Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Webshoporders.nl verzorgt de logistieke goederenstromen voor webshops. De voorraad van een webshop wordt bij mij opgeslagen. Wanneer er een bestelling bij een webshop binnenkomt en deze is betaald, dan komt de order via een software-koppeling bij mij binnen. Ik zorg dan voor de verpakking en verzending van de order en regel eventuele retourzendingen. Mijn voornaamste doelgroep is de webshop die de zolderkamer ontgroeid is en het logistieke proces thuis niet meer kan regelen. Voordelen voor de webshop zijn gemak, vaste kosten per verzending en kwaliteit. Mijn onderscheidend vermogen zit in het feit dat ik deze dienst ook voor deze kleinere webshops aanbied. Ik heb in het verleden al ervaring opgedaan als ondernemer op het gebied van verkoop van websitelinks. Toen dit minder ging, door de crisis en veranderend internetgedrag, ben ik weer in loondienst gaan werken als magazijnchef bij een drukkerij. In dit magazijn vond zowel voor de drukkerij als voor derden opslag plaats. Hier heb ik veel ervaring opgedaan in de logistiek. Hier is ook al een begin gemaakt met het plan om naast opslag voor derden ook voor webwinkels te gaan werken. Door financiële problemen binnen dit bedrijf is dit nooit goed van de grond gekomen. Medio 2015 heeft de drukkerij fors gereorganiseerd en besloten zich te gaan richten op de kerntaken en het magazijn af te stoten. Ik heb toen het plan opgevat om deze activiteit voor mijzelf op te pakken. Waar wordt de financiering voor aangewend? In januari 2016 is het bedrijf Webshoporders.nl opgestart. De benodigde financiering van € 25.000,- is destijds beschikbaar gesteld door Qredits. Dit bedrag is gebruikt voor de inrichting van de opslagruimte, een reachtruck en de aanschaf van de software. Om de geplande groei te realiseren is aanvullend kapitaal benodigd. Software € 10.000,- Marketing € 4.000,- Extra magazijnstellingen € 3.000,- Financierings- en advieskosten € 5.000,- Werkkapitaal € 15.000,- Benodigd € 37.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Bij de opstart van Webshoporders.nl heb ik al contact gehad met Geldvoorelkaar.nl. Dit contact heb ik als positief en constructief ervaren, vandaar dat ik deze aanvraag bij Geldvoorelkaar.nl wil onderbrengt. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Het bedrijf is een vennootschap onder firma, bestaande uit mijzelf en 2 besloten vennootschappen, waarvan ik enig aandeelhouder ben. De vennootschappen leiden een min of meer slapend bestaan. Uit bestaande contacten komt af en toe nog wat omzet binnen (2014 : € 24.000,-). Op termijn overweeg ik ze beiden af te stoten. Uit fiscale overwegingen is de huidige structuur tot stand gekomen. Door problemen met de softwarekoppelingen is de omzet vanaf april pas echt op gang gekomen. Er komen elke maand nieuwe klanten bij. Ultimo september zijn er 17 webshops klant. Er zijn tot op heden geen klanten afgevallen, men is tevreden over de dienstverlening. Ook in oktober staan er nu al weer een aantal nieuwe klanten op de rol. Naast de omzet uit de hoofdactiviteit is er nog enige omzet uit de verhuur van palletplaatsen in de loods voor naburige transportbedrijven. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Gemiddeld komen elke week 4 tot 5 nieuwe leads binnen. De meeste leads komen binnen via de webshopsoftware-leveranciers. Gemiddeld leidt dit tot 1 nieuwe klant per week met een omzet van € 500,- per maand. Op basis van deze gegevens en het feit dat er vanaf nu weer budget is voor extra reclame (met name google AdWords) en dat wij in januari deelnemen aan een grote webshopbeurs, is een stijging van de omzet met € 2.000,- per maand zeer aannemelijk. Dit zou inhouden dat we eind december 2017 ca 75 klanten hebben. Dit is overigens slechts een fractie van het aantal webshops in Nederland, dus er zijn nog voldoende marktkansen! Naast deze berekening, waarbij uitgegaan is van een gemiddelde omzetstijging van € 2.000,- per maand (base case), is er een berekening gemaakt van en stijging van slechts € 1.000,- per maand (worst case). Dit leidt tot de volgende prognoses: Worst case 2016 € 77.934,- 2017 € 242.000,- Base case 2016 € 83.935,- 2017 € 356.000,- Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Er is geen eigen vermogen aanwezig. Wegens het ontbreken van deze buffer heb ik een derde bereid gevonden borg te staan voor de eerste dertig maandannuïteiten van de aangevraagde financiering bij Geldvoorelkaar.nl. Wat is uw woonsituatie? Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? Ik woon in een huurappartement in Amersfoort. Mijn partner heeft een vast inkomen van ca. € 1.000,- netto per maand. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? Er is een uitgebreide liquiditeitsprognose gemaakt voor het base- en worst case scenario. In beide scenario’s kan ik aan alle verplichtingen voldoen. De annuïteit bij Geldvoorelkaar.nl bedraagt voor 2017 op jaarbasis € 8.944,-. De vrij beschikbare cashflow bedraagt in 2017 bij het base case scenario € 55.022,- en bij het worst case scenario € 16.082,-. Op basis hiervan wordt in 2017 bij het base case scenario 16% van de cashflow besteed en bij het worst case scenario 56%. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Zoals reeds genoemd heb ik een derde bereid gevonden borg te staan voor de eerste 30 termijnen. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Er is een bestaande lening van Qredits van € 25.000,- met een looptijd van 60 maanden. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Het in de aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Webshoporders.nl VOF. Vennoten van deze VOF zijn: De heer R. Spijker die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. E.Com Promotions B.V. (G-PD 0,67% en Creditsafe score 43) die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid. E-Trade Promotions B.V. (G-PD 1,47% en Creditsafe score 41) die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Er wordt een borgtocht afgegeven voor de eerste dertig termijnen van de lening (totaalbedrag € 22.359,-) door de heer M.J. Barratt. Deze borgtocht loopt lineair af gedurende deze 30 maanden. De borgsteller is door Geldvoorelkaar.nl getoetst en geverifieerd.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Webshoporders.nl
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 07-10-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 37.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Transport
Organisatievorm Vennootschap onder firma
Ontwikkelfase Startend
Doel van investering Objectfinanciering

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Webshoporders.nl verzorgt de logistieke goederenstromen voor webshops. De voorraad van een webshop wordt bij mij opgeslagen. Wanneer er een bestelling bij een webshop binnenkomt en deze is betaald, dan komt de order via een software-koppeling bij mij binnen. Ik zorg dan voor de verpakking en verzending van de order en regel eventuele retourzendingen. Mijn voornaamste doelgroep is de webshop die de zolderkamer ontgroeid is en het logistieke proces thuis niet meer kan regelen. Voordelen voor de webshop zijn gemak, vaste kosten per verzending en kwaliteit. Mijn onderscheidend vermogen zit in het feit dat ik deze dienst ook voor deze kleinere webshops aanbied. Ik heb in het verleden al ervaring opgedaan als ondernemer op het gebied van verkoop van websitelinks. Toen dit minder ging, door de crisis en veranderend internetgedrag, ben ik weer in loondienst gaan werken als magazijnchef bij een drukkerij. In dit magazijn vond zowel voor de drukkerij als voor derden opslag plaats. Hier heb ik veel ervaring opgedaan in de logistiek. Hier is ook al een begin gemaakt met het plan om naast opslag voor derden ook voor webwinkels te gaan werken. Door financiële problemen binnen dit bedrijf is dit nooit goed van de grond gekomen. Medio 2015 heeft de drukkerij fors gereorganiseerd en besloten zich te gaan richten op de kerntaken en het magazijn af te stoten. Ik heb toen het plan opgevat om deze activiteit voor mijzelf op te pakken. Waar wordt de financiering voor aangewend? In januari 2016 is het bedrijf Webshoporders.nl opgestart. De benodigde financiering van € 25.000,- is destijds beschikbaar gesteld door Qredits. Dit bedrag is gebruikt voor de inrichting van de opslagruimte, een reachtruck en de aanschaf van de software. Om de geplande groei te realiseren is aanvullend kapitaal benodigd. Software € 10.000,- Marketing € 4.000,- Extra magazijnstellingen € 3.000,- Financierings- en advieskosten € 5.000,- Werkkapitaal € 15.000,- Benodigd € 37.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Bij de opstart van Webshoporders.nl heb ik al contact gehad met Geldvoorelkaar.nl. Dit contact heb ik als positief en constructief ervaren, vandaar dat ik deze aanvraag bij Geldvoorelkaar.nl wil onderbrengt. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Het bedrijf is een vennootschap onder firma, bestaande uit mijzelf en 2 besloten vennootschappen, waarvan ik enig aandeelhouder ben. De vennootschappen leiden een min of meer slapend bestaan. Uit bestaande contacten komt af en toe nog wat omzet binnen (2014 : € 24.000,-). Op termijn overweeg ik ze beiden af te stoten. Uit fiscale overwegingen is de huidige structuur tot stand gekomen. Door problemen met de softwarekoppelingen is de omzet vanaf april pas echt op gang gekomen. Er komen elke maand nieuwe klanten bij. Ultimo september zijn er 17 webshops klant. Er zijn tot op heden geen klanten afgevallen, men is tevreden over de dienstverlening. Ook in oktober staan er nu al weer een aantal nieuwe klanten op de rol. Naast de omzet uit de hoofdactiviteit is er nog enige omzet uit de verhuur van palletplaatsen in de loods voor naburige transportbedrijven. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Gemiddeld komen elke week 4 tot 5 nieuwe leads binnen. De meeste leads komen binnen via de webshopsoftware-leveranciers. Gemiddeld leidt dit tot 1 nieuwe klant per week met een omzet van € 500,- per maand. Op basis van deze gegevens en het feit dat er vanaf nu weer budget is voor extra reclame (met name google AdWords) en dat wij in januari deelnemen aan een grote webshopbeurs, is een stijging van de omzet met € 2.000,- per maand zeer aannemelijk. Dit zou inhouden dat we eind december 2017 ca 75 klanten hebben. Dit is overigens slechts een fractie van het aantal webshops in Nederland, dus er zijn nog voldoende marktkansen! Naast deze berekening, waarbij uitgegaan is van een gemiddelde omzetstijging van € 2.000,- per maand (base case), is er een berekening gemaakt van en stijging van slechts € 1.000,- per maand (worst case). Dit leidt tot de volgende prognoses: Worst case 2016 € 77.934,- 2017 € 242.000,- Base case 2016 € 83.935,- 2017 € 356.000,- Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Er is geen eigen vermogen aanwezig. Wegens het ontbreken van deze buffer heb ik een derde bereid gevonden borg te staan voor de eerste dertig maandannuïteiten van de aangevraagde financiering bij Geldvoorelkaar.nl. Wat is uw woonsituatie? Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? Ik woon in een huurappartement in Amersfoort. Mijn partner heeft een vast inkomen van ca. € 1.000,- netto per maand. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? Er is een uitgebreide liquiditeitsprognose gemaakt voor het base- en worst case scenario. In beide scenario’s kan ik aan alle verplichtingen voldoen. De annuïteit bij Geldvoorelkaar.nl bedraagt voor 2017 op jaarbasis € 8.944,-. De vrij beschikbare cashflow bedraagt in 2017 bij het base case scenario € 55.022,- en bij het worst case scenario € 16.082,-. Op basis hiervan wordt in 2017 bij het base case scenario 16% van de cashflow besteed en bij het worst case scenario 56%. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Zoals reeds genoemd heb ik een derde bereid gevonden borg te staan voor de eerste 30 termijnen. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Er is een bestaande lening van Qredits van € 25.000,- met een looptijd van 60 maanden. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Het in de aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Webshoporders.nl VOF. Vennoten van deze VOF zijn: De heer R. Spijker die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. E.Com Promotions B.V. (G-PD 0,67% en Creditsafe score 43) die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid. E-Trade Promotions B.V. (G-PD 1,47% en Creditsafe score 41) die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Er wordt een borgtocht afgegeven voor de eerste dertig termijnen van de lening (totaalbedrag € 22.359,-) door de heer M.J. Barratt. Deze borgtocht loopt lineair af gedurende deze 30 maanden. De borgsteller is door Geldvoorelkaar.nl getoetst en geverifieerd.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 07-10-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 8,00%

€227.200 / €320.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€71.500 / €110.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€860.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€0 / €750.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€227.200 / €320.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€0 / €25.000

Kapitaalopmaat

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?