Lendahand

Lendahand

Lendahand verstrekt sinds 2013 kredieten aan mkb’ers in opkomende landen, zoals Indonesië, Kenia en Peru. Het gaat hierbij om ambitieuze bedrijven en ondernemers die in hun eigen land via de reguliere wegen moeilijk aan bedrijfsfinanciering komen. Via het platform biedt Lendahand betaalbare financiering aan deze ondernemers. Hierdoor wordt er meer werkgelegenheid gecreëerd en wordt de lokale economie gestimuleerd. Zowel in 2018 en 2019 is het platform door de IEX uitgeroepen tot Beste crowdfunding-platform van het jaar. 

Doelstelling Lendahand

Lendahand zet zich in om armoede te bestrijden door lokaal te investeren in mensen en hun bedrijven. Kleine en middelgrote ondernemingen in die landen spelen een cruciale rol om economische groei te realiseren en betere levensomstandigheden te creëren. Daar hebben ondernemers betrouwbare en betaalbare financiering voor nodig. Investeerders die geld steken in Lendahand doen dit niet vanwege het rendement, maar omdat zij duurzame initiatieven in opkomende landen willen steunen.

Lendahand faciliteert projecten tussen de 10.000 en 500.000 euro. Investeerders ontvangen rente per jaar over hun investering, gemiddeld drie tot zeven procent. De looptijd van de leningen varieert van een halfjaar tot vier jaar. Ieder zes maanden ontvangen investeerders terugbetalingen plus rente. Investeren kan vanaf vijftig euro en aan investeerders rekent het platform geen vergoeding, aan geldnemers wel.

Investeren in opkomende landen

Bij Lendahand kun je op twee manieren investeren: direct aan een bedrijf of via een tussenpartij (een microfinancieringsinstelling). De risico’s zijn hoger als je direct investeert in de buitenlandse ondernemingen, maar de rentepercentages ook. Op sommige projecten verstrekken overheidstakken voor ontwikkelingshulp een garantie. Concreet houdt dit in dat zij voor een bepaald bedrag garant staan mocht de ondernemer betaalproblemen krijgen.

Investeer je via een lokale tussenpartij dan heeft dit als voordeel dat kan deze instelling het risico op wanbetalingen deels ondervangen. Daar staat tegenover dat de rente iets lager is. Op de website van Lendahand kun je zien hoe goed de tussenpartij scoort. Als investeerder ontvang je elke zes maanden een terugbetaling en een rente.

Platform details

Aantal projecten
2.998 projecten
Totaal gefinancierd
+/- € 177 miljoen
Minimale investering
€ 10
Investeringskosten
Geen kosten voor de investeerder
Ga naar Lendahand