Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? XL Adventure and Events (XL Adventure) organiseert events, uitjes en activiteiten voor bedrijven, organisaties en particulieren en verhuurt daarnaast buitensportmaterialen zoals mountainbikes, kano’s, steps en tenten. XL Adventure biedt tevens teambuilding- en coachingtrajecten aan. Ook exploiteert XL Adventure ‘Out in Action’ in Amersfoort. XL Adventure biedt haar activiteiten aan onder diverse labels: PicoPlan: creatieve uitjes in historische binnensteden door heel Nederland Katan Outdoor: outdoor programma’s gericht op de natuur Out in Action: hét outdoor en adventure park van Midden-Nederland Paintball Plus en Laser Combat: paintball, lasergame, archery en bubbleball activiteiten XL Specials: ontwerpen en bouwen van spectaculaire outdoor constructies Voor activiteiten in het buitenland heeft XL Adventure connecties met partijen in België, Duitsland en Oostenrijk. De laatste jaren is er een toenemende interesse voor buitensportactiviteiten in België. Hiervoor is XL Adventure enkele jaren geleden een samenwerking aangegaan met Voncken Nature Sport Plus SPRL in Sprimont. Deze onderneming heeft een vergunning voor outdoor activiteiten in de Belgische Ardennen. De Nederlandse eigenaar van Voncken Nature Sport Plus is op leeftijd en heeft te kennen gegeven zijn onderneming te willen overdragen. De goede relatie tussen XL Adventure en Voncken Nature Sport Plus heeft er toe geleid dat partijen overeenstemming hebben bereikt over een overname tegen een gunstige koopprijs. De betaalde goodwill voor Voncken Nature Sport Plus bedraagt circa 2 maal de jaarwinst 2016. Dit is een zeer korte terugverdientijd op basis van de huidige omzet en nog exclusief de te verwachten extra omzet uit doorverwijzingen van XL Adventure. De huidige eigenaar zal zorg dragen voor een goede overdracht van de onderneming en haar klanten. Het vastgoed op de locatie in Sprimont blijft in eigendom van de huidige eigenaar en zal in de toekomst worden gehuurd. Een ervaren instructeur van XL Adventure zal permanent verhuizen naar de locatie van Voncken Nature Sport Plus in België en daar verantwoordelijk zijn voor de lokale operatie. Xander Timmerman, oprichter van XL Adventure, heeft ervaring met overnames en het integreren van de overgenomen activiteiten in XL Adventure. In het verleden heeft hij met XL Adventure onder andere de exploitatie van het klimbos ‘Out in Action’ en Katan Outdoor overgenomen. Waar wordt de financiering voor aangewend? De gevraagde financiering is benodigd voor de overname van Voncken Nature Sport Plus. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Overname Voncken Nature Plus € 125.000,- Financieringskosten en werkkapitaal € 35.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 160.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Geldvoorelkaar.nl is een zeer professioneel platform dat financiering en groei van het MKB mogelijk wil én kan maken. Deze doelstelling van Geldvoorelkaar.nl sluit aan op de groeiambities van XL Adventure. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De organisatie van XL Adventure bestaat naast directeur Xander Timmerman uit zeven vaste medewerkers en 8-14 oproepkrachten. De meeste vaste medewerkers en oproepkrachten zijn groepsinstructeurs die worden ingezet bij het begeleiden van events, uitjes en workshops. Op kantoor zitten twee vaste medewerkers (samen 1 FTE) die verantwoordelijk zijn voor de (financiële) administratie, officewerkzaamheden en de diverse websites van de onderneming. XL Adventure is gevestigd in Amersfoort. Hier beschikt zij sinds 2016 over twee grote hallen en kantoorruimte met een totaaloppervlakte van 3.000 m². Eén hal is gedeeltelijk ingericht met twee escape rooms en één hal dient als werkplaats en opslag ten behoeve van materialen en wordt tevens deels onderverhuurd. De huur van de twee hallen heeft in 2016 geleid tot extra huisvestingslasten wat mede de oorzaak was van het lagere resultaat in dat jaar. De positieve exploitatie van de twee escape rooms en de onderverhuur zullen ervoor zorgen dat deze extra lasten in 2017 grotendeels gedekt worden. De activiteiten van XL Adventure worden uitgevoerd vanuit XL Adventure, de eenmanszaak van Xander Timmerman. De overname van Voncken Nature Sport Plus zal gedaan worden door een nieuw opgerichte holding XL Adventure Groep B.V. Deze komt in eerste instantie naast de eenmanszaak te hangen. In de nabije toekomst zullen de activiteiten van de eenmanszaak ondergebracht worden in een werkmaatschappij onder XL Adventure Groep B.V. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De gezamenlijke omzet en het gezamenlijke genormaliseerde resultaat (EBITDA) van XL Adventure en Voncken Nature Sport Plus worden hieronder weergegeven. Voor XL Adventure was 2015 een exceptioneel goed jaar met een grote eenmalige opdracht, waarbij tijdelijk uitvoering werd gegeven aan het operationeel management van een ander eventbureau. De omzet in 2016 is daardoor lager dan in 2015, maar verklaarbaar en verwacht door het management. Zowel de huidige eenmanszaak XL Adventure en Events als Voncken Nature Sport Plus groeien in omzet. Boekjaar Omzet Resultaat (EBITDA) 2014 € 484.000,- € 19.000,- 2015 € 723.000,- € 146.000,- 2016 (voorlopig) € 665.000,- € 51.000,- 2017 (prognose) € 775.000,- € 157.000,- 2018 (prognose) € 850.000,- € 196.000,- Deze gezamenlijk genormaliseerde cijfers en de prognoses zijn opgesteld door Middenduin Corporate Finance. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? De korte termijn vooruitzichten van de ondernemingen XL Adventure en Voncken Nature Sport Plus zien er zeer goed uit. XL Adventure heeft de afgelopen jaren een significante omzetgroei laten zien van € 350.000,- (2014) naar € 507.000,- (2016). De omzet van Voncken Nature Sport Plus heeft zich meer geleidelijk ontwikkeld van € 134.000,- (2014) naar € 158.000,- (2016). De huidige economische groei maakt dat bedrijven en consumenten weer meer budget hebben voor events, uitjes en teambuildingactiviteiten. XL Adventure merkt dat met name in de toename van aanvragen voor grotere events. Begin 2017 heeft XL Adventure al voor ruim € 250.000,- aan opdrachten voor events gecontracteerd, ten opzichte van € 75.000,- begin 2016. De synergie tussen XL Adventure en Voncken Nature Sport Plus, waarbij vanuit Nederland actief omzet gestuurd kan worden naar België, gaat ook een positief effect hebben op de gezamenlijke omzet. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Het gezamenlijke eigen vermogen na overname en achterstelling van een familiaire geldlening bedraagt € 36.500,- op een balanstotaal van € 233.000,-, wat overeen komt met een solvabiliteit ratio van 16%. Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? Nee. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening? Het percentage van de vrij beschikbare cashflow dat zal worden besteed aan de aflossingen en renteverplichtingen bedraagt 50% in 2017 en 43% in 2018. Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit? Het bedrijfspand wordt gehuurd. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Investeerders wordt een tweede pandrecht geboden op de bedrijfsinventaris, waaronder de vervoersmiddelen, voorraden en de debiteuren van XL Adventure & Events. Deze activa vertegenwoordigen per ultimo 2016 een waarde van circa € 130.000,-. Het eerste pandrecht ligt bij de Rabobank. De door de familie Timmerman verstrekte lening, ter hoogte van € 33.000,- ultimo 2016, zal worden achtergesteld aan de lening via Geldvoorelkaar.nl. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Incentive Bij een investering vanaf: € 300,- tot en met € 900,- ontvangt u 2 toegangskaartjes voor Out in Action. € 1.000,- tot en met € 2.400,- ontvangt u een tegoedbon voor een kanotocht of kinderescaperoom voor 10 personen € 2.500,- en meer ontvangt u een tegoedbon voor twee personen om deel te nemen aan een outdoordag bij Voncken Nature Sport in Sprimont. Noot van Geldvoorelkaar.nl De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van de Geldnemer XL Adventure Groep B.V. Medegeldnemer zijn Voncken Nature Sport Plus SPRL (Creditsafe score 73) en XL Adventure & Events (G-PD% 0,13% en Creditsafe score 70). Laatstgenoemde entiteit is de eenmanszaak van de heer S.A. Timmerman, die hiermee tevens tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van morele waarde. Zoals in de pitch is vermeld, is er sprake van een tweede pandrecht op de bedrijfsinventaris, waaronder de vervoermiddelen, de voorraden en de debiteuren van de eenmanszaak XL Adventure & Events. Deze zekerheden worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn vastgelegd. Tevens wordt in de Overeenkomst Lening een verbod op het vestigen van pandrecht op de activa van Voncken Nature Sport Plus SPRL vastgelegd. Een kopie van de finale koopovereenkomst dient voor uitboeking van de gelden in bezit van Geldvoorelkaar.nl te zijn. Bij deze lening is een advies- en begeleidingspakket (Zilver) overeengekomen.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam XL Adventure & Events
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 23-03-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 160.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Recreatie
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Bedrijfsovername

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? XL Adventure and Events (XL Adventure) organiseert events, uitjes en activiteiten voor bedrijven, organisaties en particulieren en verhuurt daarnaast buitensportmaterialen zoals mountainbikes, kano’s, steps en tenten. XL Adventure biedt tevens teambuilding- en coachingtrajecten aan. Ook exploiteert XL Adventure ‘Out in Action’ in Amersfoort. XL Adventure biedt haar activiteiten aan onder diverse labels: PicoPlan: creatieve uitjes in historische binnensteden door heel Nederland Katan Outdoor: outdoor programma’s gericht op de natuur Out in Action: hét outdoor en adventure park van Midden-Nederland Paintball Plus en Laser Combat: paintball, lasergame, archery en bubbleball activiteiten XL Specials: ontwerpen en bouwen van spectaculaire outdoor constructies Voor activiteiten in het buitenland heeft XL Adventure connecties met partijen in België, Duitsland en Oostenrijk. De laatste jaren is er een toenemende interesse voor buitensportactiviteiten in België. Hiervoor is XL Adventure enkele jaren geleden een samenwerking aangegaan met Voncken Nature Sport Plus SPRL in Sprimont. Deze onderneming heeft een vergunning voor outdoor activiteiten in de Belgische Ardennen. De Nederlandse eigenaar van Voncken Nature Sport Plus is op leeftijd en heeft te kennen gegeven zijn onderneming te willen overdragen. De goede relatie tussen XL Adventure en Voncken Nature Sport Plus heeft er toe geleid dat partijen overeenstemming hebben bereikt over een overname tegen een gunstige koopprijs. De betaalde goodwill voor Voncken Nature Sport Plus bedraagt circa 2 maal de jaarwinst 2016. Dit is een zeer korte terugverdientijd op basis van de huidige omzet en nog exclusief de te verwachten extra omzet uit doorverwijzingen van XL Adventure. De huidige eigenaar zal zorg dragen voor een goede overdracht van de onderneming en haar klanten. Het vastgoed op de locatie in Sprimont blijft in eigendom van de huidige eigenaar en zal in de toekomst worden gehuurd. Een ervaren instructeur van XL Adventure zal permanent verhuizen naar de locatie van Voncken Nature Sport Plus in België en daar verantwoordelijk zijn voor de lokale operatie. Xander Timmerman, oprichter van XL Adventure, heeft ervaring met overnames en het integreren van de overgenomen activiteiten in XL Adventure. In het verleden heeft hij met XL Adventure onder andere de exploitatie van het klimbos ‘Out in Action’ en Katan Outdoor overgenomen. Waar wordt de financiering voor aangewend? De gevraagde financiering is benodigd voor de overname van Voncken Nature Sport Plus. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Overname Voncken Nature Plus € 125.000,- Financieringskosten en werkkapitaal € 35.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 160.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Geldvoorelkaar.nl is een zeer professioneel platform dat financiering en groei van het MKB mogelijk wil én kan maken. Deze doelstelling van Geldvoorelkaar.nl sluit aan op de groeiambities van XL Adventure. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De organisatie van XL Adventure bestaat naast directeur Xander Timmerman uit zeven vaste medewerkers en 8-14 oproepkrachten. De meeste vaste medewerkers en oproepkrachten zijn groepsinstructeurs die worden ingezet bij het begeleiden van events, uitjes en workshops. Op kantoor zitten twee vaste medewerkers (samen 1 FTE) die verantwoordelijk zijn voor de (financiële) administratie, officewerkzaamheden en de diverse websites van de onderneming. XL Adventure is gevestigd in Amersfoort. Hier beschikt zij sinds 2016 over twee grote hallen en kantoorruimte met een totaaloppervlakte van 3.000 m². Eén hal is gedeeltelijk ingericht met twee escape rooms en één hal dient als werkplaats en opslag ten behoeve van materialen en wordt tevens deels onderverhuurd. De huur van de twee hallen heeft in 2016 geleid tot extra huisvestingslasten wat mede de oorzaak was van het lagere resultaat in dat jaar. De positieve exploitatie van de twee escape rooms en de onderverhuur zullen ervoor zorgen dat deze extra lasten in 2017 grotendeels gedekt worden. De activiteiten van XL Adventure worden uitgevoerd vanuit XL Adventure, de eenmanszaak van Xander Timmerman. De overname van Voncken Nature Sport Plus zal gedaan worden door een nieuw opgerichte holding XL Adventure Groep B.V. Deze komt in eerste instantie naast de eenmanszaak te hangen. In de nabije toekomst zullen de activiteiten van de eenmanszaak ondergebracht worden in een werkmaatschappij onder XL Adventure Groep B.V. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De gezamenlijke omzet en het gezamenlijke genormaliseerde resultaat (EBITDA) van XL Adventure en Voncken Nature Sport Plus worden hieronder weergegeven. Voor XL Adventure was 2015 een exceptioneel goed jaar met een grote eenmalige opdracht, waarbij tijdelijk uitvoering werd gegeven aan het operationeel management van een ander eventbureau. De omzet in 2016 is daardoor lager dan in 2015, maar verklaarbaar en verwacht door het management. Zowel de huidige eenmanszaak XL Adventure en Events als Voncken Nature Sport Plus groeien in omzet. Boekjaar Omzet Resultaat (EBITDA) 2014 € 484.000,- € 19.000,- 2015 € 723.000,- € 146.000,- 2016 (voorlopig) € 665.000,- € 51.000,- 2017 (prognose) € 775.000,- € 157.000,- 2018 (prognose) € 850.000,- € 196.000,- Deze gezamenlijk genormaliseerde cijfers en de prognoses zijn opgesteld door Middenduin Corporate Finance. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? De korte termijn vooruitzichten van de ondernemingen XL Adventure en Voncken Nature Sport Plus zien er zeer goed uit. XL Adventure heeft de afgelopen jaren een significante omzetgroei laten zien van € 350.000,- (2014) naar € 507.000,- (2016). De omzet van Voncken Nature Sport Plus heeft zich meer geleidelijk ontwikkeld van € 134.000,- (2014) naar € 158.000,- (2016). De huidige economische groei maakt dat bedrijven en consumenten weer meer budget hebben voor events, uitjes en teambuildingactiviteiten. XL Adventure merkt dat met name in de toename van aanvragen voor grotere events. Begin 2017 heeft XL Adventure al voor ruim € 250.000,- aan opdrachten voor events gecontracteerd, ten opzichte van € 75.000,- begin 2016. De synergie tussen XL Adventure en Voncken Nature Sport Plus, waarbij vanuit Nederland actief omzet gestuurd kan worden naar België, gaat ook een positief effect hebben op de gezamenlijke omzet. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Het gezamenlijke eigen vermogen na overname en achterstelling van een familiaire geldlening bedraagt € 36.500,- op een balanstotaal van € 233.000,-, wat overeen komt met een solvabiliteit ratio van 16%. Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? Nee. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening? Het percentage van de vrij beschikbare cashflow dat zal worden besteed aan de aflossingen en renteverplichtingen bedraagt 50% in 2017 en 43% in 2018. Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit? Het bedrijfspand wordt gehuurd. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Investeerders wordt een tweede pandrecht geboden op de bedrijfsinventaris, waaronder de vervoersmiddelen, voorraden en de debiteuren van XL Adventure & Events. Deze activa vertegenwoordigen per ultimo 2016 een waarde van circa € 130.000,-. Het eerste pandrecht ligt bij de Rabobank. De door de familie Timmerman verstrekte lening, ter hoogte van € 33.000,- ultimo 2016, zal worden achtergesteld aan de lening via Geldvoorelkaar.nl. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Incentive Bij een investering vanaf: € 300,- tot en met € 900,- ontvangt u 2 toegangskaartjes voor Out in Action. € 1.000,- tot en met € 2.400,- ontvangt u een tegoedbon voor een kanotocht of kinderescaperoom voor 10 personen € 2.500,- en meer ontvangt u een tegoedbon voor twee personen om deel te nemen aan een outdoordag bij Voncken Nature Sport in Sprimont. Noot van Geldvoorelkaar.nl De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van de Geldnemer XL Adventure Groep B.V. Medegeldnemer zijn Voncken Nature Sport Plus SPRL (Creditsafe score 73) en XL Adventure & Events (G-PD% 0,13% en Creditsafe score 70). Laatstgenoemde entiteit is de eenmanszaak van de heer S.A. Timmerman, die hiermee tevens tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van morele waarde. Zoals in de pitch is vermeld, is er sprake van een tweede pandrecht op de bedrijfsinventaris, waaronder de vervoermiddelen, de voorraden en de debiteuren van de eenmanszaak XL Adventure & Events. Deze zekerheden worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn vastgelegd. Tevens wordt in de Overeenkomst Lening een verbod op het vestigen van pandrecht op de activa van Voncken Nature Sport Plus SPRL vastgelegd. Een kopie van de finale koopovereenkomst dient voor uitboeking van de gelden in bezit van Geldvoorelkaar.nl te zijn. Bij deze lening is een advies- en begeleidingspakket (Zilver) overeengekomen.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 23-03-2017 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 5,50%

€62.946 / €179.846

Kapitaalopmaat

Lening - 4,50%

€102.974 / €239.474

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€16.415 / €74.615

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat