De crowd houdt crowdfunding platformen scherp in de gaten

Op het FOK! forum worden dagelijks de laatste ontwikkeling op de crowdfundmarkt besproken. Op 4 december jl. is er een analyse geplaatst omtrent de exit/continuïteitsstrategiën van de verschillende crowdfundingplatformen.

Na het acute stoppen van Regiofund zijn de de exit/continuïteitsstrategiën van de crowdfundingplatformen een actueel thema in de crowdfundmarkt. Door middel van een scorings-matrix heeft een aantal actieve investeerders 10 items geformuleerd die in hun ogen nodig zijn in een goede exit /continuïteitsstrategie van een crowdfundingplatform.

Onderstaand kan de de resultatenmatrix van de investeerders gevonden worden. We benadrukken dat dit een initiatief is van een groep investeerders, achtergrond over de zorgvuldigheid of afstemming met platformen hebben wij niet. Daarnaast is het goed te noemen dat er een selectie is gemaakt van 7 van de ruim 40 platformen die de Nederlandse crowdfundmarkt rijk is.

Crowdfundmarkt FOK! forum scorings-matrix

Nadere toelichting door de makers van de scorings-matrix

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

1. Verdienmodel platform. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

2.Stichting Derdengelden. Scheiding van Geldstromen.

3. Stichting Zekerheden. Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige pladformen doen hier niet aan dan NVT

4. Bestuur Stichting Derdengelden & 5. Bestuur Stichting Zekerheden. Stichtingen Zekerheden, Derdengelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

6. Vastlegging zekerheden. Zekerheden dien goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

7. Software en Data beschikbaar aan stichtingen. Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dien een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er steggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

8. Finaciële onderbouwing voortzetting. De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

9. Extene toesting stappenplan. Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

10. Publicatie strategie als item op platorm. Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuïteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.

Bron: https://forum.fok.nl/topic/2412956/2/25

Gerelateerde berichten