Geldvoorelkaar

Lening - 4% rente

Pelkwijk Max van Dam

Pelkwijk Max van Dam

U investeert middels de propositie ‘Pelkwijk Max van Dam’ in een modern en duurzaam woonzorgcentrum in Winterswijk. De beoogde looptijd is 36 maanden en de vaste rente bedraagt 4,0% per jaar. Als investeerder krijgt u als zekerheid het eerste recht van hypotheek met een verpanding van de huuropbrengsten.

De onderliggende waarde van deze propositie zijn 17 intramurale woonzorgeenheden, welke zijn gelegen op de eerste verdieping van het woonzorgcentrum De Pelkwijk I in Winterswijk. De woonzorgeenheden zijn volledig zelfstandig en hebben een gemiddelde woonoppervlakte van 73,4 m². Het woonzorgcentrum heeft een energielabel A en verkeert in uitstekende staat.

De lening wordt verstrekt aan Estea Capital Projecten II B.V. voor de aankoop van het woonzorgcentrum. Estea is als professionele belegger actief in zorgvastgoed in heel Nederland. Sinds de oprichting heeft Estea een omvangrijke portefeuille van voornamelijk zorgvastgoed opgebouwd. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van meer dan 210 miljoen euro.

De belangrijkste kenmerken van deze propositie zijn als volgt:

Beoogde looptijd van 36 maanden;
Vaste rente van 4,0% per jaar;
Eerste recht van hypotheek;
Loan-to-value van 61% – 85%;
Hoogwaardig zorgvastgoed (energielabel A);
17 zelfstandige woonzorgeenheden;
100% bezettingsgraad en langdurig verhuurd;
Grote vraag naar zorgvastgoed;
Ervaren achterliggende organisatie;
Maandelijkse uitbetaling;
Vrij van eenmalige bemiddelingskosten;
Direct rentedragend vanaf storting.
Op dit moment kunt u geheel vrijblijvend een deelnamebedrag reserveren. Begin volgende maand wordt het mogelijk om uw investering af te ronden. De projectpagina is onder voorbehoud van wijzigingen en acceptatie van de Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate.
Rendementsprognose
In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven bij de vaste rente van 4,0% per jaar. In het onderstaande voorbeeld wordt bij een inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van de propositie in totaal € 600 aan rente uitbetaald. De eerste en opgebouwde rente wordt in de eerstvolgende maand na het sluiten van de propositie voldaan. Vervolgens ontvangt u maandelijkse achteraf het vaste rentebedrag. De initiatiefnemer heeft het voornemen om het woonzorgcentrum gedurende de looptijd van de Crowdrealestate Lening verder te optimaliseren en na 36 maanden te verkopen of bancair te herfinancieren. Bij geen tijdige aflossing kan de Crowdrealestate Lening met zes maanden verlengd worden.

Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd

Inleg € 5.000
Vaste rente 4,0%
Beoogde looptijd 36 maanden
Totaal rendement € 600,00
Crowdrealestate waardering
Crowdrealestate heeft aan deze investering een risicowaardering A (Defensief) toegekend. Mede gezien het eerste recht van hypotheek, de gunstige loan-to-value, de grote vraag naar zorgvastgoed en het langjarige huurcontract is dit een zeer stabiele en solide investering.

A23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
Hypotheekrecht De investeerders van Crowdrealestate krijgen het eerste recht van hypotheek op 17 appartementsrechten. 5 punten
Loan-to-value De loan-to-value o.b.v. de huidige staat bedraagt 61% – 85%. Het object is in november 2021 getaxeerd. 1 punten
Match locatie met sector De locatie sluit uitstekend aan op de gebruikers. Voor de zorgappartementen is er een wachtlijst. 3 punten
Bezetting De bezettingsgraad is 100%. Het woonzorgcentrum is langdurig aan Marga Klompé verhuurd. 3 punten
Projectfase Het betreft en bestaand complex dat in uitstekende staat verkeert. 3 punten
Trackrecord De initiatiefnemer Estea is zeer ervaren. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van meer dan 210 miljoen euro. 3 punten
Looptijd De beoogde looptijd is 36 maanden. 3 punten
Extra zekerheid Verpanding van de huurinkomsten. 2 punten
Totaal 23 punten
Hoe werkt de Crowdrealestate waardering?

Let op: de Crowdrealestate waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van dit project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Dit project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdrealestate gescreend.
Financieringsopbouw
Met deze propositie wordt de gedeeltelijke aankoop van het woonzorgcentrum (Pelkwijk I, II & III) in Winterswijk gefinancierd. Het drempelbedrag van deze Crowdrealestate Lening bedraagt € 1.350.000 en het streefbedrag is vastgesteld op € 1.900.000. De investeerders van Crowdrealestate krijgen hierbij het eerste recht van hypotheek op 17 appartementsrechten.

Het object is in november 2021 getaxeerd tegen een marktwaarde in de huidige staat van € 2.224.060. De maximale overwaarde (o.b.v. het drempelbedrag) bedraagt € 874.096 en de minimale overwaarde (o.b.v. het streefbedrag) € 324.096.

De onderliggende waarde van de eerste hypothecaire inschrijving is bij aanvang dekkend en derhalve ondanks de grote vraag naar zorgvastgoed, bestendig tegen een eventuele waardedaling gedurende de looptijd van de Crowdrealestate Lening.
Crowdrealestate Lening € 1.350.000 Eerste hypotheekrecht
Overwaarde (o.b.v. het drempelbedrag) € 874.096
Totale omvang € 2.224.096
Projectomschrijving
Het woonzorgcentrum is gelegen aan de Laan van Hilbelink 95 te Winterswijk en bestaat uit een drietal vleugels/gebouwen (Pelkwijk I, II & III). In 2007 is het hoofdgebouw (Pelkwijk I) gebouwd en zijn de bestaande vleugels met 36 aanleunwoningen (Pelkwijk II & III) verbonden aan het hoofdgebouw. De onderliggende waarde van deze propositie zijn 17 intramurale woonzorgeenheden op de eerste verdieping van het hoofdgebouw (Pelkwijk I). De 17 intramurale woonzorgeenheden hebben een gemiddelde woonoppervlakte van 73,4 m². Het zijn driekamerappartementen met een eigen keuken, badkamer, berging en balkon. De appartementen zijn derhalve volledig zelfstandig.

Het woonzorgcentrum beschikt over diverse voorzieningen en activiteiten die gericht zijn op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het woonzorgcentrum is daarnaast ruim opgezet met voldoende groene buitenzones. Op de begane grond is tevens een restaurant en een bibliotheek gevestigd en worden er diverse spel-, muziek- en knutselactiviteiten georganiseerd. Deze voorzieningen worden ook gebruikt door de buurtbewoners. Mede hierdoor is er sprake van een gezellige en levendige woonomgeving.

Het hoofdgebouw is in 2007 gebouwd en verkeert in goede staat. Er is een energielabel A aan het woonzorgcentrum toegekend. De initiatiefnemer zal desondanks de komende jaren op eigen kosten enkele verbetermaatregelen doorvoeren.

Pelkwijk I (eerste verdieping)
Laan van Hilbelink 95, Winterswijk

Kaart
Satelliet

Google
Sneltoetsen
Kaartgegevens
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren
Marktomschrijving
De coronacrisis laat zien dat goed ingerichte zorghuisvesting van groot belang is. Bewoners dienen op een comfortabele en gepaste afstand van elkaar te kunnen wonen. Daarnaast moeten in ‘neutrale’ (buiten)ruimten de bezoekers terechtkunnen. Duurzaamheid en een goede indeling dragen bij aan de gezondheid, veiligheid en mentale toestand van de bewoners. Het relatief jonge woonzorgcentrum voldoet hier nog uitstekend aan.

De vraag vanuit de gebruikerskant naar zorgvastgoed blijft ongekend groot. Er is immers nog steeds een groot tekort aan geschikte zorglocaties en eind vorig jaar bleek nog uit cijfers van het CBS dat er door vergrijzing in 2050 mogelijk 4,8 miljoen 65-plussers zijn. Zodoende is ook de vraag naar extramurale zorgappartementen in de regio Winterswijk sterk groeiende. Dit resulteert in een volledige bezetting van de zorgappartementen en een lange wachtlijst. Gedurende de looptijd van deze propositie zal dit naar verwachting ongewijzigd blijven.

Voor beleggers zijn woonzorgcentra inmiddels ook een bekend beleggingsproduct. Nationale en internationale beleggers tonen veel interesse in zorgvastgoed en het beleggingsvolume in dit vastgoedsegment is dan ook sterk stijgende. Uit onderzoek onder beleggers en corporaties bleek dat de komende drie jaar een recordbedrag van 6,3 miljard euro beschikbaar zal zijn voor investeringen in zorgvastgoed.
Eindgebruiker
De 97 intramurale woonzorgeenheden van het hoofdgebouw worden aan de regionale ouderenzorgorganisatie Marga Klompé verhuurd. Stichting Marga Klompé is een zorginstelling met een langdurig trackrecord. Het bedrijf heeft circa 2.150 medewerkers die samen met ruim 1.000 vrijwilligers zorg leveren aan haar cliënten verdeeld over 14 locaties in de plaatsen Aalten, Beltrum, Bredevoort, Groenlo, Laren (Gld.), Lichtenvoorde, Lochem en Winterswijk. Stichting Marga Klompé heeft een breed en divers woonzorgaanbod en kan hierdoor een groot aantal zorgbehoevenden bedienen. De zorginstelling laat jarenlang een positief bedrijfsresultaat zien en heeft een relatief financieel gezonde balans.

De vraag naar kwalitatief goede zorgwoningen is in het algemeen, maar zeker ook in deze regio, sterk groeiende. Hierdoor wordt de verhuurbaarheid van de intramurale woonzorgeenheden, ook in de toekomst, positief ingeschat.

De totale jaarlijkse huurinkomsten van de 17 intramurale woonzorgeenheden bedragen € 111.655 en van het volledige woonzorgcentrum € 637.093. De maandelijkse huurprijzen van de intramurale woonzorgeenheden bedragen gemiddeld € 547,33. De aanvang van het huurcontract was 1 december 2007 en heeft een looptijd van 20 + 5 jaar. De initiatiefnemer is momenteel in overleg met de huurder om het huurcontract langdurig te verlengen.
Achterliggende organisatie
De lening wordt verstrekt aan Estea Capital Projecten B.V. Estea is als professionele belegger in zorgvastgoed actief in heel Nederland. Sinds de oprichting heeft Estea een omvangrijke portefeuille van voornamelijk zorgvastgoed opgebouwd. In de afgelopen jaren heeft Estea onder meer de portefeuille van WoonFriesland (900 eenheden) en Vestia (1.061 eenheden) overgenomen. De omvang van de vastgoedportefeuille is meer dan 210 miljoen euro. Estea heeft reeds meerdere vergelijkbare proposities succesvol via Crowdrealestate geplaatst. Alle proposities lopen volledig conform prognose.

Project details

Platform
Type financiering
Lening
Rente
4% rente
Streefbedrag
€ 1.351.163
Looptijd
3 jaar
Publicatie datum
26 november 2021
Minimaal € 100K
Nee
P2P lening
Nee
Land
Nederland
Investeringsdoel
Objectfinanciering
Branche
Vastgoed
Ontwikkelfase
Volwassen
Investeer via Crowdrealestate
Crowdrealestate

Over Crowdrealestate

48 projecten, +/- € 68 miljoen gefinancierd

Crowdrealestate is opgericht in 2016 en richt zich op het crowdfunden van vastgoed. Beleggers kunnen investeren in vastgoedprojecten in de Benelux en Duitsland. De campagnes…

Meer over Crowdrealestate

Disclaimer: De beschrijving en project-details zijn opgesteld op basis van de plaatsing op Crowdrealestate. Ben jij eigenaar van dit project en wil je het aanpassen of verwijderen? Neem dan contact met ons op.

Vergelijkbare projecten

Alle projecten