Geldvoorelkaar

Lening - 6,5% rente

Valentino Meerzorg (Box3)

Valentino Meerzorg (Box3)

Samenvatting

Een succesvolle ondernemer investeert in een viertal appartementen voor de verhuur. Het onroerend goed is gevestigd in Rotterdam en Amsterdam. De ondernemer legt zelf de nodige eigen middelen vanuit privé en zijn bedrijf in. De Loan To Value (LTV) bij start is 99% en bij de slottermijn 78%.
Invloed coronavirus
De invloed van corona op de onderneming en vastgoed investeringen is beperkt. Dit heeft er vooral mee te maken dat de hoofdactiviteiten van de onderneming niet gevoelig zijn voor de economische veranderingen veroorzaakt door de huidige pandemie.
Financieringsbehoefte
Voor de aankoop van een viertal appartementen is er een totale investeringsbehoefte van € 1.090.000,-. De ondernemer zal zelf € 140.000,- inbrengen. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 950.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 3.389,83 en een slottermijn van € 750.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.
Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie van Dun & Bradstreet Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:
De debiteur is de heer V.M. Meerzorg. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim vanwege de overwaarde op de panden en appartementen in privé bezit en de waarde van zijn bedrijf.
Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op de appartementen met als adressen:
Kwartelstraat 5C, 3082 NE, Rotterdam, kadastraal bekend als sectie H nummer 3509 A6, te Rotterdam. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 210.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 25 oktober 2021.
Louis de Visserstraat 6, 1069 RG, Amsterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 8202 A94, te Amsterdam. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 330.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 25 oktober 2021.
Suiestraat 6A, 3028 JD, Rotterdam, kadastraal bekend als sectie AA nummer 1957 A3, te Rotterdam. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 205.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 25 oktober 2021.
Professor Poelslaan 18C, 3028 ER, Rotterdam, kadastraal bekend als sectie AA nummer 1947 A7, te Rotterdam. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 215.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 25 oktober 2021.
De gezamenlijke taxatiewaarde komt hiermee uit op € 960.000,-
De (huidige en toekomstige) huurpenningen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund van de appartementen met als adressen:
Kwartelstraat 5C, 3082 NE, Rotterdam, kadastraal bekend als sectie H nummer 3509 A6, te Rotterdam.
Louis de Visserstraat 6, 1069 RG, Amsterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 8202 A94, te Amsterdam.
Suiestraat 6A, 3028 JD, Rotterdam, kadastraal bekend als sectie AA nummer 1957 A3, te Rotterdam.
Professor Poelslaan 18C, 3028 ER, Rotterdam, kadastraal bekend als sectie AA nummer 1947 A7, te Rotterdam.
Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een viertal appartementen voor de verhuur.
Ondernemer

Valentino Meerzorg (1983) is getrouwd en heeft drie kinderen. Valentino is een ondernemer met een bancaire achtergrond en heeft de opleiding HBO Financial Services Management afgerond. Zelf heeft hij ruim 10 jaar bij de een grootbank gewerkt als hypotheekadviseur. Sinds 2016 is hij zelfstandig advies in de bancaire en vastgoedbranche.
Valentino heeft op dit moment een vastgoedportefeuille opgebouwd met panden in Amstelveen, Rotterdam en Amsterdam. Als eigenaar van een goed lopend detacheringsbedrijf is hij daarnaast erg actief in de vastgoedbranche.
Onderneming

Valentino is 100% eigenaar van V.M. Meerzorg Holding BV. Meerzorg Holding BV is de houderstermaatschappij van een viertal BV’s actief in de uitzend-, hypotheken- en verzekeringsbranche. De omzet groeit de laatste jaren gestaag door van 1 miljoen in 2019 naar 4,3 miljoen in 2020. Inmiddels heeft de omzet over 2021 de totale omzet 2020 overschreden en wordt er structureel, met name vanuit Finedat BV, een stevig positief resultaat behaald 2019: € 140.000,-, 2020: € 185.000,-. De omzet wordt behaald door met name langlopende overeenkomsten met grootbanken en overheidsinstanties.
De positieve ontwikkeling en verwachtingen van V.M. Meerzorg Holding cs is voor Valentino de reden om vastgoed aan te kopen om daarmee vermogen op te bouwen. Hierbij is met name de lange termijn relevant en minder het directe rendement op korte termijn. Vanuit de onderneming wordt rekening gehouden met minimaal € 150.000 per jaar als onttrekking om toe te voegen aan de vastgoedportefeuille voor betaling van rente en aflossingen dan wel nieuwe aankopen.
Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
Kwartelstraat 5C, Suiestraat 6A,
Professor Poelslaan 18C, te Rotterdam
€ 740.000,-
Louis de Visserstraat 6 te Amsterdam € 350.000,-
Totale financieringsbehoefte € 1.090.000,-
Inbreng eigen middelen € 140.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 950.000,-
Leenbedrag: € 950.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden met een slottermijn van € 750.000,-
Naast de crowdfunding zijn er nog een tweetal panden in bezit van V.M. Meerzorg. Beide panden hebben een hypothecaire inschrijving van de financier van de betreffende panden welke een Loan to Value kent van 82% op een totale taxatiewaarde van € 2.000.000,-.
Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de Box3-financiering is de D&B-score niet van toepassing. Aangezien de aflossing en rente deels voldaan zullen worden uit de winsten van V.M. Meerzorg Holding B.V. zullen wij deze meewegen in de beoordeling. De kwalificatie voor V.M. Meerzorg Holding is Laag risico en de kwalificatie voor Finedat B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de verhuur van de aan te kopen appartementen en de winsten vanuit V.M. Meerzorg Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
Afloscapaciteit
De gezamenlijke markthuur van de appartementen is getaxeerd op € 62.700,-. De huidige huur ligt in lijn met deze waarde. Vanuit de huuropbrengsten van deze viertal appartementen en de verhuuropbrengsten vanuit de overige panden in privébezit kan niet volledig aan de rente- en aflosverplichting voldaan worden. Naast de huur heeft de ondernemer voldoende mogelijkheden tot uitkeren van dividend uit zijn goed lopend bedrijf. In 2019 bedroeg het resultaat van V.M. Meerzorg Holding B.V. na belastingen € 140.000,- en in 2020 bedroeg het resultaat na belastingen € 185.000,-. We houden rekening met een vrije kasstroom van ten minste € 150.000,- uit de onderneming. Naar verwachting zal het jaarlijkse netto cashflowoverschot uitkomen op € 86.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.
Solvabiliteit
De solvabiliteit in privé is op dit moment ruim 17% op een balanstotaal van € 3.767.000,-. De verwachting is dat de solvabiliteit de komende jaren een gestage groei laat zien. Naar verwachting zal de solvabiliteit in het komende jaar stijgen naar ruim 21% op een balanstotaal van € 3.909.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.
Zekerheden en voorwaarden
De debiteur is de heer V.M. Meerzorg. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim vanwege de overwaarde op de panden en appartementen in privé bezit en de waarde van zijn bedrijf.
Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op de appartementen met als adressen:
Kwartelstraat 5C, 3082 NE, Rotterdam, kadastraal bekend als sectie H nummer 3509 A6, te Rotterdam. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 210.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 25 oktober 2021.
Louis de Visserstraat 6, 1069 RG, Amsterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 8202 A94, te Amsterdam. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 330.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 25 oktober 2021.
Suiestraat 6A, 3028 JD, Rotterdam, kadastraal bekend als sectie AA nummer 1957 A3, te Rotterdam. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 205.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 25 oktober 2021.
Professor Poelslaan 18C, 3028 ER, Rotterdam, kadastraal bekend als sectie AA nummer 1947 A7, te Rotterdam. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 215.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 25 oktober 2021.
De gezamenlijke taxatiewaarde komt hiermee uit op € 960.000,-
De (huidige en toekomstige) huurpenningen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund van de appartementen met als adressen:
Kwartelstraat 5C, 3082 NE, Rotterdam, kadastraal bekend als sectie H nummer 3509 A6, te Rotterdam.
Louis de Visserstraat 6, 1069 RG, Amsterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 8202 A94, te Amsterdam.
Suiestraat 6A, 3028 JD, Rotterdam, kadastraal bekend als sectie AA nummer 1957 A3, te Rotterdam.
Professor Poelslaan 18C, 3028 ER, Rotterdam, kadastraal bekend als sectie AA nummer 1947 A7, te Rotterdam.
De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn).
Door zowel hypothecaire inschrijving, de hoofdelijke aansprakelijkheid en de verpanding van de huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende
Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Project details

Platform
Type financiering
Lening
Rente
6,5% rente
Streefbedrag
€ 950.000
Looptijd
5 jaar
Publicatie datum
26 november 2021
Minimaal € 100K
Nee
P2P lening
Nee
Land
Nederland
Investeringsdoel
Objectfinanciering
Branche
Vastgoed
Ontwikkelfase
Volwassen
Investeer via Collin Crowdfund
Collin Crowdfund

Over Collin Crowdfund

1.454 projecten, +/- € 354 miljoen gefinancierd

Collin Crowdfund – dat verwijst naar collectief investeren – is opgericht in 2014 en focust zich op leningsaanvragen uit het midden- en kleinbedrijf. Met een…

Meer over Collin Crowdfund

Disclaimer: De beschrijving en project-details zijn opgesteld op basis van de plaatsing op Collin Crowdfund. Ben jij eigenaar van dit project en wil je het aanpassen of verwijderen? Neem dan contact met ons op.

Vergelijkbare projecten

Alle projecten