Kabinet en Invest-NL willen samen half miljard investeren in groeibedrijven

Het kabinet en Invest-NL willen elk 250 miljoen euro investeren in start- en scale-ups. De bedoeling is het bedrag te verdelen over drie fondsinitiatieven: een fonds dat meer kapitaal vrijmaakt voor innovatieve scale-ups (het Dutch Future Fund), een fondsinitiatief gericht op kennisintensieve start- en scale-ups (eenDeeptech Fonds) en een fonds voor het bevorderen van alternatieve financiering voor groeibedrijven. De 250 miljoen euro van het kabinet werd eerder door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aangekondigd in het steun- en herstelpakket van augustus. Destijds was het plan nog om in een nationale scale-upfaciliteit 150 miljoen euro te investeren.

Bij het Dutch Future Fund heeft het Europese Investeringsfonds (EIF) toegezegd om 150 miljoen euro mee te willen investeren. Het kabinet en Invest-NL zijn ook voor de andere twee fondsinitiatieven in gesprek met het EIF.

Dutch Future Fund

Het Dutch Future Fund (DFF) investeert in andere risicokapitaalfondsen zodat via die investeringsfondsen de beschikbare hoeveelheid kapitaal voor Nederlandse innovatieve groeibedrijven vergroot wordt. Een investering van het DFF (en dus van EZK en Invest-NL) kan namelijk bij andere investeerders het vertrouwen wekken om ook mee te doen. In het DFF worden de volgende bijdragen voorzien: 125 miljoen euro van Invest-NL, 25 miljoen euro van EZK en 150 miljoen euro van het EIF. Naar inschatting van het EIF kan via het DFF in totaal meer dan 1,5 miljard euro worden gemobiliseerd. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft als aandeelhouder van Invest-NL ingestemd met het DFF.

Deeptech

Voor innovaties die kennisintensief zijn en daarom ook veel kapitaal vragen (hier aangeduid als deeptech) is het vaak moeilijk om financiering te vinden. Vaak gaat het om nieuwe technologieën die zich nog niet bewezen hebben en waar voor investeerders relatief grote risico’s aan kleven. Het plan voor een dergelijk fonds is een initiatief van verschillende regionale spelers, zoals Brainport Eindhoven, en ook van de Topsectoren en Techleap.nl en wordt samen vormgegeven door EZK, Invest-NL en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Kennisintensieve ondernemingen die worden ondersteund door de ROM’s of andere marktpartijen, en die verder willen groeien zouden beroep moeten kunnen doen op dit nader uit te werken fonds.

Alternatieve financiering

Ondernemers kunnen niet alleen bij banken terecht voor kapitaal. Er zijn ook alternatieve mogelijkheden tot financiering, zoals via fondsen of crowdfunding. Alternatieve financiers hebben meer moeite om funding aan te trekken, terwijl tegelijkertijd sommige ondernemers niet bij de bank terecht kunnen. Daarom onderzoekt het kabinet met Invest-NL momenteel hoe alternatieve financiers ondersteund kunnen worden zodat er ook via deze weg meer kapitaal beschikbaar komt voor groeibedrijven.

Bron: Rijksoverheid.nl

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerde berichten