Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Wocozon BV maakt het ook voor huurders mogelijk om te profiteren van het rendement dat zonnestroom oplevert. Via contracten met woningcorporaties krijgen aangesloten huurders zonnepanelen op hun daken geplaatst. Wocozon is de afgelopen 12 maanden snel gegroeid en is nu op zoek naar € 200.000,- werkkapitaal gedurende 12 maanden. In ruil bieden zij investeerders een rentepercentage aan van 7%. Het bedrijf Wocozon BV faciliteert woningcorporaties bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen en woonlastenbevriezing. Wocozon plaatst zonnepanelen op alle geschikte huurwoningen in eigendom van de woningcorporatie en ontzorgt woningcorporaties bij het installeren, financieren, verhuren, beheren en monitoren van de zonnepanelen. Inmiddels heeft Wocozon een portfolio opgebouwd van 12 gerenommeerde woningcorporaties die samen ruim 85.000 woningen in bezit hebben. Vanwege de snelle groei is extra werkkapitaal nodig. Wocozon wil sociale huurders de voordelen bieden van zonnestroom en doet dit via contracten met woningcorporaties. De woningcorporatie huurt de zonnepanelen van Wocozon. De huurprijs voor de woningcorporatie is een vast bedrag per maand en de financieringsperiode is voor 20 jaar. De omzet voor Wocozon is derhalve gegarandeerd. Wocozon plaatst de zonnepanelen op de daken van hun huurwoningen. De bewoners huren de zonnepanelen van de woningcorporatie en wekken met de zonnepanelen hun eigen energie op. De bewoner betaalt maandelijks een voorschotbedrag. Eenmaal per jaar ontvangt de bewoner een eindafrekening. Is de opwekking lager dan het voorschot ontvangt de bewoner het verschil terug. Is de opbrengst hoger dan is die stroom gratis. Indien er een substantiële afwijking wordt geconstateerd in de opwekking (door bijvoorbeeld een technisch mankement), wordt tussentijds direct actie ondernomen. Een gemiddelde huurder heeft ca. €100,- per jaar voordeel door zijn zonnepanelen. De huurder kan zelf online zien hoeveel stroom de zonnepanelen opwekken. Dit kan via computer of mobiel en uiteraard kan de opbrengst ook op het bijgeleverde installatiekastje afgelezen worden. Zo is de huurder altijd op de hoogte van de eigen opwekking. Wocozon maakt zonnestroom voor huurders wat het moet zijn: Eerlijk, duurzaam en voordelig. De organisatie Wocozon B.V. handelt uitsluitend ten dienste van woningcorporaties. Deze doelstelling volgt uit haar juridische structuur en is ook in haar statuten vastgelegd. De structuur van Wocozon ziet er als volgt uit: Stichting Wocozon is 100% aandeelhouder van Wocozon BV. De aangesloten woningcorporaties hebben het recht om bestuurders in de stichting te benoemen. Het benoemen van bestuursleden van de stichting Wocozon geschiedt eens per jaar middels een belanghebbende vergadering. In deze vergadering van belanghebbenden heeft iedere deelnemende woningcorporatie stemrecht. Het stichtingsbestuur houdt de aandelen van Wocozon BV en heeft daarmee zeggenschap in Wocozon BV. De twee directeuren Roland van der Klauw en Raymond van Hooft van Wocozon B.V. zijn derhalve geen aandeelhouders. Samen met een team van veertien mensen zorgen zij dat veel meer corporaties in Nederland enthousiast worden voor het aanbod van Wocozon. Naast de 12 reeds deelnemende worden vergaande gesprekken gevoerd met nog 20 woningcorporaties om ook aan te sluiten. Omzet en Groei Sinds de oprichting gaat het goed met Wocozon. Er is sprake van een aanhoudende groei en het aanbod wordt door woningcorporaties erg positief ontvangen. Wocozon professionaliseert haar werkwijze voortdurend. Zo is er een eigen kwaliteitshandboek en een installateurshandleiding ontwikkeld. Met name de afgelopen 12 maanden is Wocozon hard gegroeid. Raymond van Hooft: 'We groeiden in 2017 van 1300 contracten naar ruim 5.000 contracten. We spreken van een contract als er een opdracht ligt van bewoner en/of woningcorporatie voor het plaatsen van een zonnestroominstallatie. Als organisatie zijn we om deze opdrachten uit te voeren meegegroeid van 6 medewerkers aan het begin van dit jaar naar 14 medewerkers nu. We kunnen de aanvragen en het service gedeelte rondom de plaatsing soepel en goed uitvoeren.' Er is tijdens deze groei wel een liquiditeitsvraagstuk ontstaan doordat het aantal contracten sneller steeg dan het aantal geplaatste installaties, als gevolg van een niet voorziene krapte op de installatiemarkt. Wocozon krijgt haar projectvergoeding op het moment dat de installatie is geplaatst. Er zijn nu harde afspraken gemaakt met verschillende installatiebedrijven om de voorraad contracten weg te werken en de verwachtte nieuwe opdrachten te gaan uitvoeren. Financieringsbehoefte Ondanks dat Wocozon BV de geplande groei gerealiseerd heeft is er door de wijze van financiering een liquiditeits vraagstuk ontstaan bij Wocozon BV. Om deze situatie op te lossen is een voorfinanciering nodig om de groei van de organisatie te faciliteren. Wocozon B.V. is via Kapitaal Op Maat op zoek naar € 200.000,- werkkapitaal gedurende 12 maanden en biedt investeerders in ruil een rentepercentage aan van 7%. Hoewel Raymond van Hooft en Roland van der Klauw de directeuren zijn van Wocozon BV zijn zij door de specifieke bedrijfsstructuur met bovenliggende stichting geen aandeelhouder en daarom ligt een privé aansprakelijkheid in deze aanvraag niet voor de hand. Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat? Voor dit type financiering is een bancaire financiering niet mogelijk. Crowdfunding is een geweldige manier om een grote groep mensen te betrekken en dit past heel goed bij Wocozon. Met Wocozon laten wij huurders meeprofiteren van het rendement dat gehaald kan worden op zonne-energie. Met crowdfunding laten we een groep investeerders graag meeprofiteren van onze groei.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Wocozon
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 04-12-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 205.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 12 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Groei
Doel van investering Werkkapitaal

Wocozon BV maakt het ook voor huurders mogelijk om te profiteren van het rendement dat zonnestroom oplevert. Via contracten met woningcorporaties krijgen aangesloten huurders zonnepanelen op hun daken geplaatst. Wocozon is de afgelopen 12 maanden snel gegroeid en is nu op zoek naar € 200.000,- werkkapitaal gedurende 12 maanden. In ruil bieden zij investeerders een rentepercentage aan van 7%. Het bedrijf Wocozon BV faciliteert woningcorporaties bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen en woonlastenbevriezing. Wocozon plaatst zonnepanelen op alle geschikte huurwoningen in eigendom van de woningcorporatie en ontzorgt woningcorporaties bij het installeren, financieren, verhuren, beheren en monitoren van de zonnepanelen. Inmiddels heeft Wocozon een portfolio opgebouwd van 12 gerenommeerde woningcorporaties die samen ruim 85.000 woningen in bezit hebben. Vanwege de snelle groei is extra werkkapitaal nodig. Wocozon wil sociale huurders de voordelen bieden van zonnestroom en doet dit via contracten met woningcorporaties. De woningcorporatie huurt de zonnepanelen van Wocozon. De huurprijs voor de woningcorporatie is een vast bedrag per maand en de financieringsperiode is voor 20 jaar. De omzet voor Wocozon is derhalve gegarandeerd. Wocozon plaatst de zonnepanelen op de daken van hun huurwoningen. De bewoners huren de zonnepanelen van de woningcorporatie en wekken met de zonnepanelen hun eigen energie op. De bewoner betaalt maandelijks een voorschotbedrag. Eenmaal per jaar ontvangt de bewoner een eindafrekening. Is de opwekking lager dan het voorschot ontvangt de bewoner het verschil terug. Is de opbrengst hoger dan is die stroom gratis. Indien er een substantiële afwijking wordt geconstateerd in de opwekking (door bijvoorbeeld een technisch mankement), wordt tussentijds direct actie ondernomen. Een gemiddelde huurder heeft ca. €100,- per jaar voordeel door zijn zonnepanelen. De huurder kan zelf online zien hoeveel stroom de zonnepanelen opwekken. Dit kan via computer of mobiel en uiteraard kan de opbrengst ook op het bijgeleverde installatiekastje afgelezen worden. Zo is de huurder altijd op de hoogte van de eigen opwekking. Wocozon maakt zonnestroom voor huurders wat het moet zijn: Eerlijk, duurzaam en voordelig. De organisatie Wocozon B.V. handelt uitsluitend ten dienste van woningcorporaties. Deze doelstelling volgt uit haar juridische structuur en is ook in haar statuten vastgelegd. De structuur van Wocozon ziet er als volgt uit: Stichting Wocozon is 100% aandeelhouder van Wocozon BV. De aangesloten woningcorporaties hebben het recht om bestuurders in de stichting te benoemen. Het benoemen van bestuursleden van de stichting Wocozon geschiedt eens per jaar middels een belanghebbende vergadering. In deze vergadering van belanghebbenden heeft iedere deelnemende woningcorporatie stemrecht. Het stichtingsbestuur houdt de aandelen van Wocozon BV en heeft daarmee zeggenschap in Wocozon BV. De twee directeuren Roland van der Klauw en Raymond van Hooft van Wocozon B.V. zijn derhalve geen aandeelhouders. Samen met een team van veertien mensen zorgen zij dat veel meer corporaties in Nederland enthousiast worden voor het aanbod van Wocozon. Naast de 12 reeds deelnemende worden vergaande gesprekken gevoerd met nog 20 woningcorporaties om ook aan te sluiten. Omzet en Groei Sinds de oprichting gaat het goed met Wocozon. Er is sprake van een aanhoudende groei en het aanbod wordt door woningcorporaties erg positief ontvangen. Wocozon professionaliseert haar werkwijze voortdurend. Zo is er een eigen kwaliteitshandboek en een installateurshandleiding ontwikkeld. Met name de afgelopen 12 maanden is Wocozon hard gegroeid. Raymond van Hooft: 'We groeiden in 2017 van 1300 contracten naar ruim 5.000 contracten. We spreken van een contract als er een opdracht ligt van bewoner en/of woningcorporatie voor het plaatsen van een zonnestroominstallatie. Als organisatie zijn we om deze opdrachten uit te voeren meegegroeid van 6 medewerkers aan het begin van dit jaar naar 14 medewerkers nu. We kunnen de aanvragen en het service gedeelte rondom de plaatsing soepel en goed uitvoeren.' Er is tijdens deze groei wel een liquiditeitsvraagstuk ontstaan doordat het aantal contracten sneller steeg dan het aantal geplaatste installaties, als gevolg van een niet voorziene krapte op de installatiemarkt. Wocozon krijgt haar projectvergoeding op het moment dat de installatie is geplaatst. Er zijn nu harde afspraken gemaakt met verschillende installatiebedrijven om de voorraad contracten weg te werken en de verwachtte nieuwe opdrachten te gaan uitvoeren. Financieringsbehoefte Ondanks dat Wocozon BV de geplande groei gerealiseerd heeft is er door de wijze van financiering een liquiditeits vraagstuk ontstaan bij Wocozon BV. Om deze situatie op te lossen is een voorfinanciering nodig om de groei van de organisatie te faciliteren. Wocozon B.V. is via Kapitaal Op Maat op zoek naar € 200.000,- werkkapitaal gedurende 12 maanden en biedt investeerders in ruil een rentepercentage aan van 7%. Hoewel Raymond van Hooft en Roland van der Klauw de directeuren zijn van Wocozon BV zijn zij door de specifieke bedrijfsstructuur met bovenliggende stichting geen aandeelhouder en daarom ligt een privé aansprakelijkheid in deze aanvraag niet voor de hand. Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat? Voor dit type financiering is een bancaire financiering niet mogelijk. Crowdfunding is een geweldige manier om een grote groep mensen te betrekken en dit past heel goed bij Wocozon. Met Wocozon laten wij huurders meeprofiteren van het rendement dat gehaald kan worden op zonne-energie. Met crowdfunding laten we een groep investeerders graag meeprofiteren van onze groei.

Bron: Kapitaalopmaat d.d. 04-12-2017 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Kapitaalopmaat
Platformlink Ga naar Kapitaalopmaat
Oprichtingsjaar platform 2013
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Eenmalige administratiefee 0,9% van uw investering; staffelkorting op investeringen boven € 10.000

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 6,75%

€355.500 / €450.000

Waardevoorjegeld

Lening - 6,00%

€101.990 / €217.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€153.000 / €180.000

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€92.641 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€468.000 / €650.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€64.800 / €90.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat