Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Zonnepark Noordwolde B.V. is ontwikkeld en geïmplementeerd door Tautus B.V., onderdeel van de Gutami Groep. Het project is door Pfalzsolar GmbH gebouwd en opgeleverd in augustus 2018. Parallel aan zonnepark Noordwolde is door dezelfde partijen ook zonnepark Wolvega ontwikkeld. Zonnepark Noordwolde verkoopt groene stroom aan GreenChoice onder een meerjaren afnamecontract. Het park krijgt subsidie (SDE+) voor 15 jaar over opgewekte stroom. Het project wordt geherfinancierd door leningen van Bank Nederlandse Gemeenten en Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V. En crowdfunding via 1to3Capital en Crowdpartners. Samenvatting: o Zonnepark Wolvega is in 2018 succesvol opgeleverd; het operationele beheer berust bij de turnkey contractor Pfalzsolar GmbH en de opgewekte energie wordt langdurig afgenomen door GreenChoice. o Aandeelhouders Zonnepark Wolvega B.V. hebben goed trackrecord in de ontwikkeling en exploitatie van zonneparken. o Het Zonnepark wordt op basis van een projectfinanciering geherfinancierd zonder regres op de aandeelhouders. o De projectfinanciering bestaat uit zogenaamde 'stapelfinanciering' door een lening van Bank Nederlandse Gemeenten, en daaraan achtergestelde leningen van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V. en Crowdpartners. o Via de crowdfundlening wordt bewonersparticipatie in het project mogelijk gemaakt. o De risico's voor de investeerders zijn in lijn het met het risico van een achtergestelde projectfinanciering en de afgegeven risicoclassificatie. Het Doelbedrag is € 172.500 Het betreft een achtergestelde geldlening gedekt door o.a. een tweede hypotheek en een tweede pandrecht. De lening heeft een looptijd van 5 jaar en is bedoeld om bewonersparticipatie mogelijk te maken. De rente is 6,50% over de looptijd. U ontvangt tijdens de hele looptijd maandelijks rente en een eenmaal jaarlijks in december ook een bedrag aan aflossing. Financiële onderbouwing: Op basis van de ervaring van de betrokken partijen, de SDE+ subsidie en het afnamecontract met GreenChoice is de financiële prognose voor het succesvol gerealiseerde en opgeleverde project aannemelijk. De financiering en gegeven zekerheden zijn in lijn met het achtergestelde karakter van deze projectfinanciering. Risicoclassificatie: !CP B3 Belangrijke overwegingen die bij de bepaling van de risicoclassificatie zijn meegenomen: Omgevingsfactoren: - Zonne-energie groeit sterk en zal dat voorlopig blijven doen, wel is subsidie nodig om exploitatie sluitend te krijgen. Bedrijfs- en financiële risico's: - Stabiele inkomsten zijn net voldoende voor forse financiering, eigen inbreng is gering, ratio's zijn zwak. BNG is 1e in rang qua zekerheden, FSFE en crowdfunding zijn 2e in rang en achtergesteld t.o.v. BNG, zonder regres op aandeelhouder. Management /Transparantie: - Ervaren management.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Zonnepark Wolvega
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 07-06-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 172.500
Rente 6,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Zonnepark Noordwolde B.V. is ontwikkeld en geïmplementeerd door Tautus B.V., onderdeel van de Gutami Groep. Het project is door Pfalzsolar GmbH gebouwd en opgeleverd in augustus 2018. Parallel aan zonnepark Noordwolde is door dezelfde partijen ook zonnepark Wolvega ontwikkeld. Zonnepark Noordwolde verkoopt groene stroom aan GreenChoice onder een meerjaren afnamecontract. Het park krijgt subsidie (SDE+) voor 15 jaar over opgewekte stroom. Het project wordt geherfinancierd door leningen van Bank Nederlandse Gemeenten en Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V. En crowdfunding via 1to3Capital en Crowdpartners. Samenvatting: o Zonnepark Wolvega is in 2018 succesvol opgeleverd; het operationele beheer berust bij de turnkey contractor Pfalzsolar GmbH en de opgewekte energie wordt langdurig afgenomen door GreenChoice. o Aandeelhouders Zonnepark Wolvega B.V. hebben goed trackrecord in de ontwikkeling en exploitatie van zonneparken. o Het Zonnepark wordt op basis van een projectfinanciering geherfinancierd zonder regres op de aandeelhouders. o De projectfinanciering bestaat uit zogenaamde 'stapelfinanciering' door een lening van Bank Nederlandse Gemeenten, en daaraan achtergestelde leningen van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V. en Crowdpartners. o Via de crowdfundlening wordt bewonersparticipatie in het project mogelijk gemaakt. o De risico's voor de investeerders zijn in lijn het met het risico van een achtergestelde projectfinanciering en de afgegeven risicoclassificatie. Het Doelbedrag is € 172.500 Het betreft een achtergestelde geldlening gedekt door o.a. een tweede hypotheek en een tweede pandrecht. De lening heeft een looptijd van 5 jaar en is bedoeld om bewonersparticipatie mogelijk te maken. De rente is 6,50% over de looptijd. U ontvangt tijdens de hele looptijd maandelijks rente en een eenmaal jaarlijks in december ook een bedrag aan aflossing. Financiële onderbouwing: Op basis van de ervaring van de betrokken partijen, de SDE+ subsidie en het afnamecontract met GreenChoice is de financiële prognose voor het succesvol gerealiseerde en opgeleverde project aannemelijk. De financiering en gegeven zekerheden zijn in lijn met het achtergestelde karakter van deze projectfinanciering. Risicoclassificatie: !CP B3 Belangrijke overwegingen die bij de bepaling van de risicoclassificatie zijn meegenomen: Omgevingsfactoren: - Zonne-energie groeit sterk en zal dat voorlopig blijven doen, wel is subsidie nodig om exploitatie sluitend te krijgen. Bedrijfs- en financiële risico's: - Stabiele inkomsten zijn net voldoende voor forse financiering, eigen inbreng is gering, ratio's zijn zwak. BNG is 1e in rang qua zekerheden, FSFE en crowdfunding zijn 2e in rang en achtergesteld t.o.v. BNG, zonder regres op aandeelhouder. Management /Transparantie: - Ervaren management.

Bron: Crowdpartners d.d. 07-06-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Crowdpartners
Platformlink Ga naar Crowdpartners
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Verschillend per project

Lening - 7,00%

€0 / €75.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 6,75%

€247.500 / €450.000

Waardevoorjegeld

Lening - 5,50%

€153.000 / €180.000

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€67.200 / €240.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,00%

€468.000 / €650.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,50%

€200.600 / €236.000

Kapitaalopmaat