panteia geeft tevens aan dat de infrastructuur een punt van zorg is voor de binnenvaart. Het is voor de sector daarom belangrijk om aandacht te vragen voor het bevaarbaar maken en houden van (kleine) vaarwegen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat, wanneer dit alles op orde is, de bedrijvigheid aantrekt. De overheid speelt daarom volgens de onderzoekers een belangrijke rol in de toekomst van de zand- en grindvaart. Concurrentiepositie Momenteel is de vraag naar beunschepen groot vanwege een tekort aan schepen. Er is echter nog steeds concurrentie in de markt, maar de algemene tendens is dat bevrachters gaan voor zekerheid en betrouwbare partners uitkiezen om voor langere tijd mee samen te werken. Volker Transport gaat in de toekomst samenwerken met P. Nobel Bevrachtingen.

Bron: Collin Crowdfund d.d. 15-12-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Converteerbare lening

€480.000 / €600.000

Symbid

Aandelen

€48.000 / €80.000

Symbid

Lening - 8,00%

€34.067 / €59.767

Kapitaalopmaat

Converteerbare lening

€100.000 / €500.000

Symbid

Lening - 5,50%

€39.650 / €65.000

Geldvoorelkaar

Lening - 3,75%

€0 / €66.750

Lendahand