Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Inwoners van Lutten hebben de handen in een geslagen om een Zonnepark voor het dorp te realiseren en exploiteren. Hiervoor hebben ze in 2018 de coöperatieve vereniging Lutten Levert u.a. opgericht en hebben ze in eigen beheer de eerste aanzet gegeven voor het ontwikkelen van een eerste opwekinstallatie. Wat begon met het idee om een klein zonnepark als postcoderoos te ontwikkelen is nu uitgegroeid tot een volwaardig zonnepark voor en door inwoners van Lutten welke onder de SDE+ subsidie en gedeeltelijk onder de postcoderoosregeling zal worden geëxploiteerd. Hierdoor kunnen leden van Lutten Levert voor 100% eigenaar worden van het zonnepark met co-financiering vanuit het Energiefonds Overijssel. Dankzij de inspanningen van het bestuur en leden zijn er op de voorlichtingsavonden voldoende inwoners enthousiast gemaakt om de crowdfunding van start te laten gaan via het platform van Greencrowd. Op het perceel achter bedrijfsterrein van Jarola BV in Lutten komt het zonnepark van de coöperatie en haar leden. Op het definitieve ontwerp werd op 14 maart 2019 de omgevingsvergunning verkregen van Gemeente Hardenberg. Na het verkrijgen van de vergunning is SDE+ subsidie aangevraagd in de zogenaamde voorjaarsronde 2018. Inmiddels is er voor het zonnepark een SDE+ subsidiebeschikking toegekend en heeft het Energiefonds Overijssel een positief oordeel gegeven over de beoogde financiering en exploitatie model. Aanbod crowdfunders Oplevering van zonnepark van maarliefst 6.236 zonnepanelen wordt medio maart 2020 verwacht. Elk zonnepaneel heeft een vermogen van 320 Wp (wattpiek). De zonnepanelen installatie levert naar verwachting 1,7 miljoen (1.695.000) kWh per jaar op. Van de 6.236 panelen zullen naar verwachting zo’n 1.250 panelen worden ondergebracht in een aparte postcoderoos. Daarmee kunnen tenminste 100 huishoudens die mee doen met het postcoderoosdeel jaarlijks volledig worden voorzien van groene stroom. Het meerdere wordt op een aparte aansluiting geleverd aan het net onder SDE+ subsidie. Leden krijgen de kans om mee te profiteren van het zonnepark door één of meer zonnecertificaten van € 300,- per stuk aan te schaffen. Daardoor komt het zonnepark in burger eigendom via energiecoöperatie Lutten Levert en worden de opbrengsten van het zonnepark lokaal gedeeld. Inschrijven kan vanaf één zonnecertificaat met een inleg van € 300,-. De toegerekende opbrengst in energie staat gelijk aan de gemiddelde stroomopbrengst van circa 290 kWh per jaar. Op basis hiervan kun je berekenen hoeveel zonnecertificaten je nodig hebt om je eigen jaarverbruik af te dekken. De inleg van uw zonnecertificaat lossen we jaarlijks af op basis van een annuïteitenschema. Dat betekent een jaarlijkse terugbetaling van zo’n € 25 per zonnecertificaat. Tijdens de bouwfase is de geldlening aflossingsvrij, je ontvangt dan enkel rente over je inleg tot het moment van oplevering en ingebruikname. Na het eerste productiejaar beginnen ook de reguliere rente en aflossing volgende onderstaande aflossingsschema. Deze betalingen verlopen via het crowdfundingsplatform Greencrowd. Risico's Risico’s bij het investeren (algemeen) Als u van plan bent te investeren, dan adviseren wij u om voorafgaand aan de deelname te controleren of het crowdfundingplatform of geldverschaffer een vergunning of ontheffing van de AFM of DNB heeft. U kunt deze informatie vinden in het `Register onder toezicht staande ondernemingen` op de website van de AFM. Verder is het van belang dat u voldoende informatie inwint om na te gaan of het crowdfundingplatform de gestelde verwachtingen kan waarmaken. Wees daarnaast ook alert op risico's zoals identiteitsfraude, onbetrouwbare informatie over te verwachten rendementen en de mogelijkheid van wanbetaling en/of faillissement. Risico’s bij het investeren (specifiek) Voor de financiering wordt door Lutten Levert geen zekerheden afgegeven omdat de financiering is achtergesteld aan de financiering door de provincie.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Zonnepark Lutten Levert
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 31-12-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 375.000
Rente 3,00%
Looptijd (in maanden) 180 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten Vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Inwoners van Lutten hebben de handen in een geslagen om een Zonnepark voor het dorp te realiseren en exploiteren. Hiervoor hebben ze in 2018 de coöperatieve vereniging Lutten Levert u.a. opgericht en hebben ze in eigen beheer de eerste aanzet gegeven voor het ontwikkelen van een eerste opwekinstallatie. Wat begon met het idee om een klein zonnepark als postcoderoos te ontwikkelen is nu uitgegroeid tot een volwaardig zonnepark voor en door inwoners van Lutten welke onder de SDE+ subsidie en gedeeltelijk onder de postcoderoosregeling zal worden geëxploiteerd. Hierdoor kunnen leden van Lutten Levert voor 100% eigenaar worden van het zonnepark met co-financiering vanuit het Energiefonds Overijssel. Dankzij de inspanningen van het bestuur en leden zijn er op de voorlichtingsavonden voldoende inwoners enthousiast gemaakt om de crowdfunding van start te laten gaan via het platform van Greencrowd. Op het perceel achter bedrijfsterrein van Jarola BV in Lutten komt het zonnepark van de coöperatie en haar leden. Op het definitieve ontwerp werd op 14 maart 2019 de omgevingsvergunning verkregen van Gemeente Hardenberg. Na het verkrijgen van de vergunning is SDE+ subsidie aangevraagd in de zogenaamde voorjaarsronde 2018. Inmiddels is er voor het zonnepark een SDE+ subsidiebeschikking toegekend en heeft het Energiefonds Overijssel een positief oordeel gegeven over de beoogde financiering en exploitatie model. Aanbod crowdfunders Oplevering van zonnepark van maarliefst 6.236 zonnepanelen wordt medio maart 2020 verwacht. Elk zonnepaneel heeft een vermogen van 320 Wp (wattpiek). De zonnepanelen installatie levert naar verwachting 1,7 miljoen (1.695.000) kWh per jaar op. Van de 6.236 panelen zullen naar verwachting zo’n 1.250 panelen worden ondergebracht in een aparte postcoderoos. Daarmee kunnen tenminste 100 huishoudens die mee doen met het postcoderoosdeel jaarlijks volledig worden voorzien van groene stroom. Het meerdere wordt op een aparte aansluiting geleverd aan het net onder SDE+ subsidie. Leden krijgen de kans om mee te profiteren van het zonnepark door één of meer zonnecertificaten van € 300,- per stuk aan te schaffen. Daardoor komt het zonnepark in burger eigendom via energiecoöperatie Lutten Levert en worden de opbrengsten van het zonnepark lokaal gedeeld. Inschrijven kan vanaf één zonnecertificaat met een inleg van € 300,-. De toegerekende opbrengst in energie staat gelijk aan de gemiddelde stroomopbrengst van circa 290 kWh per jaar. Op basis hiervan kun je berekenen hoeveel zonnecertificaten je nodig hebt om je eigen jaarverbruik af te dekken. De inleg van uw zonnecertificaat lossen we jaarlijks af op basis van een annuïteitenschema. Dat betekent een jaarlijkse terugbetaling van zo’n € 25 per zonnecertificaat. Tijdens de bouwfase is de geldlening aflossingsvrij, je ontvangt dan enkel rente over je inleg tot het moment van oplevering en ingebruikname. Na het eerste productiejaar beginnen ook de reguliere rente en aflossing volgende onderstaande aflossingsschema. Deze betalingen verlopen via het crowdfundingsplatform Greencrowd. Risico's Risico’s bij het investeren (algemeen) Als u van plan bent te investeren, dan adviseren wij u om voorafgaand aan de deelname te controleren of het crowdfundingplatform of geldverschaffer een vergunning of ontheffing van de AFM of DNB heeft. U kunt deze informatie vinden in het `Register onder toezicht staande ondernemingen` op de website van de AFM. Verder is het van belang dat u voldoende informatie inwint om na te gaan of het crowdfundingplatform de gestelde verwachtingen kan waarmaken. Wees daarnaast ook alert op risico's zoals identiteitsfraude, onbetrouwbare informatie over te verwachten rendementen en de mogelijkheid van wanbetaling en/of faillissement. Risico’s bij het investeren (specifiek) Voor de financiering wordt door Lutten Levert geen zekerheden afgegeven omdat de financiering is achtergesteld aan de financiering door de provincie.

Bron: Greencrowd d.d. 31-12-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Greencrowd
Platformlink Ga naar Greencrowd
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten Geen kosten voor de investeerder

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 6,00%

€0 / €60.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 5,50%

€153.000 / €180.000

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€139.500 / €450.000

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat