Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Zorgboerderij De Gouden Zoninvesteer


Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? De Gouden Zon is een kleinschalige leefgemeenschap en zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Om de zorgboerderij ligt een gebied van 5 ha dat ruimte biedt aan een theetuin, moestuin, vlindertuin, vijver en weiland. Deze omgeving biedt ook gevarieerd aanbod aan werkzaamheden in het landschap en verzorging van paarden en kleinvee zoals geiten en konijnen. Bekijk onze folder voor meer informatie. Waar wordt de financiering voor aangewend? Bram is een jongen van 33 jaar met een meervoudige handicap. Sinds 1998 woont hij bij zijn ouders waar hij overdag continue begeleiding en toezicht krijgt van hulpverleners en s nachts van zijn ouders. De zorgboerderij De Gouden Zon kan passende zorg aan Bram verlenen. Hiervoor moet wel een aanbouw met speciale voorzieningen worden gerealiseerd. De financiering zal worden aangewend voor deze aanbouw. De gemeente Borger-Odoorn heeft De Gouden Zon inmiddels een vergunning voor de aanbouw verleend. Indien Bram op termijn zou vertrekken kan de ruimte voor nieuwe klanten worden aangewend. Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Stichting Leefgemeenschap De Gouden Zon is een leefgemeenschap en zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking, die geïnspireerd is door de ideeën van Jean Vanier, oprichter van l'Arche. Deze pionier had op het gebied van vernieuwing van de psychiatrische en verstandelijke gehandicaptenzorg een concept ontwikkeld van leefgemeenschappen, waar naast professionele begeleiding wordt gestreefd naar volwaardige relaties van mens tot mens. Bij De Gouden Zon staat de mens centraal en wordt alleen professionele begeleiding gegeven als dat nodig is. Onze visie is: “Wij hebben de intentie en de mogelijkheden om vriendelijk, respectvol en zorgzaam om te gaan met onszelf, de ander, de dieren, de planten en de aarde.” Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Een kleinschalig wooninitiatief en zorgboerderij als De Gouden Zon past goed binnen de participatiemaatschappij die de regering voorstaat. Onze financiële situatie staat er goed voor. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Stichting Leefgemeenschap De Gouden Zon heeft een bestuur en een raad van toezicht. We hebben een kwaliteitscertificaat Kwaliteit laat je zien van de Federatie Landbouw en zorg. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? € 840.000,- per jaar. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Toen een lening via de bank niet mogelijk was vanwege onzekerheid in de zorgsector, bleek er van verschillende kanten interesse om in ons project te investeren. Om deze reden hebben wij besloten om via crowdfunding de lening aan te vragen. Wij willen de investeerders wel wijzen op de extra risico’s van crowdfunding en verwijzen om deze reden naar de pagina Risico van Geldvoorelkaar.nl. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Op basis van de jaarrekening 2014 bedraagt het eigen vermogen 55% van het totaal vermogen. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? Ja. De aflossingscapaciteit van 2014 is € 23.000,-. Vrije afloscapaciteit wordt na verstrekking voor 44% benut op basis van de cijfers 2014. Daarnaast zal per eind 2015 een nog lopende lening geheel afgelost zijn, wat de capaciteit vanaf 2016 met ca. € 5.000,- vergroot. Overig De Triodosbank (huisbankier) geeft toestemming voor deze lening. Triodosbank hecht er waarde aan om te vermelden dat zij verder geen betrokkenheid heeft bij de totstandkoming van deze lening.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Zorgboerderij De Gouden Zon
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 04-12-2015
Type financiering Lening
Streefbedrag € 57.000
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 84 maanden
Branche Groothandel
Organisatievorm Stichting
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? De Gouden Zon is een kleinschalige leefgemeenschap en zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Om de zorgboerderij ligt een gebied van 5 ha dat ruimte biedt aan een theetuin, moestuin, vlindertuin, vijver en weiland. Deze omgeving biedt ook gevarieerd aanbod aan werkzaamheden in het landschap en verzorging van paarden en kleinvee zoals geiten en konijnen. Bekijk onze folder voor meer informatie. Waar wordt de financiering voor aangewend? Bram is een jongen van 33 jaar met een meervoudige handicap. Sinds 1998 woont hij bij zijn ouders waar hij overdag continue begeleiding en toezicht krijgt van hulpverleners en s nachts van zijn ouders. De zorgboerderij De Gouden Zon kan passende zorg aan Bram verlenen. Hiervoor moet wel een aanbouw met speciale voorzieningen worden gerealiseerd. De financiering zal worden aangewend voor deze aanbouw. De gemeente Borger-Odoorn heeft De Gouden Zon inmiddels een vergunning voor de aanbouw verleend. Indien Bram op termijn zou vertrekken kan de ruimte voor nieuwe klanten worden aangewend. Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Stichting Leefgemeenschap De Gouden Zon is een leefgemeenschap en zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking, die geïnspireerd is door de ideeën van Jean Vanier, oprichter van l'Arche. Deze pionier had op het gebied van vernieuwing van de psychiatrische en verstandelijke gehandicaptenzorg een concept ontwikkeld van leefgemeenschappen, waar naast professionele begeleiding wordt gestreefd naar volwaardige relaties van mens tot mens. Bij De Gouden Zon staat de mens centraal en wordt alleen professionele begeleiding gegeven als dat nodig is. Onze visie is: “Wij hebben de intentie en de mogelijkheden om vriendelijk, respectvol en zorgzaam om te gaan met onszelf, de ander, de dieren, de planten en de aarde.” Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Een kleinschalig wooninitiatief en zorgboerderij als De Gouden Zon past goed binnen de participatiemaatschappij die de regering voorstaat. Onze financiële situatie staat er goed voor. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Stichting Leefgemeenschap De Gouden Zon heeft een bestuur en een raad van toezicht. We hebben een kwaliteitscertificaat Kwaliteit laat je zien van de Federatie Landbouw en zorg. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? € 840.000,- per jaar. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Toen een lening via de bank niet mogelijk was vanwege onzekerheid in de zorgsector, bleek er van verschillende kanten interesse om in ons project te investeren. Om deze reden hebben wij besloten om via crowdfunding de lening aan te vragen. Wij willen de investeerders wel wijzen op de extra risico’s van crowdfunding en verwijzen om deze reden naar de pagina Risico van Geldvoorelkaar.nl. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Op basis van de jaarrekening 2014 bedraagt het eigen vermogen 55% van het totaal vermogen. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? Ja. De aflossingscapaciteit van 2014 is € 23.000,-. Vrije afloscapaciteit wordt na verstrekking voor 44% benut op basis van de cijfers 2014. Daarnaast zal per eind 2015 een nog lopende lening geheel afgelost zijn, wat de capaciteit vanaf 2016 met ca. € 5.000,- vergroot. Overig De Triodosbank (huisbankier) geeft toestemming voor deze lening. Triodosbank hecht er waarde aan om te vermelden dat zij verder geen betrokkenheid heeft bij de totstandkoming van deze lening.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 04-12-2015 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 6,00%

€790.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€24.520 / €30.650

Lendahand

Lening - 7,00%

€94.816 / €249.516

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€315.900 / €390.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,25%

€0 / €32.350

Lendahand