Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Deze financieringsaanvraag, die volledig hypothecair is gedekt is door een eerste inschrijving op het woonhuis, wordt voor € 650.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 350.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (65% Collin Crowdfund en 35% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. De volledig hypothecair gedekte financiering dient voor de verdere uitbreiding en ontwikkeling van het duurzame product: het Wingssprayer systeem. Wingssprayer B.V. richt zich op gewasbescherming zonder verlies van middelen naar omgeving. Dat betekent betere bescherming van het gewas, minder kosten voor dure beschermingsmiddelen en betere bescherming van mens en natuur. De nieuwe methode van spuiten helpt de gebruikers van dit systeem om de totale omgeving en bodem te beschermen. De werking en het resultaat van de Wingssprayer zijn onderzocht, getest en vastgelegd in rapporten en octrooien. Verschillende universitaire studies hebben het onderscheidend vermogen en het duurzame en maatschappelijk nut van de Wingssprayer aangetoond. Hierdoor levert het bedrijf met deze techniek een belangrijke bijdrage aan een duurzamere voedselketen. Ook de Europese Kader Richtlijn Water vergt bovenwettelijke inzet van de Agro sector. Dit kan worden gerealiseerd met de Wingssprayer door 99% minder ongewenste verliezen. Met succes heeft het bedrijf de startup fase doorstaan. Inmiddels zit men in een scale-up fase waarin het bedrijf actief is in meerdere landen. Het eerste type Wingssprayer is op dit moment volledig doorontwikkeld waardoor er sinds drie tot vier jaar een kwaliteitsproduct op de markt is.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Wingssprayer
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 24-11-2018
Type financiering Lening
Streefbedrag € 650.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Agrarisch
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Deze financieringsaanvraag, die volledig hypothecair is gedekt is door een eerste inschrijving op het woonhuis, wordt voor € 650.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 350.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (65% Collin Crowdfund en 35% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. De volledig hypothecair gedekte financiering dient voor de verdere uitbreiding en ontwikkeling van het duurzame product: het Wingssprayer systeem. Wingssprayer B.V. richt zich op gewasbescherming zonder verlies van middelen naar omgeving. Dat betekent betere bescherming van het gewas, minder kosten voor dure beschermingsmiddelen en betere bescherming van mens en natuur. De nieuwe methode van spuiten helpt de gebruikers van dit systeem om de totale omgeving en bodem te beschermen. De werking en het resultaat van de Wingssprayer zijn onderzocht, getest en vastgelegd in rapporten en octrooien. Verschillende universitaire studies hebben het onderscheidend vermogen en het duurzame en maatschappelijk nut van de Wingssprayer aangetoond. Hierdoor levert het bedrijf met deze techniek een belangrijke bijdrage aan een duurzamere voedselketen. Ook de Europese Kader Richtlijn Water vergt bovenwettelijke inzet van de Agro sector. Dit kan worden gerealiseerd met de Wingssprayer door 99% minder ongewenste verliezen. Met succes heeft het bedrijf de startup fase doorstaan. Inmiddels zit men in een scale-up fase waarin het bedrijf actief is in meerdere landen. Het eerste type Wingssprayer is op dit moment volledig doorontwikkeld waardoor er sinds drie tot vier jaar een kwaliteitsproduct op de markt is.

Bron: Collin Crowdfund d.d. 24-11-2018 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 8,00%

€0 / €50.000

Capital Circle

Lening - 8,00%

€92.750 / €132.500

Capital Circle

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 8,00%

€0 / €175.000

Geldvoorelkaar

Aandelen

€142.500 / €150.000

Symbid

Lening - 8,50%

€0 / €50.000

Kapitaalopmaat

Lening - 7,00%

€0 / €25.000

Geldvoorelkaar