VOORLEESEXPRESSPAKKETTEN: SAMEN WERKEN WE TAALACHTERSTAND WEGinvesteer


Eén op de vier kinderen verlaat de basisschool met een taalachterstand. We hebben jou nodig om daar verandering in te brengen. Doe jij mee? DRAAG JIJ BIJ AAN VOORLEESPLEZIER VOOR JONG EN OUD? Hoe heerlijk is het als je ’s avonds, voor je gaat slapen, in je pyjamaatje, lekker voorgelezen wordt en wegdroomt in een mooi verhaal. Vrijwilligers van de VoorleesExpress maken dat mogelijk bij duizenden kinderen. Een half jaar lang lezen ze wekelijks voor bij gezinnen thuis. ’s Avonds voor het slapen gaan. Zo stimuleren ze jaarlijks bij ongeveer 10.000 kinderen en hun ouders de taalontwikkeling en het leesplezier. Dat is fantastisch. Maar wij willen ons bereik vergroten. Omdat we merken dat er behoefte aan is. HOE IS DE VOORLEESEXPRESS ONTSTAAN? 10 jaar geleden woonde Anne Heinsbroek in de Utrechtse wijk Kanaleneiland met een Turkse vriendin. Anne zag hoe de neefjes van haar huisgenoot van 4 en 6 haast geen Nederlands spraken en ging spontaan voorlezen. Het had veel effect. Ze begonnen veel meer te praten en begrepen steeds meer van de verhalen. Haar zus Marieke Heinsbroek gaf als vrijwilliger huiswerkbegeleiding aan kinderen met een taalachterstand. Samen zagen ze een groot probleem én mooie kansen. Met vriendinnen begonnen ze in 2006 bij de eerste 10 gezinnen in Kanaleneiland. Dit was het begin van de VoorleesExpress. HET SUCCES VAN DE VOORLEESEXPRESS De VoorleesExpress bestaat dit jaar 10 jaar. Het project is via een franchisemodel gegroeid naar een bereik van vierduizend gezinnen per jaar. Door het hele land voeren bibliotheken en welzijnsorganisaties de VoorleesExpress lokaal uit. De VoorleesExpress heeft meerdere prijzen ontvangen en is opgenomen in de Databank van Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut. HET TEAM VAN DE VOORLEESEXPRESS De VoorleesExpress is onderdeel van SodaProducties. Een bureau voor maatschappelijke innovatie. Deze stichting is ook door de zussen Heinsbroek opgericht. Als paraplu voor veel verschillende initiatieven. Omdat er, naast de VoorleesExpress, nog veel meer ideeën zijn. Het team van SodaProducties bestaat uit 10 tot 15 mensen die verschillende projecten initiëren en realiseren. Onze slagkracht is dan ook groot. Samen zorgen we voor de landelijke doorontwikkeling en coördinatie van de VoorleesExpress. OOK VOOR GEZINNEN IN KLEINE GEMEENTEN Bij onze huidige aanpak coördineert een betaalde professional de VoorleesExpress lokaal. In veel kleinere gemeenten is dit model helaas niet haalbaar. Het is te duur en is pas mogelijk bij een groot aantal vrijwilligers en gezinnen. Terwijl er wel vraag naar is. Vaak krijgen we verzoeken van mensen die mee willen doen met de VoorleesExpress. Als vrijwilliger, als school, als bibliotheek of als gezin. Meestal moeten we dan ‘nee’ verkopen. “Helaas, je kunt alleen meedoen als er in jouw gemeente een VoorleesExpress is opgezet”. Al die potentiële vrijwilligers, gezinnen en organisaties vormen een enorme kans. Als wij op al die individuele aanvragen kunnen inspelen, bereiken wij veel meer gezinnen. Juist in die kleine gemeenten waar weinig aanbod is voor kinderen met een taalachterstand. Daarom ontwikkelen we een basis voorleespakket waarmee lokale initiatiefnemers zelf aan de slag kunnen. ZELF AAN DE SLAG MET EEN VOORLEESPAKKET Met zo’n basis voorleespakket heb je geen lokale VoorleesExpress nodig. Er is een samenwerking van drie partijen nodig: - de vrijwilliger die gaat voorlezen - de lokale (voor)school of bibliotheek - een gezin met een voorleesbehoefte Als vrijwilliger krijg je een pakket van materialen en een inlog code voor een online omgeving. Hier volg je voorbereidende trainingen, word je van week tot week meegenomen in het traject van twintig weken , ontvang je tussentijds tips en wissel je gemakkelijk ideeën en vragen uit met andere vrijwilligers. HOE ZIET ZO'N PAKKET ERUIT? Het voorleespakket bestaat uit: - online ondersteuning bij de werving van een vrijwilliger - draaiboek voor intake en screening vrijwilliger - materialen voor gezin en vrijwilliger - toegang tot online-platform (inclusief e-learning en community) voor vrijwilliger - mooi kinderboek 1.000 EXTRA GEZINNEN BEREIKEN Het voorleespakket bestaat nog niet. De komende periode ontwikkelen we materialen, draaiboeken en online tools. Dit doen we in samenwerking met landelijke partners als Stichting Lezen en Schrijven en Kunst van Lezen. We starten nu met de voorverkoop van de pakketten. Daarna gaan we opschalen. Op deze manier verwachten we de komende jaren minimaal 1000 gezinnen te bereiken. VOOR WIE IS EEN VOORLEESPAKKET? Voor (voor)scholen en bibliotheken De voorleespakketten verkopen we aan (voor)scholen en bibliotheken. Kortom, organisaties die contact hebben met jonge gezinnen en zich inzetten voor de taalontwikkeling van kinderen. Als (voor)school of bibliotheek kun je tijdens deze campagne één of drie pakketten in de voorverkoop bestellen. In de toekomst wordt het mogelijk om maximaal 20 pakketten per jaar af te nemen. Is je behoefte groter? Dan gaan we met je in gesprek over het opzetten van een plaatselijke VoorleesExpress. Voor vrijwilligers Wil jij zelf aan de slag met een voorleespakket ? En is er geen VoorleesExpresslocatie bij jou in de buurt? Dan kan je tijdens deze campagne zelf een pakket kopen. Wij helpen je om in contact te komen met een lokale (voor)school of bibliotheek. Je hebt een organisatie nodig als partner. Om jou te screenen (je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag nodig) en je te koppelen aan een gezin. DRIE MANIEREN OM BIJ TE DRAGEN 1. Met jouw donatie bereiken we veel gezinnen We willen veel gezinnen bereiken en daarom de prijs van een voorleespakket laag houden. Dit doen we door een deel van de ontwikkelingskosten te financieren met donaties. Met jouw donatie worden de voorleespakketten bereikbaar voor heel veel gezinnen. Doneren kan al vanaf € 25,-. Wij bieden jou als donateur natuurlijk iets terug als dank voor jouw gift. Nieuwsgierig? Bekijk de verschillende knoppen. 2. Met jouw bestelling ga je zelf in jouw buurt aan de slag Ken jij een gezin dat je een voorleesvrijwilliger gunt? En is er nog geen VoorleesExpress actief in jouw gemeente? Bestel dan één van de eerste 100 voorleespakketten. Je ontvangt het voorleespakket voor 1 januari 2017. Wij ondersteunen jou persoonlijk om het gezin, de vrijwilliger en de lokale organisatie aan elkaar te koppelen. 3. Met jouw lening investeer je in taal Wij gaan de komende jaren een deel van onze ontwikkelingskosten terugverdienen. Wil jij investeren in de de toekomst van kinderen door de ontwikkeling en verspreiding van de VoorleesExpresspakketten? Leen ons dan een bedrag tussen de € 500 en de € 2.500 euro. Wij betalen je in 5 jaar lineair terug en bieden je een rente van 5%. Voor een beschrijving van de financieringsvoorwaarden en structuur en een inzicht in de financiële cijfers verwijzen wij jullie graag naar het investment sheet. Deze kan gevonden worden onder het tabblad financieel. NIEUWSGIERIG NAAR ONS? Kijk op www.voorleesexpress.nl en www.sodaproducties.nl. Volg de VoorleesExpress op twitter of bekijk het Jaarverslag SodaProducties 2015 FINANCIERINGSVORM EN VOORWAARDEN Lening Het betreft hier een lening met een looptijd van 60 maanden, oftewel 5 jaar. Aflossing geschiedt jaarlijks achteraf, in 5 gelijke termijnen. De ondernemer biedt een rentepercentage van 5% per jaar. Opgelopen rente wordt aan het eind van ieder jaar, tegelijkertijd met de jaarlijkse aflossing, uitbetaald. Het maximaal te lenen bedrag is op €35.000 gesteld. Achterstelling De crowd is achtergesteld aan toekomstige bankfinanciering. Op dit moment is er nog geen bankfinanciering verstrekt. Zekerheden en borgstelling Ondernemer verstrekt een eerste pandrecht aan de crowdfunders, tot zekerheid van de nakoming van verplichtingen. Het pandrecht wordt gevestigd op de volgende zaken: - alle huidige en toekomstige vorderingen - alle roerende zaken, - alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, en - het saldo van de creditgelden van stichting SodaProducties, welke gedurende de totale looptijd van de lening minimaal het leningsbedrag plus verschuldigde rente dient te bedragen. LET OP: U KUNT EEN TOTAALBEDRAG VAN MAXIMAAL € 2.500 IN DE VERSCHILLENDE PROJECTEN VAN CROWDFUNDING VDWVM INVESTEREN.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam VOORLEESEXPRESSPAKKETTEN: SAMEN WERKEN WE TAALACHTERSTAND WEG
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 10-04-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 42.756
Rente 5,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Onderwijs
Organisatievorm Stichting
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Eén op de vier kinderen verlaat de basisschool met een taalachterstand. We hebben jou nodig om daar verandering in te brengen. Doe jij mee? DRAAG JIJ BIJ AAN VOORLEESPLEZIER VOOR JONG EN OUD? Hoe heerlijk is het als je ’s avonds, voor je gaat slapen, in je pyjamaatje, lekker voorgelezen wordt en wegdroomt in een mooi verhaal. Vrijwilligers van de VoorleesExpress maken dat mogelijk bij duizenden kinderen. Een half jaar lang lezen ze wekelijks voor bij gezinnen thuis. ’s Avonds voor het slapen gaan. Zo stimuleren ze jaarlijks bij ongeveer 10.000 kinderen en hun ouders de taalontwikkeling en het leesplezier. Dat is fantastisch. Maar wij willen ons bereik vergroten. Omdat we merken dat er behoefte aan is. HOE IS DE VOORLEESEXPRESS ONTSTAAN? 10 jaar geleden woonde Anne Heinsbroek in de Utrechtse wijk Kanaleneiland met een Turkse vriendin. Anne zag hoe de neefjes van haar huisgenoot van 4 en 6 haast geen Nederlands spraken en ging spontaan voorlezen. Het had veel effect. Ze begonnen veel meer te praten en begrepen steeds meer van de verhalen. Haar zus Marieke Heinsbroek gaf als vrijwilliger huiswerkbegeleiding aan kinderen met een taalachterstand. Samen zagen ze een groot probleem én mooie kansen. Met vriendinnen begonnen ze in 2006 bij de eerste 10 gezinnen in Kanaleneiland. Dit was het begin van de VoorleesExpress. HET SUCCES VAN DE VOORLEESEXPRESS De VoorleesExpress bestaat dit jaar 10 jaar. Het project is via een franchisemodel gegroeid naar een bereik van vierduizend gezinnen per jaar. Door het hele land voeren bibliotheken en welzijnsorganisaties de VoorleesExpress lokaal uit. De VoorleesExpress heeft meerdere prijzen ontvangen en is opgenomen in de Databank van Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut. HET TEAM VAN DE VOORLEESEXPRESS De VoorleesExpress is onderdeel van SodaProducties. Een bureau voor maatschappelijke innovatie. Deze stichting is ook door de zussen Heinsbroek opgericht. Als paraplu voor veel verschillende initiatieven. Omdat er, naast de VoorleesExpress, nog veel meer ideeën zijn. Het team van SodaProducties bestaat uit 10 tot 15 mensen die verschillende projecten initiëren en realiseren. Onze slagkracht is dan ook groot. Samen zorgen we voor de landelijke doorontwikkeling en coördinatie van de VoorleesExpress. OOK VOOR GEZINNEN IN KLEINE GEMEENTEN Bij onze huidige aanpak coördineert een betaalde professional de VoorleesExpress lokaal. In veel kleinere gemeenten is dit model helaas niet haalbaar. Het is te duur en is pas mogelijk bij een groot aantal vrijwilligers en gezinnen. Terwijl er wel vraag naar is. Vaak krijgen we verzoeken van mensen die mee willen doen met de VoorleesExpress. Als vrijwilliger, als school, als bibliotheek of als gezin. Meestal moeten we dan ‘nee’ verkopen. “Helaas, je kunt alleen meedoen als er in jouw gemeente een VoorleesExpress is opgezet”. Al die potentiële vrijwilligers, gezinnen en organisaties vormen een enorme kans. Als wij op al die individuele aanvragen kunnen inspelen, bereiken wij veel meer gezinnen. Juist in die kleine gemeenten waar weinig aanbod is voor kinderen met een taalachterstand. Daarom ontwikkelen we een basis voorleespakket waarmee lokale initiatiefnemers zelf aan de slag kunnen. ZELF AAN DE SLAG MET EEN VOORLEESPAKKET Met zo’n basis voorleespakket heb je geen lokale VoorleesExpress nodig. Er is een samenwerking van drie partijen nodig: - de vrijwilliger die gaat voorlezen - de lokale (voor)school of bibliotheek - een gezin met een voorleesbehoefte Als vrijwilliger krijg je een pakket van materialen en een inlog code voor een online omgeving. Hier volg je voorbereidende trainingen, word je van week tot week meegenomen in het traject van twintig weken , ontvang je tussentijds tips en wissel je gemakkelijk ideeën en vragen uit met andere vrijwilligers. HOE ZIET ZO'N PAKKET ERUIT? Het voorleespakket bestaat uit: - online ondersteuning bij de werving van een vrijwilliger - draaiboek voor intake en screening vrijwilliger - materialen voor gezin en vrijwilliger - toegang tot online-platform (inclusief e-learning en community) voor vrijwilliger - mooi kinderboek 1.000 EXTRA GEZINNEN BEREIKEN Het voorleespakket bestaat nog niet. De komende periode ontwikkelen we materialen, draaiboeken en online tools. Dit doen we in samenwerking met landelijke partners als Stichting Lezen en Schrijven en Kunst van Lezen. We starten nu met de voorverkoop van de pakketten. Daarna gaan we opschalen. Op deze manier verwachten we de komende jaren minimaal 1000 gezinnen te bereiken. VOOR WIE IS EEN VOORLEESPAKKET? Voor (voor)scholen en bibliotheken De voorleespakketten verkopen we aan (voor)scholen en bibliotheken. Kortom, organisaties die contact hebben met jonge gezinnen en zich inzetten voor de taalontwikkeling van kinderen. Als (voor)school of bibliotheek kun je tijdens deze campagne één of drie pakketten in de voorverkoop bestellen. In de toekomst wordt het mogelijk om maximaal 20 pakketten per jaar af te nemen. Is je behoefte groter? Dan gaan we met je in gesprek over het opzetten van een plaatselijke VoorleesExpress. Voor vrijwilligers Wil jij zelf aan de slag met een voorleespakket ? En is er geen VoorleesExpresslocatie bij jou in de buurt? Dan kan je tijdens deze campagne zelf een pakket kopen. Wij helpen je om in contact te komen met een lokale (voor)school of bibliotheek. Je hebt een organisatie nodig als partner. Om jou te screenen (je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag nodig) en je te koppelen aan een gezin. DRIE MANIEREN OM BIJ TE DRAGEN 1. Met jouw donatie bereiken we veel gezinnen We willen veel gezinnen bereiken en daarom de prijs van een voorleespakket laag houden. Dit doen we door een deel van de ontwikkelingskosten te financieren met donaties. Met jouw donatie worden de voorleespakketten bereikbaar voor heel veel gezinnen. Doneren kan al vanaf € 25,-. Wij bieden jou als donateur natuurlijk iets terug als dank voor jouw gift. Nieuwsgierig? Bekijk de verschillende knoppen. 2. Met jouw bestelling ga je zelf in jouw buurt aan de slag Ken jij een gezin dat je een voorleesvrijwilliger gunt? En is er nog geen VoorleesExpress actief in jouw gemeente? Bestel dan één van de eerste 100 voorleespakketten. Je ontvangt het voorleespakket voor 1 januari 2017. Wij ondersteunen jou persoonlijk om het gezin, de vrijwilliger en de lokale organisatie aan elkaar te koppelen. 3. Met jouw lening investeer je in taal Wij gaan de komende jaren een deel van onze ontwikkelingskosten terugverdienen. Wil jij investeren in de de toekomst van kinderen door de ontwikkeling en verspreiding van de VoorleesExpresspakketten? Leen ons dan een bedrag tussen de € 500 en de € 2.500 euro. Wij betalen je in 5 jaar lineair terug en bieden je een rente van 5%. Voor een beschrijving van de financieringsvoorwaarden en structuur en een inzicht in de financiële cijfers verwijzen wij jullie graag naar het investment sheet. Deze kan gevonden worden onder het tabblad financieel. NIEUWSGIERIG NAAR ONS? Kijk op www.voorleesexpress.nl en www.sodaproducties.nl. Volg de VoorleesExpress op twitter of bekijk het Jaarverslag SodaProducties 2015 FINANCIERINGSVORM EN VOORWAARDEN Lening Het betreft hier een lening met een looptijd van 60 maanden, oftewel 5 jaar. Aflossing geschiedt jaarlijks achteraf, in 5 gelijke termijnen. De ondernemer biedt een rentepercentage van 5% per jaar. Opgelopen rente wordt aan het eind van ieder jaar, tegelijkertijd met de jaarlijkse aflossing, uitbetaald. Het maximaal te lenen bedrag is op €35.000 gesteld. Achterstelling De crowd is achtergesteld aan toekomstige bankfinanciering. Op dit moment is er nog geen bankfinanciering verstrekt. Zekerheden en borgstelling Ondernemer verstrekt een eerste pandrecht aan de crowdfunders, tot zekerheid van de nakoming van verplichtingen. Het pandrecht wordt gevestigd op de volgende zaken: - alle huidige en toekomstige vorderingen - alle roerende zaken, - alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, en - het saldo van de creditgelden van stichting SodaProducties, welke gedurende de totale looptijd van de lening minimaal het leningsbedrag plus verschuldigde rente dient te bedragen. LET OP: U KUNT EEN TOTAALBEDRAG VAN MAXIMAAL € 2.500 IN DE VERSCHILLENDE PROJECTEN VAN CROWDFUNDING VDWVM INVESTEREN.

Bron: Voordewereldvanmorgen d.d. 10-04-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Voordewereldvanmorgen
Platformlink Ga naar Voordewereldvanmorgen
Oprichtingsjaar platform 2016
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Geen kosten voor de investeerder

Lening - 6,50%

€71.500 / €110.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€0 / €750.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€227.200 / €320.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€860.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€227.200 / €320.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€0 / €25.000

Kapitaalopmaat

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?