Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Zonnepanelen voor sociale huurwoningen in Noord-Hollandinvesteer


Alle bewoners van sociale huurwoningen moeten kunnen profiteren van zonne-energie. Dat is de ambitie van Wocozon. Investeer nu en draag bij aan deze duurzame & sociale doelstelling! Pitch ondernemer Wocozon is momenteel actief bij 8 woningcorporaties met een totale woningvoorraad van ruim 20.000 woningen en deze zomer volgen er nog 5 extra. Sinds juni 2015 hebben ruim 2.000 huurders zich aangemeld voor gebruik van de zonnestroominstallaties en zijn inmiddels ca. 850 woningen voorzien van zonnepanelen in de Provincies Zuid Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel en Noord Holland. Om dit soort projecten te kunnen realiseren en te financieren werkt Wocozon samen met professionele investeerders en bancaire partijen zoals: De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ASN Bank, Meewind, het Energie Fonds Brabant, Energiefonds Utrecht en het Energiefonds Overijssel. Wocozon is recent een nieuw project gestart in de Provincie Noord-Holland (Texel) met als doel ook in deze provincie zoveel mogelijk huurders te laten profiteren van de financiële voordelen van zonnestroom. Voor de realisatie van dit project heeft Wocozon een eerste contract gesloten met woningbouwcorporatie Woontij op Texel en is er een professionele investeerder gevonden (participatiefonds) die een investering wil verstrekken. Ook particulieren krijgen nu middels crowdfunding de kans om mee te financieren in de eerste fase van dit project. De eerste fase van het project op Texel heeft als doel om voor minimaal 150 en maximaal 300 woningen zonnestroominstallaties te realiseren. Hier is €500.000 – €1.000.000 voor nodig. Hiervan zal de professionele investeerder €250.000 inbrengen in de vorm van eigen vermogen (hier is al goedkeuring voor verkregen). De overige €250.000 – €750.000 wordt opgehaald via een lening van de crowd. Deze lening dient in principe enkel ter overbrugging totdat de BNG de lening kan herfinancieren en de crowd kan worden afgelost. Herfinanciering zal plaatsvinden wanneer het project voldoende schaal heeft bereikt en de BNG tenminste voor EUR 2mln aan zonnestroominstallaties kan financieren. Dit komt neer op zonnestroominstallaties bij 725 woningen in de gehele provincie Noord- Holland. Woontij zelf heeft 1200 woningen welke geschikt zijn voor zonnestroominstallaties en Wocozon is druk in gesprek met tenminste een viertal woningcorporaties (gezamenlijk meer dan 100.000 woningen) en o.a. gemeente Haarlem om nieuwe woningen aan te sluiten.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Zonnepanelen voor sociale huurwoningen in Noord-Holland
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 05-08-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 250.122
Rente 4,50%
Looptijd (in maanden) 18 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Alle bewoners van sociale huurwoningen moeten kunnen profiteren van zonne-energie. Dat is de ambitie van Wocozon. Investeer nu en draag bij aan deze duurzame & sociale doelstelling! Pitch ondernemer Wocozon is momenteel actief bij 8 woningcorporaties met een totale woningvoorraad van ruim 20.000 woningen en deze zomer volgen er nog 5 extra. Sinds juni 2015 hebben ruim 2.000 huurders zich aangemeld voor gebruik van de zonnestroominstallaties en zijn inmiddels ca. 850 woningen voorzien van zonnepanelen in de Provincies Zuid Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel en Noord Holland. Om dit soort projecten te kunnen realiseren en te financieren werkt Wocozon samen met professionele investeerders en bancaire partijen zoals: De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ASN Bank, Meewind, het Energie Fonds Brabant, Energiefonds Utrecht en het Energiefonds Overijssel. Wocozon is recent een nieuw project gestart in de Provincie Noord-Holland (Texel) met als doel ook in deze provincie zoveel mogelijk huurders te laten profiteren van de financiële voordelen van zonnestroom. Voor de realisatie van dit project heeft Wocozon een eerste contract gesloten met woningbouwcorporatie Woontij op Texel en is er een professionele investeerder gevonden (participatiefonds) die een investering wil verstrekken. Ook particulieren krijgen nu middels crowdfunding de kans om mee te financieren in de eerste fase van dit project. De eerste fase van het project op Texel heeft als doel om voor minimaal 150 en maximaal 300 woningen zonnestroominstallaties te realiseren. Hier is €500.000 – €1.000.000 voor nodig. Hiervan zal de professionele investeerder €250.000 inbrengen in de vorm van eigen vermogen (hier is al goedkeuring voor verkregen). De overige €250.000 – €750.000 wordt opgehaald via een lening van de crowd. Deze lening dient in principe enkel ter overbrugging totdat de BNG de lening kan herfinancieren en de crowd kan worden afgelost. Herfinanciering zal plaatsvinden wanneer het project voldoende schaal heeft bereikt en de BNG tenminste voor EUR 2mln aan zonnestroominstallaties kan financieren. Dit komt neer op zonnestroominstallaties bij 725 woningen in de gehele provincie Noord- Holland. Woontij zelf heeft 1200 woningen welke geschikt zijn voor zonnestroominstallaties en Wocozon is druk in gesprek met tenminste een viertal woningcorporaties (gezamenlijk meer dan 100.000 woningen) en o.a. gemeente Haarlem om nieuwe woningen aan te sluiten.

Bron: Oneplanetcrowd d.d. 05-08-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Oneplanetcrowd
Platformlink Ga naar Oneplanetcrowd
Oprichtingsjaar platform 2012
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten Beheerkosten: 0,2% per kwartaal (0,8% op jaarbasis) over het uitstaande leenbedrag. Dit bedrag houdt Oneplanetcrowd in bij de aflossingen en rentebetalingen van ondernemers aan investeerders.

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 4,50%

€104.893 / €238.393

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€11.188 / €74.588

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat