Lening - 5% rente

Transformatie Maarssen

Transformatie Maarssen

U investeert middels deze propositie in een vrijstaande woonvilla met een transformatiemogelijkheid voor 18 appartementen in Maarssen. De beoogde looptijd is 18 maanden en de vaste rente bedraagt 5,0% per jaar. Als investeerder krijgt u het eerste recht van hypotheek. De loan-to-value bedraagt 86,9% op basis van de marktwaarde in de huidige staat.

Momenteel is op deze locatie een vrijstaande woonvilla gesitueerd. De initiatiefnemer is op dit moment de aanvraag voor de omgevingsvergunning aan het voorbereiden. Na de verlening van de omgevingsvergunning zal de verkoop van start gaan. De aflossing van de Crowdrealestate Lening zal plaatsvinden uit de (voor)verkoop van de appartementen.

De lening wordt verstrekt aan Amadeus Maarssen Fonds B.V. voor de aankoop van de woonvilla. De initiatiefnemer Amadeus was recentelijk betrokken bij een vergelijkbare transformatie in Maarssen. Ook heeft de initiatiefnemer in 2017 de proposities ‘Nieuwe eengezinswoningen I & II’ succesvol via Crowdrealestate geplaatst.

De belangrijkste kenmerken van deze propositie zijn als volgt:

Beoogde looptijd van 18 maanden;
Vaste rente van 5,0% per jaar;
Eerste recht van hypotheek;
Loan-to-value van 86,9%;
Uitstekende herontwikkelingslocatie;
Grote vraag naar woningen;
Plannen sluiten aan op de gemeentelijke woonvisie;
Ervaren achterliggende organisatie;
Maandelijkse uitbetaling;
Direct rentedragend vanaf storting;
Vrij van bemiddelingskosten (normaliter 0,9%).
Op dit moment kunt u geheel vrijblijvend een deelnamebedrag reserveren. Volgende week wordt het mogelijk om uw investering af te ronden. De projectpagina is onder voorbehoud van wijzigingen en acceptatie van de Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate.
Rendementsprognose
In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven bij de vaste rente van 5,0% per jaar. De vaste rente wordt maandelijks uitbetaald en de investering is direct rentedragend vanaf storting. In het onderstaande voorbeeld wordt bij een inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van de propositie in totaal € 375,00 aan rente uitbetaald.

De initiatiefnemer heeft het voornemen om de investeerders van Crowdrealestate af te lossen middels de (voor)verkoop van de appartementen.

Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd

Inleg € 5.000
Vaste rente 5,0%
Beoogde looptijd 18 maanden
Totaal rendement € 375,00
Crowdrealestate waardering
Crowdrealestate heeft aan deze investering een risicowaardering B (Behoedzaam) toegekend. Mede gezien het eerste recht van hypotheek, de grote vraag naar woningen en de uitstekende transformatielocatie is dit een stabiele en solide investering.

23 22 21 B20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
Hypotheekrecht De investeerders van Crowdrealestate krijgen het eerste recht van hypotheek. 5 punten
Loan-to-value De loan-to-value bedraagt 86,9% op basis van de getaxeerde marktwaarde in de huidige staat (de vrijstaande woonvilla). Het object is in september 2021 getaxeerd. 1 punten
Match locatie met sector De locatie sluit goed aan op de huidige gebruikers en na realisatie uitstekend op de eindgebruikers. 3 punten
Bezetting Het object staat na levering leeg. 1 punten
Projectfase Het betreft een bestaande woonvilla. Na verlening van de omgevingsvergunning en verkoop van de appartementen, wordt de woonvilla gesloopt en starten de bouwwerkzaamheden. 2 punten
Trackrecord De initiatiefnemer is ervaren. 3 punten
Looptijd De beoogde looptijd is 18 maanden. 3 punten
Totaal 18 punten
Hoe werkt de Crowdrealestate waardering?

Let op: de Crowdrealestate waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van dit project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Dit project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdrealestate gescreend.
Financieringsopbouw
Met deze propositie wordt een gedeelte van de aankoop van het object in Maarssen gefinancierd. Het drempelbedrag van deze propositie is vastgesteld op € 1.050.000 en het streefbedrag op € 1.225.000. Als investeerder krijgt u hierbij het eerste recht van hypotheek.

In september 2021 is de vrijstaande woonvilla getaxeerd op een marktwaarde in de huidige staat van € 1.410.000. De onderliggende waarde is op basis van deze marktwaarde voldoende dekkend. De loan-to-value bedraagt 86,9%. Na de verlening van de omgevingsvergunning zal de onderliggende waarde van de ontwikkelingslocatie naar verwachting verder toenemen.

Naast de Crowdrealestate Lening wordt voor de aankoop en de bijkomende kosten € 300.000 aan eigen middelen ingebracht. De eigen middelen worden tevens aangewend voor de ontwikkelkosten.
Investeerders Crowdrealestate € 1.225.000 Eerste hypotheekrecht
Overwaarde € 185.000
Totale omvang € 1.410.000
Projectomschrijving
De woonvilla is gelegen aan de Kerkweg in het oude centrum van Maarssen. De initiatiefnemer heeft de intentie om op het ruime perceel (1.481 m²) van de woonvilla een appartementencomplex te realiseren, bestaande uit 18 seniorenappartementen met een woonoppervlakte van 55 tot 80 m².

Na de onherroepelijke verlening van de omgevingsvergunning zal de huidige opstal gesloopt worden (niet monumentaal) en zal men aanvangen met de realisatie van het appartementencomplex. Het complex zal bestaan uit een hoofdgebouw met drie bouwlagen en een vleugel met twee bouwlagen. Ook wordt een parkeerterrein voorzien met een capaciteit voor circa 22 auto’s. De algehele uitstraling van het nieuwbouwplan past binnen de authentieke architectuur van de vergelijkbare appartementencomplexen in de omgeving.

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stichtse Vecht heeft in een principebesluit aangegeven medewerking te kunnen verlenen aan de nieuwbouwplannen. Op dit moment wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning door de initiatiefnemer verder voorbereid.

Mochten het nieuwbouwplan onverhoopt geen doorgang vinden kan de woonvilla nog uitstekend in haar huidige hoedanigheid worden verkocht.

Transformatie Maarssen
Kerkweg 43, Maarssen

Kaart
Satelliet

Sneltoetsen
Afbeeldingen ©2021 , Aerodata International Surveys, Maxar Technologies
Gebruiksvoorwaarden
Een kaartfout rapporteren
Marktomschrijving
In Nederland is er in 2021 een tekort van 331.000 woningen, 4,2 procent van de woningvoorraad. Het doel is om dit tekort terug te dringen naar 2 procent in 2035. Omdat Nederland in dat jaar naar verwachting zo’n 18,8 miljoen inwoners telt, moeten er de komende jaren niet alleen veel woningen worden gebouwd om het tekort weg te werken, maar ook om aan de stijgende vraag te voldoen.

Ook in Maarssen is de vraag naar woningen onverminderd groot. In de provincie Utrecht zijn de woningen in het derde kwartaal van 2021 ten opzichte van een jaar eerder met 20% gestegen. Het aantal transacties is daarentegen met 28,9% gedaald en het aanbod is met maar liefst 45,6% gedaald. Het schrijnende te kort naar woningen zal de snelheid van de vergunningsprocedure van het nieuwbouwplan naar verwachting ten goede komen.
Achterliggende organisatie
De lening wordt verstrekt aan Amadeus Maarssen Fonds B.V. Deze vennootschap wordt eigenaar van de ontwikkelingslocatie. Amadeus Maarssen Fonds B.V. is een dochtervennootschap van Amadeus Capital B.V., een vastgoedbelegger en -ontwikkelaar gericht op welzijn, zorg, wonen en duurzaamheid. Amadeus Capital B.V. heeft reeds eerder via Crowdrealestate de proposities Nieuwe eengezinswoningen I en Nieuwe eengezinswoningen II succesvol gefinancierd. Deze proposities lopen sinds 2017 conform prognose. Ook is de initiatiefnemer Amadeus recentelijk betrokken bij een vergelijkbare transformatie in Maarssen. Amadeus Capital B.V. is een 100% dochteronderneming van Main Werft Capital GmbH te Frankfurt.

Project details

Platform
Type financiering
Lening
Rente
5% rente
Streefbedrag
€ 1.230.645
Looptijd
1 jaar, 4 maanden
Publicatie datum
9 oktober 2021
Minimaal € 100K
Nee
P2P lening
Nee
Land
Nederland
Investeringsdoel
Objectfinanciering
Branche
Vastgoed
Ontwikkelfase
Volwassen
Investeer via Crowdrealestate
Crowdrealestate

Over Crowdrealestate

63 projecten, +/- € 61 miljoen gefinancierd

Crowdrealestate is opgericht in 2016 en richt zich op het crowdfunden van vastgoed. Beleggers kunnen investeren in vastgoedprojecten in de Benelux en Duitsland. De campagnes…

Meer over Crowdrealestate

Disclaimer: De beschrijving en project details zijn letterlijk overgenomen van Crowdrealestate en zijn (eventueel) gecorrigeerd voor persoonsgevens. De redactie van Crowdfundmarkt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Vergelijkbare projecten

Alle projecten