U investeert middels deze propositie in een recentelijk opgeleverd zorglandgoed, bestaande uit 35 zorgunits in Rumpt. De beoogde looptijd is 48 - 60 maanden en de vaste rente bedraagt 6% per jaar. Als investeerder krijgt u het tweede recht van hypotheek met voldoende overwaarde. Het exploitatieresultaat van het zorgcomplex is zeer positief. Het zorglandgoed is zeer ruim opgezet en voor 20 jaar aan Stichting Linge's Zorglandgoed verhuurd. Dit middels een triple net-huurovereenkomst. Het complex beschikt over 35 zorgunits met een woonoppervlakte van 22 - 28 m². De aangeboden zorg voor de bewoners betreft intramurale zorg. De lening wordt verstrekt aan Linge's Woonzorg B.V. Dit is een objectvennootschap van Estea Capital B.V. en Driestar B.V. Beide initiatiefnemers zijn zeer ervaren en beschikken over een omvangrijke vastgoedportefeuille. De belangrijkste kenmerken van deze propositie zijn als volgt: Beoogde looptijd van 48 - 60 maanden; Vaste rente van 6% per jaar; Tweede recht van hypotheek; Loan-to-value van 83%; Bezettingsgraad van 100%; Huurovereenkomst van 20 jaar; Zeer ruime exploitatie; In 2019 opgeleverd; Grote vraag naar zorgvastgoed; Ervaren achterliggende organisaties; Maandelijkse uitbetaling; Direct rentedragend vanaf storting. Rendementsprognose In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven bij de vaste rente van 6% per jaar. In het onderstaande voorbeeld wordt bij een inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van de propositie in totaal € 1.200 aan rente uitbetaald. De eerste en opgebouwde rente wordt in de eerstvolgende maand na het sluiten van de propositie voldaan. Vervolgens ontvangt u maandelijkse achteraf het vaste rentebedrag. De initiatiefnemer heeft het voornemen om het zorglandgoed in 48 - 60 maanden te verkopen of te herfinancieren. Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd Inleg € 5.000 Vaste rente 6,0% Beoogde looptijd 48 maanden Totaal rendement € 1.200,00 Crowdrealestate waardering Crowdrealestate heeft aan deze investering een risicowaardering B (Behoedzaam) toegekend. Mede gezien de hypothecaire zekerheid, de zeer ruime exploitatie, de grote vraag naar zorgvastgoed en het langdurige huurcontract is dit een solide investering. 23 22 21 B20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 Hypotheekrecht De investeerders van Crowdrealestate krijgen het tweede recht van hypotheek. 4 punten Loan-to-value De loan-to-value bedraagt 83% van de getaxeerde marktwaarde in de huidige staat. Het object is in maart 2020 getaxeerd. 1 punten Match locatie met sector De locatie sluit uitstekend aan op de gebruikers. 3 punten Bezetting De bezettingsgraad is 100%. Het huurcontract heeft een looptijd van 20 jaar. 3 punten Projectfase Het zorglandgoed is in 2019 opgeleverd. 3 punten Trackrecord De initiatiefnemers zijn zeer ervaren. 3 punten Looptijd De beoogde looptijd is 48 - 60 maanden. 2 punten Totaal 19 punten Hoe werkt de Crowdrealestate waardering? Let op: de Crowdrealestate waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van dit project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Dit project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdrealestate gescreend. Financieringsopbouw Met deze propositie wordt een achtergestelde lening van de aandeelhouder Estea Capital B.V. geherfinancierd. Het drempelbedrag van de Crowdrealestate Lening bedraagt € 1.800.000 en het streefbedrag is vastgesteld op € 2.250.000. De investeerders van Crowdrealestate krijgen het tweede recht van hypotheek. Naast de lening via Crowdrealestate is het object tijdelijk door de aandeelhouder Driestar B.V. gefinancierd. Deze lening bedraagt € 4.250.000. Het voornemen van de initiatiefnemer is om deze lening op korte termijn te herfinancieren middels een bancaire lening. De financieringslasten zullen hierdoor aanzienlijk dalen. Het object is in september 2020 getaxeerd op een marktwaarde van € 7.785.000. De overwaarde bedraagt hierdoor € 1.285.000. De onderliggende waarde van de tweede hypothecaire inschrijving is derhalve ruimschoots dekkend. De loan-to-value bedraagt momenteel 83%. Driestar B.V. / Bancaire lening € 4.250.000 Eerste hypotheekrecht Investeerders Crowdrealestate € 2.250.000 Tweede hypotheekrecht Achtergestelde lening € 500.000 Overwaarde € 785.000 Totale omvang € 7.785.000 Projectomschrijving Het zorglandgoed met een perceeloppervlakte van 17 hectare is in 2019 opgeleverd. Het zorgcomplex bestaat uit een woongedeelte en diverse dagbestedingsruimtes. Het woongedeelte bestaat uit 35 zorgunits met eigen badkamer en toilet. Deze woonruimtes zijn verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping en hebben een woonoppervlakte van 22 – 28 m². De dagbestedingsruimtes bestaan onder meer uit zes woonkamers en een (woon)keuken. De totale vloeroppervlakte van het zorgcomplex bedraagt circa 1.797 m². Op het landgoed wordt zorg met natuur gecombineerd. Zo is het landgoed onder andere ingericht met een boomgaard, moestuin en een rolstoelvriendelijk wandelgebied. De groene en gezonde omgeving wordt ingezet voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners. Ook zijn er 27 parkeerplaatsen voor de medewerkers en de bezoekers op het terrein gelegen. De taxateur heeft de bouwkundige staat en de onderhoudsstaat van het object als uitstekend beoordeeld. Het object is immers in 2019 opgeleverd en verkeert zodoende in nieuwstaat. Aan de rand van het landgoed ligt een nog af te bouwen beheerderswoning. De fundering hiervoor is reeds aangelegd en begin 2021 zal naar verwachting de afbouw plaatsvinden. Na oplevering zal de zorgexploitant deze woning huren. Zorglandgoed Rumpt Waaiakkerlaan 2, Rumpt Kaart Satelliet Afbeeldingen ©2020 , Aerodata International Surveys, CNES / Airbus, Maxar Technologies Gebruiksvoorwaarden Een kaartfout rapporteren Marktomschrijving De coronacrisis laat zien dat goed ingerichte zorghuisvesting van groot belang is. Bewoners moeten goed van elkaar gescheiden kunnen worden en in 'neutrale' (buiten)ruimten moeten de bezoekers terechtkunnen. Duurzaamheid en een goede indeling dragen bij aan de gezondheid, veiligheid en mentale toestand van de bewoners. Het zorglandgoed voldoet hier uitstekend aan. De vraag vanuit de gebruikerskant naar zorgvastgoed blijft ongekend groot. Er is immers nog steeds een groot tekort aan geschikte zorglocaties en eind vorig jaar bleek nog uit cijfers van het CBS dat er door vergrijzing in 2050 mogelijk 4,8 miljoen 65-plussers zijn. Zodoende is ook de vraag naar intramurale zorg in West Betuwe groeiende. Dit resulteert in een volledige bezetting en een lange wachtlijst. Gedurende de looptijd van deze propositie zal dit naar verwachting ongewijzigd blijven. Eindgebruiker Het zorglandgoed is voor twintig jaar middels een triple net-huurovereenkomst aan Stichting Linge's Zorglandgoed Rumpt verhuurd. Dit betreft een huurovereenkomst waarbij alle kosten met betrekking tot onderhoud, verzekeringen en andere eigenaarslasten voor rekening en risico van de huurder komen. De totale jaarlijkse huurinkomsten bedragen € 515.000. De huur wordt jaarlijks met 1,5% geïndexeerd. Via de huurder Stichting Linge's Zorglandgoed Rumpt worden de zorgunits aan mensen met geheugenproblemen en/of dementie en/of een lichamelijke beperking verhuurd. De aangeboden zorg voor de bewoners betreft intramurale zorg, oftewel 24 uurs verblijfszorg. De bewoners hebben een zorgzwaartepakket van 5, 6 of 7. Het zorglandgoed is echter geen gesloten instelling. Achterliggende organisatie De lening wordt verstrekt aan Linge’s Woonzorg B.V. Dit is een objectvennootschap van Estea Capital B.V. en Driestar B.V. Estea is als professionele belegger in zorgvastgoed actief in heel Nederland. Sinds de oprichting bouwde Estea een omvangrijke portefeuille van voornamelijk zorgvastgoed op. In de afgelopen jaren heeft Estea onder meer de portefeuille van WoonFriesland (900 eenheden) en Vestia (1.061 eenheden) overgenomen. Driestar is eveneens een zeer ervaren partij met een omvangrijke portefeuille. Driestar is al ruim dertig jaar actief als investeringsmaatschappij in woningen, bijzonder onroerend goed en innovatieve bedrijven.

Investeert u bij meerdere platformen? Verkrijg automatisch inzicht in uw totale portefeuille met onze tool investID.
Projectnaam Zorglandgoed Rumpt
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 28-12-2020
Type financiering Lening
Streefbedrag € 2.262.917
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten Vennootschap
Ontwikkelfase Startend
Doel van investering Objectfinanciering

U investeert middels deze propositie in een recentelijk opgeleverd zorglandgoed, bestaande uit 35 zorgunits in Rumpt. De beoogde looptijd is 48 - 60 maanden en de vaste rente bedraagt 6% per jaar. Als investeerder krijgt u het tweede recht van hypotheek met voldoende overwaarde. Het exploitatieresultaat van het zorgcomplex is zeer positief. Het zorglandgoed is zeer ruim opgezet en voor 20 jaar aan Stichting Linge's Zorglandgoed verhuurd. Dit middels een triple net-huurovereenkomst. Het complex beschikt over 35 zorgunits met een woonoppervlakte van 22 - 28 m². De aangeboden zorg voor de bewoners betreft intramurale zorg. De lening wordt verstrekt aan Linge's Woonzorg B.V. Dit is een objectvennootschap van Estea Capital B.V. en Driestar B.V. Beide initiatiefnemers zijn zeer ervaren en beschikken over een omvangrijke vastgoedportefeuille. De belangrijkste kenmerken van deze propositie zijn als volgt: Beoogde looptijd van 48 - 60 maanden; Vaste rente van 6% per jaar; Tweede recht van hypotheek; Loan-to-value van 83%; Bezettingsgraad van 100%; Huurovereenkomst van 20 jaar; Zeer ruime exploitatie; In 2019 opgeleverd; Grote vraag naar zorgvastgoed; Ervaren achterliggende organisaties; Maandelijkse uitbetaling; Direct rentedragend vanaf storting. Rendementsprognose In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven bij de vaste rente van 6% per jaar. In het onderstaande voorbeeld wordt bij een inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van de propositie in totaal € 1.200 aan rente uitbetaald. De eerste en opgebouwde rente wordt in de eerstvolgende maand na het sluiten van de propositie voldaan. Vervolgens ontvangt u maandelijkse achteraf het vaste rentebedrag. De initiatiefnemer heeft het voornemen om het zorglandgoed in 48 - 60 maanden te verkopen of te herfinancieren. Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd Inleg € 5.000 Vaste rente 6,0% Beoogde looptijd 48 maanden Totaal rendement € 1.200,00 Crowdrealestate waardering Crowdrealestate heeft aan deze investering een risicowaardering B (Behoedzaam) toegekend. Mede gezien de hypothecaire zekerheid, de zeer ruime exploitatie, de grote vraag naar zorgvastgoed en het langdurige huurcontract is dit een solide investering. 23 22 21 B20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 Hypotheekrecht De investeerders van Crowdrealestate krijgen het tweede recht van hypotheek. 4 punten Loan-to-value De loan-to-value bedraagt 83% van de getaxeerde marktwaarde in de huidige staat. Het object is in maart 2020 getaxeerd. 1 punten Match locatie met sector De locatie sluit uitstekend aan op de gebruikers. 3 punten Bezetting De bezettingsgraad is 100%. Het huurcontract heeft een looptijd van 20 jaar. 3 punten Projectfase Het zorglandgoed is in 2019 opgeleverd. 3 punten Trackrecord De initiatiefnemers zijn zeer ervaren. 3 punten Looptijd De beoogde looptijd is 48 - 60 maanden. 2 punten Totaal 19 punten Hoe werkt de Crowdrealestate waardering? Let op: de Crowdrealestate waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van dit project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Dit project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdrealestate gescreend. Financieringsopbouw Met deze propositie wordt een achtergestelde lening van de aandeelhouder Estea Capital B.V. geherfinancierd. Het drempelbedrag van de Crowdrealestate Lening bedraagt € 1.800.000 en het streefbedrag is vastgesteld op € 2.250.000. De investeerders van Crowdrealestate krijgen het tweede recht van hypotheek. Naast de lening via Crowdrealestate is het object tijdelijk door de aandeelhouder Driestar B.V. gefinancierd. Deze lening bedraagt € 4.250.000. Het voornemen van de initiatiefnemer is om deze lening op korte termijn te herfinancieren middels een bancaire lening. De financieringslasten zullen hierdoor aanzienlijk dalen. Het object is in september 2020 getaxeerd op een marktwaarde van € 7.785.000. De overwaarde bedraagt hierdoor € 1.285.000. De onderliggende waarde van de tweede hypothecaire inschrijving is derhalve ruimschoots dekkend. De loan-to-value bedraagt momenteel 83%. Driestar B.V. / Bancaire lening € 4.250.000 Eerste hypotheekrecht Investeerders Crowdrealestate € 2.250.000 Tweede hypotheekrecht Achtergestelde lening € 500.000 Overwaarde € 785.000 Totale omvang € 7.785.000 Projectomschrijving Het zorglandgoed met een perceeloppervlakte van 17 hectare is in 2019 opgeleverd. Het zorgcomplex bestaat uit een woongedeelte en diverse dagbestedingsruimtes. Het woongedeelte bestaat uit 35 zorgunits met eigen badkamer en toilet. Deze woonruimtes zijn verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping en hebben een woonoppervlakte van 22 – 28 m². De dagbestedingsruimtes bestaan onder meer uit zes woonkamers en een (woon)keuken. De totale vloeroppervlakte van het zorgcomplex bedraagt circa 1.797 m². Op het landgoed wordt zorg met natuur gecombineerd. Zo is het landgoed onder andere ingericht met een boomgaard, moestuin en een rolstoelvriendelijk wandelgebied. De groene en gezonde omgeving wordt ingezet voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners. Ook zijn er 27 parkeerplaatsen voor de medewerkers en de bezoekers op het terrein gelegen. De taxateur heeft de bouwkundige staat en de onderhoudsstaat van het object als uitstekend beoordeeld. Het object is immers in 2019 opgeleverd en verkeert zodoende in nieuwstaat. Aan de rand van het landgoed ligt een nog af te bouwen beheerderswoning. De fundering hiervoor is reeds aangelegd en begin 2021 zal naar verwachting de afbouw plaatsvinden. Na oplevering zal de zorgexploitant deze woning huren. Zorglandgoed Rumpt Waaiakkerlaan 2, Rumpt Kaart Satelliet Afbeeldingen ©2020 , Aerodata International Surveys, CNES / Airbus, Maxar Technologies Gebruiksvoorwaarden Een kaartfout rapporteren Marktomschrijving De coronacrisis laat zien dat goed ingerichte zorghuisvesting van groot belang is. Bewoners moeten goed van elkaar gescheiden kunnen worden en in 'neutrale' (buiten)ruimten moeten de bezoekers terechtkunnen. Duurzaamheid en een goede indeling dragen bij aan de gezondheid, veiligheid en mentale toestand van de bewoners. Het zorglandgoed voldoet hier uitstekend aan. De vraag vanuit de gebruikerskant naar zorgvastgoed blijft ongekend groot. Er is immers nog steeds een groot tekort aan geschikte zorglocaties en eind vorig jaar bleek nog uit cijfers van het CBS dat er door vergrijzing in 2050 mogelijk 4,8 miljoen 65-plussers zijn. Zodoende is ook de vraag naar intramurale zorg in West Betuwe groeiende. Dit resulteert in een volledige bezetting en een lange wachtlijst. Gedurende de looptijd van deze propositie zal dit naar verwachting ongewijzigd blijven. Eindgebruiker Het zorglandgoed is voor twintig jaar middels een triple net-huurovereenkomst aan Stichting Linge's Zorglandgoed Rumpt verhuurd. Dit betreft een huurovereenkomst waarbij alle kosten met betrekking tot onderhoud, verzekeringen en andere eigenaarslasten voor rekening en risico van de huurder komen. De totale jaarlijkse huurinkomsten bedragen € 515.000. De huur wordt jaarlijks met 1,5% geïndexeerd. Via de huurder Stichting Linge's Zorglandgoed Rumpt worden de zorgunits aan mensen met geheugenproblemen en/of dementie en/of een lichamelijke beperking verhuurd. De aangeboden zorg voor de bewoners betreft intramurale zorg, oftewel 24 uurs verblijfszorg. De bewoners hebben een zorgzwaartepakket van 5, 6 of 7. Het zorglandgoed is echter geen gesloten instelling. Achterliggende organisatie De lening wordt verstrekt aan Linge’s Woonzorg B.V. Dit is een objectvennootschap van Estea Capital B.V. en Driestar B.V. Estea is als professionele belegger in zorgvastgoed actief in heel Nederland. Sinds de oprichting bouwde Estea een omvangrijke portefeuille van voornamelijk zorgvastgoed op. In de afgelopen jaren heeft Estea onder meer de portefeuille van WoonFriesland (900 eenheden) en Vestia (1.061 eenheden) overgenomen. Driestar is eveneens een zeer ervaren partij met een omvangrijke portefeuille. Driestar is al ruim dertig jaar actief als investeringsmaatschappij in woningen, bijzonder onroerend goed en innovatieve bedrijven.

Bron: Crowdrealestate d.d. 28-12-2020 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Crowdrealestate
Platformlink Ga naar Crowdrealestate
Oprichtingsjaar platform 2016
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Eenmalige bemiddelingsfee 0,9% van uw investering

Lening - 8,00%

€575.250 / €975.000

Max Crowdfund

Lening - 8,00%

€197.800 / €230.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€0 / €25.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€0 / €180.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,00%

€48.000 / €60.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€196.000 / €200.000

Geldvoorelkaar

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?