Lening - 4,8% rente

Nieuwbouw Houten II

Nieuwbouw Houten II

U investeert middels deze propositie in de tweede fase van de realisatie van een kleinschalige woonzorgvoorziening in Houten. De beoogde looptijd is 16 maanden en de vaste rente bedraagt 4,75% per jaar. Als investeerder krijgt u een eerste recht van hypotheek op 15 appartementsrechten van het complex. De loan-to-value bedraagt maximaal 63,2%.

De omgevingsvergunning voor het woonzorgcomplex is reeds onherroepelijk verleend en eind april 2021 zijn de bouwwerkzaamheden begonnen. De bouw is reeds vergevorderd en de oplevering zal naar verwachting halverwege 2022 zijn. Het object is na oplevering voor twintig jaar aan een zorginstelling verhuurd.

De initiatiefnemer is Estea Capital Houten B.V. Estea is als professionele belegger actief in zorgvastgoed in heel Nederland. Sinds de oprichting heeft Estea een omvangrijke portefeuille van voornamelijk zorgvastgoed opgebouwd. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van meer dan 210 miljoen euro.

De belangrijkste kenmerken van deze propositie zijn als volgt:

Beoogde looptijd van 16 maanden;
Vaste rente van 4,75% per jaar;
Eerste recht van hypotheek;
Loan-to-value van maximaal 63,2%;
Huurcontract van 20 jaar;
Nieuwbouw zorgvastgoed;
Grote vraag naar zorgvastgoed;
Ervaren achterliggende organisatie;
Maandelijkse uitbetaling;
Vrij van eenmalige bemiddelingskosten van 0,9%;
Direct rentedragend vanaf storting.
Op dit moment kunt u geheel vrijblijvend een deelnamebedrag reserveren. Eind oktober 2021 wordt het mogelijk om uw investering af te ronden.
Rendementsprognose
In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven bij de vaste rente van 4,75% per jaar. In het onderstaande voorbeeld wordt bij een inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van de propositie in totaal € 316,67 aan rente uitbetaald. De eerste en opgebouwde rente wordt in de eerstvolgende maand na het sluiten van de propositie voldaan. Vervolgens ontvangt u maandelijks achteraf het vaste rentebedrag.

De initiatiefnemer heeft het voornemen om het woonzorgcomplex na oplevering te verkopen. Uit de verkoop zal de Crowdrealestate Lening worden afgelost.

Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd

Inleg € 5.000
Vaste rente 4,75%
Beoogde looptijd 16 maanden
Totaal rendement € 316,67
Crowdrealestate waardering
Crowdrealestate heeft aan deze investering een risicowaardering A (Defensief) toegekend. Mede gezien de hypothecaire zekerheid, de gunstige loan-to-value, de grote vraag naar zorgvastgoed en spreiding binnen de propositie is dit een stabiele en solide investering.

A23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
Hypotheekrecht De investeerders van Crowdrealestate krijgen het eerste recht van hypotheek op 15 appartementsrechten. 5 punten
Loan-to-value De loan-to-value bedraagt 63,2% van de getaxeerde marktwaarde na realisatie. Het object is in april 2021 getaxeerd. 2 punten
Match locatie met sector De locatie sluit uitstekend aan op de eindgebruikers. 3 punten
Bezetting Huurcontract van 20 jaar. Het betreft een double net-huurovereenkomst. 3 punten
Projectfase De bouw van het woonzorgcomplex is reeds vergevorderd. De oplevering is naar verwachting halverwege 2022. 2 punten
Trackrecord De initiatiefnemer Estea is zeer ervaren. 3 punten
Looptijd De beoogde looptijd is 16 maanden. 3 punten
Totaal 21 punten
Hoe werkt de Crowdrealestate waardering?

Let op: de Crowdrealestate waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van dit project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Dit project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdrealestate gescreend.
Financieringsopbouw
Met deze propositie worden de resterende termijnbetalingen aan de aannemer voldaan. Het drempelbedrag bedraagt € 1.800.000 en het streefbedrag € 2.500.000. Als investeerder krijgt u een eerste recht van hypotheek op 15 appartementsrechten (14 zorgappartementen en 1 grotere beheerderswoning) van het woonzorgcomplex.

Naast de lening via Crowdrealestate is er door een investeringsmaatschappij een achtergestelde lening verstrekt. Deze lening bedraagt € 1.800.000. Als zekerheid is hiervoor een tweede recht van hypotheek ingeschreven.

De appartementen van het woonzorgcomplex zijn in april 2021 getaxeerd op een totale marktwaarde na realisatie van € 7.910.000. De overwaarde bedraagt hierdoor € 1.110.000. De onderliggende waarde van de eerste hypothecaire inschrijving is derhalve ruimschoots dekkend. De loan-to-value bedraagt 63,2%.

De gelden voor de realisatie worden als bouwdepot aangehouden op de vaste derdenrekening van Crowdrealestate. De bouwtermijnen worden na controle en goedkeuring door een onafhankelijke bouwinspecteur uitbetaald.
Investeerders – Nieuwbouw Houten I € 2.500.000 Eerste hypotheekrecht
Investeerders – Nieuwbouw Houten II € 2.500.000 Eerste hypotheekrecht
Achtergestelde lening € 1.800.000 Tweede hypotheekrecht
Overwaarde € 1.110.000
Totale omvang € 7.910.000
Projectomschrijving
De woonzorgvoorziening Het Vertrouwde Dorp wordt op een perceel van 5.583 m² gerealiseerd. Het betreft een kleinschalige woonzorgvoorziening voor dementerende senioren met een ‘dorpsachtig karakter’. De verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt 2.661 m². Het complex zal bestaan uit 30 zelfstandige wooneenheden, een beheerderswoning en bijbehorende gemeenschappelijke ruimtes. De woningen hebben een woonoppervlakte van minimaal 50 m². Ook wordt een beheerderswoning voor de exploitanten gerealiseerd.

Iedere bewoner heeft een eigen herkenbare en zelf ingerichte woning. Alle woningen komen uit op het overdekte atrium. Vanuit het atrium zijn ook de gemeenschappelijke leefruimtes toegankelijk. Bewoners hebben toegang tot een wooneetkeuken, een bibliotheek, achterkamer en een serre. Alle leefruimtes krijgen een eigen sfeer, kleur en inrichting. Rondom het gebouw wordt daarnaast een grote tuin van circa 4.000 m² aangelegd. De tuin zal onder andere worden ingericht met enkele rolstoelvriendelijke wandelpaden, een terras en een moestuin.

Eind april 2021 zijn de bouwwerkzaamheden begonnen. De hoofdaannemer van het project is Groothuis Bouwgroep. Dit is een welbekende aannemer in de regio.

Woonzorgvoorziening
Tuibrug / Ophaalbrug, Houten

Kaart
Satelliet

Sneltoetsen
Afbeeldingen ©2021 , Aerodata International Surveys, Maxar Technologies
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren
Marktomschrijving
De coronacrisis laat zien dat goed ingerichte zorghuisvesting van groot belang is. Bewoners dienen op een comfortabele en gepaste afstand van elkaar te kunnen wonen. Daarnaast moeten in ‘neutrale’ (buiten)ruimten de bezoekers terechtkunnen. Duurzaamheid en een goede indeling dragen bij aan de gezondheid, veiligheid en mentale toestand van de bewoners. Het nieuwbouwplan zal hier uitstekend op inspelen.

De vraag vanuit de gebruikerskant naar zorgvastgoed blijft ongekend groot. Er is immers nog steeds een groot tekort aan geschikte zorglocaties en eind vorig jaar bleek nog uit cijfers van het CBS dat er door vergrijzing in 2050 mogelijk 4,8 miljoen 65-plussers zijn. Zodoende is ook de vraag naar extramurale zorg in de regio Houten sterk groeiende. De bezettingsraad zal na de oplevering naar verwachting zeer hoog zijn.
Eindgebruiker
De woonzorgvoorziening is voor twintig jaar middels een double net-huurovereenkomst aan Het Vertrouwde Dorp Houten B.V. verhuurd. Dit betreft een huurovereenkomst waarbij de kosten van de verzekering en de belasting voor rekening en risico van de huurder zijn. De totale jaarlijkse huurinkomsten bedragen bij aanvang € 430.000. De jaarlijkse huurindexering is gekoppeld aan de consumentenprijsindex (CPI).

Via de huurder Het Vertrouwde Dorp Houten B.V. worden de woningen aan mensen met geheugenproblemen en/of dementie verhuurd. De aangeboden zorg voor de bewoners betreft intramurale zorg, oftewel 24-uurs verblijfszorg. De bewoners hebben een zorgzwaartepakket van 5 of 6.

Voor het wonen betaalt elke bewoner huur en servicekosten. De zorg wordt bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg. Daarnaast betalen de bewoners – afhankelijk van het inkomen en vermogen – nog een kleine bijdrage aan het CAK.
Achterliggende organisatie
De lening wordt middels een bouwdepot verstrekt aan Estea Capital Houten B.V. Dit is een objectvennootschap van Estea Capital B.V. Estea is als professionele belegger in zorgvastgoed actief in heel Nederland. Sinds de oprichting heeft Estea een omvangrijke portefeuille van voornamelijk zorgvastgoed opgebouwd. In de afgelopen jaren heeft Estea onder meer de portefeuille van WoonFriesland (900 eenheden) en Vestia (1.061 eenheden) overgenomen. De omvang van de vastgoedportefeuille is meer dan 210 miljoen euro. Vorig jaar zijn door Estea de proposities Transformatie Nieuwegein, Woonzorgcentrum Wageningen en Zorglandgoed Rumpt via Crowdrealestate succesvol geplaatst.

Project details

Platform
Type financiering
Lening
Rente
4,8% rente
Streefbedrag
€ 2.501.880
Looptijd
1 jaar, 4 maanden
Publicatie datum
19 oktober 2021
Minimaal € 100K
Nee
P2P lening
Nee
Land
Nederland
Investeringsdoel
Objectfinanciering
Branche
Vastgoed
Ontwikkelfase
Volwassen
Investeer via Crowdrealestate
Crowdrealestate

Over Crowdrealestate

43 projecten, +/- € 60 miljoen gefinancierd

Crowdrealestate is opgericht in 2016 en richt zich op het crowdfunden van vastgoed. Beleggers kunnen investeren in vastgoedprojecten in de Benelux en Duitsland. De campagnes…

Meer over Crowdrealestate

Disclaimer: De beschrijving en project-details zijn opgesteld op basis van de plaatsing op Crowdrealestate. Ben jij eigenaar van dit project en wil je het aanpassen of verwijderen? Neem dan contact met ons op.

Vergelijkbare projecten

Alle projecten