Zelf geld lenen?
< vorige

Onze aangesloten adviseurs kunnen u persoonlijk helpen met het bepalen van de beste manier voor uw financiering (intake is gratis).

Gratis intake Liever digitale hulp
Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Zorgobligatielening Het Adriano Huisinvesteer


Het Adriano Huis Het Adriano Huis realiseert 20 (zorg)appartementen binnen de groene wijk genaamd “Het Groene Gordijn” in de nostalgische Markiezenstad Bergen op Zoom. Dit zorginitiatief komt tot stand in nauw overleg met het ministerie van VWS, Stichting Pluryn en CZ Zorgkantoor. In de appartementen zal volgens een nieuw innovatief zorgconcept voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsstoornissen perspectief worden geboden op een zelfstandig bestaan. Zorg en inwoning wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De obligatiehouder financiert samen met een Nederlandse bank de aankoop en verbouwing van een bestaand complex. De obligatiehouder krijgt een tweede hypotheek na een Nederlandse bank. Visie van zorginitiatief Het Adriano Huis Het Adriano Huis heeft als uitgangspunt dat ieder mens gelijkwaardig is en dat ieder mens waardevol is. Mensen zijn in beginsel allemaal op zoek naar waardering, liefde en erkenning. Binnen het Adriano Huis zijn dit de grondbeginselen waarop het is gevestigd. Dat ieder mens ’gelijk’ is uit zich vooral wanneer je kijkt naar de kwaliteiten en niet focust op de beperkingen. Het normale leven ervaren begint bij het boeken van successen, hoe klein die ook zijn. Als de focus gelegd wordt op deze successen zal ieder mens de waardering voelen en daardoor de groei ervaring beleven. Oprichters van het Adriano Huis, de heren Farid El-Khassim en Jelle Gillissen, hebben samen ruim 24 jaar ervaring in de zorg en een duidelijke visie ontwikkeld ten aanzien van de doelgroep van het Adriano Huis. Binnen het zorgwerkveld hebben zij geconstateerd dat een groot gat ontstaan is in de passende zorg voor mensen met een specifiek specialistische zorgvraag, die beschikken over een ZZP-7-zorgindicatie. Naar aanleiding hiervan hebben zij op verschillende wijzen getracht dit ontstane gat te dichten. Samen met het Ministerie van VWS is besloten om gezamenlijk op te trekken om de acute zorgvraag van verschillende individuele casussen te beantwoorden en het tekort aan voorzieningen voor mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een psychische en/of een ernstige gedragsstoornis in de regio West-Brabant/Zeeland en Zuid-Holland op te lossen.

Investeer snel en eenvoudig op het platform
met het grootste aanbod van Nederland.
Projectnaam Zorgobligatielening Het Adriano Huis
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 20-04-2018
Type financiering Lening
Streefbedrag € 500.000
Rente 5,50%
Looptijd (in maanden) 84 maanden
Branche Gezondheidszorg
Organisatievorm Stichting
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Het Adriano Huis Het Adriano Huis realiseert 20 (zorg)appartementen binnen de groene wijk genaamd “Het Groene Gordijn” in de nostalgische Markiezenstad Bergen op Zoom. Dit zorginitiatief komt tot stand in nauw overleg met het ministerie van VWS, Stichting Pluryn en CZ Zorgkantoor. In de appartementen zal volgens een nieuw innovatief zorgconcept voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsstoornissen perspectief worden geboden op een zelfstandig bestaan. Zorg en inwoning wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De obligatiehouder financiert samen met een Nederlandse bank de aankoop en verbouwing van een bestaand complex. De obligatiehouder krijgt een tweede hypotheek na een Nederlandse bank. Visie van zorginitiatief Het Adriano Huis Het Adriano Huis heeft als uitgangspunt dat ieder mens gelijkwaardig is en dat ieder mens waardevol is. Mensen zijn in beginsel allemaal op zoek naar waardering, liefde en erkenning. Binnen het Adriano Huis zijn dit de grondbeginselen waarop het is gevestigd. Dat ieder mens ’gelijk’ is uit zich vooral wanneer je kijkt naar de kwaliteiten en niet focust op de beperkingen. Het normale leven ervaren begint bij het boeken van successen, hoe klein die ook zijn. Als de focus gelegd wordt op deze successen zal ieder mens de waardering voelen en daardoor de groei ervaring beleven. Oprichters van het Adriano Huis, de heren Farid El-Khassim en Jelle Gillissen, hebben samen ruim 24 jaar ervaring in de zorg en een duidelijke visie ontwikkeld ten aanzien van de doelgroep van het Adriano Huis. Binnen het zorgwerkveld hebben zij geconstateerd dat een groot gat ontstaan is in de passende zorg voor mensen met een specifiek specialistische zorgvraag, die beschikken over een ZZP-7-zorgindicatie. Naar aanleiding hiervan hebben zij op verschillende wijzen getracht dit ontstane gat te dichten. Samen met het Ministerie van VWS is besloten om gezamenlijk op te trekken om de acute zorgvraag van verschillende individuele casussen te beantwoorden en het tekort aan voorzieningen voor mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een psychische en/of een ernstige gedragsstoornis in de regio West-Brabant/Zeeland en Zuid-Holland op te lossen.

Bron: Andersfinancieren d.d. 20-04-2018 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Andersfinancieren
Platformlink Ga naar Andersfinancieren
Oprichtingsjaar platform 2015
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Verschillend per project