OPC NK

EU verdubbelt maximale bedrag crowdfunding

Het maximale bedrag dat Nederlandse ondernemers mogen ophalen met crowdfunding wordt verdubbeld naar €5 mln. Bovendien wordt de wet van kracht in alle EU-lidstaten, zodat de platformen ook over de grens actief kunnen zijn. Dat staat in een nieuwe wet die maandag door het Europees Parlement is aangenomen.

‘Het wordt voor ondernemers makkelijker om geld op te halen’, zegt Caroline Nagtegaal, namens de VVD lid van het Europees Parlement en voorvechter van de nieuwe wet. ‘Dat is van groot belang aangezien banken aan steeds strengere eisen moeten voldoen en dus minder vrijgevig kunnen zijn.’

Risico’s

Nu de wet is goedgekeurd, geldt een overgangsregime van ongeveer een jaar. Daarin kunnen de crowdfundingplatforms en de toezichthouders de noodzakelijke aanpassingen maken. Eind 2021 zal de nieuwe wet van kracht zijn.

Door de wet worden er aanvullende eisen aan platforms gesteld. Die moeten ervoor zorgen dat de risico’s voor de investeerders verlaagd worden. Zo moeten platforms voldoen aan eisen op het gebied van IT en governance en worden ze verplicht een buffer aan te houden van een kwart van de kosten op jaarbasis.

Controle

Daarnaast mogen crowdfundingplatforms niet meer zelf de geldstromen beheren van investeerders, ook niet via een losse stichting. Dit moet gedaan worden door een officiële betalingsinstelling. Hierdoor zullen de platforms waarschijnlijk ook de processen rond witwassen moeten aanscherpen.

De Europese toezichthouder, Esma, heeft controle op naleving gedelegeerd aan de lokale toezichthouders, in Nederland de AFM. Na de invoering van de wet is crowdfunding in alle EU-lidstaten toegestaan en is overal dezelfde vergunning van kracht.

‘Buiten banken om’

‘Dit is een stap op weg naar een Europese kapitaalmarkt’, zegt Nagtegaal. ‘Nu de crowdfunders over de grens mogen werken, hoop ik dat hun aantal stijgt, de concurrentie en innovatie toenemen en voor ondernemers de kosten dalen.’

Nederland telt 48 platforms die via crowdfunding geld ophalen voor het midden- en kleinbedrijf. De 42 die met een ontheffing werken, moeten eenvergunning gaan aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor platforms alsGeldvoorelkaar.nl en October Nederland. De zes crowfunders die met eenbeleggingsvergunning werken, hoeven in principe niets te doen.

Ronald Kleverlaan van de Stichting MKB Financiering is blij met de nieuwe regelgeving. ‘Hiermee wordt het weer eenvoudiger voor ondernemers om geld op te halen buiten banken om en wordt er een stevige juridische basis gelegd onder het financieren via crowdfunding.’

Bron: FD.nl

Bron: Het Financieel Dagblad

Gerelateerde berichten