Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Welcom bij Kivits is onderdeel van de franchiseformule “Welcom bij…”. Wij zijn een onafhankelijke telecomspecialist voor smartphones, abonnementen, sim only, televisie, internet, vaste telefonie en energie. Als Telecomprovider bedienen wij zowel de zakelijke als de particuliere markt. Welcom bij Kivits in Venray onderscheidt zich door de uitstekende service. Geen vraag is ons teveel en we halen alles uit kast om onze klant tevreden te stemmen. Wij richten ons met name op de tweeverdieners en 50plussers, en daarnaast de zakelijke markt (circa 30% van de omzet) en onderscheiden ons daarmee ten opzichte van de concurrentie. Vergelijkbare winkels uit de branche missen vaak de betrokkenheid van een eigen ondernemer, die nét dat stapje harder loopt. De ondernemers en medewerkers van Welcom bij Kivits zijn persoonlijk betrokken bij alle aspecten van de bedrijfsvoering. Ruim een jaar geleden hebben wij bij onze 2e vestiging geopend in Horst aan de Maas. In deze relatief grote kerngemeente was tot dat moment slechts één telecomwinkel gevestigd. Met onze proactieve houding en hoge mate van servicegerichtheid zijn wij ervan overtuigd hier een mooi marktaandeel te kunnen bewerkstelligen. Ten tijde van de start van onze onderneming was ik reeds 10 jaar als bedrijfsleider werkzaam bij T for Telecom. Toen de organisatie achter T for Telecom destijds aangaf er mee te willen stoppen, zag ik mijn kans schoon en heb ik mezelf naar voren geschoven als overnamekandidaat, en zo gebeurde het. Ik wist inmiddels wel wat ik kon, ik kende de winkel, ik kende de lokale markt en ik wilde dit graag voor eigen rekening als ondernemer doen. Deze winkel heb ik voortgezet onder een andere naam. Waar wordt de financiering voor aangewend? We zijn eind 2015 gestart in Horst aan de Maas. Daar groeien we en we merken dat ons leverancierskrediet daarin een dure oplossing is, doordat wij hier 12% rente over betalen. We vragen de financiering aan om onze kredieten te herfinancieren. Het gaat hierbij om een lening binnen de familie en het leverancierskrediet. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aflossing lening ouders € 25.000,- Aflossing leverancierskrediet Venray € 75.000,- Aflossing leverandierskrediet Horst € 20.000,- Financieringskosten € 10.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 130.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? De banken hebben zich steeds verder teruggetrokken op de financieringsmarkt. Crowdfunding is de nieuwe manier van financieren. Investeerders die met crowdfunding ondernemers verder helpen hebben minder met regelgeving van de banken te maken en durven wel achter een ondernemer met een goede businesscase te gaan staan. Dit past bij Welcom bij Kivits. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Welcom bij Kivits Venray is momenteel een VOF. Mijn vrouw en ik hebben vanaf 2009 als vennoten samen de bedrijfsleiding gevoerd. In de loop van 2017 zullen wij de VOF opheffen en doorgaan als eenmanszaak. Mijn vrouw is namelijk haar eigen nagelstudio begonnen, waardoor zij onafhankelijk wordt van de inkomsten uit de VOF. Per december 2015 is onze vestiging van Welcom bij Kivits in Horst aan de Maas actief. We hebben voor een BV gekozen om fiscale en juridische redenen. Als ondernemer en directeur ben ik enig vennoot en bestuurder. De twee bedrijven staan los van elkaar (dwz. er zijn geen onderlinge verbanden of aansprakelijkheden) en verbinden zich beide aan de gevraagde financiering. Waarom kiest u voor een uitgestelde aflossing? Een uitgestelde aflossing geeft ons liquide ruimte in het eerste jaar, verlaagt de rentelast van de leverancierskredieten en geeft mijn vrouw de gelegenheid om haar eigen klantenkring op te bouwen. We zijn in het laatste kwartaal van 2015 voor een verbouwing een lening aangegaan bij Rabobank, welke in oktober 2017 in zijn geheel afgelost zal zijn. Door de uitgestelde aflossing kunnen we eerst de lening van de Rabobank aflossen en daarna starten met die van Geldvoorelkaar.nl. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Welcom bij Kivits Venray Boekjaar Omzet Resultaat voor belasting 2012 € 847.000,- € 63.000,- 2013 € 852.000,- € 55.000,- 2014* € 955.000,- € 46.000,- 2015 € 857.000,- € 55.000,- 2016 (voorlopig) € 813.000,- € 54.000,- 2017 (prognose) € 837.000,- € 53.000,- 2018 (prognose) € 854.000,- € 58.000,- * In 2014 was de omzet relatief hoog door eenmalige provisie inkomsten. Deze hadden geen directe invloed op het behaalde resultaat. Welcom bij Kivits Horst Boekjaar Omzet Resultaat voor belasting 2016 (voorlopig) € 268.000,- -/- € 14.000,- 2017 (prognose) € 358.000,- € 18.000,- 2018 (prognose) € 460.000,- € 34.000,- Er is sprake van een relatief stabiel omzetniveau. In 2009 was er nog sprake van een omzet van circa € 700.000,-. Dit is de jaren erna geklommen naar € 850.000,- met een piek in het jaar 2014 toen de omzet € 955.000,- haalde. De daling in 2016 wordt in 2017 en verder opgevangen door nieuwe ontwikkelingen zoals het verkopen van refurbished artikelen en het terugwinnen van marktaandeel. De omzet in Horst aan de Maas is in zijn eerste volledige jaar 2016 geëindigd op € 268.000,-. Een ander belangrijk punt is het feit dat we binnen onze franchiseformule bovengemiddeld scoren op de procentuele marge. Wij zijn trots op het feit dat Welcom bij Kivits een marge van 28% realiseert, terwijl het gemiddelde binnen de groep op 24% ligt. De jaarrekening is opgesteld door AC-Finance een administratiekantoor uit Venray. De prognoses zijn opgesteld door Keijzerstaete Finance en Leasing. Vergelijkingsmateriaal qua cijfers zijn aangeleverd door de franchisegever en zijn gebruikt bij het opstellen van de prognoses. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? In Horst zijn de korte termijn vooruitzichten goed. De ervaringscijfers vanuit de franchisegever over de groei na opening van een vestiging zijn positief en leggen een fundament onder de verwachtingen. De omzetontwikkeling gedurende 2016 is positief. Deze stijgende lijn wordt doorgetrokken in de eerste periode van 2017. Het feit dat er slechts één andere telecomwinkel in een gemeente als Horst aan de Maas zit, geeft ons vertrouwen in het slagen van een deze winkel. De gemeente Horst aan de Maas is qua potentieel winkelend publiek net zo groot als de gemeente Venray. In Venray spelen de lokale marktontwikkelingen ons ook in de hand. Een van de vier telecomwinkels is onlangs gesloten en dit biedt ons reële kansen op een groter marktaandeel. Een derde positieve ontwikkeling is de introductie van het Refurbished (tweedehands) product. Dit is nieuw binnen onze formule en de eerste tekenen duiden er op dat dit voor de omzet en klantontwikkeling van onze winkels positief is en bijdraagt aan een hogere omzet en marge. Welcom bij heeft 20 franchisevestigingen in Nederland Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Er is sprake van een negatief eigen vermogen in de VOF. Dit bedraagt -/- € 49.200,- op een balanstotaal van € 196.400,-. Wij gaan dit oplossen door met één vennoot (eenmanszaak) verder te gaan, waardoor de privé-onttrekkingen fors lager worden. Bovendien gaat de tweede vestiging bijdragen aan de winst. Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? Nee, alle inkomsten komen uit de VOF en de BV. Er zijn geen andere activiteiten. Hoe kunt u na afloop van de uitgestelde aflossing voldoen aan de betaalverplichting? Zoals eerder aangegeven loopt de lening met de Rabobank in oktober 2017 af. Dit schept liquiditeitsruimte van zo'n € 2.100,-. Daarnaast zullen de privé-onttrekkingen door de start van de nagelsalon van mijn vrouw een stuk lager zijn. Verder verwacht ik groei door de toevoeging van het Refurbish assortiment. Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit? Zowel onze exploitatie in Venray en de exploitatie in Horst aan de Maas vinden plaats in huurpanden. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Er is geen sprake van overige zekerheden die wij kunnen inbrengen. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee, voor deze financiering zijn er geen andere partijen benaderd om de benodigde middelen te verkrijgen. Noot van Geldvoorelkaar.nl De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer V.O.F. Kivits. Dit is de vennootschap onder firma van de heer R.M.G.J. Kivits en mevrouw J.W.A.M. Schoenmakers, die hiermee beiden tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Medegeldnemer is Welcom bij Kivits Horst BV (Creditsafe score 46 en G-PD% 2,05%) Wanneer de VOF wordt overgezet naar een eenmanszaak, zal de eenmanszaak als medegeldnemer worden toegevoegd middels een Addendum. Dit is een groeilening; gedurende de eerste 12 maanden wordt er niet afgelost en alleen rente per kwartaal betaald. Vervolgens wordt gedurende de resterende looptijd (48 maanden) annuïtair rente en aflossing betaald.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Welcom bij Kivits
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 15-02-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 130.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Detailhandel
Organisatievorm Vennootschap onder firma
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Herfinanciering

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Welcom bij Kivits is onderdeel van de franchiseformule “Welcom bij…”. Wij zijn een onafhankelijke telecomspecialist voor smartphones, abonnementen, sim only, televisie, internet, vaste telefonie en energie. Als Telecomprovider bedienen wij zowel de zakelijke als de particuliere markt. Welcom bij Kivits in Venray onderscheidt zich door de uitstekende service. Geen vraag is ons teveel en we halen alles uit kast om onze klant tevreden te stemmen. Wij richten ons met name op de tweeverdieners en 50plussers, en daarnaast de zakelijke markt (circa 30% van de omzet) en onderscheiden ons daarmee ten opzichte van de concurrentie. Vergelijkbare winkels uit de branche missen vaak de betrokkenheid van een eigen ondernemer, die nét dat stapje harder loopt. De ondernemers en medewerkers van Welcom bij Kivits zijn persoonlijk betrokken bij alle aspecten van de bedrijfsvoering. Ruim een jaar geleden hebben wij bij onze 2e vestiging geopend in Horst aan de Maas. In deze relatief grote kerngemeente was tot dat moment slechts één telecomwinkel gevestigd. Met onze proactieve houding en hoge mate van servicegerichtheid zijn wij ervan overtuigd hier een mooi marktaandeel te kunnen bewerkstelligen. Ten tijde van de start van onze onderneming was ik reeds 10 jaar als bedrijfsleider werkzaam bij T for Telecom. Toen de organisatie achter T for Telecom destijds aangaf er mee te willen stoppen, zag ik mijn kans schoon en heb ik mezelf naar voren geschoven als overnamekandidaat, en zo gebeurde het. Ik wist inmiddels wel wat ik kon, ik kende de winkel, ik kende de lokale markt en ik wilde dit graag voor eigen rekening als ondernemer doen. Deze winkel heb ik voortgezet onder een andere naam. Waar wordt de financiering voor aangewend? We zijn eind 2015 gestart in Horst aan de Maas. Daar groeien we en we merken dat ons leverancierskrediet daarin een dure oplossing is, doordat wij hier 12% rente over betalen. We vragen de financiering aan om onze kredieten te herfinancieren. Het gaat hierbij om een lening binnen de familie en het leverancierskrediet. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aflossing lening ouders € 25.000,- Aflossing leverancierskrediet Venray € 75.000,- Aflossing leverandierskrediet Horst € 20.000,- Financieringskosten € 10.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 130.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? De banken hebben zich steeds verder teruggetrokken op de financieringsmarkt. Crowdfunding is de nieuwe manier van financieren. Investeerders die met crowdfunding ondernemers verder helpen hebben minder met regelgeving van de banken te maken en durven wel achter een ondernemer met een goede businesscase te gaan staan. Dit past bij Welcom bij Kivits. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Welcom bij Kivits Venray is momenteel een VOF. Mijn vrouw en ik hebben vanaf 2009 als vennoten samen de bedrijfsleiding gevoerd. In de loop van 2017 zullen wij de VOF opheffen en doorgaan als eenmanszaak. Mijn vrouw is namelijk haar eigen nagelstudio begonnen, waardoor zij onafhankelijk wordt van de inkomsten uit de VOF. Per december 2015 is onze vestiging van Welcom bij Kivits in Horst aan de Maas actief. We hebben voor een BV gekozen om fiscale en juridische redenen. Als ondernemer en directeur ben ik enig vennoot en bestuurder. De twee bedrijven staan los van elkaar (dwz. er zijn geen onderlinge verbanden of aansprakelijkheden) en verbinden zich beide aan de gevraagde financiering. Waarom kiest u voor een uitgestelde aflossing? Een uitgestelde aflossing geeft ons liquide ruimte in het eerste jaar, verlaagt de rentelast van de leverancierskredieten en geeft mijn vrouw de gelegenheid om haar eigen klantenkring op te bouwen. We zijn in het laatste kwartaal van 2015 voor een verbouwing een lening aangegaan bij Rabobank, welke in oktober 2017 in zijn geheel afgelost zal zijn. Door de uitgestelde aflossing kunnen we eerst de lening van de Rabobank aflossen en daarna starten met die van Geldvoorelkaar.nl. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Welcom bij Kivits Venray Boekjaar Omzet Resultaat voor belasting 2012 € 847.000,- € 63.000,- 2013 € 852.000,- € 55.000,- 2014* € 955.000,- € 46.000,- 2015 € 857.000,- € 55.000,- 2016 (voorlopig) € 813.000,- € 54.000,- 2017 (prognose) € 837.000,- € 53.000,- 2018 (prognose) € 854.000,- € 58.000,- * In 2014 was de omzet relatief hoog door eenmalige provisie inkomsten. Deze hadden geen directe invloed op het behaalde resultaat. Welcom bij Kivits Horst Boekjaar Omzet Resultaat voor belasting 2016 (voorlopig) € 268.000,- -/- € 14.000,- 2017 (prognose) € 358.000,- € 18.000,- 2018 (prognose) € 460.000,- € 34.000,- Er is sprake van een relatief stabiel omzetniveau. In 2009 was er nog sprake van een omzet van circa € 700.000,-. Dit is de jaren erna geklommen naar € 850.000,- met een piek in het jaar 2014 toen de omzet € 955.000,- haalde. De daling in 2016 wordt in 2017 en verder opgevangen door nieuwe ontwikkelingen zoals het verkopen van refurbished artikelen en het terugwinnen van marktaandeel. De omzet in Horst aan de Maas is in zijn eerste volledige jaar 2016 geëindigd op € 268.000,-. Een ander belangrijk punt is het feit dat we binnen onze franchiseformule bovengemiddeld scoren op de procentuele marge. Wij zijn trots op het feit dat Welcom bij Kivits een marge van 28% realiseert, terwijl het gemiddelde binnen de groep op 24% ligt. De jaarrekening is opgesteld door AC-Finance een administratiekantoor uit Venray. De prognoses zijn opgesteld door Keijzerstaete Finance en Leasing. Vergelijkingsmateriaal qua cijfers zijn aangeleverd door de franchisegever en zijn gebruikt bij het opstellen van de prognoses. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? In Horst zijn de korte termijn vooruitzichten goed. De ervaringscijfers vanuit de franchisegever over de groei na opening van een vestiging zijn positief en leggen een fundament onder de verwachtingen. De omzetontwikkeling gedurende 2016 is positief. Deze stijgende lijn wordt doorgetrokken in de eerste periode van 2017. Het feit dat er slechts één andere telecomwinkel in een gemeente als Horst aan de Maas zit, geeft ons vertrouwen in het slagen van een deze winkel. De gemeente Horst aan de Maas is qua potentieel winkelend publiek net zo groot als de gemeente Venray. In Venray spelen de lokale marktontwikkelingen ons ook in de hand. Een van de vier telecomwinkels is onlangs gesloten en dit biedt ons reële kansen op een groter marktaandeel. Een derde positieve ontwikkeling is de introductie van het Refurbished (tweedehands) product. Dit is nieuw binnen onze formule en de eerste tekenen duiden er op dat dit voor de omzet en klantontwikkeling van onze winkels positief is en bijdraagt aan een hogere omzet en marge. Welcom bij heeft 20 franchisevestigingen in Nederland Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Er is sprake van een negatief eigen vermogen in de VOF. Dit bedraagt -/- € 49.200,- op een balanstotaal van € 196.400,-. Wij gaan dit oplossen door met één vennoot (eenmanszaak) verder te gaan, waardoor de privé-onttrekkingen fors lager worden. Bovendien gaat de tweede vestiging bijdragen aan de winst. Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? Nee, alle inkomsten komen uit de VOF en de BV. Er zijn geen andere activiteiten. Hoe kunt u na afloop van de uitgestelde aflossing voldoen aan de betaalverplichting? Zoals eerder aangegeven loopt de lening met de Rabobank in oktober 2017 af. Dit schept liquiditeitsruimte van zo'n € 2.100,-. Daarnaast zullen de privé-onttrekkingen door de start van de nagelsalon van mijn vrouw een stuk lager zijn. Verder verwacht ik groei door de toevoeging van het Refurbish assortiment. Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit? Zowel onze exploitatie in Venray en de exploitatie in Horst aan de Maas vinden plaats in huurpanden. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Er is geen sprake van overige zekerheden die wij kunnen inbrengen. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee, voor deze financiering zijn er geen andere partijen benaderd om de benodigde middelen te verkrijgen. Noot van Geldvoorelkaar.nl De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer V.O.F. Kivits. Dit is de vennootschap onder firma van de heer R.M.G.J. Kivits en mevrouw J.W.A.M. Schoenmakers, die hiermee beiden tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Medegeldnemer is Welcom bij Kivits Horst BV (Creditsafe score 46 en G-PD% 2,05%) Wanneer de VOF wordt overgezet naar een eenmanszaak, zal de eenmanszaak als medegeldnemer worden toegevoegd middels een Addendum. Dit is een groeilening; gedurende de eerste 12 maanden wordt er niet afgelost en alleen rente per kwartaal betaald. Vervolgens wordt gedurende de resterende looptijd (48 maanden) annuïtair rente en aflossing betaald.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 15-02-2017 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 8,00%

€0 / €50.000

Capital Circle

Lening - 8,00%

€92.750 / €132.500

Capital Circle

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€74.209 / €164.909

Kapitaalopmaat

Aandelen

€142.500 / €150.000

Symbid

Lening - 8,00%

€0 / €135.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,00%

€0 / €100.000

Geldvoorelkaar